Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 226, 15.11.2010]

ReprezenT [broj 226, 15.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 257|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
BROJ 226
15. NOVEMBAR 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
BIHAĆ: Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Unsko-sanskog kantona
CAZIN:
Izgradnjainfrastrukture uopćini BosanskiPetrovac
OTVORENputni pravac
STIJENA - MIOSTRAH
HEROJSTVOFerida Džanića još uvijek se vrednuje i pamti
Str. 08
BOSANSKAKRUPA:
Riječaniu posjetikrupskomUdruženju„Ada“
Str. 10
U TOKU
implementacijaSREDSTAVA ODGSM LICENCE
Str. 11
Str. 07
 
Novi saziv - stare navike
Str. 04
Održan humanitarni koncertza porodicu Ružnić 
 VELIKA KLADUŠA:BUŽIM:SANSKI MOST:
Str. 06Str. 09Str. 12
Medžlis Islamske zajednicepomaže siromašnim džematlijamaNorveški humanitarcidonirali informatičku opremu
KLJUČ:
Bihać i Villefranche de Rouerguepotpisali Povelju o bratimljenju
NIZ PROJEKATAprivodi se kraju
Str. 13
Velika Kladuša
Našim čitaocima muslimanske vjeroispovijesti u BiH i dijaspori upućujemo iskrene čestitke povodom velikog praznika muslimana - 
Kurban bajrama 
Redakcija
ReprezenT-a
Bajram Šerif  Mubarek Oslun
 
2
Marketing
ReprezenT
15. novembar 2010. godine, broj 226
AUTO-Wal d.o.o
Ovlaštena prodaja i servisMercedes-Benz vozila
Velika Kladuša, tel. 037 77 27 10
***
C-klasa 200 CDI
****Sportpaket AMG Stylingom**Paket opreme "Avantgarde"**Radio Audio 20*
Bajram Šerif Mubarek Olsun
 
15. novembar 2010. godine, broj 226
3
aši pogledi
ReprezenT
P
retprošle subote na grad-skom stadionu u ŠirokomBrijegu domaća publikanavijala je za svoj klub ispod zastavefašističkog kukastog križa i nekolikoneprimjereno i uvredljivo ispisanihtransparenata. Na još jedan način uTravniku se veličao fašizam. Strašno!U cazinskom hotelu „Sedra“ održan jeOkrugli stol na temu „Dijalogom dorazumijevanja i povjerenja“ na kojemse tragalo kako do istine u međumusli-manskom ili međubošnjačkom suko-bu. U Sarajevu je inaugurirano tročla-no Predsjedništvo naše zemlje.Započelo je konstituisanje zakonoda-vne vlasti po kantonima,a među njima je i naš Unsko-sanski kanton. Već nasvojoj prvoj sjednici poslaniciSkupštine USK-a su pokazali kako ćefunkcionisati -polovično. MladaKladušanka
Anesa Kajtazović
uAmeričkoj Saveznoj Državi Iowa, utamošnjem Distriktu 21 pobijedila naizborima kao pripadnica Demokratskestranke. Pri tomu je Anesa pobijedilaranijeg gradonačelnika Waterlooa.Načelniku Bihaća i predsjedavajućemOpćinskog vijeća prestali mandatizbog prelaska u zakonodavnu vlast.Ovo su samo neke od tema nakoje se može,ali i treba uraditi osvrt,ali je problem šta izabrati prvo ili šta jezanimljivije u ovom trenutku.Evo na primjer Okrugli stol u„Sedri“ u cjelini može dobiti visoku pro-laznu ocjenu, pa čak i medijsko izvje-štavanje sa istoga što baš nije bio slu-čaj prilikom ranijih sličnih skupova.Naravno, niti ovoga puta mnogiKrajišnicikojima su puna usta borbeza istinu, pravdu, pomirenje i suživotna ovim prostorima, nisu se udostojiliprisustvovati ili na bilo koji način datisvoj doprinos konačnom krajiškompomirenju. Stoga će ReprezenT ubu-duće kada god bude u prilici pozvani-ma i prozvanima upućivati pitanjezašto zaobilaze ovo neizbježno pita-nje. No, Okrugli stol je tek završen ipoučno je sačekati i vidjeti reakcijekrajiške javnosti pa i s(p)retno uključe-ne dijaspore,te potom o istom neštoviše kazati,a sve to aktualni trenutak uKrajini zahtijeva.Za svakog poštenog Krajišnikapomirenje je veoma važno pitanje.Malo je pojedinaca, stranaka pa i insti-tucija koji imaju rješenja za problemena ovim prostorima. Stoga o ovompitanju treba konsenzus,a do njega semože doći samo razgovorima i dogo-vorima.Ne postoji kakvo - takvo pomire-nje. Pomirenje je proces koji podrazu-mijeva mnogo više napora od deklara-tivnih izjava naših političara. Pomirenjemeđu Krajišnicima traži vrlo opsežne,zahtjevne i koordinirane napore svihgore navedenih. Moramo najprije obja-sniti jedni drugima zašto je izbio sukobkoji se pretvorio u rat, ko je u tom ratušta radio, šta su bili ratni ciljevi pojedi-nih učesnika, kolika je čija odgovor-nost krivična, politička i moralna....Jesu li učesnici sa obje strane u stanjuda se suoče sa istinom... Kakav jeodnos prema zločinima koji su počinje-ni u ime nacije, države, zavičaja, ideo-logije, vjere... Kakva je odgovornostelita...Mogu li se optuženici za najve-će moguće zločine proglašavati krivi-ma bez obzira što vrijedi ona maksimada niko nije kriv dok se to ne utvrdipravomoćnom sudskom presudom.Potrebno je da utvrdimo istinu i dase pomirimo sa njom, rekla je jednamudra žena definišući pojam pomire-nja i vjerujemo da je to suština pomire-nja, dok je sve ostalo možda lijepo,alipredstavlja samo „kozmetiku“.Na tek završenim izborima građanisu dobili ono što su željeli, a to je da ihnjihovi izabrani predstavnici i dalje
handre
do mile volje ili izvode iz dugo-godišnjeg mraka.Možda malo grubo,ali nema boljeg izraza kojim se možeiskazati ljubav i briga poslanika za gra-đane ovog Kantona od riječi
handriti 
.Samo dragi Bog zna koliko su puta izaskupštinske govornice poslanici izrazi-li brigu za građane,a nakon što sevrate u klupe ta briga splahne ili jenema nikako. Baš tako je bilo i upetak, na konstituirajućoj sjedniciSkupštine USK-a koju je, srećom,direktno prenosila RTV USK-a. Častponekoj iznimci ako je možda bilo jer svi uglavnom
handre
, svako na svojnačin.Probijanje leda i razgovori trenutnovodećih stranaka sa jedne i druge stra-ne međubošnjačke podijeljenosti (SDPi DNZ) o saradnji u Skupštini USK-a ivišim nivoima vlasti te zajedničko izna-laženje rješenja za „Agrokomerc“uisti-nu predstavlja historijski korak (nara-vno, ako do njega dođe) bez obzira štoništa historijsko u pregovorima o formi-ranju vlasti u entitetu ili Kantonu nema.Naprosto riječ je o tome da je nekokonačno probio led i krenuo otopljava-ti već deceniju i pol zamrznutu situaci- ju u Cazinskoj krajini. Bilo je i krajnjevrijeme da do ovakvih razgovora dođe(iako su oni isključivo bili u funkciji for-miranja vlasti) pa će valjda i slijedećiokrugli stol proizvesti korektnije ikorektnije zaključke koji će prevazićisve krajiške nevolje, a jedna od njih je,izvan svake sumnje, odnos Federacijei države prema Krajini.
Hamdija Lipovača
 je u petak uve-čer kazao na Kantonalnoj televizijikako će privremeno u Sarajevo daupravo taj problem riješi. (Ne)izvje-snom koalicijom na prostorima USK-astranaka SDP, SDA i DNZ stekli bi seuvjeti za snažniji zajednički nastup uParlamentu FBiH i državi čime bi semnogi krajiški problemi razriješili i pre-stali
handriti 
građane.Međutim, upravo na konstituiraju-ćoj sjednici Skupštine USK-a odnosiizmeđu SDP i SDA su se dodatnoiskomplicirali tako da je „semafor koa-licija“ sve manje izvjesna.
Osvrt
Crno svijetbijeli
Č
udno je da u ovakvom lijepomi ekonomski i politički posr-nulom Unsko-sanskim kantonom nema ko da vlada. Nevlada nam ni tehnička Vlada USK-a, a bogami ni Zakonodavnaskupštinska višestranačka vlast. Međutim, ti naši Izvršni iZakonodavni tehničari koji znaju da driblaju tom političkom loptomse mnogo ne sikiraju. Oni i dalje redovno primaju svoje plate za svoj(ne)rad. Njima ovakva situacija odgovara i mole Boga da se tasituacija otegne što duže. Bog je na njihovoj strani.Napaćeni narod koji je, kao fol, sad na vlasti preko svojih pred-stavnika sedam političkih partija kojima je na oktobarskim izborimaukazao povjerenje i koji su osigurali mjesta u Skupštini USK-a oče-kuje brzo formiranje Izvršne i Zakonodavne kantonalne vlasti.Napaćeni narod, ispostavilo se, imao je sa tim dosadašnjimIzvršnim i Zakonodavnim kantonalnim vlastima- loša iskustva. Sadmu je i samom toliko loše, da tu ni iskusni nosioci vlasti u novomsazivu Skupštine USK-a neće moći mnogo da pomognu,Napaćeni narod misli nova Izvršna i Zakonodavna vlast uUnsko-sanskom kantonu neće biti ni narodna, ni carska, već-OTUĐENA. Zbog toga što će otuđeni centri (ne)moći vladatiIzvršnom i Zakonodavnom kantonalnom vlašću. Međutim, poštonam je novi saziv Zakonodavne kantonalne vlasti sastavljen od kra- jiških inatnih materijala i elemenata (skupštinski poslanici), isposta-vilo se ipak da je novi saziv naše gore list, to znači: DA NAS GORENIJE MOGLO ZADESITI!Novi saziv Skupštine USK-a je odlučio da poštuje zakon izakonske obaveze pa je u predviđenom zakonskomroku sazvaokonstituirajuću sjednicu. Nakon svečane zakletve i dodjele certifika-ta da će raditi u interesu napaćenog naroda Unsko-sanskog kanto-na, novi skupštinski poslanici su odmah prekršili zakletvu i prekinu-li konstituirajuću sjednicu radi kvara na međustranačkim vezama.Opet su nam na pomolu nove političke svađe. Pojavile su se grupei grupice, parlamentarne stranke i strankice, koje više stidljivo negosamouvjereno najavljuju stvaranju kakve takve parlamentarne sta-bilne većine, koja bi funkcionisala, sa kojom bi se moglo nešto i ura-diti na konačnom početku uzlaska iz sveopšte krize u kojoj se nala-zi Unsko-sanski kanton i njegovi napaćeni građani. U međuvreme-nu dok se to ne desi, dok se parlamentarne stranke ne odgovore iraspodjele kolač vlasti, svima nam ostaje da se vladamo u skladusa svojom prirodom. To jest, da eksploatišemo jedni druge, i takodemonstriramo bar kakvu-takvu vlast. Pa, ko pobjedi.Koliko se razumijem u zaključke, izjave, diskusije, pokazivanjekažiprstom u napaćeni narod kroz kamere, da bi izašli iz ove kanto-nalne krize biće da istovremeno moramo i da stisnemo i da prdne-mo, što još nikom nije prošlo za zadnjicom, ali nama-u narednomperiodu vidjećemo.Mi smo jedan zajeban narod. Toliko od mene. Budući da nisamčlan, da ne spominjem čega, nije zgodno (ja sam nezavisni majkinsatiričar), a moram da pružim i neku drugu argumentaciju, a nesamo da blebećem.A argumenata za moju tvrdnju ima ko drva. Drva još nisamnabavio. Prvo, našem napaćenom narodu nije suknuto do grla, nitimu je suknuto do balčaka. Ima tu još prostora za sukanje, a imamoi svoje političke sukatore. Njemu je do zajebancije. Naš napaćeninarod kaže svaka riječ ima svoj rep. A svaki rep da izvinete na izra-zu, mora da ima svoju zadnjicu! Čime naš napaćeni narod nedvo-smisleno, a opet uvijeno i zavijeno (ugledao se na naše političare),izjavljuje da mi, uglavnom pravimo od usta zadnjicu, što je anatom-ski posmatrano čista anomalija, jer nekima je na mjestu gdje im stojizadnjica usta, a gdje im stoje usta je zadnjica, pa kad ti počnu dafekališu, ufekališe sve oko sebe, a i šire.Naš napaćeni narod, budući da ima malo podužu jezičinu, kažeda na vrh brda vrba mrda! Time naš napaćeni narod izražava svojusumnju u novi saziv Skupštine USK-a. Jer vrba ne mrda u biračkomtijelu, nego na vrhovima rukovodećih stranačkih piramida, što kazu- je...Ne znam baš tačno što kazuje, ali kazuje, ali nije moje da ana-liziram, ja samo dajem konstataciju i argumentaciju o zajebanostiovog našeg napaćenog naroda.A taj isti naš napaćeni narod ima običaj da kaže i to da se zadobrim konjem diže prašina! Pošto napaćeni narod time, očito, nijehtio da kaže da na Sjevernom polu ima komaraca, muha i bubama-ra, vjerovatno je time rekao da nam neko baca prašinu u oči!Štaobičnu, i običnu i političku prašinu. A KONJI, braco moj, POLITIČKIKONJISAVI! To kaže taj naš napaćeni narod, a ovamo - naivan!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Novi saziv naše gore list -
GORE NAS NIJE MOGLO ZADESITI!
'    
   b  y   S  e  a  d    M   i  d   ž   i  ć
Potrebno je da utvrdimo istinu
i da se pomirimo s njom
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
To je suština pomirenja, dok sve ostalo predstavlja samo „kozmetiku“

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
DzenoDzeno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->