Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khao_Sat_Qui_Trinh_Che_Bien_Ca_Tra_Fillet_Dong_Lanh_IQF

Khao_Sat_Qui_Trinh_Che_Bien_Ca_Tra_Fillet_Dong_Lanh_IQF

Ratings:
(0)
|Views: 839|Likes:
Published by Ha Pham

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ha Pham on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn-1-
Ch
ươ 
ng1
M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1
Đặ
t v
n
đề
 
Đấ
t n
ướ 
c ta hi
n nay
đ
ang trong th
ờ 
i
m
ở 
c
a h
i nh
 p kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i khu v
c cùng v
ớ 
i vi
c gia nh
 p WTO là m
t cánh c
a r 
ng l
ớ 
n
đư
a kinh t
ế
ta ti
ế
n sâuvào th
tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i.M
t trong nh
ng m
c tiêu quan tr 
ng lúc này là là t
 p trung phát tri
n n
n kinh t
ế
, ti
ế
n sâu vào nh
ng ngành kinh t
ế
m
ũ
i nh
n.Trong
đ
ó ch
ế
bi
ế
nth
y s
n là m
t trong nh
ng ngành kinh t
ế
hàng
đầ
u c
a
đấ
t n
ướ 
c ta, có kim ng
chxu
t c
ũ
ng thu
c vào lo
i hàng
đầ
u c
a c
n
ướ 
c.
Đấ
t n
ướ 
c ta có
đ
i
u ki
n vô cùng thu
n l
ợ 
i là h
th
ng sông ngòi, kênh r 
chch
n ch
t,
đườ 
ng b
ờ 
bi
n dài k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i khí h
u nhi
t
đớ 
i
để
phát tri
n ngành nuôitr 
ng th
y s
n.N
m b
t
đượ 
c ngu
n tài nguyên d
i dào
đ
ó thì hàng lo
t công ty ch
ế
  bi
ế
n th
y s
n
đ
ã ra
đờ 
i
để
khai thác và ch
ế
bi
ế
n.Bên c
nh nh
ng thu
n l
ợ 
i
đ
ó thì cáccông ty c
ũ
ng g
 p không ít khó kh
ă
n v
v
n
đề
v
v
n
đề
v
sinh an toàn th
c ph
m vàs
c
nh tranh gay g
t trên th
tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i vì v
y
đ
òi h
i nhi
u công ty ph
i khôngng
ng c
i ti
ế
n qui trình k 
thu
t và nâng cao ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m.Hi
n nay
Đồ
ng B
ng Sông C
u Long là m
t trong nh
ng vùng phát tri
n th
ys
n nh
t c
n
ướ 
c.Trong
đ
ó cá tra, cá ba sa là ngu
n nguyên li
u ch
l
c c
a vùng
đượ 
cnuôi nhi
u
ở 
các t
nh
Đồ
ng Tháp, C
n Th
ơ 
, An Giang…V
ớ 
i tr 
l
ượ 
ng nuôi tr 
ng vàkhai thác hàng n
ă
m ngày càng t
ă
ng là
đ
i
u ki
n
để
các công ty ch
ế
bi
ế
n th
y s
n trongvùng ra
đờ 
i
để
gi
i quy
ế
t ngu
n nguyên li
u d
i dào
đ
ó.Các công ty trong khu v
c
Đ
ông B
ng Sông C
u Long
đ
ã t
t
b
ướ 
c vào l
 ĩ 
nh v
c kinh doanh s
n xu
t v
ớ 
i cácm
t hàng
đ
a d
ng trong
đ
ó ch
y
ế
u là m
t hàng cá tra fillet
đ
ông l
nh.
Để
n
m b
t và nhìn rõ h
ơ 
n v
th
c tr 
ng s
n xu
t kinh doanh và các y
ế
u t
 
nhh
ưở 
ng
đế
n ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m cá tra fillet
đ
ông l
nh
ở 
các công ty hi
n nay.
Đượ 
c s
  phân công c
a ban ch
nhi
m Khoa Th
y S
n Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Nông Lâm Tp.HCM,
 
http://www.ebook.edu.vn-2-
s
ch
 p thu
n c
a Ban Giám
Đố
c công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD-
ĐỒ
 NG THÁPcùng v
ớ 
i s
h
ướ 
ng d
n t
n tình c
a cô Lê Th
Ng
c Hân, chúng tôi ti
ế
n hành th
c hi
n
đề
tài:“Kh
o Sát Qui Trình Ch
ế
Bi
ế
n Cá Tra Fillet
Đ
ông L
nh IQF T
i Công TyTNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
Đồ
ng Tháp 
1.2 M
c tiêu
đề
tài
-Kh
o sát quy trình ch
ế
bi
ế
n, ghi nhân l
i t
t c
các công
đ
o
n c
a quy trình.-Tính
đị
nh m
c ch
ế
bi
ế
n cá tra
đ
ang s
n xu
t t
i nhà máy.
 
http://www.ebook.edu.vn-3-
Ch
ươ 
ng 2
T
NG QUAN TÀI LI
U
2.1 Gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
l
ượ 
c v
công ty2.1.1 Gi
ớ 
i thi
u
Tên công ty: Công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
ĐỒ
 NG THÁP.Tên giao d
ch:QVD DONG THAP FOOD Co.,LtdTên vi
ế
t t
t: QVD
Đị
a ch
: Lô CV1 – Khu C – KCN Sa
Đ
éc – T
nh
Đồ
ng ThápTel: (8467) 3763.445Fax: (8467) 3763.446Email:sales@qvdseafood.com Website:www.qvdseafood.com Code EU: DL 376V
ă
n phòng
đạ
i di
n: 37 M
H
ư
ng – Nguy
n V
ă
n Linh – P.Tân Phong – Q.7 – TP.HCM.Ho
t
độ
ng chính:Ch
ế
bi
ế
n cá tra / basa fillet
đ
ông l
nh.
2.1.2 L
ch s
ử 
hình thành và phát tri
n
Công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
ĐỒ
 NG THÁP là doanh nghi
 p t
ư
nhân doông Bùi V
ă
n D
ũ
ng thành l
 p.Tên c
a công ty
đượ 
c ghép t
tên vi
ế
t t
t c
a 3 ng
ườ 
i contrai là Qúy, Vinh, Duy.Công ty ra
đờ 
i n
ă
m 1999 do ch
ư
a có nhà máy nên công ty ch
làm m
t hàng giacông bán thành ph
m cho các
đơ 
n v
khác
đế
n n
ă
m 2003. M
i ho
t
độ
ng c
a nhà máy
đề
u tuân th
theo ch
ươ 
ng trình qu
n lý ch
t l
ượ 
ng c
a GMP, SSOP và HACCP.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiến Tùng Hoàng liked this
Phan Quanh liked this
Dũng Sĩ Diệt Muỗi liked this
Nguyễn Cẩm Vy liked this
Nguyễn Cẩm Vy liked this
Visao Nhonhoi Tuyen liked this
Xuyến Nguyễn liked this
Nguyễn Cẩm Vy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->