Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia educatiei

Psihologia educatiei

Ratings: (0)|Views: 581|Likes:
Published by api-3804479

More info:

Published by: api-3804479 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1
PSIHOLOGIA EDUCA
\u0162
IEI
Titular disciplin
\u0103
: Prof.univ.dr. Nicolae RADU
SINTEZA CURSULUI
Autori: Nicolae Radu, Laura Goran, Angela Ionecu, Diana Vasile
A \u00een
\u0163
elege ast
\u0103
zi psihologia educa
\u0163
iei \u00eenseamn
\u0103
a parcurge istoria ei (de la pedagogia
pedagogic
\u0103
, la didactica intelectului), a
\u015f
a cum apare ea mai ales din persepctiva aplica
\u0163
iilor ei
practice. Este un drum lung, care nu poate fi scurtat rezonabil dec\u00e2t prin analiza primelor
\u015f
I
ultimelor verigi ale lan
\u0163
ului
\u015f
i prin rezumarea drumului parcurs. Vom \u00eencepe cu prima verig
\u0103
:
pedagogia psihologic
\u0103
, vom continua cu enun
\u0163
area momentelor parcurse, pentru a \u00eencheia cu
punctul final la care s-a ajuns.
\u00cen trecut, adic
\u0103
p\u00e2n
\u0103
\u00een Decembrie 1989, a
\u015f
a cum pedagogia era format
\u0103
din dou
\u0103
p
\u0103
r
\u0163
i
principale: Didactica (care se ocupa cu problemele instruirii din perspectiv
\u0103
pedagogic
\u0103
)
\u015f
i
Teoria Educa
\u0163
iei (care se ocupa cu problemele educa
\u0163
iei din aceea
\u015f
i perspectiv
\u0103
), exista
\u015f
i o
psihologie pedagogic
\u0103
, format
\u0103
tot din dou
\u0103
p
\u0103
r
\u0163
i: Psihologia Instruc
\u0163
iei
\u015f
i Psihologia
Educa
\u0163
iei. Ea studia acela
\u015f
i domeniu ca
\u015f
i pedagogia, dar din perspectiv
\u0103
psihologic
\u0103
.
Din motivele de mai sus o psihologie a educa
\u0163
iei, independent
\u0103
de psihologia
pedagogic
\u0103
(deci nu ca parte a ei), nu avea nici un rost
\u015f
i ea nici nu a fost elaborat
\u0103
. Se preda
psihologia pedagogic
\u0103
cu ambele componente: instruc
\u0163
ie
\u015f
i educa
\u0163
ie, \u00een calitate de capitole
mari sau p
\u0103
r
\u0163
i esen
\u0163
iale ale ei.
Situa
\u0163
ia s-a schimbat brusc, odat
\u0103
cu ordinul Ministerului Educa
\u0163
iei Na
\u0163
ionale
Nr.3345/25.02.1999, cu privire la preg
\u0103
tirea ini
\u0163
ial
\u0103
psihopedagogic
\u0103
a viitorilor profesori
\u015f
i
institutori. Ordinul a luat prin surprindere \u201cfrontul\u201d pedagogic
\u015f
i psihologic, deoarece
Psihologia Educa
\u0163
iei ap
\u0103
rea ca un obiect de \u00eenv
\u0103
\u0163
\u0103
m\u00e2nt distinct, astfel:
Psihologia Educa
\u0163
iei: an I, semestrul II; dou
\u0103
ore curs; o or
\u0103
seminar. Examen pe semestrul II.
\u00cen acest caz Psihologia Educa
\u0163
iei nu mai era \u00een
\u0163
eleas
\u0103
ca \u201cparte\u201d a Psihologiei Pedagogice,
ci pur
\u015f
i simplu ca denumire a psihologiei pedagogice \u00een limba englez
\u0103
. Era vorba de
traducerea exact
\u0103
\u00een limba rom\u00e2n
\u0103
a
\u015f
tiin
\u0163
ei denumit
\u0103
\u00een englez
\u0103
\u201cEducational Psychology\u201d
(Psihologia Educa
\u0163
iei). \u00cen adev
\u0103
r, \u00een Occident (\u00een SUA \u00een primul r\u00e2nd) se preda un obiect de
\u00eenv
\u0103
\u0163
\u0103
m\u00e2nt denumit \u201cPsihologia educa
\u0163
iei\u201d, iar \u00een Orient (\u00een
\u0163
\u0103
rile comuniste) se preda
2
psihologie pedagogic
\u0103
, domeniul de preocup
\u0103
ri r
\u0103
m\u00e2n\u00e2nd acela
\u015f
i: copilul \u00een context
\u015f
colar,
instruirea
\u015f
i formarea lui.
Dar, Ordinul MEN nr. 3345 nu schimba pur
\u015f
i simplu denumirea unui obiect de
\u00eenv
\u0103
\u0163
\u0103
m\u00e2nt, occidentaliz\u00e2nd-o (f
\u0103
cea
\u015f
i a
\u015f
a ceva), ci propunea o altfel de psihologie
pedagogic
\u0103
, una care s
\u0103
se ocupe de problemele
\u015f
colii, sub denumirea de psihologie a
educa
\u0163
iei
\u015f
i care evoluase \u201crupt\u201d de psihologia pedagogic
\u0103
existent
\u0103
la noi
\u015f
i care acumulase
multe informa
\u0163
ii diferite
\u015f
i deosebit de valoroase. \u00cencurc
\u0103
tura produs
\u0103
nu venea, deci, de la
domeniul studiat, el r
\u0103
m\u00e2nea acela
\u015f
i, ci de la faptul c
\u0103
Psihologia Pedagogic
\u0103
\u015f
i Psihologia
Educa
\u0163
iei (\u00een \u00een
\u0163
elesul ei occidental) acumulaser
\u0103
nu numai informa
\u0163
ii comune, ci
\u015f
i unele
foarte diferite. De unde nevoia de a le trata \u00een paralel
\u015f
i de a \u00eencerca sinteza lor.
\u015e
i mai ap
\u0103
rea o problem
\u0103
dificil
\u0103
. Psihologia Pedagogic
\u0103
ap
\u0103
ruse \u00een paralel cu Pedagogia
Experimental
\u0103
\u015f
i \u00eenc
\u0103
la sf\u00e2r
\u015f
itul secolului XIX
\u015f
i \u00eenceputul secolului XX
\u015f
i nu numai \u00een
Rusia, ci
\u015f
i \u00een Germania
\u015f
i alte
\u0163
\u0103
ri europene. De aici nevoia altor preciz
\u0103
ri. Pedagogia se
desprinsese de filosofia speculativ
\u0103
, chiar cu I. Fr. Herbart iar, ca urmare, acumulase
informa
\u0163
ii psihologice importante despre func
\u0163
ionarea intelectului infantil
\u015f
i uman \u00een general,
devenind o Pedagogie Psihologic
\u0103
\u00een dou
\u0103
variante: filosofic
\u0103
(speculativ
\u0103
)
\u015f
i experimental
\u0103
,
ambele devenind o realitate a progresului \u00een sfera educa
\u0163
iei, de unde
\u015f
i nevoia de a \u00eencepe
cursul de psihologie a educa
\u0163
iei chiar cu izvoarele, adic
\u0103
cu \u201cPedagogia Psihologic
\u0103
\u201d
\u015f
i abia
apoi cu \u201cPsihologia Pedagogic
\u0103
\u201d
\u015f
i \u201cPsihologia educa
\u0163
iei\u201d ca momente distincte ale unei
sinteze posibile. Evolu
\u0163
ia \u00een aceste direc
\u0163
ii distincte ale cercet
\u0103
rii domeniului este real
\u0103
, chiar
dac
\u0103
\u201camestecul\u201d apare destul de frecvent la nivelul metaanalizei.
Oricum, un capitol al cursului nostru va trebui s
\u0103
trateze cu aten
\u0163
ie Pedagogia Psihologic
\u0103
\u00een diferitele ei ipostaze \u00een timp
\u015f
i spa
\u0163
iu, apoi Psihologia Pedagogic
\u0103
\u00een varianta ei sovietic
\u0103
,
mai ales deoarece ea a acumulat informa
\u0163
ii importante \u00een domeniul instruc
\u0163
iei
\u015f
i educa
\u0163
iei.
\u00centr-un capitol diferit va trebui s
\u0103
analiz
\u0103
m apoi \u201cPsihologia Educa
\u0163
iei\u201d, deoarece
\u015f
i aceasta a
acumulat informa
\u0163
ii importante \u00een acelea
\u015f
i domenii. Mai mult, fondurile uria
\u015f
e puse la
dispozi
\u0163
ia cercet
\u0103
rii psihologice \u00een SUA (\u00een compara
\u0163
ie chiar cu
\u0163
\u0103
rile din Europa
Occidental
\u0103
) au permis acumularea de date care au impus \u201cPsihologia Educa
\u0163
iei\u201d din SUA
\u00eentregii lumi.
A fost justificat Ordinul MEN nr. 3345 din 1999, dar el a luat cu adev
\u0103
rat prin surprindere
frontul pedagogic
\u015f
i psihologic. Lucr
\u0103
rile de care dispunem r
\u0103
m\u00e2n tributare vechiului mod de
g\u00e2ndire, cel mai recent exemplu fiind \u201cDic
\u0163
ionarul de psihologie\u201d (coordonator Ursula
\u015f
chiopu, 1997) \u00een care Psihologia Educa
\u0163
iei nici nu figureaz
\u0103
, \u00een ciuda faptului c
\u0103
la
elaborarea lui au contribuit unii dintre cei mai importan
\u0163
i \u201cpsihologi\u201d ai momentului, asta ca
3
s
\u0103
nu mai vorbim de dic
\u0163
ionarele mai vechi ale \u201cEstului comunist\u201d. Dar, cum mai putem trece
azi peste faptul c
\u0103
de psihologia educa
\u0163
iei
\u0163
ine studiul naturii g\u00e2ndirii \u00een diferite domenii
(specificul ei), modul \u00een care trebuie structurate informa
\u0163
iile, proiectarea anticipat
\u0103
a
obiectivelor curriculare sub raportul capacit
\u0103
\u0163
ilor intelectuale ce urmeaz
\u0103
a se forma, evaluarea
lor riguroas
\u0103
etc.
*
Elaborarea unei psihologii a educa
\u0163
iei \u00een anul 2000 r
\u0103
m\u00e2ne \u00eens
\u0103
o sarcin
\u0103
dificil
\u0103
,
deoarece nu este vorba doar de o singur
\u0103
psihologie, ci de variante cu evolu
\u0163
ii diferite
\u015f
i nu de
pu
\u0163
ine ori contradictorii, ba chiar conflictuale. Pe de alt
\u0103
parte, sinteza cognitivist
\u0103
\u015f
i cea
curricular
\u0103
nu sunt preg
\u0103
tite sistematic dintr-o singur
\u0103
perspectiv
\u0103
disciplinar
\u0103
, ci din
acumul
\u0103
ri din domenii foarte diferite.
Dificult
\u0103
\u0163
i
\u015f
i mai mari apar \u00een ceea ce prive
\u015f
te ierarhizarea contribu
\u0163
iilor. \u00cen
\u0163
\u0103
rile foste
comuniste, amestecul dintre ideologie
\u015f
i
\u015f
tiin
\u0163
\u0103
a \u00eencurcat serios ierarhia valorilor, inclusiv \u00een
domeniul care ne preocup
\u0103
, propuls\u00e2nd \u00een v\u00e2rf oameni care nu aveau nici o leg
\u0103
tur
\u0103
cu
psihologia, ci doar cu pozi
\u0163
ia de putere \u00een structura social
\u0103
.
\u015f
i nu este vorba numai de
\u201cconduc
\u0103
tori\u201d din \u201csfera de v\u00e2rf\u201d, ci
\u015f
i de \u201cnomenclaturi
\u015f
ti\u201d mai \u201cm
\u0103
run
\u0163
i\u201d, de \u201caparatcici\u201d,
care au dominat administrativ ministere
\u015f
i edituri, institute de cercet
\u0103
ri, facult
\u0103
\u0163
i
\u015f
i catedre,
care s-au str
\u0103
duit s
\u0103
ree
\u015f
aloneze valorile \u00een domeniu, dup
\u0103
interese mai vechi
\u015f
i mai noi.
Ignorarea speciali
\u015f
tilor din \u201cexteriorul sistemului\u201d (din
\u0163
\u0103
rile capitaliste), ca
\u015f
i a celor din
\u201cinteriorul\u201d lui (\u201cmarginalii\u201d), ori preluarea lor arbitrar
\u0103
sau deformat
\u0103
, vor r
\u0103
m\u00e2ne realit
\u0103
\u0163
i
istorice imposibil de ocolit mult
\u0103
vreme de aici \u00eenainte. A
\u015f
a se
\u015f
i explic
\u0103
dominarea unor
nume \u00eentr-un interval de timp \u00een care pozi
\u0163
a lor social
\u0103
a fost puternic
\u0103
\u015f
i intrarea lor
ulterioar
\u0103
\u00een anonimat. Iat
\u0103
un exemplu simplu: dac
\u0103
urm
\u0103
rim autorii de manuale
\u015f
colare pe
ultimii 50 de ani, pentru clasele mici, s
\u0103
zicem,
\u015f
i le raport
\u0103
m la pozi
\u0163
ia lor social
\u0103
\u00een
momentul \u00een care acestea au ap
\u0103
rut, vom vedea \u201cpe cerul didacticii\u201d \u201cstelele de carton\u201d
ap
\u0103
r\u00e2nd
\u015f
i disp
\u0103
r\u00e2nd dup
\u0103
o logic
\u0103
strict politic
\u0103
, la anumite intervale de timp.
Cu toate acestea o psihologie a educa
\u0163
iei, conceput
\u0103
ca o succesiune de momente
evolutive esen
\u0163
iale, este posibil
\u0103
\u015f
i necesar
\u0103
, mai ales dat
\u0103
inten
\u0163
ia este dublat
\u0103
de nevoia unor
clarific
\u0103
ri majore pentru tinerele genera
\u0163
ii de studen
\u0163
i, care vor fi implica
\u0163
i semnificativ \u00een
modernizarea \u00eenv
\u0103
\u0163
\u0103
m\u00e2ntului rom\u00e2nesc \u00een viitor.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marry4is liked this
bio.violeta liked this
laura_mihai liked this
AlexandrescuDan liked this
newsergiu liked this
Boo Bibi liked this
Sorina Joga liked this
vjroby liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->