Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
El Bosc Cat Web Maig-Ample

El Bosc Cat Web Maig-Ample

Ratings: (0)|Views: 717 |Likes:
Published by tinabalsbosch683

More info:

Published by: tinabalsbosch683 on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
El bosca Menorca
Funcions d’ahir, d’avui i de demà
 
PresentacióIntroducció1. Què és un bosc?
 
2. El bosc a Menorca3. El bosc i la gent de Menorca4. El futur dels nostres boscos5. Adaptació dels boscosal canvi climàtic:el projecte Life+ BOSCOSEl Bosc a MenorcaFuncions d’ahir, d’avui i de demà
Primera edició: maig 2011Edita: Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de BiosferaAutors del text en català: Agnès Canals, Miquel TruyolRevisió i traducció del text al castellà: Imatge Serena S.C.P.Il·lustracions: Carles Alberdi
Fotograa portada: Jordi EscandellFotograes: Jordi Escandell (pàg. 8, 10, 33, 34 esq., 35 esq., 38 dta., 39 esq., 47, 48, 49,50, 52, 53 dalt, 55 dalt, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72 dalt); A. Cutiller (pàg. 24, 26);Eva Cardona (pàg. 12); ONG Herencia (pàg.17); Agnès Canals (pàg. 42), CIMe (la resta).
Disseny i maquetació: Imatge Serena S.C.P.
Impressió: Imprenta RGM, SADipòsit legal: ME-103-2011ISBN: 978-84-937073-7-8Imprès en paper 100% reciclat lliure de clor (certicat Àngel Blau) i tintes d’olis vegetals.Llibre editat pel projecte Life+BOSCOS (LIFE+07/ENV/E/00824) amb el conançament del programaLife+ de la Comunitat Europea.
Menorca. Consell Insular 
El Bosc a Menorca : Funcions d’ahir, d’avui i de demà / Consell Insular de Menorca. – [Menorca] :Consell Insular. Agència Menorca RB, 2011. – 73 + 73 p. ; 24 cm
Editat en català i castellà de forma reversible o bicèfala
ISBN 978-84-937073-7-81. Boscos i silvicultura – Menorca 2. Canvi climàtic – Gestió del risc502:504.03/06(460.32Menorca)
56Un ecosistema complex
Com funciona un bosc?
La llum, l’origen de tot
El bosc, un magatzem de carboni
L’aigua, un viatge d’anar i tornar Les múltiples funcions del bosc
Una visió general: geologia i climaEls boscos menorquins. Un mosaic enmoviment
Història del bosc menorquíLes comunitats forestals d’un territori
divers
Els menorquins i el bosc, ahir 
Els menorquins i el bosc, avui
Aprotament de llenyaAprotament cinegèticAprotament de boletsAprotament de fruits i plantes
Pastura
Apicultura
Activitats recreativesQuè és el canvi climàtic?Canvi climàtic i bosc
Canvi en l’ús del sòl i del bosc
Crisi energètica i boscÚs recreatiuFutur del bosc
Adaptació dels boscos al canvi
climàtic
Adaptació dels boscos als canvissocioeconòmicsEl Projecte Life+ BOSCOS
10
13131417
22
26283132444748505253545455586265666767707273
 
Presentació
L’assemblea general de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha declarat el2011 Any Internacional dels Boscos. L’objectiu principal d’aquesta declaració és cons-cienciar l’opinió pública que els boscos són essencials per a la sostenibilitat del planetagràcies als benecis econòmics, socioculturals i ambientals que proporcionen.
Els boscos tenen rellevància més enllà del seu interès com a ecosistema i font de biodi
-versitat. Els boscos del món ens ofereixen béns i serveis d’un valor incalculable, formenpart de la nostra vida diària i determinen, en gran part, la qualitat de vida dels pobles.
A Menorca, tots gaudim i feim ús dels nostres boscos, encara que moltes vegades no
en som prou conscients. Residents i visitants apreciem el seu paisatge, l’aire net, elsesclata-sangs, la caça... i ens beneciam de la seva llenya, de la protecció del sòl, de larecàrrega dels aqüífers i d’un llarg etcètera. Cal assegurar la conservació dels nostresecosistemes forestals ara i en el futur i garantir així els benecis dels boscos per a les
generacions futures.
El canvi climàtic i els canvis socioeconòmics en els que ens veim immersos plantegennous reptes i ens obliguen a repensar la gestió sostenible de tots els recursos naturalsi, entre ells, la dels nostres recursos forestals. El Consell Insular de Menorca ha posaten marxa el projecte Life+ BOSCOS, l’objectiu principal del qual és l’adaptació dels
boscos mediterranis al canvi climàtic a través de la gestió forestal sostenible, a més de
la sensibilització de la població.Per aquest motiu teniu a les mans aquest llibret, que s’ha editat gràcies al suport nan-cer del programa Life+ de la Unió Europea, i que té com a objectiu explicar de maneraamena i rigorosa el funcionament d’un ecosistema forestal, els tipus de boscos quetenim a Menorca, les funcions que desenvolupen i les opcions de gestió sostenible per 
al futur.
Esperam que la seva lectura sigui un plaer que us ajudi a estimar i apreciar encara més
els boscos de la nostra illa.
Antònia Allés PonsConsellera d’Economia i Medi Ambient
Consell Insular de Menorca

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->