Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cinamar, Radu - 12 Zile-O Initiere Secreta

Cinamar, Radu - 12 Zile-O Initiere Secreta

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 109|Likes:
Published by api-3700791

More info:

Published by: api-3700791 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

NOTA EDITORULUI

Publicarea volumului Viitor cu cap de mort a pus societatea rom\u00e2neasc\u0103 fa\u0163\u0103 \u00een fa\u0163\u0103 cu o realitate tulbur\u0103toare. \u00centr-adev\u0103r, putem spune c\u0103 lucrarea lui Radu Cinamar a generat \u00een con\u015ftiin\u0163a oamenilor multe semne de \u00eentrebare. Unii cititori au c\u0103utat s\u0103 afle ce se ascunde \u00een spatele relat\u0103rii aproape incredibile a autorului. Pe de alt\u0103 parte, un ziar central a dedicat dou\u0103 pagini acestui subiect, confirm\u00e2nd par\u0163ial diverse elemente prezentate \u00een carte. \u0162inem s\u0103 mul\u0163umim pe aceast\u0103 cale tuturor celor care ne-au \u00eemp\u0103rt\u0103\u015fit din descoperirile lor \u015fi, de asemenea, celor care ne-au transmis aprecieri.

\u00cen intervalul de timp care a trecut de la publicarea c\u0103r\u0163ii Viitor cu cap de mort, redac\u0163ia noastr\u0103 a primit nenum\u0103rate telefoane de la cititori, care \u00ee\u015fi exprimau p\u0103- rerea despre subiectul foarte incitant al acestei lucr\u0103ri. Majoritatea cititorilor au avut o reac\u0163ie foarte favorabil\u0103, felicit\u00e2ndu-ne pentru curajul de a publica o carte de acest gen.

Dincolo de evenimentul marii descoperiri din Mun\u0163ii Bucegi, care este descris \u00een ultimul capitol al c\u0103r\u0163ii, trebuie s\u0103 remarc\u0103m \u00eens\u0103 faptul c\u0103 Radu Cinamar ne-a ofe- rit o adev\u0103rat\u0103 min\u0103 de informa\u0163ii ezoterice care ne pot ghida mai bine, mai clar \u015fi \u00eentr-un mod autentic via\u0163a noastr\u0103 de zi cu zi. Aceste elemente foarte importante sunt redate de autor at\u00e2t de direct \u015fi de tran\u015fant \u015fi ele au avut un impact a\u015fa mare asupra cititorilor, \u00eenc\u00e2t am constatat cu bucurie c\u0103 lucrarea a devenit foarte repede un best-seller \u00een domeniu. Am fost \u00eentrebat de foarte multe persoane dac\u0103 \u00eel cunosc pe autorul c\u0103r\u0163ii \u015fi dac\u0103 cele prezentate \u00een ea sunt adev\u0103rate. Mi-au fost aduse multe confirm\u0103ri \u00een leg\u0103tur\u0103 cu elementele descrise \u00een carte. Una dintre surprinz\u0103- toarele dovezi a fost cuprins\u0103 \u00een articolul semnat de Adina Mut\u0103r \u00een ziarulZiarul, ap\u0103rut \u00een data de 7 februarie 2005, din care selectez mai jos unele fragmente:

\u201eCabinetul 1 \u00eenfiin\u0163ase o unitate pentru studierea fenomenelor paranormale \u015fi pentru antrenarea \u201esolda\u0163ilor para\u201d \u00een Mun\u0163ii Buz\u0103ului. Cabinetul 2 era invidios. A\u015fa a luat fiin\u0163\u0103, din ordinul Elenei Ceau\u015fescu, o unitate de \u201eparanormali\u201d, care a primit de la tovar\u0103\u015fa misiuni dintre cele mai diverse, inclusiv de c\u0103utare a comorilor legendare. \u00cen primul r\u00e2nd, oamenii Elenei i-au spionat pe \u201esolda\u0163ii para\u201d ai gen. Ilie Ceau\u015fescu. Apoi, c\u0103p\u0103t\u00e2nd anumite \u201eabilit\u0103\u0163i\u201d, au fost lansa\u0163i \u00een c\u0103utarea tezaurelor str\u0103vechi ascunse \u00een misterioasele grote din Carpa\u0163i, \u00een special din Bucegi, unde se spunea c\u0103 exist\u0103 o galerie uria\u015f\u0103 ticsit\u0103 cu aur.

DEPARTAMENTUL ZERO AL SECURIT\u0102\u0162II
La sf\u00e2r\u015fitul anului trecut, a ap\u0103rut o carte stranie, intitulat\u0103 Viitor cu cap de
mort, de Radu Cinamar, care face referire la ni\u015fte descoperiri senza\u0163ionale ale

Departamentului Zero al Securit\u0103\u0163ii, un departament cu multe zerouri, ceea ce \u00eensemna c\u0103 era foarte foarte secret. Acesta ar fi fost \u00eenfiin\u0163at \u00een 1968, din ordinul lui Nicolae Ceau\u015fescu, pentru descoperirea, educarea \u015fi dezvoltarea unor subiec\u0163i umani care aveau capacit\u0103\u0163i neobi\u015fnuite, dup\u0103 exemplul SUA, URSS \u015fi China, \u0163\u0103ri foarte avansate \u00een domeniu. Cum la vremea aceea Ceau\u015fescu nu se avea bine cu

ru\u015fii, refuz\u00e2nd Moscovei sprijin \u00een ceea ce s-a numit \u201ePrim\u0103vara de la Praga\u201d, s-ar fi semnat, conform autorului c\u0103r\u0163ii, un protocol cu China, protocol ce prevedea ca un anume dr. Xien, maestru \u00een parapsihologic, s\u0103 organizeze \u015fi s\u0103 supervizeze activitatea acestui departament ultrasecret timp de 15 ani, iar Rom\u00e2nia se obliga s\u0103 acorde burse de studii la 100 de studen\u0163i chinezi pe aceea\u015fi perioad\u0103 de timp. Autorul localizeaz\u0103 bazele acestui Departament Zero, una \u00een \u201eapropiere de ora\u015ful B\u201d, iar alta \u00een Mun\u0163ii Retezat \u015fi aminte\u015fte de c\u00e2teva misiuni semnificative, \u00eencadrate ca \u201eevenimente K\u201d, cum ar fi dispari\u0163iile de persoane din Mun\u0163ii Buz\u0103ului - fapt petrecut \u00een 1981 - pe care le-am relatat \u015fi noi \u00eentr-un num\u0103r trecut dinZiarul. Se mai aminte\u015fte \u015fi de un sistem de detectare a \u201efrecven\u0163ei de vibra\u0163ie proprie fiec\u0103rei persoane, obiect sau fenomen bazat pe principiul rezonan\u0163ei\u201d. De fapt, un aparat inventat de Carol Przybilla \u015fi intrat sub \u201eprotec\u0163ia\u201d absolut\u0103 a \u201esecurit\u0103\u0163ii\u201d Elenei Ceau\u015fescu.

MEN IN BLACK \u00ceN BOZIORU

Pornind de la aceste date concrete, dezv\u0103luite \u015fi de alte persoane implicate la vremea respectiv\u0103 \u00een astfel de activit\u0103\u0163i, descoperim c\u0103 \u201eevenimentele K\u201d ale misteriosului Departament Zero al Securit\u0103\u0163ii se confund\u0103 cu activit\u0103\u0163ile acelei unit\u0103\u0163i de paranormali a Armatei, cu baza \u00een Mun\u0163ii Buz\u0103ului, subordonat\u0103 generalului Ilie Ceau\u015fescu. Cercet\u0103torul Vasile Rudan, specialist \u00een percep\u0163ie extrasenzorial\u0103, a lucrat sub contract strict pentru aceast\u0103 unitate. A condus experimente extrasenzoriale cu copii superdota\u0163i, iar rapoartele, fotografiile \u015fi negativele, precum \u015fi filmele erau predate unit\u0103\u0163ii respective. Nu avea voie s\u0103 opreasc\u0103 nimic. (...)

CABINETUL 2 SPIONEAZ\u0102

L-am contactat pe gen. Nicolae Ple\u015fi\u0163\u0103 \u015fi l-am \u00eentrebat de Departamentul Zero al Securit\u0103\u0163ii \u015fi de preocup\u0103rile paranormale ale acestuia. \u201eN-am auzit de a\u015fa ceva. De cei ai Armatei am auzit, dar la Securitate, nu. \u00cens\u0103 Elena Ceau\u015fescu se ocupa cu chestii din astea, \u00een cadrul Consiliului Na\u0163ional pentru \u015etiin\u0163\u0103 \u015fi Tehnic\u0103, a c\u0103rei pre\u015fedint\u0103 era. Iar prim-vicepre\u015fedinte era Ion Ursu. \u00cen CNST era un departament care avea \u00een plan cercetarea unor astfel de fenomene \u015fi experimentarea lor.\u201d (...) \u201eS\u0103p\u00e2nd\u201d mai departe, am aflat de la un colonel \u00een rezerv\u0103 care a lucrat \u00een DSS c\u0103, \u00eentr-adev\u0103r, \u00een cadrul CNST existau oameni care aveau \u00een program \u201emonitorizarea cercet\u0103rilor din sfera paranormalului, rapoartele lor fiind sub Cod Zero, ajung\u00e2nd la Elena Ceau\u015fescu. Ea le distribuia apoi la trei subordona\u0163i. Doi dintre ace\u015ftia lucrau \u00een cadrul DSS. La unul ajungeau zonele cu z\u0103c\u0103minte strategice - uraniu, petrol - descoperite prin percep\u0163ie extrasenzorial\u0103, iar la cel\u0103lalt ajungeau anumite inven\u0163ii, de care se ocupa apoi Institutul de Tehnologie Avansat\u0103. Al treilea se ocupa de cele de interes personal al tovar\u0103\u015fei\u201d. Cu alte cuvinte, paranormalii lui Ceau\u015fescu munceau, iar cei ai Cabinetului 2 \u00eei spionau \u015fi le furau rapoartele. (...)

LEGENDELE PELE\u015eULUI
Elena Ceau\u015fescu a aflat de comorile din Bucegi datorit\u0103 reginei Elisabeta -
Carmen Sylva care, \u00een \u201ePove\u015ftile Pele\u015fului\u201d, str\u00e2nsese o mul\u0163ime de relat\u0103ri de la

localnici \u015fi ciobani despre fabuloasele tezaure ascunse \u00een \u201einima\u201d muntelui. \u00cen \u201eCetatea Babei\u201d se poveste\u015fte despre o misterioas\u0103 cetate subteran\u0103 \u00een care se afl\u0103 depozitate cantit\u0103\u0163i enorme de aur. Se pare c\u0103 nici regele Carol I nu a ales \u00eent\u00e2mpl\u0103tor locul de amplasare a Castelului Pele\u015f - inaugurat \u00een 1883 - \u00een Bucegi, exist\u00e2nd multe publica\u0163ii str\u0103ine care semnalau ciudatul ansamblu de sculpturi megalitice \u00een st\u00e2nca Sfinx - Babele \u015fi pe\u015fterile str\u0103juite de schituri. Preo\u0163ii, de\u0163in\u0103tori \u015fi p\u0103zitori de secrete privind tezaurele l\u0103sate mo\u015ftenire din mo\u015fi- str\u0103mo\u015fi, construiser\u0103 o adev\u0103rat\u0103 re\u0163ea de schituri ca ni\u015fte forturi de paz\u0103. (...)

GROTA SACR\u0102 DIN BUCEGI

\u00cen primul r\u00e2nd se monitorizau publica\u0163iile care f\u0103ceau referiri la grote \u015fi tezaure. \u00cen studiul \u201eDacia Hiperborean\u0103\u201d, publicat la Paris \u00een 1936, republicat \u00een Fran\u0163a \u015fi Italia \u00een anii '80, c\u00e2nd a f\u0103cut mare v\u00e2lv\u0103, Vasile Lovinescu afirma c\u0103 \u201emuntele Om este traversat de o grot\u0103 imens\u0103 care este una dintre cele mai mari din lume, \u00een sensul c\u0103 nu i s-a dat de cap\u0103t, fiind exploatat\u0103 doar pe vreo 20 de kilometri\u201d. Cine o exploatase \u015fi \u00een ce scop nu se preciza. \u00centre 1966 -1968, arhitectul peruan Daniel Ruzo a venit \u00een Rom\u00e2nia pentru a cerceta Sfinxul (denumire cu care nu era de acord), pe care \u00eel v\u0103zuse pe o carte po\u015ftal\u0103. El a fost \u00eenso\u0163it de o echip\u0103 de rom\u00e2ni care a realizat cu aceast\u0103 ocazie un film pentru Studioul Alexandru Sania, \u201eMistere \u00een Piatr\u0103\u201d. Ruzo observase c\u0103 Sfinxul sem\u0103na cu chipul principal dintr-un ansamblu sculptat \u00eentr-o st\u00e2nc\u0103 de pe podi\u015ful Marcahuasi, Peru, denumit \u201eMonumentul Omenirii\u201d. De fapt, nici Sfinxul nu reprezint\u0103 doar un singur chip, dup\u0103 cum observa arheologul peruan, fiind \u00eenconjurat de alte chipuri umane, din rase diferite, precum \u015fi de capul unui c\u00e2ine. Din lunga sa experien\u0163\u0103, Daniel Ruzo trage concluzia c\u0103 acel c\u00e2ine are rolul de p\u0103zitor al unei comori \u015fi c\u0103 \u201etrebuie s\u0103 existe \u015fi o Pe\u015fter\u0103 a Tezaurului\u201d \u00een apropierea acestui magnific monument al Omului.

\u00ceN PRAGUL NEMURIRII

O alt\u0103 cercet\u0103toare care a efectuat un amplu studiu asupra masivului Bucegi - studiu care a ajuns pe biroul Cabinetului 2-a fost Cristina P\u0103nculescu. Conform teoriei ei, dezvoltat\u0103 pe larg \u00een cartea \u201eOZN - Universuri Paralele\u201d, de col. dr. Emil Str\u0103inu, \u00een Bucegi, \u00een apropierea V\u00e2rfului Omu, se afl\u0103 un centru energetic- informa\u0163ional natural al Terrei, semnalat de toate tradi\u0163iile civiliza\u0163iilor antice. Cristina P\u0103nculescu a remarcat, printr-o serie de analize ale mostrelor de roc\u0103 \u015fi electronografie, o serie de propriet\u0103\u0163i cu totul speciale ale acestui St\u00e2lp al Cerului - Arborele Vie\u0163ii, identificat cu V\u00e2rful Ocolit. \u00cen final, demonstra c\u0103 Centrul reprezint\u0103 un loc geometric de conexiune cosmic\u0103, o poart\u0103 de ie\u015fire din universul terestru, cu o activitate energetic\u0103 m\u0103surabil\u0103, ce se manifest\u0103 ciclic, constat\u00e2nd c\u0103 din 1986 intensitatea centrului a dep\u0103\u015fit pragul de laten\u0163\u0103. Centrul era cunoscut \u015fi pe vremea dacilor, afl\u00e2ndu-se pe muntele sf\u00e2nt Kogayon. \u201eChema\u0163i de Sfinx, dacii \u015ftiau a se face nemuritori\u201d, concluziona studiul, terminat \u00een 1988 \u015fi \u00eenaintat c\u0103tre CC. al P.C.R., de unde, pe c\u0103i misterioase, a ajuns pe biroul \u201eoamenilor\u201d tovar\u0103\u015fei. \u015ei poate c\u0103 aceasta a cochetat cu ideea nemuririi, ca mul\u0163i suverani ai istoriei, care aveau turma lor de alchimi\u015fti ce trebuia s\u0103 g\u0103seasc\u0103 Piatra Filozofal\u0103, cu ajutorul c\u0103reia se ob\u0163inea elixirul vie\u0163ii \u015fi se putea transforma orice metal \u00een aur. Elena Ceau\u015fescu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->