Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nikola Vitez o Vjeri Starih Slovjena

Nikola Vitez o Vjeri Starih Slovjena

Ratings:
(0)
|Views: 287|Likes:

More info:

Published by: Милена_Николић on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

 
Predgovor.
 
Niloolavueedr.
Grleli(;
Oa.!illlCeu
ogranke
arijskeujerenajednu,
svojustaru
maticu,
ia
kojesuproizaslisvinjeziniogranci.Kaoetcimadesvietsvojegeclogijskedobeusvojemrazvitku
i
Zivotinjesvoju
palaertrologijsku.
ipoviestsvojuprehistorijsku;takoimaduijexiciivjeresvojepravjeenematice,ukojesesticusvijeziciivjereNekojinaucnjacltvrdeistinabcg,daeuSemitiiArijcidvasasmarazncvrstnaljudskapokolienja,tedapctjecesvakocdsvojematice;nu
ta
tvrdnjanemapravepodloge.PoiztraiivanjunaglasujezikoslOUllCll
i
anthropologa
lasnonamsejeuvjemi.daprciatjecujedni
i
drugiod"Dravidskematice',kojasebilarazgranilajoszapradavnihvremenapocitavojlndiji.OdovesupostaliiPrasemitiiPraarijcia
i
MongolskaplemenauAziji:Uralci,A1tajcii
arkliCka
plemenanavisokomejeveruisjeveroamerikanska:svipotjecu
odjedn.e
malice,
kojajeimalasvojizvoru"Lemurskojkolievct-nulndijskomoceanu,
cd
kojepotjeeuiMalajeiiAustralciiCrnciujuznojAfrici.Tamojebio"semaljskiraj",gdjejebogstvoriocovjekausvojojgoloe;utoplompodnebljuutropskojumlji.TamosajemajkaprirodaodgojilaiodhranilabeztrudanjegovaibezskrbieasvakidasnjuhranuUAustralijiinaMalajskimaotoeimaimaidanasbajaka.kojepripo·viedaju,dajebiosvietodiakonaobtocenmorskompucinom,adasutekarvremenompoeelinicatiiostrvaizmorskedubljine,anaovima,daauseudomileredom
i
~ivotinjeuvodiiiivotinjenakopnu.Odovogamorskogasvetapotjecudaklesvaljudskapokolienja,atako
i
"Dravidska","Prasemitska"i"Praarijska"Sadanastajepitanje,kakojestvoricbogcovjeka?Natomosesameprirodoslovna:onanostodgovoriti,aovapredpostavlja,dajebogdaoodiskonaprirodisvojevjecnezakone?lpokojimaseravnaiprirodaisvemiruviekeviekova
i
toistimstlama,kojepostojeinanasemsvietuinadrugimasvjetovimasavcatogasvemira.
Tu
neimanikakveloncarskenikiparskeradnje,veetustupajusvegradjesvihustrojnih(organskih)Tjelesapostupnopremauvjetimazivota,iokoliSaukomezivusadbudilajvedaiiizrakPrematimuvjetimagradedaklesvaorgansloo.bicasvojaTjelesaitoistimprirodnimsilamalaakonima,atakopOStajuigotovoistinutamjioblicitiela:
!<aka
urastlinama,takouzivotinjama.Mimosemodandanaspratitinasimokomrazvoj
i
postanakiivotinjskihzametaka(Ontogenia)iobaviestitise,kojimsuseputemrazvijalatjelesapredjaenjihimHvotinjacielompovorkomgeologijskoga31ipalaentologijskoga
4)
pretvaranjanaSe
"SravniltaeckelsNotu,lich.Sch6pfungsgeochioh,",Berl;nI875.TabulaXV.Uovoj"l.emuriji".Iu,"nau~njaci..,malj.ki
flIi
iliti.,..dio,.ljudokoga'''''ploda:nukojiiegeologijskimiiibolj.vulkanoki",.ilam.po,onuoulndijokioce.n
1I0vim..
konimamo8u..svietovinlZf1liitiiope,nonovoruvitiio.zivit"IOeologij.j.znano.to...t.vinam.imi.n.man.....,mljeodnjenapo.tankadodana.·'Palaeontclcgiaj••nonootoprWvo,injam.imienamai.,ih
overistarihSlov-enazemlje;prsiivotinja,IPhylogenia):.11Svakaglamamienauprazivotinjskomzivotuutisnulasejeu~anasnJ'.razvojzameeegtielaistihzivotinja:nudocimeezame:aktrebatinasvojresvuak
ad
jednejedinekliceUajca)dopodpunegradnJe
rete,
ckolosesttJeda?a;trebalisuvodenjaciikopnenjacidosvo.gad~nasnjegarazvltknaVlsest?tmatiauCagodina!.Plsa~jeveegod.1.8?6.~1razlofiou"LIJeenickomvje~tn_iku'kakoseiivotmjsklzam~tci.razviJaJuI_
obraz~02"o,
datotakobivaieumprirodnimzak.o'_limau.svihzl~otmja.Ujednojeinaknuo,~akozametcirazvijajuusvoJoJgradnJi
tiela
loneustrojevodenjackogazivota(itouutrobiinasvome'povr~juJ,k~jeo?ikako~opnjenja.ci_netrebaju,
pa
ipakihoponavljaju,jersuIsam,nekadab,hvodenjaci.Itako,majukopnjenjaciskrge(branehia)kaoivodenjaci.Istimnacinornstvorilo
se
iljudskopokoljenje,kojese
pociepalo
tiekomdugavrem~nanaPrasemitskeiPraarijske.narocie.DaauArijci
i
Semitibilijednogkonena,posvjedoeuju.namto~ekoJeprastarezejednickerieei,kojesuijedniidruglupotrebljavahJosuzaJednickoJpradomovmiOvojemnienjenajprvispotaknuoNiemac
Fr.
Miiller,l)
akasnijei
T.
Hommel,T.deSausure,Lassen
itd.T.Hommel")navodiprasemitskerieci,kojenaluimoiuindoeuropejskimajezicima,kaoprasemittaurujeindoeuropstaura
e
tur,bik
karnukarna
e
curnus
labi'aruilib'atulaiwaHw=lav
harCtdugharata
e
aurumtarpurnama~majaIprasemitskariecbakaruimasvojeanalogeuarijskimriecimabikbakbock.lma,
i
d.rugihzajednickihriectaimito_logijski~bajaka,kojenampotvrdJUJuzaJedmckumallcu,izkojesupotekli
1
PraanjCliPrasemitiOd
Prasemita
proizadjosepako
sjevemi
i
juiniSemiti.
U
sjeueme
brojimoone,kojiaunasvojemputunazapadostaliuAziji,atosubiliMesop~~mci(Asyrci,BabilcnjaniiPhonicani),Arapi,Aramajci(Syrijanci,Chaldejci.Sameritanci]iZldovi..U
juin.e
valjanamsve~~
.Hamile,
od
kojihporekoseMisirci,LybianciiAethiopljanl,kojisuatprcsirilisvedopolovmka(Aequator).Od
Praarijaca
postadoseIndijanci,Iranci[Perzijanci,Parthi,Midjani,Thraki(Pelazgi,Grei,Rimljani),Kelti(Galli,Briti),PragermaniiPraslovjeni
7.!~'.~...~.il;,;~e!,Anlhrnpogenieode"Entwitke'u~gs-Geochich'ede.Men""hen.Lei",ig187~.PI-
>I
0
cupiodu
>lsrovni
G.
Sohroderp,
III7
i
8~'T.Hommel
CorBit.
d_d.
Ge..
llo,
rO<An,h",poIQgie.Ethnolog;.
und
Urge""hkh,.
IS79N~
"lriet'''ia••kt,tAth.lal.tma,litv.,ma.ce•.
'<i1a'".!ica.analog.gre."o''''''I"djed.im.,icesvojorodnii.uiZuPrMemita.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Berislav Zarnic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->