Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Kt 1 Tiet Sinh 12nc Hki_nkhuyen

De Kt 1 Tiet Sinh 12nc Hki_nkhuyen

Ratings:
(0)
|Views: 264|Likes:
Published by Nguyen KienHuyen

More info:

Published by: Nguyen KienHuyen on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
ĐỀ KIỄM TRA MÔN SINH 12 BAN KHTN1. Tế bào có ký hiệu nào sau đây là thể một nhiễm?A. AOBB, aaBO, OBB, OBbB. Aaa, ABO, AAbOC. AaO, AaBO, AaBb, OD. AO, AABO, AabO2. Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng nhất?A. Khi một đột biến gen được hình thành nó sẽ được nhân lên qua cơ chế phiên mã.B. So với đột biến gen trội thì đột biến gen lặn có nhiều ý nghĩa hơn đối với quá trình tiến hóaC. Mọi đột biến gen đều gây ra biến đổi trong cấu trúc của chuỗi polypeptit tương ứng.D. Một số đột biến gen là có lợi vì nó làm thay đổi cấu trúc không gian của chuỗi polypeptit là thành phần cấu tạocủa một enzyme tham gia vào một chuỗi chuyển hóa trong tế bào.3. Cho các bệnh, tật ở người:1- Ung thư máu; 2- Tiếng mèo kêu; 3- Mù màu; 4- Hồng cầu hình liềm; 5- Bạch tạng; 6-Máu khó đông.Bệnh phát sinh do đột biến gen trên NST giới tính là:A. 1, 2, 4.B. 3, 4, 5, 6.C. 2, 3, 6.D. 3, 64. Phát biểu nào sau đây là đúng về liên kết gen ?A. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kếtthường bằng số nhiễm sắc thể trong giao tử của loài.B. Các gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. Số nhómgen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong hợp tử của loài.C. Các gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. Số nhómgen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong giao tử của loài.D. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong hợp tử của loài.5. Làm thế nào để có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50cM cùng nằm trên một NST?A. Lai thuận nghịch giữa các dòng thuần khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản và xem xét sự di truyền từ Pđến F2.B. Chỉ có thể biết khi chứng minh được gen thứ 3 nằm ở ngoài 2 gen đóC. Lai phân tích nhiều lần để kiễm tra khả năng xuất hiện mức độ trao đổi chéoD. Chỉ có thể biết khi chứng minh được gen thứ 3 nằm giữa 2 gen mà ta đang xét6. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin ở đầu chuỗi polipeptit sẽ được tổng hợp là Met-metiôninB. Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 và các bazơ nitric A, T, G, XC. Một bộ ba mã di truyền chỉ có thể mã hóa cho một axit aminD. Phân tử tARN và rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép7. Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thểlàm xuất hiện dạng đột biến:A. Chuyển đoạn tương hổB. Lặp đoạn và mất đoạnC. Đảo đoạn và lặp đoạnD. Chuyển đoạn và mất đoạn8. Một gen cấu trúc mã hóa cho một protein có 200 axit amin, khi xảy ra đột biến khả năng gây hậu quả lớn nhấttrên phân tử protein tương ứng do gen đó mã hóa là :A. Mất 3 cặp nucleotit kế nhau ở bộ ba mã hóa cho axit amin thứ 200B. Mất 1 trong 3 cặp nucleotit ở bộ ba mã hóa cho axit amin thứ 1C. Thay thế 1 cặp nucleotit ở bộ ba mã hóa cho axit amin thứ 1 và mất 1 cặp nucleotit ở bộ ba mã hóa cho axitamin thứ 200D. Thêm 1 cặp nucleotit ở bộ ba mã hóa cho axit amin thứ 1999. Loại tác động nào của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là:
 
A. tương tác bổ sung giữa hai loại gen trộiB. tác động cộng gộpC. tác động át chế giữa các gen không alenD. tác động đa hiệu10. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cây quả đỏ AAAA giao phấn với cây 4n quả vàng aaaa sẽ được F1. F1 đem lai với cây quả vàng 4n thì F2 sẽ có kết quả như thế nào?A. 1 đỏ: 1 vàngB. 5 đỏ: 1 vàngC. 3 đỏ: 1 vàngD. 35 đỏ: 1 vàng11.
 Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N
15
 phóng xạ chưa nhân đôi trong môitrường chỉ có N
14
, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. colicó chứa N
15
 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên làA. 2.B. 3.C. 1.D. 4.
12.
Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộnhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này làA. 2n = 42.B. 2n = 22.C. 2n = 24.D. 2n = 46.
13.
Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. Tính theo lí thuyết, phép lai AB/ab × Ab/aB cho đời con có kiểu gen Ab/Ab chiếm tỉ lệA. 10%.B. 4%.C. 16%.D. 40%.
14. Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEGzHKM đã bị đột biến. Nhiễm sắcthể đột biến có trình tự ABCDCDEGzHKM. Dạng đột biến nàyA. thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài.B. thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.C. thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến.D. thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể.15. Cho đậu Hà lan F1 lai với nhau thu được thế hệ sau có tỷ lệ phân ly 3 vàng - nhăn : 1 xanh - nhăn. Kiểu gencủa F1 là:A. AABbB. AaBBC. AabbD. aaBb16. Cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb. Biết các gen phân ly độc lập, trình giảm phân diễn ra bình thường. Tínhtheo lý thuyết, tỷ lệ giao tử mang kiểu gen Aabb được sinh ra từ cây này là:A. 4/36.B. 6/36.C. 16/36.D. 12/36.17. Tiến hành giao phấn hai cây cùng loài có kiểu gen AaBbDd và AabbDd. Tỷ lệ các cá thể đồng hợp về mộtcặp gen ở thế hệ sau là:A. 12,5%B. 25%C. 18,75%
 
D. 37,5%18. Ở người, gen a nằm trên NST giới tính X quy định bệnh mù màu, gen A quy định nhìn rõ màu; gen B quyđịnh da bình thường, b quy định da bạch tạng. Cặp bố mẹ nào sau đây không thể sinh con trai nhìn rõ màu đồngthời bị bệnh bạch tạng ?A. X
A
X
A
Bb x X
a
YbbB. X
A
X
A
Bb x X
a
YBbC. X
A
X
a
Bb x X
A
YbbD. X
a
X
a
BB x X
A
Ybb19. Giao phấn cây có kiểu gen AaBbCCDdee với cây có kiểu gen aaBBCcDdEe. Theo lí thuyết số kiểu gen vàkiểu hình được tạo ra ở thế hệ F1 là bao nhiêu? Biết rằng 2 cặp gen (Aa,Bb) tương tác bổ sung kiểu 9:7, cặp genCc quy định tính trạng trội lặn không hoàn toàn, 2 cặp gen còn lại quy định 2 tính trạng trội lặn hoàn toàn.A. 64 – 16B. 48 – 16C. 42 – 12D. 24 – 820. Bộ NST của một loài có 2n=6, ký hiệu là AaBbDd. Biết không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biếntrong giảm phân. Cho biết số loại giao tử tối thiểu được tạo ra từ 3 tế bào sinh dục có kiểu gen như trên?A. 8 loại (ABD,ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd)B. 6 loại (ABD,ABd, AbD, aBD, aBd, abD hoặc ABd, AbD, Abd, aBd, abD, abd)C. 4 loại (ABD,ABd, aBD, aBd hoặcAbD, Abd, abD, abd )D. 2 loại (ABD, abd hoặc ABd, abD hoặc AbD, aBd hoặc Abd, aBD)21.
 Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN làA. hai ADN mới sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổiB. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầuC. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhauD. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp
22. Một mạch đơn của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T=420 và X=30% số nucleotit củamạch. Gen có số liên kết hydro giữa A và T bằng số liên kết hydro giữa G và X. Quá trình sao mã cần được môitrường cung cấp 900 nucleotit loại A. Mạch gốc và số lần sao mã là:A. Mạch 2 là mạch gốc và sao mã 2 lầnB. Mạch 2 là mạch gốc và sao mã 3 lầnC. Mạch 1 là mạch gốc và sao mã 2 lầnD. Mạch 1 là mạch gốc và sao mã 3 lần23. Ở ruồi giấm 2n=8, có 3 tế bào của thể ba nguyên phân một số lần cần môi trường nội bào cung cấp 405 NSTđơn. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi tế bào?A. 2B. 5C. 3D. 424. Một gen có tỉ lệ T/G = 0,4. Đột biến liên quan đến một cặp nucleotit nhưng không làm thay đổi số nucleotit,mà thay đổi tỉ lệ A/X = 0,407. Số liên kết hydro trong gen đột biến đã thay đổi như thế nào?A. Giảm1 liên kết hydroB. Tăng 1 liên kết hydroC. Tăng 2 liên kết hydroD. Số liên kết hydro không đổi25. Một thể đột biến có khả năng giảm phân tạo giao tử. Khi 5 tế bào sinh dưỡng của thể đột biến này nguyên phân liên tiếp 5 đợt tạo ra số tế bào con có tổng số NST là 2400. Bộ NST lưỡng bội của loài này là bao nhiêu?Đây là thể đột biến gì?A.15 – Thể baB. 14 – Thể ba hoặc 16– Thể mộtC. 10 – Thể tam bộiD. 2n ± 2 – Thể lệch bội

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->