Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reciclarea Deseurilor

Reciclarea Deseurilor

Ratings: (0)|Views: 628|Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
I
. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ÎN EUROPA
1.
Introducere
„Nimic nu se pierde, nimic nu se câstigă, totul se transformă" (Lavoisier) Nu ne putem permite să producem prea mult gunoi, ne va costa mult.
În condiţiile societăţii noastre un studiu efectuat demonstrează că fiecarecetăţean generează zilnic aproximativ 1,5-2 kg de gunoi din care cel puţin jumătateeste reciclabil. Dacă această cantitate o raportăm la întreaga populaţie a Romăniei,putem foarte uşor să anticipăm enormitatea deşeurilor acumulate îintr-o singură zi,ca apoi să aflăm cantitatea rezultată în cursul unui an de zile. De aceea este foarteimportantă unirea eforturilor pentru rezolvarea acestei probleme.Reciclarea nu are ca efect imediat numai diminuarea cantităţilor de gunoaieacumulate în natură, dar şi conservarea resurselor naturale.Bineînteles că în urma reciclării rezultă şi alte efecte foarte importantepentru echilibrul natural, cum ar fi:
reduce cantitatea de energie şi de materii prime necesare fabricării de noiproduse;
redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă;
reduce cantităţile depozitate la depozitele de gunoaie sau la incineratoare;
reduce riscurile asupra sănătăţii noastre şi a mediului, cauzate de deversareaimproprie a unor deşeuri periculoase;
reduce poluarea aerului şi a apei ce ar decurge din procesul de fabricare aunor produse noi.
2. Definirea noţiunilor din sistemul de gestionare a deşeurilor 
Ciclu de viaţă al produsului
=
perioada cuprinsă între data de fabricaţie a unuiprodus şi data la care acesta devine deşeu
Colectarea deşeurilor 
= strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor învederea transportului lor (de exemplu către amplasamentele de eliminare sauvalorificare)
Compostare
=
descompunere, respectiv recompunere biologică a resturilor organice, în condiţii aerobe
Concept de gospodărire a deşeurilor 
= un concept pentru planificarea îndepărtăriideşeurilor 
Conceptele integrate de gospodărire a deşeurilor 
= se caracterizează prin luarea în considerare a tuturor opţiunilor de gospodărire a deşeului din punct de vedere
- 1 -
 
tehnic, economic şi organizatoric. Se realizează o comparare a variantelor de îndepărtare.
Depozit de reziduuri
= amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prindepozitare pe sol sau în subteran, inclusiv spaţii interne de depozitare a deşeurilor încare un producator de deşeuri execută propria eliminare de deşeuri, un loc stabilitpentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor.
Deşeu
= orice substanţă şi orice obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţiaori obligaţia să le arunce.
Deşeu organic
=
 
conţinutul în substanţe organice care pot fi descompuse biologic(de exemplu resturi organice de la bucătărie, din grădină) al deşeului urban
Deşeu periculos
=
 
deşeu descris în Articolul 16, §1 al Ordonanţei de Urgenţă aGuvernului României nr. 78/2000- concretizează denumirea de „deşeu periculos” prinfurnizarea compoziţiilor şi a potenţialului reactiv.
Deşeuri cu substanţe dăunătoare
= reziduuri încărcate cu substanţe dăunătoare,care ar putea crea probleme în procesul de îndepărtare, salubrizare.
Deşeuri din ambalaje
=
 
ambalajele sunt produse realizate din anumite materiale înscopul manevrării, protejării, livrării şi al prezentării mărfurilor, care se pot întinde dela materia primă până la produsul finit şi care sunt predate de către producător utilizatorului. Şi articolele de unică folosinţă trebuie considerate ambalaje.
Deşeuri din construcţii
= moloz, reziduuri de pe şantierul de construcţii,materialedin excavări ale pământului, decapări de drumuri.
Deşeuri din grădini şi parcuri =
deşeuri verzi vegetale în cantităţi mari, generate peterenurile cu grădini, parcuri şi cimitire, ca şi pe spaţiile verzi de la margineadrumurilor.
Deşeuri generate în pieţe =
resturi de fructe sau legume şi ambalaje care nu maipot fi valorificate.
Deşeuri din procesul de producţie =
deşeuri generate în industrie, întreprinderi saualte instalaţii, care nu sunt deşeuri urbane, dar care totuşi pot fi salubrizate ca şideşeurile urbane,conform tipului, potenţialului periculos şi comportamentului reactiv.
Deşeuri farmaceutice =
medicamente nefolosite, care fac parte din gunoiul menajer.
Deşeuri generate de industrie
= asimilabile cu deseurile menajere, generate în întreprinderi meşteşugăreşti, magazine, întreprinderi de prestări servicii, spaţiipublice şi industrie, în măsura în care pot fi, după tip şi cantitate, salubrizate împreună cu gunoiul menajer.
Deşeuri stradale
= deşeu specific căilor de circulaţtie publică, provenit din activitateacotidiană a populaţiei, de la spaţtiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţesolide din atmosferă.
- 2 -
 
Deşeuri municipale =
deşeuri menajere şi alte deşeuri care prin natusaucompoziţie sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe razalocalităţilor.
Gospodărire (management) al deşeurilor =
colectarea, transportul, valorificarea şieliminarea deşeurilor inclusiv supravegherea zonelor de deşeurilor, inclusivsupravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.
Gunoi menajer 
= deşeuri din gospodării individuale, colectate regulat de către ceicare se ocupă de salubrizare sau de un terţ angajat pentru acest lucru - în recipientespeciale, transportate şi predate spre salubrizare.
Deşeuri solide
= care din cauza volumului lor, nu au loc în recipientele specialprevăzute şi care sunt colectate şi transportate separat de gunoiul menajer.
Instalaţie de tratare =
instalaţie de salubrizare a deşeurilor, unde resturile sunttratate prin procedee chimico-fizice, biologice, termice sau mecanice sau princombinaţii ale tuturor acestor procedee.
Instalaţii de compostare
= instalaţii pentru degradarea biologică controlată asubstanţelor organice prin microorganisme, în prezenţa aerului.
Instalaţii de sortare
= instalaţii de salubrizare a deşeurilor, în care sunt separatedeşeurile colectate amestecate în fracţiuni, în special pentru extragerea materiilor valorificabile.
Reciclare =
operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri.
Reutilizare
= orice operaţiune prin care ambalajul care a fost conceput şi proiectatpentru a realiza în cadrul ciclului său de viaţă un număr minim de parcursuri saurotaţii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput.
Tratare a deşeurilor =
totalitatea proceselor chimice, fizice şi biologice care schimbăcaracteristicile deşeurilor; de exemplu în scopul reducerii volumului şi caracteruluipericulos al acestora, facilitând manipularea şi valorificarea lor.
Tratare anaeroa deşeurilor =
descompunerea, respectiv recompunereabiologică a deşeurilor organice în sisteme închise, în lipsa aerului; acest proces senumeşte şi fermentare.
Tratare biologică a deşeurilor =
descompunerea, respectiv recompunerea resturilor organice care pot fi descompuse biologic, prin procedee aerobe (putrezire), respectivanerobe.
Tratare termică =
procedee de uscare termică, ardere, piroliză sau dezinfectare cugaze a deşeurilor, ca şi combinaţii ale acestor procedee
- 3 -

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Claudia Geo liked this
Cautis Sandy liked this
sherryka liked this
mariacaniuca1521 liked this
nicutany liked this
michellemmFp liked this
michellemmFp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->