Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 217, 13.9.2010]

ReprezenT [broj 217, 13.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 278|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
BROJ 217
13. SEPTEMBAR 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
BOSANSKA KRUPA: Otvoren drugi i treći dio stambenog kompleksa Kozara
BUŽIM:
NOVIHOSAMSTOMETARAASFALTA
 Asfaltiran put Lubarda - Spahići - Livakovići
Str. 11
URUČENA34 STANA PORODICAMA
BORAČKIH POPULACIJA
Počeli radovi na sanaciji puta krozcazinsko naselje Gnjilavac-Jošani
CAZIN:KLJUČ:BIHAĆ:
Str. 07Str. 08Str. 12
Godišnjica otkrivanja jame Tihotina:Grobnica za 53 ubijena BošnjakaZapočela realizacija 27 projekata: Zainfrastrukturu preko milion maraka
 VELIKA KLADUŠA:
Potpisani ugovori o prijevozuučenika do kraja kalendarske godine
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
SANSKI MOST:
Svečanost u mjesnoj zajednici Vrhpolje
BH-Gas sepriprema za gasifikacijuUnsko-sanskog kantona
U upotrebupušten novi vodovodnisistem
Str. 09
Širom Unsko-sanskog kantona, Krajišnici proslavili Ramazanski bajram
Kontinuirana
PODRŠKA 
obrazovanju
Str. 06
Odobrenakreditnasredstva u iznosu32,5 miliona eura
Str. 10
Podsjećanje
na istinske
 životne vrijednosti
Str. 16, 17
Str. 05
Velika Kladuša
PRIVATNA ORDINACIJA 
037-770-135037-772-727
 
2
Izbor
ReprezenT
13. septembar 2010. godine, broj 217
BIHAĆ -
U okviru osmog Međunarodnogekološkog sajma „EKOBIS 2010.“ koji se uBihaću održavao od 2. do 5. septembra, održa-na je prezentacija projekta „Razvojna os 3“ okojem su govorili predstavnici Družbe za cesteRepublike Slovenije i Hrvatske gospodarskekomore - Županijske komore Karlovac. Ovdje je bila riječ o projektu međunarodnog cestov-nog povezivanja Slovenije, Hrvatske i Bosne iHercegovine s akcentom na Unsko-sanski kan-ton.Domaćin prezentacije, predsjednikPrivredne komore USK-a
Ismet Pašalić
, pro- jekt međunarodnog cestovnog povezivanjaRepublike Slovenije i Hrvatske, te BiH podnazivom „Razvojna os3“, nazvao je historij-skom razvojnom šansom ovoga kraja, da sekvalitetnije razvija u ekonomskom i pogleduprometne infrastrukture i bolje poveže saEvropom.O provedbi projekta „Razvojna os 3“ oku-pljenima je govorio
Radovan Vikić
, članProjektne skupine „Razvojna os 3“ iz NovogaMesta i istakao kako je prometna os od iznim-nog značaja za prometno povezivanje i BiH saRepublikom Hrvatskom. Međunarodni projektTreće razvojne osi koji područja od Štajerskekroz Sloveniju i Hrvatsku povezuje sa Unsko-sanskim kantonom je od izuzetne važnosti jer  je praktično dio međunarodnih prometnih kori-dora, kao preduvjet da bi se cjelokupna prome-tna aktivnost sistematski razvijala u različitimdržavama.
-Na južnom dijelu Treće razvojne osipredviđena je izgradnja dva kraka, jednogaprema međunarodnome graničnome prije-lazu Metlika te Karlovcu i dalje prema BiH adrugi krak bi se povezao s međunarodnimgraničnim prijelazom Vinica te priključio uBosiljevu na međunarodni koridor kojim bise omogućila veza s Jadransko-jonskimkoridorom ka Jadranu
, kazao je RadovanVikić, član Projektne skupine „Razvojna OS 3“iz Novoga Mesta.
Zlatko Kuzman
, predsjednik Županijskegospodarske komore Karlovac kazao je kako jeprojekt „Razvojna os 3“ dobra prilika da seUnsko-sanski kanton poveže sa najvažnijimevropskim pravcima.
- Sretna je okolnost što za to postojizanimanje i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Danassmo pokazali da se dio toga koridora uHrvatskoj i Sloveniji vrlo aktivno gradi,
kazao je Kuzman.Trenutno se radi na izradi projektne doku-mentacije za izgradnju cestovnoga pravcaprema Bihaću. Stoga će Privredna komoraUSK-a od institucija vlasti BiH zatražiti da prih-vate ovu inicijativu i otpočnu aktivnosti okoizgradnje Treće razvojne osi za koju je zainte-resiran i USK.Dio od slovenske granice do auto-cesteZagreb - Rijeka bit će pušten u promet već naproljeće na veliko zadovoljstvo bosanskoherce-govačkih građana. U toku je projektiranje dijelado stare riječke ceste koji će biti pušten u pro-met kroz nekoliko godina.
Esad ŠABANAGIĆ 
Održana prezentacija o cestovnom povezivanju USK-a sa zapadom
DOK DRUGI GRADE PUTEVE,
mi tek radimo dokumentaciju
 
13. septembar 2010. godine, broj 217
3
aši pogledi
ReprezenT
O
vo su bili poslanici uParlamentu FBiH sa prosto-ra USK-a u protekle četirigodine:
Mira Bjelac
(Sanski Most,SDA),
Jasminka Durić
(Cazin,A-sda),
Sead Jusić
(Bužim, SBB),
IbrahimNadarević
(Cazin,SDA),
EdhamVeladžić
(Velika Klada,SDA),
Jasminka Horozović
(Sanski Most,SBiH),
Nermina Ćemalović
(Cazin,SDP),
Alija Kurtović
(BosanskaKrupa,SBiH),
Sanda Redžić
(Bosanska Krupa,BPS),
Nermin Purić
(Velika Klada,DNZ)i
HafezaSabljaković
(Cazin,DNZ).Mnogi od njih ostat će, na žalost ilisreću,tamo gdje su i bili, gdje im (ni)jemjesto, a nekima će to poći za rukom ipromjenom političkog dresa. Ne trebasmetnuti sa uma da će neki i napredo-vati. Sve bi to narod trebao vrednovati3. oktobra,ahoće li -vidjet ćemo! Štose pobrojanih tiče to su bili naši posla-nici i delegati u Parlamentu Bosne iHercegovine koji su mjesečno zarađi-vali gotovo sedam puta više od pro-sječnog građanina BiH.Poslanici, naprimjer, u Norveškoj, Njemačkoj, Belgijiili u Evropskom parlamentu zarade od jedan i po do tri prosječne plate u svo- jim zemljama. Stoga, naprosto nije fer njihove plaće ostaviti po strani i ne spo-minjati ih samo zbog rezultata njihovograda. A rezultati tog rada su poražava- jući jer prema nedavno objavljenimistraživanjima, rezultati rada političaraizabranih 2006. godine pokazuju danisu ispunili skoro ništa od onoga što jestajalo u njihovim programima i čime suse lideri koji su na predizbornim skupo-vima i medijskim istupima od građana„izmolili mandat”.Prema datim obećanjima onih navlasti još prošle godine smo trebali bitiu EU, trebala je biti ukinuta RepublikaSrpska, reformirano zdravstvo, socijal-no blagostanje, moderno i efikasnoškolstvo, trebali smo imati kilometreautoputeva, trebali smo biti evropska,demokratska i prosperitetna BiH kojomće se ponositi Evropa. Dakle, obećava-la su se odcjepljenja, pripajanja, ukida-nja Republike Srpske, a najmanje jenuđeno konkretnih rješenja.Umjesto obećanoga, naša zemlja,Bosna i Hercegovina, za razliku od dru-gih u okruženju,klizila je u tom periodu(ne)realnih obećanja prema prošlostišto obični čovjek vidi i osjeti ponajvišena svojoj koži i osnovu toga kako živi.Nema više tog građanina kojemu nije jasno da je blagostanje u BiH daleko,da je Ustav BiH ugrožen i da ga politi-čari ruše u svakoj prilici. Umjesto dapoštuju i brane Ustav na koji su sezakleli kada su preuzimali dužnosti,naši političari ga ruše. Intenzivno radeprotivno odredbama tog istog Ustavana svakom dijelu BiH.Nas Krajišnike sada naravno višezanima šta nam to obećavaju oni kojidolaze nego kako su se ponašali ikako su radili političari koji su bili zadu-ženi da vode ovaj prostor koji se zoveUnsko-sanski kanton ili Unsko sanskažupanija. Kakav kanton i kakva župa-nija? Pa već samoproglašeni budućipremijer USK-a
Hamdija Lipovača
udebatnoj emisiji u petak uvečer naKantonalnoj televiziji USK-a odgovara- jući na pitanje voditelja zašto glasatibaš za SDP i tu političku opciju odgo-vorio je između ostalog: „
Ja sam poz-nat kao političar koji je rekao da sukantoni paraziti i kao premijer USK-a radiću sve na slabljenju kantona ukorist lokalnih zajednica. Mi mora-mo ojačati općine. Premijer i Vladamoraju biti sluge općina, općinskihvijeća, kada dođe neki ulagač da toide po kratkom postupku, da se vidi jedna simbioza između vlasti, a dase ne vidi rascjep između kantona-lne vlasti i lokalnih zajednica. Sdruge strane želim kazati da ću kaopremijer USK-a zajedno sa ljudimaokupiti sve pozitivne, sve pametneljude bez obzira iz koje političkestranke dolazili jer vrijeme je da seKrajina ujedini znanjem,a ne samoretorikom
“.I ovo je jedno od obećanja izakojega se, ako ćemo pošteno, možestaviti upitnik bez obzira što dolazi odpolitičara sa visokim i sasvim realnimambicijama. Nažalost, priča je kod nasuvijek jedno,a stvarnost nešto sasvimdrugo. Daj Bože da se obećanja ispu-ne, pa makar i djelimično!Iz sadašnje perspektive gledanobilo bi zanimljivo prisjetiti se kako jenarod živio nekada, ili prije dvadesetakgodina, bez politike. Šta je tada mislio,šta radio i čemu se nadao? Starijipamte taj period kao vrijeme rada, vri- jeme šutnje i nekakvog reda u svemu,vrijeme stvaranja i izgradnje zemlje.Nije poznato da je neko, u svemuovome, mogao da nađe nekakvozadovoljstvo.Osim profesionalaca, opolitici su mogli pričati samo stari ipametni ljudi i to tihim glasom, da neremete i politikom truju i zagađujuokruženje.Koliko li je vremena trebalo daprođe pa da shvatimo da nam je politi-ka sve - i vazduh i voda i hrana, da seod politike živi i za nju umire, da je poli-tika u svemu i da je sve u politici.Sreća je naša što to još niko u svijetunije shvatio osim nas, jer previše bi biloda cijeli svijet živi od politike.
Osvrt
Crno svijetbijeli
   b  y   S  e  a  d    M   i  d   ž   i  ć
Uhvatila i mene predizborna groznica. Tresem se ko slamka na vjetru.Ali ne zbog samog sebe,već zbog drugih. Što se mene tiče, moj demo-kratski put i karijera su trasirani još odavno, i podudaraju se sa demokrat-skim putevima i karijerama ostalih građana Unsko-sanskog kantona.Mislim da sam time sve rekao. A 3. oktobra ove godine ja i napaćeni gra-đani reći ćemo svoje. Sad nam političari govore svoje. Prestali su da namzapržavaju čorbu. Valjda radi (pred)izborne kampanje. Sad hoće da namskuhaju poparu! Pa sad, važno je da čovjek nije gladan.Sve je već rečeno i obećano. Traži se nov način da se ono što je većrečeno i obećano, a ne ispunjeno, još jednom kaže. Sve je već otpjeva-no, a ja i moj napaćeni narod smo otpjevali svoje. Pjesma je demokrat-ska. Sve je već naslikano u svim tehnikama. Traži se zgodan način da seono što je politički naslikano u svim mogućim političkim tehnikama još jednom politički naslika. Slika se „POLITIČKA MONALIZA“ sa svojimzagonetnim političkim osmjehom. TO JE NAJVEĆA ČAROLIJA(PRED)IZBORNE KAMPANJE.Garnitura skupštinskih poslanika, u Skupštini USK-a, poslanika uParlamentarnoj skupštini BiH, poslanika u Parlamentu Federacije BiH, ipredstavnika u Predsjedništvu BiH u odlasku (iscurio im mandat,a dostaim je i kapalo) traže od garniture skupštinskih poslanika u Skupštini USK-a, poslanika u Parlamentarnoj Skupštini BiH, poslanika u ParlamentuFederacije BiH, i predstavnika u Predsjedništvu BiH, dakako, i nezavisnihkandidata, u dolasku na te funkcije da priznaju da je sve to, ipak, SAMOBORBA ZA (PRE)VLAST! Je li? A kad su oni dolazili na te funkcije to nijebila borba za pre(vlast). Došli su zato što su bili izabrani od naroda napa-ćenog. Nisu bili izabrani najbolji, ali su oni izabrani i imali su tu čast iakonisu bili najbolji. Zaprepašteni su, taman su navikli da budu najbolji u obe-ćavanju brda i dolina,a od njih se traži da odu! Njihov očaj je stvaran.Naučili su napamet baviti se raspodjelom budžeta na svim nivoima vlasti,ali u svoju stranačku korist i u svoju ličnu korist. Naučili su samo da sepenju.Popeli su se visoko na grbaču napaćenog naroda i ne umiju dasiđu. Pomozimo im da se već jednom spuste.Svi naši političari i političke stranke, naravno, vole svoj Kanton i svojudomovinu BiH. Neki ipak, idu i dalje u toj ljubavi: TUCAJU!Političar istranka u predizbornoj kampanji koji priznaju grešku u proteklom manda-tu stiču pravo da ponovo pogriješe. Političar i stranka koji ne priznaju gre-šku biće kažnjeni od biračkog tijela zbog svoje političke tvrdoglavosti. Bićeim uskraćena svaka mogućnost da drugi put pogriješe. Tako će nepogre-šivi političari i stranke izumrijeti, a (po)grešni političari i stranke će ostatina vlasti.Na početku predizborne kampanje političarima i njihovim političkimstrankama upisan je kraj predizbornog puta. Na kraju predizbornog puta,ako vjeruju, upisan im je početak. Taj početak zavisi od volje biračkog tije-la. A ako ne vjeruju u to onda im je upisan kraj. A i kraj je nekakav poče-tak. Zašto je to tako, ne znam. Znam samo da je tako.U toku predizborne kampanje biračko tijelo se bori kako da preživi, anaši političari i njihove političke stranke se bore za sudjelovanje u vlasti.Biračko tijelo će izabrati svoje predstavnike, a poslije će predstavnici lakoda izaberu funkcije u vlasti. Ako nikad niste čuli za svog kandidata kogatreba da izaberete, ne uzbuđujte se – ni on nije čuo za vas,niti će!Početkom predizborne kampanje obećana brda i doline napokon sukrenuli ka onima kojima su i obećana!A mogu vam reći i ovo: POLITIČKI MORTALITET NAM JE U OPADA-NJU, SVE JE VIŠE BESMRTNIH!Kako sam primijetio, a to se da i golim okom primijetiti, da nam u pred-izbornoj političkoj kampanji ima sve više dilbera. Pokušavaju da biračkotijelo zavedu lijepim riječima. Ne vrijedi. Obećanjima. Ne vrijedi. Ni bira-čko tijelo više nije naivno. Traži opipljive rezultate!Kako bi žalio SDA, A-sda, i Stranku za BiH,da mi nije žao sebe (nas,napaćenog naroda?). Možda bi se i radovao eventualnom predizbornomuspjehu SDP-a i DNZ-a da mi nije žao sebe (nas, napaćenog naroda?).O NAMA SE RADI, NE O NJIMA! U proteklom mandatu dugo smo sebavili njihovim stranačkim problemima i brigama, sad smo, konačno,zabrinuti za sebe, i zbog sebe. To je dobro i demokratski zdravo. Ako semi izvadimo iz svega ovoga, a nadam se da ćemo to učiniti 3. oktobra,poslije će biti vremena da se ozbiljnije i detaljnije pozabavimo sa ovimnašim problematičnim stranačkim svijetom. Ako se ne izvadimo, naš stra-nački svijet (SDA, A-sda, DNZ, SBiH, i ostali) će se uzalud baviti nama.Inteligentan kandidat priznaje sve prije nego što ga na to natjeraju.Ako prihvati borbu (predizbornu kampanju -utrku) i traži da mu se doka-že krivica, zapostavlja, ili zaboravlja, isuviše prisan odnos između sebe,kao političke žrtve, i svog mogućeg političkog dželata (biračko tijelo).Brbljanje i predizborno obećavanje brda i dolina će ga dovesti u nezgo-dan položaj.Dželat (biračko tijelo) sve više misli svojom glavom, i ako ih kandidatinatjeraju da na njima rade, a natjerali su ga, radiće 3. oktobra ljutito ižestoko, a uz to će imati i opravdanje: VI STE IH NA TO PRISILILI!„MISLIM – DAKLE, POSTOJIM“! Ne mogu se sada trenutno sjetiti ko je to rekao jer me je uhvatila ova predizborna groznica. Sav se tresem.Lijepo rečeno. Da, ali i: POSTOJIM – DAKLE MISLIM! NEZGODNO, A?
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Mi biramo njih -
oni
ne biraju sredstva
POLITIČKI MORTALITET NAM JE U
opadanju, sve je više besmrtnih!
'    
     R    e    p    r    e    z    e    n     T    a    c     i     j    a

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->