Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aprilie, 2011

aprilie, 2011

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by uverton

More info:

Published by: uverton on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
Ziarul tinerilor jurnalişti 
 
aprilie, 2011 pagina 1EDITORIAL
Pămîntul se acoperă cu o perdea deflori parfumate de primăvară.Înfloresc copacii şi odată cu ei – 
 
sufletul tău, dragă Cititorule! Aiîmbobocit şi
-
ncurînd vei înflori. Eştitînăr, plin de seva existenţei, gîndeşti, prin urmare, ai mîinile libere!
 
Îţi propunem să te îngrijeşti de propriul spirit, să revezi sensurile prieteniei, atît de importantă, în esenţa
ei.(vezi pag. 2).
Am hotărît să demascăm minciunaspre aţi
demonstra chipul ei.(pag. 3).
Dragă Cititorule, ai trăit săptămîni în
care factorul s
tresogen şi
-
a lăsat oadîncă amprentă asupra spiritului şifizicului tău, întrucît ai avut de trecut prin încercări importante şi deosebite pentru ceea ce te aşteaptă înurmătoarele luni: prebacul (cls. a XII
-
a), pretestări (cls. a IX
-a) sau
nenumăratele, zilnicile lucrări.
 
Înţelegem cît de mult rîvneştifrumoasa vacanţă, în pragul căreia neaflăm, iar sub egida ei – 
Sfintele
Paşti!(pag….).
 
Deşi Aprilie s
-a acoperit cu voalul
ţesut din ploi reci şi
 
neîncetate, noi tevrem plin de viaţă.
 
Zîmbeşte alături de „Impuls“
!!!
Gribiniuc Maria
„El a luat asupra – 
 
şi durerile noastre şisuferinţele noastre. S
-
a împovărat.“
 
Isaia 53, 4
Învierea Dom
-nului, cea mai
mare sărbătoarecreştină, se mainumeşte şi Sfin
-
tele Paşti, sărbă
-toarea pe care o
aşteptăm defiecare dată cuarzîndă dorinţă.Cît farmec şilumină emanăaceastă zi cu
toate semnifi-
caţiile ei.
 
Deşi este atestată prin numeroase mărturii cuprinse atât în SfîntaScriptură, cît şi în Sfînta Tradiţie
-
transmise prin „viu grai“
-
Învierea Domnului rămîne o taină mai presus de mintea şi cugetul
omenesc.
Celebrăm Învierea Domnului, ca un lucru de maximă necesitate,întrucît “În Hristos am fost cuprinşi toţi:
 
în El, persoana cunună aomenirii revenite la viaţă.“
(Sf. Chiril al Alexandri
ei). Aceastăsărbătoare ne purifică spiritual, ca mai multă roadă să aducem.
 
Şi cît de minunate sînt lumînările pe care le aprindem îndimineaţa de Paşti, ouăle roşii, cît e de gustos acel cozonac saumielul pe care îi preparăm cu cea mai mare precauţie.
 Cu
această ocazie, „Impuls“
 
vă urează ca lumina învierii să văaducă renaşterea personalităţii proprii. „Cereţi şi vi se va da,căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide.“
(Matei)
Hristos a înviat!
 
Gribiniuc Maria
LICE
UL TEORETIC „ALEXANDRU CEL BUN“
 
 
 
PAGINA 2
IMPULS
 
„Prietenia este egalitatea armonioasă“
 
(Pitagora)Se zice
că nu trebuie să
 
rupem firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămîne. Dar cumsă percepem că e vorba anume de acel fir, dacă nici macăr nu ştim cum ar fi să avem un prieten
?
Există mai
multe opinii la acest capitol.
„Prietenia
 
există... prieteniaeste un sentiment cu o definiţie specială, greu de descris, dar totodată ceva unic, deosebit,ocult. Nu poţi simţi ceînseamnă un prieten pînă nu îl 
ai. Da, uneori prietenia
trădează... dar fără ea suntem
 pustii, un gol care pe deasupra
mai cade şi în abisul  singurătăţii. Fără un prieten...eşti pierdut... rămîi o uşă închisă, fără cheie pentru a pătrunde în interior, te pierzi într 
-
o lume lipsită de sens, lipsită decomunicare, lipsită de viaţă, trăieşti tu şi umbra ta...trăieşti tu... cu tine, o viaţă ca o carte fără cuprins.“
 
 Burac Dorin cls. a X-a
„Nu e greu să mori pentru un prieten dar e greu să gaseşti
acel prieten
 pentru care să mori. Da, sigur există acea prietenie adevarată. Este caun cerc. Un cerc în care ceidoi prieteni se ajută în viaţă... să se rostogolească. Cînd eşti singur, fără prieteni nu poţidecît să mergi... ca barca peuscat.“
 
 Istrati Tatiana cls. a XI-a B
Prieteniaar constadin apropi-erea carese reali-
 zează întredouă sau
mai multe
 fiinţe
.. 
 Astăzi,această apropiere este înţeleasă, din păcăte, în mod superficial şi mai mult 
exterior. Suntem prieteni cu colegul
de bancă, cu vecinii
 , cu colegii etc.,
deoarece activităţile şi împrejurările
ne apropie.
 Dacă ne mutăm la o altă  şcoală sau ne schimbăm domiciliul,dispar şi legăturile noastre de„prietenie“… O astfel de „prietenie“este întâmplă 
toare
 şi circumstanţială 
.
 Adevărata prietenie
 
nu se bazează pecircumstanţe ş
i nici pe
asemănă 
rileexterioare. Explica
 ţ 
ia ei trebuie
afinităţ 
ile interioare.
între cei careau aspiraţii similare, î 
ntre cei care
visează la acelaş
i ideal, care au
aceleaşi aşteptări, năzuinţe, idei, care
merg pe ace
laşi drum în viaţă 
.
 
Toma Dumitriţa cls. a XI 
-a D
A fi prieten nu însemnă doar petrecerea timpului liber cu cineva... este ceva mai mult, responsabilitatea,înţelegere. Deci pentru a fi un bun prieten, ar fi bine
 
să dezvoltăm calităţi bune şi să poţi creea o prietenie cîtmai cinstită şi adevărată. Drumul către casa prietenului e cel mai scurt pe care
-
l ştim, deaceea vă îndemn săfiţi cît mai naturali, să aveţi în faţa acestei persoane o singură pereche de ochi, ş
i nu trei perechi de obraji.
 Nu credeţi în „Prietenie“ ci credeţi în „Prieten“
 
în acel care poartă cu demnitate acest statut în ochii dvs.
 
 Pagină realizată de Popov Ecaterina
 
 
IMPULS
 
PAGINA 3
„Minciuna este vacanţa adevărului. Să nu aibă oare şiadevărul nevoie de vacanţă?”
(Lucian Blaga)Ce este minciuna?
Cunoaştem cu toţii adevăruldespre minciună, dar ceea ceştim reprezintă doar un frag
-
ment minuscul, cu un conţinut
negativ.Chiar din cele mai vechitimpuri, minciuna a fost consi-
derată ca fiind invenţia necura
-
tului, aceasta o demonstrează
episodul biblic.Cineva spunea:
„Adevărulexistă! Minciunile trebuie in
-ventate spre a diversifica lumea
în care trăim.“
 
Dacă ar fi să fimoneşti, ar trebui să recunoaştemcă fiinţăm într 
-o societate
impregnată cu ficţiuni şi năs
-
cociri, şi asta pentru a stăpîni şimodela situaţia după bunul plac. În aceste circum
-
stanţe, devine periculos faptul că am ajuns să numai observăm falsitatea.Cea mai mare minciună nu este cea spusă, ci ceatrăită, iar cea mai periculoasă este cea cu care ne păcălim pe noi înşine. Astfel preferăm lumea
ilu
ziilor, pentru că este maidulce şi mai colorată decît duraşi hidoasa realitate.
 
Şi totuşi, de ce unii mint, iar alţii nu? Fiecare îşi construieşte propriul său univers. Nu puţinisînt acei care afirmă că nu existăadevărul, că „adevărul e o min
-
ciună“
(Nietzsche). Fiecare cre-
de în minciuna sau adevărul lui,în spatele acestora stînd oadevărată filozofie.
 
Însă, ar trebui să fim respon
-
sabili atunci cînd minţim,întrucît nimic durabil nu poate fi
construit pe baza minciunii.
Minţim puţin, dar des şi acest
fapt nu pare prea grav...
minţimdin politeţe, distracţie, din obli
-
gaţie sau din iubire. Totuşi există minciuni ce tre
-
 buiesc evitate, pentru că au o influenţă uriaşă şiconsecinţe nefaste. Rănesc, distrug şi mai devremesau mai tîrziu se întorc împotriva noastră!
 
Gribiniuc Maria
 
ANUNŢ
 
După cum aţi observat (sau încă nu aţi observat), echipa ziarului „
Impuls
, s-
a redus puţin. Însă, aceasta eo şansă bună pentru tine, de a face parte din echipa noastră. Aşadar, cerinţ
ele noastre:1.
 
Înveţi în clasa a IX
-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a;2.
 
Ai ceva talent, dorinţă, plăcere, timp de a scrie articole;
 3.
 
Ştii limba română (inclusiv gramatica) mai bine ca tabla înmulţirii cu 2;
 4.
 
Ştii tabla înmulţirii cu 2;
 
Dacă crezi că poţi face faţă cerinţelor noastre, te poţi adresa lui Ţanţuc Sergiu sau Gribiniuc Maria. Dacăai internet, poţi trimite şi un e
-mail la adresa impuls.acb@gmail.com
 Echipa redacţională 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->