Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul de Etica Si Deontologie Medicala Al Asistentului Medical

Codul de Etica Si Deontologie Medicala Al Asistentului Medical

Ratings:
(0)
|Views: 267|Likes:
Published by Alina
Daca doriti sa dati vreun concurs va trebuie sa stiti acest cod de etica a asistenti medicali
Daca doriti sa dati vreun concurs va trebuie sa stiti acest cod de etica a asistenti medicali

More info:

Published by: Alina on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

 
CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE MEDICALA AL ASISTENTULUI MEDICALCAP.I. DISPOZITII GENERALE
 Articolul 1In cadrul activitatii practice, asistentul medical isi dezvolta constiinta sa etica si deontologica silupta pentru asigurarea prestigiului social al profesiunii medicale, in care constiinta raspunderiipersonale detine un loc major.Articolul 2Raspunderea asistentului medical consta in prevenirea, tratarea si ingrijirea persoanei , avand invedere respectul pentru viata, sanatatea, libertatea si demnitatea individului.
CAP.II. EXERCITAREA PROFESIUNII DE ASISTENT MEDICAL
 Articolul 3(1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept aloricarei persoane fizice, cetatean roman sau strain, posesor al diplomei de asistent medical,eliberata de o institutie de invatamant recunoscuta de lege si avand competenta necesara pentruparticiparea la ingrijirea sanatatii persoanei, a familiei si a comunitatii.(2) Exercitarea profesiuniii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizata deMinisterul Sanatatii si Familiei si avizata de Ordinul Asistenilor Medicali din Romania.(3) In sensul prezentului Cod de etica si deontologie profesionala, profesiunea de asistent defarmacie, profesiunea de tehnician dentar precum si absolventii altor specialitati ai scolilorpostliceale si colegiilor universitare cu profil sanitar se asimileaza profesiunii de asistentmedical.Articolul 4Asistentul medical, prin natura profesiunii sale nu poate fi considerat functionar public si nici nuva putea fi asimilat functionarului public, conform legii.Articolul 5Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilitati care rezulta din prescriptia medicala sidin fisa postului.Articolul 6Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementarilorprivind inscrierea in Registrul Unic National al asistentilor medicali, elaborat de MinisterulSanatatii si Familiei.Articolul 7Profesiunea de asistent medical poate fi exercitata de catre persoana care indeplinesteurmatoarele conditii:a)este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de invatamant de specialitate, de stat sauprivat, acreditata in conditiile legii;b)este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;c)este autorizata sa practice aceasta profesie prin inscrierea în Registrul Unic National al
 
asistentilor medicali, tinut la Ministerul Sanatatii si Familiei si Ordinul Asistentilor Medicali dinRomania.Articolul 8Asistentul medical poate practica profesiunea în unitati sanitare de stat sau private cît si ininstitutii de învatamant si cercetare cu profil medical.Articolul 9Asistentul medical angajat în unitati medico-sanitare din reteaua de stat sau privata are obligatiice decurg din normele si reglementarile legale, din prevederile contractului individual de muncasi din regulamentele de ordine interioara.Articolul 10Protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza deangajator prin societatile de asigurari.Articolul 11Continutul si caracteristicile activitatii asistentului medical sunt:a)efectueaza ingrijiri de natura preventiva, curativa, recuperatorie si paleativa ale persoanei,familiei si comunitatii, in limita competentelor sale;b)participa la programe de educatie pentru sanatate a populatiei;c)participa alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.d)participa sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentrusanatate.e)Participa la pregatirea teoretica si practica a viitorilor asistenti medicali.Articolul 12Formarea asistentului medical se realizeaza in institutiile de invatamant recunoscute de lege, inbaza programelor elaborate de Ministerul Sanatatii si familiei si de Ministerul Educatiei siCercetarii, cifra de scolarizare fiind stabilita de Ministerul Sanatatii si Familiei, in functie denecesitati, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, in colaborare cuMinisterul Educatiei si Cercetarii.Articolul 13Asistentul medical are obligatia profesionala de a se pregati prin programe de formare continua,elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali dinRomania si de a fi atestat periodic.Articolul 14Specializarea asistentului medical se realizeaza prin programe avînd continut si durata specifice,conform cerintelor, în institutii abilitate scopului propus.Articolul 15Angajarea si promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical în sistemulsanitar public se realizeaza prin concurs, potrivit legii.
 
Articolul 16Formele de pregatire profesionala efectuate de asistentul medical in strainatate sunt asimilatecelor echivalente in tara, potrivit reglementarilor in vigoare.Articolul 17Participarea asistentului medical la actiuni de reclama, publicitate în calitate de membru alO.A.M.R. este conditionata de acordul Biroului Executiv al Ordinului Asistentilor Medicali dinRomania, iar la nivel de filiala, de catre Biroul Consiliului Judetean.Articolul 18Asistentul medical poate exercita o alta activitate cu conditia ca aceasta sa fie compatibila cudemnitatea profesionala si reglementarile in vigoare.
CAP.III. PRINCIPII DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA
 Articolul 19In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical respecta demnitatea fiintei umane si principiileeticii dand dovada de responsabilitate profesionala si morala actionînd întotdeauna în interesulpacientului si al comunitatii.Articolul 20(1)In exercitarea profesiunii sale, asistentul medical are obligatia fundamentala de a îndeplini,conform competentelor, responsabilitatilor sale, orice activitate pentru a evita punerea in pericola vietii si sanatatii pacientului.(2)Asistentul medical trebuie sa respecte dreptul pacientului de a alege, in mod liber, asistentulmedical care îi va acorda îngrijirile medicale, în masura posibilitatilor.Articolul 21(1)Asistentul medical este obligat sa pastreze secretul profesional iar informatiile referitoare lapacienti, obtinute in urma sau in legatura cu exercitarea profesiunii de asistent medical nu pot fi împartasite altei persoane din afara echipei medicale, cu exceptia cazurilor prevazute in modexpres de lege.(2)Secretul profesional acopera tot ceea ce este adus la cunostinta asistentului medical înexercitarea profesiei, ceea ce a înteles, a vazut sau a dedus ca fiind informatie privata.(3)Observatiile medicale ale asistentului medical pentru publicatiile stiintifice, referirea la caz-pacient trebuie sa se faca astfel încît sa nu fie relevate date privitoare la identitatea pacientuluisau alte informatii considerate private.Articolul 22Asistentul medical are obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor medical, indiferentde persoana, locul sau situatia in care se gaseste.Articolul 23(1)Respectarea drepturilor fundamentale ale omului si a principiilor etice ale profesiuniireprezinta conditia esentiala pentru angajarea responsabilitatii ingrijirilor.(2)In sensul celor exprimate mai sus, asistentul medical are obligatia de a aduce la cunostinta

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->