Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
skoly_poradie

skoly_poradie

Ratings: (0)|Views: 65,873 |Likes:
Published by Erin Baker

More info:

Published by: Erin Baker on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
PORADIE VYSOKÝCH ŠKOL PODĽA ABSOLVENTSKEJ MIERY NEZAMESTNANOSTINezamestnaní 
absolventi(k 30. 9. 2009)%
1.
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZIN.PODNIK. ISM v Prešove
26.0
2.
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. Dubčeka v Trenčíne
12.5
3.
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPOD. UNIVERZITA v Nitre
11.3
4.
BRAT. MEDZIN. ŠK. LIBERÁL. ŠTÚDIÍ v Bratislave
11.1
5.
UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne
10.9
6.
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
10.7 
7.
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene
10.5
8.
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ruţomberku
10.1
9.
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
9.2
10.
UNIVERZITA P.J. Šafárika v Košiciach
8.6 
11.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave
8.5
12.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
8.3
13., 14.
ŢILINSKÁ UNIVERZITA v Ţiline
8.2
13., 14.
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre
8.2
15., 16.
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Skalici
7.8
15., 16.
SLOVENSKÁ ZDRAVOTN. UNIVERZITA v Bratislave
7.8
17.
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
7.4
18.
VYSOKÁ ŠKOLA manaţmentu v Trenčíne
7.3
19.
VŠ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŢÉRSTVA v Košiciach
7.0
20.
UN. VETERIN. LEKÁRSTVA A FARM. v Košiciach
6.8
21.
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
6.4
22.
BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA práva v Bratislave
5.6 
23.
VŠ EKON. A MANAŢ. VEREJ. SPRÁVY v Bratislave
5.1
24.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave
4.7 
POR.
VYSOKÁ ŠKOLA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->