Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
66Activity
P. 1
RÚBRICA

RÚBRICA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,708 |Likes:
Published by Palomiis Soto
Este documento es un ejemplo de rúbrica para evaluar el desempeño del niño de preescolar en el campo formativo de Identidad Personal, está enfocada al aprendizaje de "Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo a criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa".
Este documento es un ejemplo de rúbrica para evaluar el desempeño del niño de preescolar en el campo formativo de Identidad Personal, está enfocada al aprendizaje de "Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo a criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa".

More info:

Published by: Palomiis Soto on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

 
GU[LEVNU G LYGA\GXLPLALDVL
5
UGVOUIGEVNXON
8
FLIOEOLDVL
7
DN AN XLGAOSG
;
\voaosg la aldb|gcl {gxg `gelxulldvldflx  lp{xlugx an w|l uoldvl!e|gdfn ul ldixldvg g |dg uov|geoõdw|l al eg|ug endiaoevn$Uolm{xl lp{xlug u|uuldvomoldvnu unhxl gw|laan w|lal odw|olvg |voaosgdfn la aldb|gcl$Ag mgnx {gxvl fl agu ylelulp{xlug end eagxofgf u|uuldvomoldvnu ld uov|geondlu w|lal odw|olvgd$
8
Gab|dgu ylelu anbxg lp{xlugx anw|l uoldvl ld uov|geondlu w|l aleg|ugd endiaoevn$D|deg ul lp{xlug! dn m|luvxgu|u uldvomoldvnu n odw|olv|flu$[gxvoeo{g ld c|lbnu xlu{lvgdfn aguxlbagu luvghaleofgu  agu dnxmgu {gxgag endyoyldeog$Uolm{xl xlu{lvg agu dnxmgu endyoyl ugdgmldvl end u|uenm{g÷lxnu$
5
Eguo uolm{xl uob|l agu xlbaguluvghaleofgu  endyoyl end u|uenm{g÷lxnu$Gab|dgu ylelu endyoyl enm{gxvl end u|u enm{g÷lxnu{lxn eguo dn xlu{lvg agu xlbagu$D|deg xlu{lvg agu xlbagu  voldl|dg gevov|f dlbgvoyg ga endyoyoxend u|u enm{g÷lxnu$Endvxnag bxgf|gamldvl endf|evguom{|auoygu w|l gilevgd g anu flmçu lyovg gbxlfox ylxhga n iíuoegmldvl gagu {lxundgu$Ld vnfn mnmldvn xlu{lvg g u|uenm{g÷lxnu e|ofg dnnildflxanu$Anbxg endvxnagx u|u om{|aunu agmgnx {gxvl fl agu ylelu b|gxfg |d xlu{lvn end u|uenm{g÷lxnu$
8
M| {negu ylelu endvxnag u|uom{|aunu! dn {ndl gvldeoõd uonildfl g u|u enm{g÷lxnu$D|deg ul endvxnag! fg÷g g u|uenm{g÷lxnu  anu odu|avg$Ul `gel egxbn fl agu {lxvldldeoguw|l aalyg g ag lue|lag$Uolm{xl luvç ga {ldfoldvl flanu nhclvnu w|l aalyg g aglue|lag n anu ldegxbg g |dg{lxundg mgnx xlu{ndughal$E|ofg u|u {lxvldldeogu luxlu{ndughal fl laagu! {lxn aalbgg ulx fouvxgífn$Gab|dgu ylelu e|ofg u|u{lxvldldeogu {lxnendvod|gmldvl agu nayofg$
7
Dn ul odvlxlug ld e|ofgx anunhclvnu w|l aalyg! lu m|fouvxgífn ld `gelxul egxbn fl anw|l al {lxvldlel$Ul odyna|exg enm{xnmlvl endgevoyofgflu odfoyof|galu  enalevoyguw|l und genxfgfgu ld la bx|{n n w|lïa moumn {xn{ndl$Ld vnfn mnmldvn voldl odoeogvoyg{gxg ag exlgeoõd fl gevoyofgflu!uolm{xl {gxvoeo{godfoyof|gamldvl n {nx lw|o{n$
5
[gxvoeo{g e|gdfn ul al {ofl  agmgnx {gxvl fla volm{n vxgvg flvxghgcgx gfle|gfgmldvl$Lp{xlug e|gdfn w|olxl{xn{ndlx |dg gevoyofgf$Eguo d|deg ul odyna|exg ld lavxghgcn ld lw|o{n  unan ldgab|dgu neguondlu {xn{ndlgevoyofgflu$Dn al b|uvg odvlbxgxul ld lavxghgcn ld lw|o{n! dn {gxvoeo{g dn {xn{ndl gevoyofgflu w|l algbxgfld$Vnmg odoeogvoygu! fleofl  lp{xlug aguxgsndlu {gxg `gelxan$Uolm{xl w|olxl {gxvoeo{gx  an`gel uod fg÷gx g u|uenm{g÷lxnu! gflmçu lp{xlug la{nx w|ï fl u|u fleouondlu$Ag mgnx {gxvl fla volm{n ughlvnmgx fleouondlu  lp{aoegx u|ueg|ugu$
8
[|lfl vnmgx {nx uo unan agufleouondlu {lxn {negu ylelulp{xlug ag xgd fl u|ugeeondlu! dn al gbxgfg vnmgx agodoeogvoyg$D|deg voldl odoeogvoyg ld laugaõd fl eagul! lu{lxg g w|lnvxnu fleofgd {nx ïa.laag$
[\DV\GEOÕD IODGA
75
XÓHXOEG FL [XLLUENAGX - LYGA\GEOÕD FOGBDÕUVOEG
Egm{n Inxmgvoyn3
Ofldvofgf [lxundga
G{xldfosgcl lu{lxgfn3
Gevóg bxgf|gamldvl end mgnx endiogdsg  endvxna fl ge|lxfn g exovlxonu! xlbagu  endyldeondlu lpvlxdgu w|l xlb|agd u| endf|evg ld anu foilxldvlu çmhovnu ldw|l {gxvoeo{g$
 
GU[LEVNU G LYGA\GXLPLALDVL
5
UGVOUIGEVNXON
8
FLIOEOLDVL
7
DN AN XLGAOSG
;
\voaosg la aldb|gcl {gxg `gelxulldvldflx  lp{xlugx an w|l uoldvl!e|gdfn ul ldixldvg g |dg uov|geoõdw|l al eg|ug endiaoevn$Uolm{xl lp{xlug u|uuldvomoldvnu unhxl gw|laan w|lal odw|olvg |voaosgdfn la aldb|gcl$
5
Ag mgnx {gxvl fl agu ylelulp{xlug end eagxofgf u|uuldvomoldvnu ld uov|geondlu w|lal odw|olvgd$Gab|dgu ylelu anbxg lp{xlugx anw|l uoldvl ld uov|geondlu w|l aleg|ugd endiaoevn$D|deg ul lp{xlug! dn m|luvxgu|u uldvomoldvnu n odw|olv|flu$[gxvoeo{g ld c|lbnu xlu{lvgdfn aguxlbagu luvghaleofgu  agu dnxmgu {gxgag endyoyldeog$Uolm{xl xlu{lvg agu dnxmgu endyoyl ugdgmldvl end u|uenm{g÷lxnu$
5
Eguo uolm{xl uob|l agu xlbaguluvghaleofgu  endyoyl end u|uenm{g÷lxnu$Gab|dgu ylelu endyoyl enm{gxvl end u|u enm{g÷lxnu{lxn eguo dn xlu{lvg agu xlbagu$D|deg xlu{lvg agu xlbagu  voldl|dg gevov|f dlbgvoyg ga endyoyoxend u|u enm{g÷lxnu$Endvxnag bxgf|gamldvl endf|evguom{|auoygu w|l gilevgd g anu flmçu lyovg gbxlfox ylxhga n iíuoegmldvl gagu {lxundgu$Ld vnfn mnmldvn xlu{lvg g u|uenm{lxnu e|ofg dnnildflxanu$
5
Anbxg endvxnagx u|u om{|aunu agmgnx {gxvl fl agu ylelu b|gxfg |d xlu{lvn end u|uenm{g÷lxnu$M| {negu ylelu endvxnag u|uom{|aunu! dn {ndl gvldeoõd uonildfl g u|u enm{g÷lxnu$D|deg ul endvxnag! fg÷g g u|uenm{g÷lxnu  anu odu|avg$Ul `gel egxbn fl agu {lxvldldeoguw|l aalyg g ag lue|lag$Uolm{xl luvç ga {ldfoldvl flanu nhclvnu w|l aalyg g aglue|lag n anu ldegxbg g |dg{lxundg mgnx xlu{ndughal$E|ofg u|u {lxvldldeogu luxlu{ndughal fl laagu! {lxn aalbgg ulx fouvxgífn$
8
Gab|dgu ylelu e|ofg u|u{lxvldldeogu {lxnendvod|gmldvl agu nayofg$Dn ul odvlxlug ld e|ofgx anunhclvnu w|l aalyg! lu m|fouvxgífn ld `gelxul egxbn fl anw|l al {lxvldlel$Ul odyna|exg enm{xnmlvl endgevoyofgflu odfoyof|galu  enalevoyguw|l und genxfgfgu ld la bx|{n n w|lïa moumn {xn{ndl$Ld vnfn mnmldvn voldl odoeogvoyg{gxg ag exlgeoõd fl gevoyofgflu!uolm{xl {gxvoeo{godfoyof|gamldvl n {nx lw|o{n$
5
[gxvoeo{g e|gdfn ul al {ofl  agmgnx {gxvl fla volm{n vxgvg flvxghgcgx gfle|gfgmldvl$Lp{xlug e|gdfn w|olxl{xn{ndlx |dg gevoyofgf$Eguo d|deg ul odyna|exg ld lavxghgcn ld lw|o{n  unan ldgab|dgu neguondlu {xn{ndlgevoyofgflu$Dn al b|uvg odvlbxgxul ld lavxghgcn ld lw|o{n! dn {gxvoeo{g dn {xn{ndl gevoyofgflu w|l algbxgfld$Vnmg odoeogvoygu! fleofl  lp{xlug aguxgsndlu {gxg `gelxan$Uolm{xl w|olxl {gxvoeo{gx  an`gel uod fg÷gx g u|uenm{g÷lxnu! gflmçu lp{xlug la{nx w|ï fl u|u fleouondlu$Ag mgnx {gxvl fla volm{n ughlvnmgx fleouondlu  lp{aoegx u|ueg|ugu$
8
[|lfl vnmgx {nx uo unan agufleouondlu {lxn {negu ylelulp{xlug ag xgd fl u|ugeeondlu! dn al gbxgfg vnmgx agodoeogvoyg$D|deg voldl odoeogvoyg ld laugaõd fl eagul! lu{lxg g w|lnvxnu fleofgd {nx ïa.laag$
[\DV\GEOÕD IODGA
79
XÓHXOEG FL [XLLUENAGX - LYGA\GEOÕD ODVLXMLFOG
Egm{n Inxmgvoyn3
Ofldvofgf [lxundga
G{xldfosgcl lu{lxgfn3
Gevóg bxgf|gamldvl end mgnx endiogdsg  endvxna fl ge|lxfn g exovlxonu! xlbagu  endyldeondlu lpvlxdgu w|l xlb|agd u| endf|evg ld anu foilxldvlu çmhovnu ld w|l {gxvoeo{g$

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->