Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Tuong Linh QDND Viet Nam

Cac Tuong Linh QDND Viet Nam

Ratings: (0)|Views: 3,001|Likes:
Published by api-3725973

More info:

Published by: api-3725973 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
Các t
ướ 
ng l
 ĩ 
nh Q
Đ
 ND Vi
t Nam!
Index:
Các t
ướ 
ng l
 ĩ 
nh Q
Đ
 ND Vi
t Nam! ................................................................................... 1Nguyên Giáp ............................................................................................................. 2Bách khoa toàn th
ư
m
ở 
Wikipedia........................................................................... 2M
c l
c ....................................................................................................................... 2 Nh
ng n
ă
m
đầ
u............................................................................................................... 2Ho
t
độ
ng cách m
ng và kháng chi
ế
n ch
ng Pháp........................................................... 3Sau
Đ
i
n Biên Ph
.......................................................................................................... 5
Đ
ánh giá ......................................................................................................................... 6Các tác ph
m............................................................................................................... 6Liên k 
ế
t ngoài ............................................................................................................. 7
Thi
ế
u t
ướ
ng Tr 
n
 Đạ
i Ngh
 ĩ 
a
................................................................................... 7
Trung t
ướ
ng
 Đồ
ng V
ă
n C
ng
................................................................................ 11
Th
ượ
ng t
ướ
ng Tr 
n V
ă
n Trà
................................................................................. 14
danh sách t
ướ
ng l
 ĩ 
nh Vi
t Nam
........................................................................... 25
M
t s
Th
ượ
ng t
ướ
ng tiêu bi
u:
........................................................................... 26
Công an Nhân dân Vi 
t Nam
................................................................................ 26
Chuy
n v
ng
ườ
i
đượ
c phong hàm t
ướ
ng
đầ
u tiên c
a quân
độ
i ta
................ 27
 Đượ
c phong Thi
ế
u t
ướ
ng khi quân
độ
i ta ch
ư
a ai có c
p hàm
......................... 33
Trung t
ướ
ng D
ươ
ng C
T
m
................................................................................ 37
Nh
ng
đ
i
u ch
ư
a bi
ế
t quanh t
m b
ng ti
ế
n s
 ĩ 
toán h
c
đầ
u tiên c
a VNam
... 43Cùng bàn v
Chi
ế
n tranh và các v
t
ướ 
ng l
ng danh trên th
ế
gi
ớ 
i............................... 46V
cu
c bình ch
n 10 danh t
ướ 
ng n
i ti
ế
ng th
ế
gi
ớ 
i .................................................. 57
V
s
l
ượ
ng quân s
.............................................................................................. 60
V
s
l
ượ
ng thi
t h
i
.............................................................................................. 62
A Ranking of the Most Influential Military Leaders of All Time
........................... 67
Sách này tp hp nhng kin thc uyên thâm ca các thành viên trong box LSVH-GDQP trong forum Ttvnol.com,cm ơn các bác đã cung cpkin thc phong phú đ tiu đ hoàn thành ebook này !K-t-nhn-là-ngưi -vit s-cho-forum.
Cn V Đ-Cudzoom(ttvnol)
 
 
Võ Nguyên Giáp
Bách khoa toàn th
ư 
m
ở 
Wikipedia
B
ướ 
ct
ớ 
i:menu,tìm ki
ế
m
Võ Nguyên Giáp
(25 tháng8,1911 – ) là
đạ
it
ướ 
ng
đầ
u tiênc
aQuân
độ
i Nhân dânVi
t Nam, ng
ườ 
i ch
huy chi
ế
n th
ngtr 
n
Đ
i
n Biên Ph
. Ông
đượ 
c nhi
u ng
ườ 
i xemnh
ư
m
thuy
n tho
i quâns
 th
ế
gi
ớ 
i khi ch
huym
t
độ
i quân nh
ượ 
c ti
u
đ
ánhb
ic
ườ 
ng qu
c th
ế
gi
ớ 
i.
M
cl
c
[gi
u]
·
 
1 Nh
ngn
ă
m
đầ
u
·
 
2Ho
t
độ
ng chm
ng và kháng chi
ế
n ch
ng Pháp
·
 
3Sau
Đ
i
n Biên Ph
 
·
 
4
Đ
ánh giá
·
 
5Các tác ph
m
·
 
6Liên
ế
t ngoài[s
a]
Nh
ữ 
ng n
ă
m
đầ
u
Võ Nguyên Giápsinh
ở 
làng An Xá,L
cTh
y,huy
nL
Th
y, t
nhQu
ng Bìnhtrongm
t gia
đ
ình trí th
c nghèo. Thânsinh ông làc
NguyênThân,m
t gia
đ
ìnhnhà nhongo yêun
ướ 
c, dòng dõikhoab
ng. N
ă
m1924, ôngb
t
đầ
u tham gia ho
t
độ
ng trong hàng ng
ũ
nh
ng ng
ườ 
iyêun
ướ 
ckhi
đ
angh
c
ở 
tr 
ườ 
ng Qu
ch
cHu
ế
. Hain
ă
m sau, ôngb
 
đ
u
ih
c sau khit
ch
cm
t cu
c bãi khóa. Ông
đượ 
c Nguy
n Chí Di
ugi
ớ 
i thi
u tham giaTân Vi
t Cáchm
ng
đả
ng,m
t
đả
ng theoch
ngh
 ĩ 
a dânt
cnh
ư
ng cómàus
cc
ngs
nthànhl
 pn
ă
m 1924
ở 
 mi
nTrung Vi
t Nam.
 
 Võ Nguyên Giáp và Nguy
nTh
QuangThái N
ă
m1926, ông
đượ 
c tr 
ở 
l
itr 
ườ 
ng Qu
ch
c Hu
ế
 và ti
ế
 pt
c
đấ
u tranh. Do ho
t
độ
ngquá gi
ớ 
ih
n cho phép nên ôngb
 b
t khi
đ
ang
đ
i
u hànhm
t cu
c bi
u tìnhc
ah
csinh,sinh viên vàb
c
m 2n
ă
m. Tuy nhiên, sau 3 tháng thì
đượ 
c th
ra vì thi
ế
u ch
ngc
ớ 
 bu
ct
i.Sau
đ
ó ông raN
i, h
ctr 
ườ 
ng Albert Sarraut
đỗ
tú tài. Ôngt
t nghi
 p
đạ
ih
cngành Lu
t và Kinht
ế
chính tr 
n
ă
m1937. N
ă
m1934, ôngl
y bà Nguy
nTh
QuangThái(1915-1943),b
nh
ct
i Qu
cH
c Hu
ế
và làm
t
đồ
ng cc
a ông (bàc
ũ
ng là em ru
tc
a Nguy
nTh
Minh Khai). N
ă
m1943, bàThái ch
ế
t trongnhà giamH
a Lò, HàN
i.Tháng 5n
ă
m1939, ông nh
nd
ys
h
c
ở 
tr 
ườ 
ngt
ư
th
cTh
ă
ng Long,N
ido HoàngMinh Giám làm Giám
đố
c nhà tr 
ườ 
ng (t
c Hi
u tr 
ưở 
ng).[s
a]
Ho
t
độ
ng cáchm
ng và kháng chi
ế
nch
ng Pháp
T
 1936
đế
n1939, ông tham gia phong tràoM
t tr 
n Dân ch
 
Đ
ôngD
ươ 
ng, làsángl
 pviênc
am
t tr 
n và là Ch
t
chU
ban Báo chíB
c
trong phong trào
Đ
ôngD
ươ 
ng
đạ
ih
i. Ông tham gia thànhl
 p và làm báoti
ế
ng Pháp
 Notre voix
(Ti
ế
ng nóic
a chúngta),
 Le Travail 
(Lao
độ
ng), biênt
 p các báo
Tin
ứ 
c
,
 Dân chúng 
. Ngày3 tháng5n
ă
m1940, Võ Nguyên Giápv
ớ 
i bí danh là
D
ươ 
ng Hoài Nam
cùngPh
mV
ă
n
Đồ
nglênCaoB
ng
iv
ượ 
t biên sangTrung Qu
c
để
g
 pH
Chí Minh. Ông vào
Đả
ngC
ngs
n
Đ
ôngD
ươ 
ngn
ă
m y vàb
t
đầ
u các ho
t
độ
ngc
a mìnhd
ướ 
is
ch
 
đạ
o tr 
c ti
ế
 pc
aôngH
trongm
tt
ch
c ch
ng phát-xít
đấ
u tranh cho
độ
cl
 pc
a Vi
t Nam có tên làVi
t Nam
Độ
cl
 p
Đồ
ng minhh
ig
it
t làVi
t Minh. Ông tham gia gâyd
ngc
ơ 
s
ở 
cáchm
ng,m
ở 
l
ớ 
 p hu
n luy
n quâns
cho Vi
t Minh
ở 
 CaoB
ng.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
GiapVap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->