Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 231, 20.12.2010]

ReprezenT [broj 231, 20.12.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 321|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
BROJ 231
20. DECEMBAR 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
INTERVJU:
BIHAĆ: Potpisan Sporazum o partnerstvu za formiranje vlasti u Unsko-sanskom kantonu
Obilježena dvadeset i petagodišnjica Unskih smaragda
Općinski sud ponovo zakazaodva ročišta o prodaji atraktivneimovine „Agrokomerca“
Vječitičuvarikrajiške ljepotice
Svaka pomoćCentru „Duga“ je dobrodošla
ADMIR
Lješčanin
Str. 04
Sastanak kod općinskog načelnika:Ko „koči“ rad bužimskih preduzeća?
BUŽIM:SANSKI MOST:BOSANSKA KRUPA:
Str. 12Str. 10Str. 09
Poklon građanima: Uskoro svečaniotvor radova na vodovoduVrijedna donacija proizvođačimamlijeka: Donirana dva laktofriza
Delegacija IFAD-a posjetila Općinu Cazin
direktor Centra za djecubez roditeljskog staranja„Duga“ Kulen Vakuf 
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
BIHAĆ:
Str. 15
Str. 13
NASTAVAKPODRŠKERURALNOMpoduzetništvu
 
VELIKA KLADUŠA:
Str. 07
STARI PARTNERIza nove izazove
NIKADkraja lovu u mutnom
Str. 19
Bosna i Hercegovina – Bihać – Ivana Gorana Kovačića1;
Tel: ++387 37/310-207, 310-070; e-mail: klinika@bih.net.baPoslovna jedinica Cazin, Trg Zlatnih ljiljana S47 L3; Tel: 037/514-767;Poslovna jedinica V. Kladuša, Ibre Miljkovića-Uče br.1; Tel: 037/771-396
 V
 
2
Kanton/Marketing
ReprezenT
20. decembar 2010. godine, broj 231
AUTO-Wal d.o.o
Ovlaštena prodaja i servisMercedes-Benz vozila
Velika Kladuša, tel. 037 77 27 10
***
C-klasa 200 CDI
****Sportpaket AMG Stylingom**Paket opreme "Avantgarde"**Radio Audio 20*
BIHAĆ -
Združene policijske snage su pret-prošle subote u Bihaću, u najvećoj takvoj akcijiikad izvedenoj u BiH, po nalogu Tužilaštva BiH,privele više od trideset osoba među kojima suubjedljivo prednjačili dužnosnici policije,apotom su na redu bili političari. Nakon ekspre-snog prebacivanja helikopterima do BanjaLuke i tamošnje regionalne kancelarije SIPE,tesaslušanja privedenih, njih osam se nije vratiloodakle su krenuli.Glavni državni tužilac
Milorad Barašin,
koji je neposredno pratio akciju kodnog naziva„Kastel“ sa dežurnim tužiocima na jednomje-sečnom pritvoru zadržali su komesara policijeUSK-a
Ramu Brkića
, šefa operacija poslovaPolicijske uprave Bihać
Emira Selimovića
,šefa Odjela za edukaciju u MUP-u
IbrahimaHodžića
, šefa Odjela za borbu protiv droge
Huseina Kunića
, šefa Kabineta komesarapolicije USK-a
Asmira Mašića
, komandiraPolicijske stanice Bihać
Mehmeda Libića
,vozača autobusa iz Velike Kladuše
MahuĆufurovića
, te bivšeg direktora „Agroko-merca”
Enesa Selimovića
. Ostali koji su biliprivedeni u toku daljeg postupka branit će sesa slobode. Uhapšeni i privedeni na informativ-ne razgovore sumnjiče se za krivična djelaorganiziranog kriminala, a u vezi sa privrednimkriminalom i korupcijskim krivičnim djelom kaošto su davanje i primanje mita i drugih oblikakoristi.Ova akcija najviše je, očekivano, pogodilaSDA USK-a pogotovo što je među uhapšenimabio i njen prvi kadar 
Esad Bašagić
, predsjed-nik KO SDA USK-a,te kantonalni zastupnik unovom mandatu, koji je, zahvaljujući koalicio-nom partnerstvu sa SDP-om i Narodnom stran-kom Radom za boljitak ušao i u Izvršnu kanto-nalnu vlast. Umjesto da zbog bruke i štete sebii stranci podnese ostavku, on se izborio da čakuđe i u vlast.Višemjesečno praćenje telefonskih razgo-vora komesara Brkića i drugih osoba pokazalo je njegovu umiješanost i u mnoga druga krivi-čna djela, poput neovlaštenog prometa oružja ivojne opreme, prometa opojnih droga, šumskekrađe, krivotvorenja isprava, odavanja službe-ne tajne. U velikom setu kriminalnih radnji pro-curili su detalji o zapošljavanju 20 policajaca i20 mlađih inspektora na raspisani konkursMUP-a USK-a. Udruženje diplomiranih krimi-nalista upozoravalo je na nezakonitosti u pro-cedurama izbora za ova radna mjesta na kojase javilo više od 600 kandidata. No, istražiteljisu otkrili mnogo više, pa su dokumentiraličak preuzimanje novca za dobivanje radnogmjesta u policiji, popunjavanje testova od čla-nova komisije, itd.Posebna priča su aktivnosti policije naotkrivanju lokacija i objekata u USK-u u kojimasu se proizvodile narkotičke materije i opojnedroge. Istraga Tužilaštva otkrila je da je kome-sar Brkić bio u bliskim kontaktima s osobamakoje su osumnjičene za ove radnje i da im je ipomagao.Da pravna država neće po ko zna koji putskliznuti u duboki zimski san potvrđuje još jedna velika akcija policije u Brčkom izvedenapod kodnim imenom „Skuter“u kojoj su uhap-šene 22 osobe. Krenulo se po svoj prilici upravi obračun s organiziranim kriminalom,adokle će se stići i gdje će se završiti, znat ćemona vrijeme.
Esad ŠABANAGIĆ 
U akciji „Kastel“ policajci hapsili policijske dužnosnike
KRIMINALI KORUPCIJA u svim
strukturama POLICIJSKOG APARATA
Komesar Policije USK-a Ramo Brkić:Umiješan u brojna krivčna djela
 
20. decembar 2010. godine, broj 231
3
aši pogledi
ReprezenT
S
edmicu iza nas imamo razlo-ga pamtiti zbog nekolikodogađaja od kojih kao lijep ipozitivan izdvajamo stupanje na snagubezviznog režima za Evropsku unijugrađanima Bosne i Hercegovine. Ovajlijepi događaj među prvima doživjelo jei dvoje članova naše Redakcije budućida su u prvim satima 15. decembra poprvi puta bez viza,a sa biometrijskimpasošem,prešli granicu Evropskeunije. Članovi naše Redakcije su se poobavljenom poslu u Beču istog danavratili u BiH,a hoće li se naši građanivraćati na vrijeme i tako opravdati uka-zano povjerenje, ostaje nam da se vidiu vremenu koje je pred nama.Članovi naše Redakcije doživjelisu na slovenskom graničnom prijelazuBregana poluminutni šok jer ih je cari-nik na granici iznenadio:
„Kuda vi,ono vaše ne vrijedi, poništeno je“
.Međutim, bila je to šala i sasvim sigur-no znak odobravanja carinika što je iposljednja država u regionu dobilabezvizni režim. Vjerovatno je carinikznao da je upravo državljanka njegovezemlje
Tanja Fajon
, poslanicaEvropskog parlamenta, postala heroi-na u BiH zbog zalaganja za bezviznirežim našim građanima. Fajon jepostala prva počasna doktoricaAmeričkog univerziteta u Sarajevu, aBišćani su je prozvali kumom glavnoggrada USK-a.Međutim, tek što su naši građanipočeli nesmetano prelaziti granicuEvropske unije pojavio se bivši politi-čar sa ovih prostora,
Husein Nanić
izBužima, da kvari rahatluk kojeg smonapokon osjetili. Nanić naime pitaFajonovu:
Šta ste učinili vi, a danismo već učinili mi?
Podsjećamoda je Husein Nanić u prošlom manda-tu obnašao dužnost zastupnika uParlamentarnoj skupštini BiH, a svimgrađanima ove zemlje poznato je štasu i kako su naši političari radili. Istiniza volju, Nanić je bio među aktivnijimposlanicima,ali to mu ne daje za pravoda govori u množini. Šta više, građanisu ga nagradili za njegov dosadašnjirad i nije više njihov poslanik.Ono što su političari radili u pro-šlom mandatu, bilo je, nažalost, „proiz-vodnja“ mita, korupcije i kriminala.Svjedoci smo da je samo tokom pret-prošlog vikenda u Bihaću, u najvećojdosadašnjoj policijskoj akciji u BiH,uhapšeno više od 30 osoba od čega jenjih osam zadržano u pritvoru od mje-sec dana. Vođa grupe koja se uBihaću bavila kriminalom je komesar policije,a prvi do njega su komandiripolicijskih stanica, šefovi važnih policij-skih resora i policajci,a potom i politi-čari. Samo nekoliko dana kasnije sli-čna akcija je izvedena i u Brčkom i tomprilikom su privedene 22 osobe. Ovosamo potvrđuje da je naša zemlja navrhu piramide po kriminalu u regionu isvijetu,a na rubu smo svega i svače-ga ostaloga.Svakako da ćemo sedmicu iza naspratiti i po smrti
Richarda Holbr -ookea
, „arhitekte mira“ za kojeg mnogikažu da je iza sebe ostavio nepravednimir u BiH.Pamtit ćemo prošlu sedmicu i pouspostavljanju i objelodanjivanju parla-mentarne većine u USK-u koja će većnarednih dana predstaviti dvanaestupo redu Vladu ovog Kantona. Ovdjetreba kazati da će parlamentarnu veći-nu u Skupštini,odnosno novu Izvršnuvlast činiti kadrovi SDP, SDA i Narodnestranke Radom za boljitak. Ovo ističe-mo zbog činjenice da je samo nekolikodana ranije Općinski odbor SDA Bihaćtražio od SIPE da preispitaju slučajrevizije Općinskog budžeta Bihaćoptuživši
Hamdiju Lipovaču
da bježiod duga od 20 miliona KM kojeg jenapravio kao dosadašnji načelnik.Državni poslanik Hamdija Lipovačanije ostao dužan već je zatražio hap-šenje članova kriminalne hobotniceSDA. I jedna i druga međusobna optu-žba bila je ništa osim da se građanimaUnsko-sanskog kantona zamažu oči,baci prašina, a građani valjda znaju zaonu narodnu: „ko se svađa, taj se ivoli“.Bit će baš zanimljivo kako će seSDP zajedno sa koalicionim partneri-ma boriti protiv kriminala i korupcijekada će mu Vlada biti sastavljena odtakvih kadrova jer, u SDA naprostonema „čistih“ kadrova. -
Evidentno jeda hobotnica kriminala i korupciježivi unutar SDA USK-a. Ako želi uvlast sa SDP-om, SDA se u tom slu-čaju mora opredijeliti za neupitnupodršku vladi i institucijama u borbiprotiv te hobotnice. Bez takvogstava nema ni govora o partnerstvu
,bio je jasan Lipovača koji je dodao dabi od takvog ponašanja najviše koristiimala upravo SDA USK-a, koja jeogrezla u korupciji i kriminalu.Naravno da je ovakvo šta moguće jer sve tri stranke potpisniceSporazuma usaglasile su se da seneće osvrtati na rad prethodnih jeda-naest vlada ovog Kantona. U konačni-ci to znači, šta je bilo bilo je, „ujeo vukmagare“i idemo dalje. Neće biti čepr-kanja po prošlosti, neće biti istraga,neće dolaziti SIPA, neće kriminalci ilopovi odgovarati,pa će uistinu biti,kako je kazao hrvatski političar 
StipeGabrić Jambo
u čuvenoj planetarnojizjavi:
„Ko je jamio, jamio je“
.To nažalost za građane USK-aznači da su dobili najgoru mogućuvarijantu vlasti za naredno vrijeme jer ostaje na snazi dogovor da se nećedirati u blisku prošlost ljudi u vlasti,i tone samo SDA,već i Narodne strankeRadom za boljitak za koju se također vežu brojne kriminalne i krimogeneradnje. Živi bili pa vidjeli! Teško jebreme prošlosti,bacitće se u jarak inastaviti put kao da ništa nije bilo.
Osvrt
Crno svijetbijeli
S
tandard našeg radnog lopova se vidno popravlja! Zašto radnog?Zato dok mi odmaramo,lopovi rade, naravno,u svoju korist.Osim toga imamo radne lopove koji su zaposleni na visokim dru-štvenim položajima i osim posla na osnovu koga su dobili to zaposlenje onise bave i raznoraznim lopovlucima. Bave se primanjem i davanjem mita, teprivrednim kriminalom.I ne govorim ja to onako napamet i ofrlje, nije to moj stil, ja za to imamčvrste dokaze. Vidite, nekad smo imali male lopove, jajare, tako reći, onusitnu buraniju- kilogram kruha, litra mlijeka iz samoposluge, cipele, upaljač,i tako, sitnice neke, sitno ćapavanje.Takav nam bio standard, kralo se da se preživi. A i danas se pomalokraducka da se demokratski preživi. Sad nam je standard malo skočio, pasmo počeli da krademo živu lovu iz firmi i javnih ustanova, malo u kešu,malo preko računa, tek, išlo je, što kažu, nekako, za po kući. Sića lova, ali-ako nije curilo, kapalo je. Kako godine prolazile, tako nam lopovski standardbio sve bolji i bolji, pa smo prešli i na privredni kriminal, i to pomoću našepoznate lopovske privatizacije, štrc ovamo, drp onamo, ali- to je već bioneki nivo za poštovanje.Samo zbog činjenice da kod nas na prostorima Unsko-sanskog kanto-na ima dosta lopovluka, može se sa gnušanjem i prezirom govoriti i daimamo lopova ili kriminalaca. Nema kraja ili općine na prostorima Unsko-sanskog kantona da nema svog lopova, svog junaka u ovoj zaista raspro-stranjenoj oblasti ljudskog djelovanja.Izdići lopovluk i kriminal na takav nivo zaista nije bilo lako. Mnogo lopo-va ugradilo je u to dio sebe, dio svojih intelektualnih i fizičkih snaga, dali svojneprocjenjiv doprinos izgradnje lopovluka kakvog danas imamo. U pitanjusu stotine zaljubljenika i hiljade neprespavanih noći, bdijenja nad krupnimplanovima, zebnje, straha. Ogromna energija uložena je u želju da se uspi- je, da se napokon ostvare dugo očekivani rezultati lopova i kriminalaca. Toim se posljednjih godina isplaćuje. Pionirski posao lopova usamljenika, oso-benjaka i vizionara, posljednjih godina na prostorima Unsko-sanskog kan-tona dobija sigurne sljedbenike. DOMAĆI LOPOV- KAKO TO BOGATOZVUČI!Ali, ni u lopovluku nam baš nije sve išlo glatko. Bilo je otpora. Tome suse naročito protivili organi otkrivanja i gonjenja lopova i kriminalaca. Stogasu se lopovi i kriminalci morali organizirati. Počeli su da se bave organizira-nim kriminalom. Dosjetili su se i organizirali taj lopovluk tako da ga smjestetamo gdje ga organi gonjenja i otkrivanja nemogu lako pronaći. Smjestili suga baš u zgradu MUP-a USK-a kod policijskog komesara
Rame Brkića
.Tako da je taj organizirani kriminal jedno vrijeme bio na sigurnom mjestu. Umeđuvremenu naši kantonalni organi otkrivanjai gonjenja i naše kantona-lno Tužilaštvo se satralo tražeći taj lopovluk i lopove. Svejedno koja je teh-nika u pitanju, organizirani lopovi su tehniku usavršili, tu naši kantonalniorgani otkrivanja i gonjenja ima samo da trepću!Taj organizirani kriminal udobno smješten u zgradi MUP-a USK-a kodvećine visokopozicioniranih MUP-ovih djelatnika na čelu sa policijskimkomesarom Ramom Brkićem je godinama nailazio na razumijevanje sredi-ne u kojoj su živjeli i djelovali za dobrobit svih napaćenih građana Unsko-sanskog kantona. Mi smo u te visokopozicionirane MUP-ove djelatnike imalipovjerenja. U takvoj situaciji taj organizirani kriminal nije živio u stalnom stra-hu da svakog časa može biti otkriven i stavljen na stub srama. Da za njimmože biti raspisana potjernica. Da može biti izveden čak i pred sud, gdje muneće suditi njegove sudije, već neke poštenjačine. Neki, njemu potpunostrani ljudi. Taj organizirani kriminal imao je pravo da slobodno obavlja kri-minalne poslove i zadatke i da na taj način stiče dohodak, ali u svoju korist.E, a onda je, ako se sjećate krenulo! Taj organizirani kriminal je počeoda se preSIPA. Pa je Tužilaštvo BiH i pripadnici SIPE uzelo stvar, tj. taj orga-nizirani kriminal, u svoje ruke. Došli su u posjetu MUP-u USK-a, sa akcijom„KASTEL“ da taj organizirani kriminal malo kastriraju. Počeli su odmah sahapšenjem i pritvorom. Među uhapšenim osobama bili su visokopozicioni-rani pripadnici policije Unsko-sanskog kantona, te pojedini politički funkcio-neri koji se dovode u vezu sa tim organiziranim kriminalom i privrednim kri-minalom, što je samo još jedan dokaz da se taj organizirani kriminal uvijeksmješta na sigurna mjesta, na mjesta gdje ga niko neće tražiti, u stranačkarukovodstva i stranke. Narod zna, koja su to stranačka rukovodstva i stran-ke.A ja, opet, nikako da shvatim šta tu- nije u redu! Znam da ti visokopo-zicionirani pripadnici, prosto, vole higijenu, ali zašto odmah - zatvor? Zaštohapšenje i zatvor? Valjda ti visokopozicionirani pripadnici MUP-a USK-a načelu sa policijskim komesarom Ramom Brkićem nisu na vrijeme oprali ruke?Čistoća je pola zdravlja, organizirani kriminal, ko kriminal, nikad niječist, zato pri bavljenju tom rabotom uvijek treba ruke prati. A osim toga, jelilijepo bilo rečeno da je taj organizirani kriminal koji nam se desio bio prljav?Jeste, ja pročitao svojim ušima. To je samo tako moglo da se radi, jer-prije i poslije jela organiziranog kriminala treba ruke prati, sapunom, jer-sipine bakterije i klice, zaraza, izvinite vi to!To što im se sad događa, uhapšenim i pritvorenim u SIPI-noj akciji„KASTEL“ (vjerovatno je sve snimljeno na kaseti), zove se: Uživanje plodo-va svog rada! Ako je po plodovima- nisu se pretrgli radeći. Biće da su imsvašta- NAKALEMILI.
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Domaći lopov -
kako to bogato zvuči!
'    
  b  y   S e a d   M  i d  ž  i ć
Ko je šta jamio, jamio je
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
Breme prošlosti baciti u jarak i 
nastaviti dalje kao da ništa nije bilo 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Pratljačić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->