Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RADIESTEZIE

RADIESTEZIE

Ratings: (0)|Views: 150|Likes:
Published by FiruStefan

More info:

Published by: FiruStefan on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

 
UNDELE CEREBRALE
Undele cerebrale sunt impulsuri electrice, produse de către creierul uman, la nivelulcelor două emisfere cerebrale, care se pot măsura după amplitudine şi frecvenţă.Amplitudinea este puterea impulsului electric, măsurată în microvolţi, iar frecvenţaeste viteza ondulaţiilor electrice, măsurată în herţi.În funcţie de frecvenţă, undele cerebrale se clasifică în :
unde beta
,
alfa
,
teta
şi
delta
,iar combinaţia acestor diferite categorii de
unde
determină starea de conştiinţă a unei persoanela un anumit moment.
Undele beta
- cu frecvenţa între 13-30 Hz (caracteristice activităţilor conştiente) sunt prezente în lumea reală, percepută cu cele cinci simţuri în timp şi spaţiu.Undele beta sunt produse de creier în stǎri normale de veghe, manifestarea lor în excesconducând de cele mai multe ori la stǎri psihologice de panicǎ: puls nereguat, respiraţierapidǎ, imposibilitatea de a se concentra şi de a lua o decizie.În condiţii optime, undele beta sunt asociate gândirii logice, rezolvǎrii problemelor concrete şi atenţiei active îndreptate asupra lumii înconjurǎtoare.
Undele alfa -
cu frecvenţa între 7-13 Hz (caracteristice
 stării alfa
) sunt prezente întimpul stărilor de vis, dar şi în timp ce omul îşi foloseşte imaginaţia şi capacitatea de avizualiza, sunt asociate unei stări de spirit detaşate şi receptive, în care se creează o punteîntre conştient şi subconştient.În momentul în care se manifestă undele alfa, omul are în general ochii închişi, iar înminte îi vin involuntar flash-uri, imagini scurte nesolicitate, care i se par foarte reale.Sunt undele care facilitează deschiderea legăturii dintre
conştient 
şi
 subconştient 
, dar şi între
conştient 
şi
 zona cea mai de jos a supraconştientului.
Domeniul
alfa
corespundenivelului
conştiinţei interioare
, lumii spirituale independente de spaţiu şi timp.Frecvenţa de 10 Hz este corespunzătoare fenomenelor paranormale, la aceastăfrecvenţă interconectându-se cele două emisfere cerebrale, cea intuitivă, spirituală (
emisferacerebrală dreaptă 
), cu cea sintetică şi analitică (
emisfera cerebrală stângă 
).Deci, domeniul
alfa
din jurul frecvenţei de 10 Hz ne oferă practic eliberarea dinexistenţa materială, făcându-ne conexiunea cu energii şi informaţii din universul şi cerulcăruia îi aparţinem. Astfel, se deschide drumul de acces către fenomenele PSI, fenomenele paranormale.
Undele teta
- cu frecvenţe între 3-7 Hz (caracteristice
 stării samadhi
).Se întâmplǎ oricui sǎ simtǎ cǎ ceva nu este în regulǎ sau sǎ resimtǎ impulsulinexplicabil de a face ceva anume.Aceste stǎri sunt provocate de undele teta. Undele teta pot fi considerate ca fiind o parte a
 supraconştientului
, acea parte a sufletului care face tranziţia de la
conştient,
deci de la
raţiunea
 
inferioară 
a omului la
raţiunea superioară 
a
 sufletului
şi
duhului
.Ele sunt active în timpul visului şi meditaţiei profunde, fiind extrem de accentuate întimpul experienţelor-limitǎ, a revelaţiilor şi a stǎrilor de funcţionare excepţionalǎ a creierului.
Undele delta
- cu frecvenţe între 0,1-3 Hz definesc cele mai profunde nivele alerelaxǎrii psihosomatice pe care o fiinţă umană le poate atinge. Fiind cele mai lente undecerebrale, ele caracterizează somnul profund fǎrǎ vise, stǎrile „puternice” de extaz sau extazulmistic,
 starea samadhi
etc.Sfinţii îndeosebi trǎiesc aceste stǎri profunde ale undelor cerebrale în mod conştient.Uneori viziunile cu
Fecioara Maria
,
Iisus
sau alţi sfinţi, produc vizionarului aceste frecvenţeale undelor, viziunile fiind însoţite de o stare profundǎ de extaz.
 
Prezenţa undelor delta este asociatǎ cu procesul complet şi amplu al regenerǎrii fiziceşi al refacerii ori menţinerii sǎnǎtăţii, de unde rezultǎ cǎ fluctuaţiile noastre mentale determinǎstarea generalǎ în care noi trǎim.Se întâmplǎ sǎ ştim cǎ va suna
 
telefonul cu câteva clipe înainte ca aceasta sǎ se petreacǎ sausǎ înţelegem perfect ce simte altcineva. Ne gândim foarte intens la cineva şi se întâmplǎ caacel cineva sǎ ne contacteze. Aceasta este acţiunea undelor delta.Prezente în timpul somnului profund, ele rămân active atunci când toate celelalte undecerebrale înceteazǎ sǎ-şi facǎ simţitǎ prezenţa. Ele pot fi prezente şi în timpul stǎrilor deveghe, în combinaţie cu alte tipuri de unde.Undele delta de amplitudine mare creeazǎ adesea o puternicǎ capacitate de empatie,fiind prezente în cantitate mare la psihoterapeuţi, vindecǎtori, consilieri etc.Din momentul naşterii, copiii au până la o anumită vârstă (1-2 ani) cele patru tipuri deunde prezente simultan. Astfel, ei au acces foarte uşor la fenomenele inexplicabile. Pe măsurăce cresc, ei încep să fie încorsetaţi de educaţia materialistă a societăţii, de viciile acesteia şi îşiînchid treptat aceste căi de acces. Din această cauză infinitul minţii umane devine din ce în cemai finit.
NOŢIUNI DE PARAPSIHOLOGIE
Parapsihologia reprezintă o ramură a psihologiei care studiază fenomenele psihice paranormale (percepţia extrasenzorială, telepatia, clarviziunea etc.) care nu sunt încă explicateştiinţific, fenomene pe care percepţia noastră uzuală nu le poate explica imediat şi care sederulează într-un alt plan decât cel material.Parapsihologia analizează facultăţile datorită cărora o fiinţă umană - uneorichiar şi un animal - intră în contact cu un anumit mediu şi câteodată chiar îl modifică, fărăajutorul simţurilor cunoscute sau al muşchilor săi.
În cadrul parapsihologiei se disting două mari diviziuni:
1. Cea care cuprinde domeniile în care trăsătura dominantă o formează bioinformaţia,
 fenomene predominant informaţionale
, percepţiile
extra-senzoriale
, din care face parte spreexemplu
telepatia
;2. Cea care cuprinde domeniile în care trăsătura dominantă este oferită de anumitemanifestări energetice,
 fenomene predominant energetice
, determinate de capacităţile paranormale ale fiinţei.
Fenomene predominant informaţionale
1. TELEPATIA
– transmisia la distanţă a gândului ca mesaj extrasenzorial.Telepatia (însemnând literal
 simţire la distanţă 
) vine dingreacă 
tele
(„distanţă”)şi
 pathe
(„sentiment”) şi se referă la abilitatea de a comunica informaţie de la o minte la alta,în fapt de la un duh la altul, fiind o formă de  percepţie extra-senzorialăsaucogniţie anormală  după unii
 
 psihanalişti
.
 Telepatia este procesul care permite ca fiinţele să transmită informaţii de la unele laaltele, fără a se folosi de limbajul verbal, putând fi spontană sau intenţionată.Din punct de vedere spiritual putem afirma că
telepatia este comunicarea directă, firească şi normală între două duhuri aflate la trup folosind pentru asta canalele energetice şi informaţionale care leagă între ele toate creaţiile Tatălui Ceresc.
Prin aceasta, se demonstrează încă o dată că, toate
duhurile
cu trup sau fără trup suntlegate între ele prin anumite
canale subtile
speciale, şi că în mod normal, dacă doi oameni
 
ating un anumit grad de elevare spirituală ei pot comunica atunci când doresc între ei,telepatic, folosind aceste
legături subtile
.Un alt tip de comunicare, tot de sorginte telepatică, este
comunicarea în duh
, realizatăde doi sau mai mulţi subiecţi care în timpul unei meditaţii profunde în care ating
o stare de supraconştiinţă,
permit duhurilor lor să se desprindă pentru o scurtă perioadă de trup.Acestea împreună cu o parte a
 sufletului
lor se întâlnesc în
astral 
şi comunică directîntre ele, după care informaţiile sunt decodificate şi transmise conştientului - raţiuniiinferioare - , care ia cunoştinţă astfel de conţinutul informaţiilor respective.Acest ultim tip de comunicare telepatică nu este însă la îndemâna oricui, ea putând firealizată numai de oameni elevaţi şi cu multă cunoaştere în domeniul spiritual.
2. CLARVIZIUNEA
– reprezintă o formă de percepţie extrasenzorială care atât indefinirea sa, cat şi în plan concret, pune serioase probleme privind delimitarea de alte tipuri de percepţie extrasenzorială (în special faţă de telepatie, precogniţie si retrocogniţie).De aceea, diferitele definiţii date de diferiţi autori
clarviziunii
ca
 fenomen paranormal,
 prezintă o variabilitate relativ mare.Capacitatea unor indivizi umani de a avea viziuni ale unor întâmplări petrecute la maredistanţǎ este cunoscută din cele mai vechi timpuri.Despre viziuni ale unor evenimente produse la distanţă şi despre care subiecţiivizionari nu au nici un fel de informaţii pe căi obişnuite există numeroase relatări de-a lungultimpului, inclusiv în zilele noastre.Viziunile respective sunt produse fie în stare de veghe, fie în stare hipnotică sau în vis.De obicei, persoanele capabile de astfel de viziuni sunt denumite „clarvăzători”.Clarvăzătorul „vede” ceva; el experimentează (trăieşte) o impresie aparent senzorială,dar în general este conştient de faptul că aceasta nu îi parvine prin organele de simţ. Dacăimpresia este de tip auditiv (dar fără ca organul auditiv sa fie implicat), se foloseşte termenulde „claraudiţie”.Majoritatea relatărilor diverşilor cercetători în domeniu despre acest fenomen suntdestul de ambiguue şi confuze, dar pot fi explicate, însă, mult mai simplu, după cum vomvedea în cele ce urmează.Fenomenul de
clarvedere
reprezintă practic tot o manifestare a
duhului
uman, fiind un
dar divin
pe care
Tatăl Ceresc
îl face anumitor oameni,
duhuri întrupate
cu mai multăexperienţă astrală, şi care au misiunea de a arăta şi prin acest mod celorlalţi existenţa lui
Dumnezeu.
 Acest dar este oferit de
Tatăl Ceresc
numai acelor duhuri umane care au nevoie deasta pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea pentru care au venit la trup.Sunt, însă, din păcate, cazuri în care anumite persoane, din orgoliu şi din necunoaştere(
lipsă de elevare spirituală 
)
 ,
solicită insistent divinităţii acest dar sau, mai grav, folosind totfelul de tehnici sub îndrumarea sau nu a unor aşa zişi
maeştri,
forţează practic apariţia acesteiînsuşiri paranormale.Prin aceasta, persoana în cauză, acţionând pur raţional, face două mari greşeli:1. Nu respectă
Voia Domnului
în ceea ce priveşte propriul proces de elevare.2. Sare anumite trepte absolut necesare propriei elevări spirituale intrând în conflict cu porunca
Mântuitorului Iisus Hristos
:
 Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; alminterea burdufurile crapă: vinul  se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună 
” (Matei 9.17).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
raza de soare liked this
water_melon liked this
water_melon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->