Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Spektator Issue 20

The Spektator Issue 20

Ratings: (0)|Views: 11,948|Likes:
Published by tom_wellings
Issue 20 of the Spektator magazine.

download available at www.thespektator.co.uk/issue20.html
Issue 20 of the Spektator magazine.

download available at www.thespektator.co.uk/issue20.html

More info:

Published by: tom_wellings on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/26/2014

 
 X
p
l
tgtdr
 №>1 Dhtdnlr >177
 
Zdur kditeby cujml td wegt‚s egpplijic ji gim grduim Njse`l` 
     ]     E     L
^lstgurgit Cujml]durjst KgpSegt‚s Di
Numclt
Njse`l`
dig
Qbus?
Xdhjgb Sdr` di tel
Xjb` ^dgm
Bjvl, Nrlgtel, Lgt
Fddtngbb
Xwllt Edkl
Idvdstrdj`g
 
@jlvs`gyg 37]lb.? +::6 (87>) :36 333www.kdvjl.`c
]jh`lt GclihyXdvjlts`gyg 7:,
 
(Klmlrdvg hrdssjic)Njse`l`, @yrcyzstgi 3>111<]lb.?Kdnjbl?Fgx?
 Gjr ]jh`lts, Lmuhgtjdi Gnrdgm, Sdr` gim ]rgvlb, Qunbjh Xplg`jic,
 
]rgjijic fdr tlblvjsjdi
 
Hditlits
]ejs KditeDut & Gndut
 
        ]        E        L
 
X
p
l
tgtdr
]el Xpl`tgtdr js idw dibjil gt www.telspl`tgtdr.hd.u` 
.hd.u` 
^lstgurgits, Ngrs, Hbuns
Gbb tel nlst ngrs gim hbuns ji tdwi.
Hjty Kgp
Mdi‚t clt bdst.
><>6>>=
Segt‚s Di
]el pjh` df tel litlrtgjiklit bjstjics.
]el Cujml
@jh` Dfi!
Sl egvl `idh`lm tdcltelr g cujml td tel nlst pbghls td pbgy, wgthe gim limurl fddt-ngbb ji tel wdimlrfub hjty df Njse`l`.
Blttlr td tel Lmjtdr
Ilws gim Vjlws
Ji tejs jssul‚s rduim-up wl tg`l g bdd` gt tel hegbblicls fghjic @yrcyzstgi‚s bgrclst wgbiut fdrlst gim edp di tel hgkpgjci trgjbs df @yrcyzstgi‚s wdubm-nl-blgmlrs.
57675
]el Xpl`tgtdr Kgcgzjil js gvgjbgnbl gt bdhgtjdis terducedut Njse`l`, jihbumjic?
(]rgvlb Gclihjls) Gmvliturl Xlbblr, G`-Xgj ]rgvlb, Hgrbsdi Sgcdibjt, Hlblstjgb Kduitgjis, Lhdtdur, Cbgvtdur,@yrcyz Hdihlpt, @yrcyz ]rgvlb, Kuzg, IdvjIdkgm (Ngrs & ^lstgurgits) Hdwndy, Edbbywddm, Kltrd, Ilw Zdr` Qjzzg, Id7, >x>, Ndublvgrm, Hdfilledusl, Md`g, Fgtndy‚s, Fdur Xlgsdis, Bjvl Ngr, Bduicl Ngr, Klrj, Igvjcgtdr, Xtgry Lmcgr‚s Vlrgimg, Gmrjgtjhd, Hyhbdil, Mdbhl Vjtg, Xgitg Kgrjg, Cdbmli Nubb (Hgsjids) Lurdpg, Cdbmli Mrgcdi, UD (Edtlbs) Mdstu`, Eygtt, Cdbmli Mrgcdi, Edbjmgy, Gbpj-ijst (Lkngssjls gim
Drcgijsgtjdis) ]el \I nujbmjic, ]el Gklrjhgi ngsl, ]el Clrkgi Lkngssy, ]el Muthe Hdisubgtl, HGKQ
Gbg-tdd, IHH^, ]el Njse`l` Dplrg & Ngbblt Xdhjlty.
DI ]EL HDVL^? G hlrgkjh Hgrkli dr g
 cgknurclr
-
 mjf-﬇hubt hedjhls fdr tel numclt vjsjtdr td @yrcyzstgi.
Xwllt Edkl Idvdstrdj`g
^lhlitby wl jivjtlm dur rlgmlrs td pbgy teljr pgrt ji g ilw flgturl cjvjic fdb`s tel hegihl td wrjtl ji gim hdkpbgji/liteusl gndut jssuls tegt kgttlrlm td telk. Nut jf wl rlhljvl njzgrrl, slkj-lxpbjhjt bjfl stdrjls teli wl wjbb punbjse tedsl tdd.
]el Xpl`tgtdr Kgcgzjil
Fduimlr?
 ]dk Slbbjics
Kgigcjic Lmjtdr?
Herjs ^jh`bltdi (lmjtdrAtelspl`tgtdr.hd.u`)
Xtgfi wrjtlrs?
Gblx Sgrm, ^dnlrt Kgr`s, ]edkgs Dbsli, Mliijs @lli (`llidi`yrcyzstgiAtelspl`tgtdr.hd.u`), Qgbklr @lli, Edbby Kylrs, Lvgi Egrrjs, Ijclb Nrdwil, Gmlbjil Nlbb (GmlbjilnlbbAtelspl`tgtdr.hd.u`),Qgtrjh` Ngrrdw, Qgvlb @rdpdt`ji, Gbjhl Ogivrji, Xlrcly Vysdts`y
Culst Hditrjnutdr
?
Herjstjil ]gppgi
Mlsjci?
Gbl`g Hbgjrl
Gmvlrtjsjic Kgigclr?
 Jrjig @gsykdvg(lkgjb? gmvlrtjslAtelspl`tgtdr.hd.u`)
 
www.telspl`tgtdr.hd.u` 
Sgit td hditrjnutl gs g frllbgihl wrjtlr4 Qblgsl hditght? lmjtdrAtelspl`tgtdr.hd.u` 
‒Jrdi Flbjx‛ Flm td tel Sdbvls
Gelgm df tel prlsjmlitjgb vdtl, wl hdisjmlr tel hgsl df fdrcdttli fdrklr QK Flbjx @ubdv gim tel mlhjsjdi td strlicteli pgrbjgklit.
6
Xdhjgb Sdr` di tel Xjb` ^dgm
Ji @yrcyzstgi, sdhjgb wdr`lrs clt sedrt serjft. Ny egrilssjic tel pdwlr df lmuhg-tjdi, Herjstjil ]gppgi gim fghubty gt tel Njse`l` Eukgijtjls \ijvlrsjty grl gjkjic td hegicl gim lkpdwlr tel prdflssjdi.
Fdhus
Njse`l` di g Numclt
Egvl ydu oust nbdwi jitd @yrcyzstgi gim fduim dut jt jsi‚t gs helgp gs pldpbl sgjm4 ]el
Xpl`tgtdr 
‚s ]edkgs Dbsli tg`ls ydu di g tdur df tel hjty‚s nlst ngrcgjis.
7>

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gladney liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->