Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
139

139

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 115|Likes:
Published by anon-79531

More info:

Published by: anon-79531 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2009

pdf

text

original

 
 759
EFECTUL UNOR COMPU
Ş
I FOLIARI ÎN OPTIMIZAREAAGROCHIMIC
Ă
A SISTEMULUI SOL-PLANT
Ă
 
THE EFECT OF SEVERAL FOLIAR COMPOSITIONS IN THEAGROCHEMICAL OPTIMIZATION OF THE SOIL-PLANT SYSTEM.
 
 M.MUSTEA
1
 , L. BIREESCU 
2
 , Liliana Rotaru
1
 , Geanina Bireescu
2
 , I. GAVRILU 
ŢĂ 
2
 , Dana DANIELA
2
 , Gh. BUDOI 
3
 , L. IRIMIA
1
 .
 
1
U.
Ş
.A.M.V. Ia
ş
i,
2
I.C.B. Ia
ş
i,
3
U.
Ş
.A.M.V. Bucure
ş
ti
 Foliar compounds correctly aplied contribute to decrease the rate of nutrients applied in soil, influence agrochemical optimization of soil-plant  system, and exert simultaneous effects of protections the agro-ecosistems. In this paper we present the influence of some new foliar fertilizers products and contents of foliar pigments on wine varieties.Usiug this products on Chasselas dore variety on the cambic chernozem soil in Iassy vineyard has been obtained an increase of yield (28,5-35,5%), the weight of grapes(18,5-27,3%), and the contents of foliar pigments (19,2-43,7%).
 
În cadrul lucr 
ă
rilor celui de-al 12-lea Congres Interna
ţ
ional al Îngr 
ă
s
ă
mintelor,desf 
ăş
urat în anul 2001 la Beijing (China) s-a eviden
ţ
iat c
ă
utilizarea îngr 
ăşă
mintelor înconcordan
ţă
cu fertilitatea solului
ş
i cerin
ţ
ele plantelor cultivate, reduce sau elimin
ă
 complet efectele negative asupra mediului (Dorneanu A.
ş
i colab., 2002). Optimizareaagrochimic
ă
a sistemului sol-plant
ă
 
ş
i utilizarea unor produse nepoluante condi
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i determin
ă
caracterul de agricultur 
ă
durabil
ă
(Rusu M.
ş
i colab., 2002; Borlan Z.,1988; Borlan Z.
ş
i colab., 1995).Pentru ob
ţ
inerea produc
ţ
iei agricole, pe lâng
ă
îngr 
ăşă
minte chimiceaplicate la sol, un rol important în echilibrarea nutri
ţ
iei plantelor îl are fertilizareafoliar 
ă
utilizând produse complexe (Bireescu L.
ş
i colab., 2002; Dorneanu A.
ş
icolab., 1976, Franke W., 1967).
MATERIAL
Ş
I METOD
Ă
 
 În perioada 2002-2003 la SDE Ia
ş
i ferma V. Adamachi au fost testa
ţ
i 11compu
ş
i foliari noi la vi
ţ
a de vie. S-a lucrat cu soiul Chasselas dore, altoit peportaltoiul Kober 5 BB. Planta
ţ
ia a fost înfiin
ţ
at
ă
în anul 1985 pe un cernoziom cambiccu poten
ţ
ial mediu de fertilitate, distan
ţ
ele de plantare au fost de 2,2/1,2 m, butuciicondu
ş
i în form
ă
de cordon bilateral semiînalt, cu t
ă
ierea în cepi de rod de 2-3 ochi.Experien
ţ
a a fost de tip monofactorial, în blocuri randomizate. Varianteleexperimentale au fost comparate cu un martor stropit cu ap
ă
. Produ
ş
ii foliari s-auaplicat în patru reprize utilizând 10 l/ha (1.000 l solu
ţ
ie / ha), primul tratament s-aaplicat dup
ă
înflorit, iar urm
ă
toarele la interval de dou
ă
s
ă
pt
ă
mâni.Dup
ă
tratamentul al doilea
ş
i al patrulea s-a determinat con
ţ
inutul de pigmen
ţ
ifoliari, iar la maturitatea deplin
ă
a strugurilor, produc
ţ
ia
ş
i calitatea acesteia.
Ó
 
 760
 
Tabelul nr. 1
Eficien
ţ
a productiv
ă
 
ş
i energetic
ă
a fertiliz
ă
rii foliare la vi
ţ
a de vie (soiul chasselas dore)Eficien
ţ
a productiv
ă
(kg/ha) Eficien
ţ
a energetic
ă
(mcal/ha)Varianteprod.medie(kg/ha)dif.(kg/ha)% semn. output input mcal/ha dif. % semn.V
1
– Martor stropit cu ap
ă
11456 - 100 - 11800 4720 7080 - 100 -V
2
Folibor 1% 14984 3528 130,8 xxx 15433 6173 9260 2180 130,8 xxxV
3
Cupribor 1% 14904 3448 130,1 xxx 15351 6140 9211 2131 130,1 xxxV
4
Biomit Plusz 1% 14767 3311 128,9 xxx 15210 6084 9126 2046 128,9 xxxV
5
Biopowder 1% 14721 3265 128,5 xxx 15163 6065 9098 2018 128,5 xxxV
6
Folisof CS 1% 15328 3872 133,8 xxx 15788 6315 9473 2393 133,8 xxxV
7
Folisof F 123 1% 15374 3918 134,2 xxx 15835 6334 9501 2421 134,2 xxxV
8
Folisof F 221 1% 15477 4021 135,1 xxx 15941 6377 9564 2484 135,1 xxxV
9
- Folisof LPV 1% 15408 3952 134,5 xxx 15870 6348 9522 2442 134,5 xxxV
10
Kristalon 13-40-13 -1% 15477 4021 135,1 xxx 15941 6376 9564 2484 135,1 xxxV
11
 – Kristalon 13-18-18 - 1% 15523 4067 135,5 xxx 15989 6395 9594 2514 135,5 xxxV
12
 – Kristalon 3-11-38 - 1% 15443 3987 134,8 xxx 15906 6363 9543 2463 134,8 xxx
DL 5% - 1684 Kg/ha DL 5% - 1081 Mcal/haDL 1% - 2855 Kg/ha DL 1% - 1953 Mcal/haDL 0,1% -3208 Kg/ha DL 0,1% - 2008 Mcal/ha
Ó
 
 761
 
Tabelul nr.2 
Influen
ţ
a fertiliz
ă
rii foliare asupra fotosintezei la vi
ţ
a de vieTotal pigmen
ţ
iVariante clorofila a clorofila b carotenmg/100 gs. pr.dif. % semnV
1
– Martor stropit cu ap
ă
 
0,711 0,353 0,156 1,220 - 100 -
V
2
– Folibor – 1%
0,959 0,441 0,203 1,603 0,383 131,4 xxx
V
3
– Cupribor 1%
0,917 0,423 0,201 1,541 0,321 126,3 xxx
V
4
– Biomit Plusz – 1%
0,873 0,415 0,195 1,483 0,263 121,6 xxx
V
5
– Biopowder – 1%
0,845 0,418 0,191 1,454 0,234 119,2 xxx
V
6
– Folisof CS – 1%
0,981 0,451 0,211 1,643 0,423 134,7 xxx
V
7
– Folisof F 123 – 1%
0,993 0,455 0,207 1,655 0,435 135,6 xxx
V
8
– Folisof F 221 – 1%
1,045 0,459 0,221 1,725 0,505 141,4 xxx
V
9
- Folisof LPV – 1%
1,028 0,468 0,213 1,709 0,489 140,1 xxx
V
10
- Kristalon 13-40-13-1%
1,064 0,461 0,224 1,749 0,529 143,4 xxx
V
11
 – Kristalon 13-18-18-1%
1,058 0,467 0,228 1,753 0,533 143,7 xxx
V
12
 – Kristalon 3-11-38 - 1%
1,044 0,472 0,217 1,733 0,513 142,1 xxx
DL 5% - 0,108 mg/100g s. pr. DL 1% - 0,184 mg/100g s. pr. DL 0,1% - 0,210 mg/100g s. pr.
Ó

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->