Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psikoloji - Zeka Türleri

Psikoloji - Zeka Türleri

Ratings: (0)|Views: 942|Likes:
Published by Sui Mode
source: http://www.fusunbudak.com/
source: http://www.fusunbudak.com/

More info:

categoriesTypes, Research
Published by: Sui Mode on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
ZekaÇeşitleri-PsikolojiDilselZekaKonuşmaveyazmadilindekelimelerietkiliveakıllıcakullanmakapasiteveyeteneğidir.Butipçocuklarınkelimehazineleriçokgeniştir.Masal,hikayeyadafıkraanlatmaktanzevkalırlar.Okumayı,kelimeoyunlarınıvebulmacaçözmeyiçokseverler.Küçükçocuklarketapokunmasındanyadahikayeanlatılmasındanhoşlanırlar.Kafiyelikelimeleribulupbunlarıkullanmaktanvetekerlemelerihızlasöylemektenhoşlanırlar.Şair,yazarvepolitikacılibi...GörselZekaEtrafındakiobjelerihayalindecanlandırmavegörmeyeteneğidir.Butipçocuklaryaşıtlarıahaçokhayalkurarlar.Yap-boz,labirentgibigörselfaaliyetlerdenhoşlanırlar.Yaşıtlarkıyaslaçizimleriveresimleriçokgüzeldir.Film,slaytgibigörselgösterileriçokseverRessam,mimargibi…Mantıksal-MatematikZekasıNumaralarıakıllıcakullanmavesebepsonuçilişkisikurabilmeyeteneğidir.Herşeyinnasıedervesorularsorarlar.Matematikensevdikleriderstir.Matematikleilgilioyunlaroynamakonlaraçokzevkligelir.Dama,satrançgibidüşündürenoyunlarıoynamaktanzalırlar.Mantığadayalıyap-bozyadamatematikyeteneksorularıçözmekçokhoşlarınagidedamları,bilgisayarprogramcıları,matematikçiler…Hareketedayalı(bedensel)ZekaKişininkendisiniifadeetmesindebedenini(dans,mimik,pandomim)kullanmakapasitesivekişininellerinibirşeyleryaratmakta(heykelyadaseramikçalışmaları)kullanmaeteneğidir.Butipçocuklarçokhareketlidirler.Koşmayı,zıplamayı,güreşmeyiçokseverleehareketleriçokiyitaklitederler.Eşyalarıyadabenzerşeyleriparçalaraayırıptekrarleştirmeyiseverler.Tahtaoyma,dikişdikme,örgüörmegibielbecerileriisteyenişlerdyeteneklidirler.Atletler,aktörler,dansçılar,heykeltıraşlar…MüzikZekasıSeslerehassaslıkgöstermekapasitesivekendisinimüzikleifadeetmeyeteneğidir.Pekçoğungüzelsesivardıryadagüzelşarkisöylerler.Müzikaletiçalmayaheveslidirleryadaardır.Müzikdinlemeyisever,okuldışındaöğrendiklerişarkılarısöylemektençokhoşlanırnabenzerfaaliyetlerekatılmaktanzevkalırlar.Müzisyenler…Kişilerarası(sosyal)ZekaBaşkalarınınruhhallerini,hislerini,duygularını,mizaçlarınıanlamakapasitesiveyetenLiderliközelliklerinesahipolanbuçocuklararkadaşlarıarasındaenpopülerolançocuklaSosyalfaaliyetlerekatılmaktanzevkalırlar.Kulüplerde,organizasyonlarda,komitelerdeyeralmayıseverler.Birdenfazlayakınarkadaşlarıvardır.Başkalarınaönemverirveonendişelenirler.Danışmanlar,öğretmenler,politikliderler…İçselZekaKendiniyönlendirme,idareetmevekendinitanımakapasitesidir.Bağımsızvekendibaşlarıuyrukturlar.İlgiduyduklarışeyleryadahobilerhakkındapekfazlakonuşmazlar.Hislerinieksiksiz,abartmadanolduğugibisöylerler.Düşünmeyivehayalkurmayıseverler.Geneldeekbaşınaçalışmayıveoynamayıtercihederler.Psikologlar,psikoterapistler…Zekatanımıvezekatiplerinikısacaanlattıktansonraacababuzekadediğimizyeteneğiölrmiyiz?Bununiçinpekçokzekaölçentestlergeliştirilmiş.Zekanıntanımındandayararleliştirilmişzekatestlerizekayıölçmedeönemliveelletutulurbilgilervermesininyanı

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->