Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONCEPŢII DIVERSE AL CREŞTINISMULUI OCCIDENTAL CU PRIVIRE LA MAICA DOMNULUI

CONCEPŢII DIVERSE AL CREŞTINISMULUI OCCIDENTAL CU PRIVIRE LA MAICA DOMNULUI

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by Ionut Stan

More info:

Published by: Ionut Stan on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
CONCEPŢII DIVERSE AL CREŞTINISMULUIOCCIDENTAL CU PRIVIRE LA MAICA DOMNULUI
Învăţătura despre locul şi persoana Fecioarei Maria în Biserică se numeşte„mariologie”. Atât ortodoxia t şi catolicismul mărturisesc ea este „Născătoare deDumnezeu” (Theotokos, Deipare) şi „Pururea Fecioara Maria”.Dacă în învăţătura despre Sfânta Fecioară Maria Biserica Ortodoxă a păstrat şi amărturisit totdeauna dreapta învăţătură, după temeiurile ei revelaţionale, celelalte Bisericicreştine s-au abătut de la această învăţătură, fie printr-o dezvoltare a acesteia care a dus laexagerări şi devieri, fie printr-o îndepărtare sau renunţare ajunsă până la urmă la un refuz totalde acceptare a preacinstirii Născătoarei de Dumnezeu.În învăţătura şi practica cultului de preacinstire a Maicii Domnului, Biserica Romano-Catolică se deosebeşte de cea Ortodoxă, deoarece ea elementele comune ale mariologiei; Născătoare de Dumnezeu, pururi fecioria şi preacinstirea, a venit cu noi elemente: a)învăţătura despre imaculata concepţie a Sfintei Fecioare, decretată dogmă la 8 decembrie1854 prin bula papală „Ineffabilis Deus”, după care Sfănta Fecioară s-ar fi născut fără păcatulstrămoşesc; b) Înălţarea cu trupul la cer a Sfintei Fecioare, decretată ca dogmă la 1 noiembrie1950; c) Învăţătura ca Sfânta Fecioaeste „împreună - răscumpărătoarea neamuluiomenesc cu Iisus Hristos, în prezent ca părere teologică, dar cu perspectiva de dogmatizare.
1
Cu toate acestea, ortodocşii resping dogma catolică despre „Imaculata concepţie aSfintei Fecioare”, care a fost promulgată ca aparţinând „Credinţei Bisericii” de către PapaPius al IX-lea, la 8 decembrie 1854. această dogmă afirmă că, din primul moment alconcepţiei sale, Fecioara Maria a fost ferită de întinarea păcatului originar, prin lucrarea unuihar deosebit şi cinstei Atotputernicului Dumnezeu, având în vedere şi meritele lui IisusHristos, Mântuitorul oamenilor. Această dogmă este descoperită de Dumnezeu şi prin urmaretoţi credincioşii trebuie să-i dea crezare cu hotărâre şi fermitate (din Bula Ineffabilis Deus).O asemenea teorie nu are nici un temei nici în Sfânta Scriptură şi nici la Sfinţii Părinţi.Ea conţine multe idei (cum ar fi „meritele lui Hristos”), care de asemenea nu are nici otemelie apostolică. Aici este vorba că Hristos şi Sfinţii Săi, ar fi dobândit mai mult har decâtaveau nevoie. Acest surplus poate fi dat altora, chiar şi celor din purgatoriu.
1
P
.P
ROF
. C
HIALDA
M
IRCEA
 , Preacurata Fecioara Maria, Maica Domnului- Mariologia
, în Rev. «StudiiTeologice»”, nr. 5-6,( 1981), p. 325- 342, aici p. 336-337
 
Dat pentru a răspunde: Biserica nu admite ideea că Fecioara Maria s-a născut cu păcatul (moştenit) de la Adam, toţi îl avem. Totuşi, ea a moştenit moralitatea pe care o avemtoţi din cauza căderii lui Adam.Prin urmare, nu este nevoie să facem ce au făcut teologii latini. Nu există nici unmotiv să inventăm o teorie care să susţină dogma Imaculatei concepţii. Nu este nevoie săînvăţăm că, datorită „meritelor lui Hristos”, Duhul Sfânt a păzit-o, ca să nu moştenească vinalui Adam.De fapt, ea s-a născut ca şi orice alt om. Duhul Sfânt a pregătit-o pe Fecioara Maria pentru misiunea ei de a fi Maica lui Dumnezeu. Ea a fost adumbrită de energia necreată aDuhului Sfânt pentru a putea fi un vas vrednic din care să se nască Hristos. Totuşi, mai mulţiSfinţii Părinţi au observat că a păcătuit, înainte de Învierea Fiului ei. Sf. Ioan Hrisostommenţionează nunta din Cana unde Fecioara Maria a crezut de cuviinţă să-I spună Fiului ei cesă facă (Ioan 2: 3-4). Acest fapt a fost dovada că era muritoare.Biserica Ortodoxă n-a acceptat cele dodogme mariologice promulgate demagisteriul romano- catolic pe temeiul pietăţii mariale din Biserica Apuseană: zămislireaimaculată a Fecioarei (1854) şi înalţarea cu trupul (1950). Cele două dogme strică raportuldintre om şi Întruparea lui Dumnezeu, dar şi dintre Iisus Hristos şi iconomia mântuirii. Dupăhar „Născătoare de Dumnezeu”, Fecioara Maria este după naştere fiica lui Adam şi numaiastfel ea reprezintă umanitatea care aşteaptă mântuirea:
„Iată roaba Domnului. Fie mie după Cuvântul Tău”
(Luca 1,38). De aceea şi îndumnezeirea ei este rodul Întrupării Cuvântului,care e unica sursă a nestricăciunii. Înălţarea cu trupul poate avea sensul de glorificare a firiiomeneşti, dar ea nu anulează rolul de unic mijlocitor şi răscumpărător al lui Iisus Hristos, căciHristos este cel care îi înalţă trupul la cer. Desigur, chipul Fecioarei neprihănite şi purureamijlocitoare pentru Biserică este adânc imprimat în pietatea ortodoxă.Pentru continuarea expunerii privind doctrina despre Imaculata Concepţie a PreasfinteiFecioare Maria este important să amintim că punctul de vedere al Sfântului Augustin nu a fostcunoscut în Apus în perioada Părinţilor şi a marilor sinoade. Cât despre aprecierea păcatului,nu există diferenţă notabilă între concepţia răsăriteană şi ce susţine Apusul: păcatul este în primul rând o greşeală care necesită iertarea divină, (
 peccatum actuale)
; dar păcatul este şi ostare de decădere, o degradare a firii umane (
 peccatum habituale)
care
 
necesită o regenerare-adică mântuirea.
2
 În Rusia, doctrina Imaculatei Concepţii a Fecioarei Maria a fost admisă ţi apărată decreştinii de rit vechi. Creştinii de rit vechi se opun anumitor puncte ale acestei lucrări, ostile
2
A
LEXIS
 NIAZEV
 , Maica Domnului în Biserica Ortodoxă 
, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 120-121
 
Imaculatei Concepţii. În ianuarie- februarie 1666, Nikita Dobrînin prezintă ţarului AlexeiMihailovici o lungă jalbă împotriva acestei lucrări. În vreo zece pagini, el ia apărareaImaculatei Concepţii.În jurul anului 1670, Moscova ia poziţie oficială în problema Imaculatei Concepţii aFecioarei Maria. La propunerea patriarhului Metodie al III-lea al Constantinipolului (1668-1671), patriarhul Ioasaf al Moscovei adoptă poziţia patriarhiei din Constantinipol.
3
Catolicismul mereu dispus la înnoiri şi adăogiri, chiar dornic de ele în vremea dinurmă, mai cu seamă în mariologie, a introdus în dogmatica sa doctrine noi, peste învăţăturaBisericii ecumenice şi nu în acord cu aceasta, prin ceea ce a deviat şi în această privinţă de ladreapta linie de credinţă. Deviaţiile catolice în mariologie s-au cristalizat în învăţăturilegreşite despre
 Imaculata Concepţie
a Fecioarei Maria şi despre calitatea Fecioarei de
împreună răscumpărătoare
(nedogmatizată încă, dar foarte apreciată ca doctrină teologică, deunde se poate presupune nu va tepta prea multă vreme confirmarea oficiaşidogmatizarea dată, fiind graba de dogmatizare în confesiunea romano-catolică, mai ales înceea ce priveşte mariologia, adică tocmai într-un domeniu în care astăzi nu există motive realede dogmatizare) şi în neîntemeiata definire şi proclamare ca dogmă a credinţei despre
 Înălţarea Fecioarei cu trupul la cer 
(1950).
4
Ea este
„maica Bisericii”,
model (typus) Bisericii. După înălţarea cu trupul la cer, eacontinuă rolul ei „matern”, adică cooperează la ntuirea lumii ca „ajutătoareşi ca„mijlocitoare”.O mişcare romano- catolică recomandă magisterului declare o nouă „dogmămarială”, anume Maica Domnului în calitate de
co- redemptrix
sau
co- răscumpărătoare
aumanităţii. Titlul acesta este folosit în documentele papale din secolul trecut. Aceasta ar însemna punerea Maicii Domnului pe picior de egalitate cu Iisus Hristos, unicul mijlocitor între Dumnezeu şi om. Teologia soteriologică, ortodoxă a atribuit Fecioarei Maria titlul de
mediatrix-
mijlocitoare în opera răscumpărării. În rugăciunile liturgice, Biserica şi creştinul seroagă lui Dumnezeu:„ Am solitoare vrednică de credinţă spre înduplecarea Ta pe preacurataMaică a Unuia- Născut Fiului Tău”.
5
Comentând dogma despre
 Imaculata Concepţie
şi vrând să arate care sunt consecinţeleei, un teolog catolic spune gria imaculatei concepţii o scutte pe Maria deconcupiscenţă şi o întoarce în întregime, fără echivoc, spre Dumnezeu; graţia aceasta îi
3
 
 Ibidem
, p. 128-129
4
P
. P
ROF
. D
. I
SIDOR 
T
ODORAN
,
Consideraţii Mariologice
, în Rev. «Mitropolia Ardealului», nr. 3-4, (1958), p.218-237, aici p. 222
5
P
. P
ROF
. D
. I
SIDOR 
T
ODORAN
,
Consideraţii Mariologice
, în Rev. «Mitropolia Ardealului», nr. 3-4, (1958).p. 169

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->