Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
48493339-Reiki-1-2-3

48493339-Reiki-1-2-3

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by FiruStefan

More info:

Published by: FiruStefan on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

 
 1
REIKI
Reiki nu define
ş
te doar un sistem de vindecare - cum este el perceput de foartemult
ă
lume - ci îndeosebi starea interioar 
ă
pe care o dobândim atunci când intr 
ă
m înarmonie cu tot ceea ce ne înconjoar 
ă
 
ş
i reu
ş
im, cu inima sincer 
ă
 
ş
i cu minteadeschis
ă
, s
ă
putem primi adev
ă
rul divin, s
ă
-l men
ţ
inem în noi cât mai mult timp
ş
i s
ă
-l d
ă
ruim
ş
i altora. Atunci când atingem aceast
ă
stare afl
ă
m semnifica
ţ
ia REIKI,cuvânt magic nu numai pentru japonezi,
ş
i tr 
ă
im minunea permanent
ă
care seîntâmpl
ă
de fiecare dat
ă
când ne punem în acord cu Sursa.Reiki este totodat
ă
o modalitate de a ne ar 
ă
ta respectul pentru Creatorul tuturor lucrurilor, o cale de a ne cunoa
ş
te pe noi în
ş
ine
ş
i de a ne redescoperi permanent posibilit
ăţ
ile ascunse în casa sufletului fiec
ă
ruia dintre noi. Reiki înseamn
ă
, deasemenea, respectul pentru predecesori, pentru to
ţ
i cei de la care am înv
ăţ
at ceva, pentru flori, pentru plante, pentru animale, pentru minerale
ş
i elementele naturii, toateacestea configurând minunata imagine a lui Dumnezeu. Reiki reprezint
ă
o form
ă
demanifestare a purit
ăţ
ii inimii noastre.Ori de câte ori practic
ă
m Reiki ne putem gândi c
ă
este o modalitate de a oferi prin efortul nostru personal o ofrand
ă
lui Dumnezeu, prin care ne ar 
ă
t
ă
m recuno
ş
tin
ţ
a
ş
i respectul. Pentru c
ă
singurul
ş
i unicul mare secret care exist
ă
în Reiki suntem chiar noi, atunci când ne-am reg
ă
sit propriul drum. Nu uita
ţ
i: Ceea ce suntem - este darul lui Dumnezeu pentru noi!Ceea ce facem - este darul nostru pentru Dumnezeu!
SEMNIFICA
Ţ
IA IDEOGRAMEI REIKI
Simplificând, am putea afirma c
ă
Reiki este o metod
ă
care se bazeaz
ă
pevalorificarea unora dintre principiile ezoterice bine reprezentate în Japonia în ultima parte a perioadei Meiji, o îmbinare iscusit
ă
a principiilor medicinii tradi
ţ
ionalechineze cu tehnici de transfer energetic, cu budismul Tendai (prezent prin exerci
ţ
iileenergetice), cu înv
ăţă
turi spirituale sau ini
ţ
ieri
ş
i, nu în ultimul rând, cu un puternicfilon
ş
intoist (prezent prin tehnicile de control energetic). Simbolurile au ap
ă
rut cevamai târziu în Reiki, avându-
ş
i originile în budismul Tendai
ş
i în
ş
intoism. Suntspeciali
ş
ti care cred c
ă
unele dintre ele au fost înlocuite cu unele provenind din Tibet.Sensei Usui a valorificat toate aceste tendin
ţ
e într-o modalitate unic
ă
, permi
ţ
ândoricui s
ă
fie conectat permanent cu sursa de energie vindec
ă
toare, f 
ă
ă
a fi strictnecesari ani
ş
i ani de practic
ă
spiritual
ă
,
ş
i a înv
ăţ
at cum s
ă
se transmit
ă
aceast
ă
 abilitate
ş
i altor oameni, pân
ă
în zilele noastre.În Reiki nu ve
ţ
i folosi propria dumneavoastr 
ă
energie, ci fluxul energieiuniversale a vie
ţ
ii, care va fi canalizat spre cei din jurul dumneavoastr 
ă
prinintermediul mâinilor, ochilor, suflului sau inten
ţ
iei.Pentru a în
ţ
elege în profunzime ce reprezint
ă
Reiki în civiliza
ţ
ia
ş
i cultura japonez
ă
, trebuie s
ă
vedem prin intermediul ochilor japonezilor ce anume semnific
ă
 
 
 2
ideograma Reiki. Aceasta cuprinde dou
ă
kanji, care pot fi scrise atât în forma veche aideogramelor, cât
ş
i în forma modern
ă
, care simplific
ă
pu
ţ
in scrierea.Rei are multiple semnifica
ţ
ii, din care a
ş
men
ţ
iona doar dou
ă
:(1)
 
Spirit; aspectul spiritual al fiin
ţ
ei(2)
 
Divin, harismatic, supranatural, misterios,celelalte
ţ
inând mai mult de o interpretare plastic
ă
, poetic
ă
, mai greu de redat prin cuvintele unei alte limbi decât japoneza.Ki - cea de a doua parte a ideogramei, poate fi definit
ă
în urm
ă
toarele moduri:(1)
 
Suflet, energie d
ă
t
ă
toare de via
ţă
 (2)
 
For 
ţă
invizibil
ă
 Cu toate acestea, dic
ţ
ionarele v
ă
prezint
ă
doar urm
ă
toarele echivalen
ţ
e:Rei - suflet, duhKi - spirit, suflet, duh, inim
ă
/ sentiment / inten
ţ
ie, înclina
ţ
ie.Oricum ar fi, acceptând o traducere tehnic
ă
sau poetic
ă
, de mai bine de 5000 deani, în tradi
ţ
ia
ş
i cultura oriental
ă
întâlnim pretutindeni, sub diferite forme lingvistice,magicul cuvânt KI. El este magia care anim
ă
 
ş
i sus
ţ
ine via
ţ
a, este spiritul manifest înaceast
ă
lume.KI este totodat
ă
for 
ţ
a vital
ă
care leag
ă
aspectele materiale
ş
i spirituale alecrea
ţ
iei, este principiul universal care une
ş
te lucrurile, este o împletire între micro
ş
imacrocosmos, pe care cel mai bine ar putea-o reprezenta conceptul cre
ş
tin de lumin
ă
 de la Duh Sfânt.KI reprezint
ă
vitalitate
ş
i s
ă
n
ă
tate.Un alt în
ţ
eles este cel de sensibilitate, drept capacitate de a percepe for 
ţ
ele ce nu pot fi v
ă
zute cu ochii - undele sonore, curentul electric sau aurele corpurilor vii.William Blake spunea cândva c
ă
energia este pl
ă
cere etern
ă
, iar orice oper 
ă
de art
ă
,fie ea poezie, nuvel
ă
, pictur 
ă
, sculptur 
ă
, î
ş
i datoreaz
ă
o mare parte a frumuse
ţ
ii
ş
ivalorii tocmai prezen
ţ
ei acestui KI.Cuvântul Ki a p
ă
truns în con
ş
tiin
ţ
a multor popoare datorit
ă
cre
ş
teriifamiliarit
ăţ
ii cu medicina tradi
ţ
ional
ă
chinez
ă
, acupunctura sau artele mar 
ţ
iale. Poatetocmai de aceea, Ki este un cuvânt pe care mult
ă
lume îl asociaz
ă
cu Reiki sau Ai KiDo.
CE ESTE REIKI ?
Iat
ă
câteva din defini
ţ
iile ce au fost date, de-a lungul timpului, acestui minunatsistem:
 
Tehnic
ă
de vindecare spiritual
ă
(Mikao Usui)
 
Reiki este un sistem. Acolo nu exist
ă
nici o supersti
ţ
ie, doar fapte reale (HawayoTakata)
 
În
ţ
elepciune
ş
i Adev
ă
r (Hawayo Takata)
 
Ş
tiin
ţă
 
ş
i Art
ă
(Hawayo Takata)
 
Iat
ă
în jurul nostru un spa
ţ
iu vast, care ne înconjoar 
ă
. Acesta este Universul. Eleste o enorm
ă
 
ş
i infinit
ă
energie, este ultima surs
ă
a Creatorului. Ea nu vine de la
 
 3
soare, de la lun
ă
sau de la stele. Este o for 
ţă
ă
ă
limite, care face ca plantele s
ă
 creasc
ă
, iar p
ă
s
ă
rile s
ă
zboare. Când o fiin
ţă
uman
ă
are dureri sau probleme, atunci poate apela la aceasta. Ea este o surs
ă
eteric
ă
, o mare putere, care ne revitalizeaz
ă
 
ş
icare restabile
ş
te armonia. Aceasta este Natura, este Dumnezeu, puterea Sa pe care Ela
ă
cut-o disponibil
ă
pentru to
ţ
i copiii s
ă
i. În japonez
ă
aceasta se nume
ş
te Reiki(Hawayo Takata)
 
Cred c
ă
exist
ă
o unic
ă
Fiin
ţă
Suprem
ă
- Infinitul Absolut - o for 
ţă
dinamic
ă
,necuprins
ă
, ce guverneaz
ă
lumea
ş
i Universul. Ea este o putere spiritual
ă
invizibil
ă
,care vibreaz
ă
. Deci ea este absolut
ă
! O putem numi Reiki! Fiind o for 
ţă
universal
ă
,dat
ă
de Marele Spirit Divin, ea apar 
ţ
ine tuturor celor care o caut
ă
 
ş
i doresc s
ă
înve
ţ
earta vindec
ă
rii (Hawayo Takata)
 
Energia Spiritual
ă
a For 
ţ
ei Vie
ţ
ii (rev. Joseph Sparti)
 
Energia Universal
ă
a For 
ţ
ei Vie
ţ
ii (rev. Joseph Sparti)
 
Calea de a fi cât mai natural, de a fi tu însu
ţ
i în orice împrejurare
 
Reiki este Dragoste, Compasiune, Armonie, Adev
ă
r, Încredere
ş
i Lumin
ă
. Esteo expresie a noastr 
ă
în
ş
ine.CE NU ESTE REIKI?
 
 Nu este o religie.
 
 Nu este un cult
 
 Nu este o sect
ă
 
 
 Nu este o dogm
ă
 
 
 Nu este spiritism
 
 Nu este o doctrin
ă
 
 
 Nu este o form
ă
de control a min
ţ
ii
 
 Nu este hipnoz
ă
 
 
 Nu este vindecare psihic
ă
 
 
 Nu este imagina
ţ
ie
 
 Nu este psihoterapie
 
 Nu este autosugestie
 
 Nu este o tehnic
ă
medical
ă
 
 
 Nu este o metod
ă
de diagnostic
 
 Nu este un panaceu universal
 
 Nu este o medicin
ă
alternativ
ă
 
 
 Nu este un tip de medita
ţ
ie
 
 Nu este
ş
amanism, magie
 
 Nu este o tehnic
ă
de masaj
 
 Nu este bioenergie
 
 Nu este o art
ă
mar 
ţ
ial
ă
 Spiritualitate
ş
i credin
ţă
- În general, to
ţ
i cei care se descriu ca fiind religio
ş
isubscriu la o filozofie
ş
i o conduit
ă
particular 
ă
, specific
ă
întrucâtva credin
ţ
ei pe careo urmeaz
ă
. Nu exist
ă
o defini
ţ
ie clar 
ă
 
ş
i acceptat
ă
pentru termenul de spiritualitate, ea

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
takashiro liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->