Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08 - Andjelika u Iskusenju +

08 - Andjelika u Iskusenju +

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,348 |Likes:
Published by api-3746348

More info:

Published by: api-3746348 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

ANNE I SERGE GOLON
U ISKU\u0160ENJU
by:goblinka
LA TENTATION D'ANGELIQUE
PRVI DIO
NIZOZEM\u0106EVA POSTAJA
GLAVA I

Iz \u0161ume dopre zvuk indijanskog bubnja. Kotrljao se potonuo i ritmi\u0107an kroz sparan zrak
koji je pritiskao drve\u0107e i rijeku.
Joffrev de Peyrac i An\u0111elika zaustave se na obali. Na\u0107as su nepomi\u0107no stajali i
oslu\u0161kivali. Bubanj je odjekivao muklo i sna\u017eno. Izbijao je iz kro\u0161anja u punim i blagim
notama i u ta\u0107nim razmacima kao otkucaji sna\u017enog srca. I tako je priroda, nepomi\u0107na i
ustajala pod isparavanjima neobi\u0107no vru\u0107eg dana, nagovje\u0161tavala da u svojim njedrima
krije ljudska bi\u0107a.
An\u0111elika nagonski posegne za rukom svoga mu\u017ea koji joj je stajao uz bok.
\u2014

Bubanj? \u2014 \u0161apne. \u2014 Sto to bubnjanje zna\u0107i?
\u2014

Ne znam! Pri\u0107ekajmo.
Jo\u0161 ne bija\u0161e pala no\u0107. Tek se po\u0107elo mra\u0107iti. Rijeka je bila nalik na ogromnu plo\u0107u od
potamnjelog srebra. An\u0111elika i njen mu\u017e, grof de Peyrac, stajali su ispod svoda od johinih
kro\u0161nji, na samom rubu rijeke.
Malo podalje, slijeva, na pje\u0161\u0107aku dra\u017eice su\u0161ili su se \u0107amci napravljeni od brezove kore i
premazani smolom.
Dra\u017eica se pru\u017eala u luku u koji se usjekao o\u0161tar rt, dok su u dnu zaljeva crne i visoke
hridi, obrasle cerom i brijestom, tvorile ugodnu hladovinu.
Tu su Indijanci podizali logor. \u0106ulo se kako lome grane da bi od njih. sagradili kolibe i
nalo\u017eili vatru.

Ve\u0107 se plavi\u0107asti oblak dima dizao iz \u0161ume i bezbri\u017eno se \u0161irio nad mirnom, povr\u0161inom
vode.
An\u0111elika brzam i lakim pokretom glave poku\u0161a otjerati roj kukaca koji su se u\u0107as stvorili
tu zuje\u0107i oko nje. Istim pokretom htjede tako\u0111er otjerati i neodre\u0111eni strah koji se u njoj
javio \u0107uv\u0161i ono mumljanje bubnja \u0161to je dopiralo iz \u0161ume.
\u2014

Vrlo \u0107udno \u2014 re\u0107e ona gotovo i ne razmisliv\u0161i. \u2014 Sreli smo vrlo malo ljudi u
onih nekoliko sela plemena Abenakis dok smo se spu\u0161tali tokom Ken-
nebeca. Jedino smo na djecu, \u017eene i starce nailazili.
\u2014

Zaista. Svi su divljaci krenuli na jug radi prodaje krzna.
\u2014

Ali to nije jedini razlog. U karavanama i \u0107am\u0111ma koji se kre\u0107u prema jugu, kao i
mi, uglavnom smo sretali \u017eene. O\u0107ito je da su one krenule u trgovinu. Ali gdje su ljudi?
De Feyrac je pogleda. U o\u0107ima mu se javi neodre\u0111en izraz. I njega je zaokupljalo to isto
pitanje i isti mu se odgovor nametao kao i njoj. Nisu li mu\u0161karci indijanskih plemena
krenuli na neki tajni sastanak da se dogovore o ratnom pohodu? Ali o kakvom se ratu
moglo raditi i protiv koga?
On se bojao te svoje sumnje naglas izre\u0107i, stoga je \u0161utio.
Sve je bilo mirno. Nigdje nikakvog znaka koji bi pobu\u0111ivao strah. Danima su ve\u0107
putovali bez ikakvih neprilika. Primi\u0107u\u0107i se obalama oceana i nastanjenim krajevima sva
su srca kucala radosno i s mladala\u0107kim nestrpljenjem.
\u2014

Gledajte! \u2014 re\u0107e Pejrrac naglo se trgnuv\u0161i. \u2014
Evo \u0161to je izazvalo udaranje bubnjeva. Posjeta!
Tri su \u0107amca izbila iza o\u0161trog rta \u0161to im se nalazio su\u0107elice, kliznula naprijed i uplovila u
malu dra\u017eicu.
Po na\u0107inu na koji su izbili iza rta bilo je o\u0107ito da \u0107e zaploviti uzvodno Kennebecom, a ne
nizvodno kao Sto je u to doba godine \u0107inila ve\u0107ina \u0107amaca.
Peyrac i An\u0111elika po\u0111u nekoliko koraka naprijed i zaustave se n-a Bamom rubu \u017eala, na
mjestu gdje
8je prljava pjena sitnih valova ostavila tamne mrlje ria finoj pr\u017eini. Grof nabra malko

obrve i pogleda prido\u0161lice.
Ubrzo se pokazalo da se Indijanci, \u0161to su se nalazili u ta tri \u0107amca, namjeravaju
zaustaviti. Oni su podigli svoja kratka vesla s kojih je kapala voda, a zatim su kliznuli u
vodu da bi dogurali svoje \u0107amce do obale.
\u2014

Ovo sii svakako mu\u0161karci, a ne \u017eene \u2014 primijeti grof de Peyrac.
Odjednom se prekine i zgrabi An\u0111eliku za ruku.
U jednom \u0107amcu primijeti tamnu priliku odjevenu u crnu mantiju koja se zatim spustila u
vodu i krenula prema vrbama na obali.
\u2014

Iusovac. \u2014 re\u0107e An\u0111elika \u0160apatom.
Nju je takav strah pri tom spopao da umalo nije udarila u bijeg da bi se skrila u dubokoj
\u0161umi.
Po njenim prstima \u0161to ih je dr\u017eao u svojoj ruci grof je osjetio tu njenu nagonsku \u017eelju.
\u2014

Ljubavi moja, \u0161to ste se tako prestra\u0161ili jednoga isusovca?
\u2014

Ta vama je poznato mi\u0161ljenje \u0161to ga o nama ima otac Orgeval. On nas smatra
opasnim osvaja\u0107ima,da ne ka\u017eem podanicima samog ne\u0107astivog.
\u2014

Dok nam dolazi u svojstvu posjetioca, mi moramo ostati mirni.
Uto je s druge strane vo\u0111e Crnorizac brzim korakom krenuo du\u017e obale. Me\u0111u
smaragdnim prelijevi-ma stabala njegov se vitak i visok lik gibao hitrinom
neuobi\u0107ajenom u tom kraju koji se \u0107inio kao da ga je pritisla i kao da je ve\u0107 utonuo u
izmaglicu sumraka ispunjenog \u0107eznutljivo\u0161\u0107u. Taj je lik pripadao \u0106ovjeku mladom i
punom \u017eivotne snage, \u0107ovjeku koji ravno ide svom cilju ne obaziru\u0107i se na zapreke, ba\u0161
kao da ih i ne vidi.
Pribli\u017eiv\u0161i se logoru, na\u0107as ga je nestalo s vida. \u0107inilo se kao da je te\u0161ka ti\u0161ina pritisnula
logorske vatre. Zatim su \u0107uli zvuk koraka \u0161panjolskog vojnika obuvenog u \u0107izme, a
odmah iza njega pojavi se visoki

9orni lik, tako re\u0107i, nadohvat ruke, me\u0111u bar\u0161unastoiB kro\u0161njom vrba.

\u2014 Pa to nije on \u2014 promrsi Pevrac izme\u0111u zubi. \u2014 Pa to nije otac Orgeval!
Gotovo je bio razo\u0107aran.
Prido\u0161lica je bio visoka rasta*! vitka lika. Izgledao je vrlo mlad. Ako se ima u vidu da
naukovanje u isusova\u0107kom redu traje prili\u0107no dugo, njemu nije moglo biti manje od
trideset godina. Uza sve to, iz njega je izbijala neka nesvjesna ljupkost
dvadesetogodi\u0161njaka. Imao je plave kose i bradu, a o\u0107i gotovo bezbojne. Lioe bi mu bilo
blijedo da ga nije sunce, taj neprijatelj ljudi njegove puti, obdarilo tamnim pjegama po
\u0107elu, obrazima i nosu.
On se ukipi primijetiv\u0161i grofa i njegovu \u017eenu. Stoje\u0107i tako na par koraka od njih trenutak
ih je netremice posmatrao polo\u017eiv\u0161i jednu od svojih mr\u0161avih i nje\u017enih ruku na kri\u017e \u0161to mu
je, vise\u0107i o vratu na ljubi\u0107astoj vrpci, po\u0107ivao na grudima, dok se drugom podupro o \u0161tap
\u0107ija je jabu\u0107ica bila ukra\u0161ena srebrenim kri\u017eem.
Na An\u0111eliku je napravio dojam vrlo otmjene osobe poput onih vitezova ili ratobornih
arhan\u0111ela \u0161to ih se vi\u0111a po prozorima francuskih katedrala.
\u2014

Ja sam otac Filip de Guerande \u2014 izjavi isu
sovac ljubaznim glasom. \u2014 Pomo\u0107nik sam oca Seba-
stijana Orgevala. Doenav\u0161t da ste krenuli niz Ken-
nebec, gospodine grofe, moj. mi je pretpostavljeni
naredio da vas u njegovo ime pozdravim.
. \u2014 Zahvaljujem mu na dobrim namjerama \u2014 otpovrne de Pevrac.
\u0160panjolcu \u0161to se pod uf\u0111cajem isusov\u0107eve pojave bio sasvim ukrutio, grof. dade znak da
se udalji.
\u2014

2ao mi je, o\u0107e, \u0161to vam ne mogu pru\u017eiti neko
bolje gostoprimstvo no \u0161to je ovo logorsko. Me\u0111utim,
vjerujem da ste naviknuti na ovu vrst neudobnosti.
Ho\u0107ete li da se pribli\u017eimo vatrama? Dim \u0107e nas do
nekle za\u0161tititi od komaraca. \u0106ini mi se da je jedan od
va\u017ee bra\u0107e kazao kako u Americi nije potrebno na-
10

vla\u0107iti na sebe kostrijet jer komar\u0107i i razni drugi kukci u potpunosti zamjenjuju patnje \u0161to
ih ona nanosi. Isusovac se osmjehne.
\u2014

Sveti otac Breboeuf je autor te \u0161ale \u2014 prizna
na kraju.
Posjeda\u0161e nedaleko skupine koja se u\u017eurbano'prihvatila priprema oko ve\u0107ere i preno\u0107i\u0161ta.
Ali ipak ne\u0161to postrance.
Joffrev jedva primjetnim stiskom ruke zadr\u017ei An\u0111eliku koja se htjela udaljiti. \u017delio je da i
ona prisustvuje razgovoru. Ona sjedne pokraj njega na ove\u0107u stijenu obraslu mahovinom.
Njoj je, zahvaljuju\u0107i njenu \u017eenskom nagonu, bilo odmah jasno da se otac Guerande pravi
kao da je ne primje\u0107uje.
\u2014

Predstavljam vam svoju suprugu, groficu Pevrac de Morens d'Irristru \u2014 re\u0107e Joffrev ljubaznim. i vedrim glasom.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dejan Popovic liked this
RTanja liked this
Sirena Siric liked this
majmunce liked this
amater7 liked this
dr07ago liked this
Marina Jankovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->