Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 221, 11.10.2010]

ReprezenT [broj 221, 11.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 292|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

 
BROJ 221
11. OKTOBAR 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
Zvanični, ali nepotpuni izborni rezultati za Skupštinu Unsko-sanskog kantona
Udruženje „Infohouse“ implementiraloprojekat „Volontiraj - kreditiraj“
KLJUČ:BIHAĆ:BOSANSKI PETROVAC:
Str. 13Str. 12Str. 08
Počela izgradnja eko sela„Čardaklija“ u mjestu VrtočePosjeta direktora KfW uredau BiH Općini Bihać 
SANSKI MOST:BOSANSKA KRUPA:
Održana peta po redu manifestacija„Dani poljoprivrede“Dvanaest kuća za raseljena lica
VELIKA KLADUŠA:
Otvoreno prvo dječje igralište zadjecu sa posebnim potrebama
KORAK naprijed zacjelokupnuzajednicu
Str. 17
Ključevi izruku ministraSAFETA HALILOVIĆA 
Pr
 
omocijadoma
 
ćepoljopr
 
iv 
 
rede
Str. 09
Rasprava o regulacijiBužimnice i kanalizaciji
 
CAZIN:BUŽIM:
Dvadeset i dvanova radnikau Općinskomorganu uprave
Str. 07
Usklađivanjesa prostornimplanom općine
Str. 11
 
U novomsazivuposlanicisedampolitičkihpartija
Str. 04Str. 10
Velika Kladuša
PRIVATNA ORDINACIJA 
037-770-135037-772-727
 
2
Izbor
ReprezenT
11. oktobar 2010. godine, broj 221
BIHAĆ-
Čak 269 ljekara okupljenih uStrukovnome sindikatu ljekara Unsko-sanskogkantona u generalnom su štrajku od ponedjelj-ka. Pregovori Štrajkačkoga odbora i Sindikatasa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kan-tona prvotno su bili zakazani za četvrtak,paodgođeni za petak. Nažalost nisu održani,jer na pregovore nisu došli svi članovi Vladinogpregovaračkog tima, predstavnik ministarstvafinancija, Zavoda zdravstvenoga osiguranja idirektorica Zavoda za javno zdravstvo, što kan-tonalni ministar zdravstva Mustafa Avdagićsmatra velikim propustom, i na neki načinopstrukcijom ovih pregovora.-
Nažalost, Sindikat je dosad više putabio upoznat sa načinom pregovaranja,alise taj problem uporno želi prebaciti naministarstva zdravstva i financija, iako jetaj problem prije svega financijske i pravneprirode, a najmanje zdravstvene prirode
,kaže ministar Avdagić,i dodaje kako izbjega-vanje sučeljavanja, razgovora i pregovorasmatra opstrukcijom premijera
ŠemsudinaDedića
,za kojeg kaže kako niti jednom nijepokušao da ovaj problem riješi na način koji tozaslužuje.
- Stogaću ja kompletan Kolektivni ugo-vor u ponedjeljak uputiti Vladi Unsko-san-skog kantona,koja će dati ili neće datisaglasnost na Kolektivni ugovor, pa danapokon Sindikat ljekara i Nezavisni struko-vni sindikat zaposlenih u zdravstvu videgdje leži problem. Problem nije uMinistarstvu zdravstva
, dodaje Avdagić.U Štrajkačkom odboru kažu kako su prego-vori u startu propali,pa se generalni štrajknastavlja. Ljekari Doma zdravlja u Cazinu, kako je izjavio doktor 
Mirsad Seferović
, član Štraj-kačkog odbora, nisu stupili u generalni štrajk jer njihov poslodavac, direktor 
Selim To-romanović
sa Strukovnim sindikatom ljekaraUSK-a nije potpisao sporazum o stupanju ugeneralni štrajk. Seferović je naglasio kako ucazinskom Domu zdravlja štrajka trinaest ljeka-ra koji nisu članovi Sindikata. Kolegama uStrukovnom sindikatu ljekara USK-a štrajkomsu se priključili i ljekarizaposleni u Domuzdravlja i Općoj bolnici u SanskomMostu.Doktor Mirsad Seferović iz Štrajkačkoga odbo-ra naglašava kako nisu imali sa kime pregova-rati.-
Mio štrajku ne možemo razgovarati jer štrajk nije problem. Problem je ispunjenjenaših zahtjeva koji su decidni i jasni, ispla-ta dvije prosječne plaće u Federaciji ljekari-ma opće prakse i tri federalne prosječneplaće ljekarima specijalistima. Taj netoiznos plaće sasvim malo odstupa od većdosad uobičajene plaće. Doduše,postojerazlike od zdravstvene ustanove do zdrav-stvene ustanove, ali smo time htjeli vlasti-ma i poslodavcima dati do znanja da neželimo ekskluzivitet u plaćama
, kažeSeferović, te dodaje kako Sindikat nema ništaprotiv da se Kolektivni ugovor potpiše.Skupština USK-a je donijela odluku o stupanjuna snagu kolektivnog ugovora,koji za ljekarenije zadovoljavajući.
- Granskikolektivni ugovor nije potpi-san samo u Unsko-sanskom kantonu, aliimamo druge načine da ostvarimo našeciljeve putem zakonodavne regulative, pra-vilnika o radu koji u sebi sadrži i pravilnik oplaćama
, kaže doktor Seferović.Sindikat je želio da se Kolektivni ugovor potpiše. Zašto ni za četiri godine nije potpisan,odgovor su dužni dati u Vladi USK-a iMinistarstvu zdravstva. Seferović ističe kakokolektivni ugovor i sada prihvataju, kad god onbude potpisan i više nije problem ljekara. Oninastavljaju generalni štrajk istrajni u ispunjenjusvojih zahtjeva.
Rusmir KARAT 
Nastavljen generalni štrajk ljekara Unsko-sanskog kantona
Ljekari nisu imali skim pregovarati
Mustafa Avdagić, ministar zdravstva USK-aMirsad Seferović, član Štrajkačkog odbora
AUTO-Wal d.o.o
Ovlaštena prodaja i servisMercedes-Benz vozila
Mercedes-Benz
www.autowal.ba
PONUDAMJESECA
A
.
160 CDI
sa carinom i PDV-om od
39.647,00 KM
B
.
180 CDI sport Tourer
sa carinom i PDV-om od
50.288,00 KM
C
.
200 CDI BlueEFFICIENCY
sa porezom i PDV-om od
60.041,00 KM
U 2000. godini smo postaliovlašteni prodajno-servisnicentar za privredna i putničkaMercedes-Benz vozila za područjeUSK-a. Servis je opremljen sanajsavremenijom opremom kojuzahtijeva proizvođač Mercedes-Benz vozila u kojem rade stručnoosposobljeni serviseri.
Ovlaštena prodaja i servis Mercedes vozila za područje USK-a.SVE ZA AUTO NA JEDNOM MJESTU!
AUTO Wal d.o.o.
ul. Zuhdije Žalića 20.,Velika Kladuša
Benzinska pumpa i market AUTO-Wal
Polje, Velika Kladuša...
...od
01.09.2010. do 01.09.2011.
godine
organiziraju najprivlačniju
NAGRADNU IGRU
na prostorima USK-a pod nazivom
„NAPUNI I OSVOJI“
.Kupovinom goriva ili artikala u Marketu za iznos od 30,00 KM kupacdobiva kupon kojim učestvuje u nagradnoj igri a glavna nagrada, odukupno deset atraktivnih, je
Mercedes-Benz SLK 200 Kompresor Cabrio
.
Pusti hodnici, prazne čekaonice... Pacijenti kolateralna šteta
 
11. oktobar 2010. godine, broj 221
3
aši pogledi
ReprezenT
J
oš uvijek ne znamo konačnerezultate izbora, ali general-no, znamo šta nas je strefilo išta nam se posrećilo, ovdje kod nas, uUnsko-sanskom kantonu. Novi sazivSkupštine činit će poslanici sedampolitičkih partija u odnosu na početnečetiri, u prethodnom sazivu u kojem jeIzvršnu i Zakonodavnu vlast obnašalaStranka demokratske akcije. Upravosa tom vlašću narod (ni)je bio zadovo-ljan pa je imao priliku nešto promijeni-ti. Sve je to narod znao i, ponovo iza-brao! Po svojoj volji i ponegdje uzpomoć biračkih odbora.Skoro pa dvije trećine starih posla-nika ostat će sjediti u poslaničkim klu-pama Skupštine USK-a od kojih suneki stekli sve uvjete za penziju, pa ipolitičku, ako ćemo pošteno.Kontinuitet svoje vlasti na ovim pro-storima, SDA će nastaviti sa najmanjepetoricom svojih nezamjenjivih posla-nika. U Stranci za BiH prva tri mjesta,koliko su, za sada,osvojili mjesta,ostat će i dalje sjediti u poslaničkimklupama stari poslanici. I SDP će imatinajmanje polovicu starih poslanika.DNZ-a i A-sda imat će po dva staraposlanika. Možemo li onda govoriti opromjenama? Naravno da ne može-mo tim prije što će dosadašnji koali-cioni partneri (SDA i SDP) najvjerovat-nije ponovo formirati vlast u ovomKantonu, pa i državi. Tako je narodizabrao iz ponude koju je imao naraspolaganju.Narod je izabrao i satime se trebamo složiti, pa kako nambilo.Pozicija koja do sada (ni)je valjala,ojačala je,a opozicija se usitnilapa nasceni imamo onu narodnu:sjaši Kurtada uzjaše Murta! Ko nam je kriv, pona-šali smo se kao guske u magli.Ponovo će nas maltretirati oni koji suto i do sada činili, sada valjda garnira-no novim - starim obećanjima koja ćeostati na vječitom čekanju jer nikadapa ni tada neće biti ispunjena.Ništanovo, uglavnom očekivano. Imamoneizostavno prebacivanje s jednih nadruge i treće, a četvrtih NAS nemasvakako po njihovom. Jer nas nema,ne postojimo, a da postojimo, k’o štomislimo da još dišemo, šta ćemo isamima sebi. Bolje da se izgubimo unepreglednoj masi višemilijardskepopulacije kugle zemaljske, čim seotvore granice. Jesmo li stvarno dotledošli? Jesu li nas to nepokorene kona-čno pokorili? Jesmo li bliži pozitivnomili negativnom odgovoru na ta pitanja?Haj’ da ukratko probirikamo oveaktuelne (za)uvijek, naše, sveznajuće,poslanike od povjerenja. Sve štoNAROD ZNA je da zaista ništa ne zna.Pola ne vjeruje ni sebi, a kamolinekom ko im bilo šta obećava, a polanit’ je znalo (da je znalo ne bismo biligdje jesmo), nit’ zna (da zna davno biih srušili), nit’ će znati (jer ako premanjihovom narod zna, znanja mu više ine treba, pa…).Kad se sve ovo malo bolje poslo-ži, čovjeku je jasnije zašto se ljuditeško odlučuju za posjetu glasačkommjestu koje nam se ove godine desilou nedjelju 3. oktobra. Nikako ne podr-žavam apstinenciju al’ nakon svegarečenog, iako nije ni pola rečeno što bise reći dalo (knjiga se može napisati),postavlja se logično pitanje – koga i/ilišta izabrati?Nakon svih ovih i ovakvih godina jedinim se ispravnim odgovorom čini:sebe i za sebe. Ne za narod, ne zapartiju, ne za bilo kakve kvazipatriot-ske plakate, nego isključivo za sebe.Jer trebaš, jer moraš, jer nemaš viševremena. Ako ne glasaš ukrašće tiglas, mišljenje, stav, obraz, dakleživot. Pa, biraj,za sebe. Narod je iza-brao i neka igre počnu!Igre su zapra-vo u punom jeku, sa nevažećim listići-ma, sa krađom i izbornim prevarama.Znamo da prevara nikad ne uspije jer ako i uspije niko se ne usudi reći da jebila prevara.Stoga, kakve nas promjene,zasnovane i na prevarama, očekujuako u njima poslije trećeg oktobraponovo učestvuju ...(nećemo ihnabrajati jer nemamo zvanične poda-tke pa da slučajno nekoga ne povrije-dimo). Ništa se od onog što smoželjeli nije desilo, baš ništa!Čekajunas ponovo (ne)principijelne koalicije,više manje poznate i već viđene. Etonam ponovo belaja kako doći do pro-mjena koje su nam neophodne i kojeviše želi međunarodna zajednicanego mi sami. Neka nam dragi Bogbude u pomoći, i međunarodna zajed-nica koja je unašoj zemlji već zapo-čela postizbornu kampanju. Kakvepromjene sa našim izabranicima,kakvi bakrači ako će ih (i ovoga puta)provoditi oni gore koje iz opravdanihrazloga nismo nabrojali, a hoćemočim dođe potvrda mandata.
Osvrt
Crno svijetbijeli
Meni je dobro. Ja sam demobilisani borac. Trenutno sam bezzaposlenja, firma u stečaju i na čekanju sam. Čekam bolje sutra,a možda i prekosutra. Nisam zdravstveno osiguran, a i da jesamšto mi koristi kad Strukovni sindikat ljekara USK-a štrajkuje. Tražekolektivni ugovor i veće plaće. To traženje većih plaća nam jepostala moda. Svi traže veće plaće. Valjda smo se ugledali nanaše političare koji su to isto činili u proteklom mandatu. Sami susebi povećavali plate, i to su jednoglasno usvajali, a kad to trebadrugima učiniti onda tu zatežu.Od koga da ja i moji demobilisani borci tražimo povećanjeplata kojih nemamo? Kome da se žalimo? Treba li i mi da štrajku- jemo? Oprostite što se žalim zbrda –zdola,ali takvo nam je obe-ćavala sadašnja vlast Unsko-sanskog kantona! A da bi preživio jai moj napaćeni narod pored gutanja neistine, koju su nam servira-li sadašnji vlastodržci Unsko-sanskog kantona, moramo da poz-najemo i ostale vještine. Možda je to splet nepredvidivih okolnostidemokratskih. Naš demokratski život jeste jedan i zato moratepriznati da je apsolutno nenormalan kad je kod toliko sposobnihljudi koji umiju obnašati uspješno kantonalnu vlastnašao bašsadašnje kantonalne vlastodržce da mu obezbijede minimalneživotne uslove! Često se pitam u čemu je fenomen politike kad segreške najmoćnijih i najodgovornijih kantonalnih glava mogu vidje-ti iz aviona. Stvar je u tome što se to uopšte nevidi kad se sa njimanađem oči u oči! Možda je fenomen politike u tom fenomenusagledavanja.Kao što vam je poznato stanje u zdravstvu USK-a se kompli-kuje. Te komplikacije su izazvali naši ljekari. Oni su stupili u gene-ralni štrajk koji još traje. Oni su nezadovoljni svojim statusom. Onisu u neravnopravnom položaju. Odgovorni za ovakvo stanje uzdravstvu USK-a su zatečeni. Nemogu da pronađu rješenje a nisredstva za ovaj slučaj. Potrošili su četiri godine ni ušta, a i sred-stva, a nisu poboljšali status ljekara u USK- u. Za ovaj slučaj štonam se desio odgovorni su resorno ministarstvo i Vlada USK-a.Oni za sada krivicu prebacuju jedni na druge. Vlada USK-a je for-mirala pregovarački tim da pregovara sa Strukovnim sindikatomljekara USK-a i da pronađu zajedničko rješenje. Na zakazanisastanak imenovani pregovarački tim Kantonalne vlade nije došaou punom sastavu. Vjerovatno radi povreda. Pregovori su odgođe-ni do daljnjeg. Umjesto da obustave štrajk Strukovni sindikat ljeka-ra USK-a će nastaviti štrajk sa još oštrijim mjerama. Napaćeninarod će i dalje ispaštati i neće imati adekvatnu zdravstvenu zašti-tu.Strukovni sindikat ljekara USK-a nije davao nikakva obećanjau smislu da će nadoknaditi ono što nije urađeno u vremenu obu-stave rada ukoliko vlada USK-a povoljno ispuni njihove zahtjeve.A ne znam ni kako bi nadoknadili, jer oni koji su u tom vremenuumrli ili će umrijeti zato što im štrajkajući ljekari nisu ukazalipomoć, ne mogu uskrsnuti. Još veće komplikacije će nastati akose uz štrajk Strukovnog sindikata USK-a, nedaj Bože, pojavi ištrajk grobara. Napaćeni narod će umiratiu povećanom broju, aneće moći da budu sahranjeni. Naći će se u situaciji da nisu pri-stali ni tamo ni ovamo.Ipak, u cijeloj ovoj stvari najvažnije je da su nam čijom krivi-com je došlo do obustave rada ljekara USK-a živi i zdravi. I živje-će još do isteka svog mandata, pa čak i u tehničkom mandatu, nanašu nesreću.ZDRAVLJE JE NAJVEĆE BOGATSTVO, POGOTOVO DOKTRAJE ŠTRAJK STRUKOVNOG SINDIKATA LJEKARA UNSKO-SANSKOG KANTONA!Jednog dana, a da to čovjek neprimjećuje, demokratski životprestaje da bude grana jorgovana, i sve više podsjeća na gorkuzbilju. Počinju da pljušte šamari slijeva i sa desna, vrata zveče odudaraca glavom, ali uzalud, nikako da se otvore, odnosno dapopuste.Tako se uči životna škola, koju niko ne ponavlja, i svi je zavr-šavaju, mahom sa promjenjivim uspjehom...E, ima glupaka i tupa-ka koji vole da bubaju lekcije unaprijed, i čim nešto makar i ofrljepročitaju, ili saznaju, misle da su svu pamet i mudrost ovog i okol-nih svjetova posisali. I tad, kao što se i može pretpostaviti nastu-paju zapetljane životne situacije.Nemam više ništa reći nego samo: FUJ! KAŽU DA ĆE BITIBOLJE, ALI JA U TO NE VJERUJEM ZBOG NEDOSTATKAMAŠTE!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Kakve promjene,ka
 
 vi bakrači
Zdravlje je najveće bogatstvo!
(pogotovo dok traje štrajk)
'    
     R    e    p    r    e    z    e    n     T    a    c     i     j    a
 
Iako još ne znamo konačne rezultate izbora, znamo šta nas je strefilo
   b  y   S  e  a  d    M   i  d   ž   i  ć

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
H89SA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->