Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
92Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod_u_filozofiju

Uvod_u_filozofiju

Ratings:
(0)
|Views: 9,594|Likes:
Published by Dunja Bugarinovic

More info:

Published by: Dunja Bugarinovic on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
 
Uvod u filozofiju
Jun, 2005.
 
1. Može li se filozofija definisati kao ljubav prema mudrosti?2. Odnos filozofije prema mitu, religiji, umetnosti, ideologiji3. Priroda svakodnevnog mišljenja4. Filozofija i nauka5. Odlike filozofskog mišljenja6. Sistematika filozofije7. Filozofija i njena istorija8. Oblici recepcije filozofije9.
Polis
i
agora
– rodno mesto grčke filozofije10. Počeci filozofiranja u Grčkoj11. Sokrat: obrt mišljenja ka samospoznaji i čovekovom svetu12. Platonovo učenje o idejama13. Aristotelova metafizika razvoja14. Aristotelova etika ljudske izvrsnosti i mere15. Platonovo i Aristotelovo shvatanje umetnosti16. Nova značenja reči filozof i filozofija (
Srednjevekovna filozofija
, 15-18 ili 102-106)17. Teološko oblikovanje hrišćanske vere (34-37)18. Katafatička, apofatička, mistička i simbolička teologija (353, 362, 365, 190)19. Osnovni principi teološkog mišljenja (59-62)20. Grčka filozofija kao
 preparatio evangelica pagana
: Platon i Aristotel (64-69)21. Stoicizam i hrišćanstvo (69-72)22. Plotinov neoplatonizam: Jedno, emanacija, put nadole i put nagore (75-82)23. Hrišćanska apologetika: grčki apologeti (93-97)24. Tertulijanova radikalna apologija i odbacivanje filozofije (97-102)25. Istočnohrišćanska patristika (136-141)26. Avgustin: racionalizacija objavljene teologije (162-166)27. Avgustin: metafizika unutrašnjeg iskustva (169-176)28. Pseudo Dionisije Areopagita: bog, svet, hijerarhije (180-184)29. Sholastika kao prirodna teologija: osnove, dometi, granice (202-207 ili 474-477)30. Osnovi ortodoksne teologije i vizantijske filozofije (207-212)31. Dogmatski sporovi u istočnom hrišćanstvu: trojstvo, Hrist, ikone (213-221)32. J. Damaskin: shvatanje filozofije, ljudske prirode i ličnosti (234-239)33. Osobenosti istočnohrišćanskog mišljenja (240. i dalje)34. Naučni, humanistički i renesansni tokovi u Vizantiji (267-270, 482-484)35. P. Abelar: za slobodno mišljenje i etiku slobodne odluke (283-290)36. Dokazi božje egzistencije (356-361)37. Spor oko univerzalija (411-415)38. Istočnohrišćanska mistika: isihazam J. Lestvičnika (376-380)39. Zapadnohrišćanska mistika: Majster Ekart (392-395)40. Dogmatski sporovi: Et Filioque i Treće mesto (424-432)41. Tomistička sinteza: odnos filozofije i teologije (453-456)42. Dante: filozofija i etika kao središte kosmosa znanja i delovanja (523-528)43. Renesansa – humanističko i naučno prevladavanje duha srednjovekovlja44. Rodno mesto savremene filozofije: Dekart i Paskal45. Apsolutizacija ideje napretka46. Prosvetiteljstvo i francuski materijalizam XVIII veka47. Kantovo učenje o izvorima, moćima i granicama saznavanja48. Kantova etička, estetička i socijalna misao49. Fihteov subjektivni idealizam i dijalektika subjekta i objekta50. Šelingov objektivni idealizam i dijalektika realiteta51. Hegelov sistem apsolutnog idealizma (panlogizam)52. Hegelov prikaz razvoja apsolutne ideje53. Hegelovo učenje o istorijskom kretanju54. Antimetafizički naboj hegelovske levice55. Marksovo tumačenje stanovišta prakse56. Marksovo učenje o otuđenju57. Osnove Šopenhauerove pesimističke etike58. Kjerkegorova individualistička pobune protiv metafizike59. Ničeova pobuna protiv tradicionalne metafizike i morala60. Diltajeva metoda duhovnih nauka (hermeneutika)61. Hajdegerova fundamentalna ontologija
62. Jaspersovo tumačenje egzistencije63. Specifičnost Sartrove filozofije egzistencije64. Pozitivizam – osnovne regule65. Strukturalizam – polazište, metod, etape66. Bloh – filozofija utopije i nade67. A. Heler – radikalne potrebe, demokratija, svakodnevica68. Različiti oblici filozofskog čitanja Frojda
 
69. Tumačenje moderne i postmoderne70. Legitimacijska kriza savremene filozofijа.
1.Može li se filozofija odrediti kao ljubav prema mudrosti?
Pojam filozofije uveli su neki od prvih filozofa i iz samog imena možemo zaključiti da je filozofija ljubav,težnja prema mudrosti. Ne zna se tačno ko je prvi upotrebio ovaj termin, neki misle da je to bio
Pitagora
, neki da jeto bio
Heraklit
ali u svakom slučaju ovaj pojam će bliže odrediti tek 
Platon i Aristotel
. Među velikim brojemfilozofa koji su postojali tokom njene duge tradicije teško je naći dvojcu koji će je jednako definisati. Tako je ona
,
za
Aristotela
 
na primer 
 , nauka o prvim principima i prvim uzrocima stvarnosti
dok je za
 
Rasela
razmišljanje o stvarimao kojima egzaktno znanje još nije moguće; nauka se odnosi na ono što pouzdano znamo a filozofija na ono što još ne znamo.
No zadržimo se za sada na onome sto proističe iz samog imena a to je da je filozofija ljubav prema mudrosti.Treba najpre odrediti šta je to mudrost? Da li je svako znanje mudrost?Mudrost pretstavlja istinito znanje i ispravan dobar stav. Dakle mudrost pretstavlja jedinstvo istinitog idobrog. A sto je to
 filozofsko znanje
?Aristotel je podelio znanje na dve vrste: sposobnost saznanja i sposobnost prosuđivanja.
Prva vrsta
je važnijaza filozofiju i
obuhvata
:-intuitivni um kojim neposredno shvatamo prve principe saznanja i sveta-sposobnost dokazivanja i izvođenja zaključaka iz prvih principa
Jedinstvo intuitivnog uma i sposobnosti dokazivanja pretstavlja mudrost
, najviše teorijsko znanje. Drugavrsta znanja je sposobnost prosuđivanja i odnosi se na veštinu proizvođenja, tehne i praktičnu, političku razboritost.Ova vrsta znanja je od manjeg značaja za samo definisanje filozofije ali može biti predmet njenog proučavanja.Kada kažemo da je filozofija ljubav prema mudrosti ovo može zazvučati čudno jer je filozofija odrazracionalnosti uma a reč ljubav opisuje emociju, nešto što nije racionalno. Ipak sasvim je na mestu upotrebiti reč ljubav jer je svaka filozofija emfatička – njen zanos je usmeren prema istinitom i dobrom.Filozofija traga za istinitim i dobrim. I ne samo da traga već to i pronalazi. Istinito i dobro možda nisu jedninstveni, mozda su nedostižni ili ne postoje ali svako traganje i razmišljanje o njima je filozofija.Filozofije se međusobno prevashodno razlikuju po kriterijumima utvrđivanja istinitog i dobrog. Tu dolazimodo
ironije u samoj filozofiji
– 
svaka filozofija zapravo već zna za čime traga
. Ona prvo konstituiše to istinito idobro i zatim za njim traga. Kada filozofija tvrdi da ne zna t-o je samo poziv na razmišljanje, poziv da zajednodođemo do istine.Filozofija se suprotstavlja mitu – metaforičnoj višeznačnosti mita suprotstavlja jednoznačnost misaoneargumentacije. Filozofija sve dovodi u pitanje i živi od sopstvene nesigurnosti.Sa stanovišta dobrog i istinitog svaka filozofoja ima
dva lica – sistem i atitudu
.Filozof konstituiše dobro i istinito i u skladu sa time konstituiše svoj svet. Drugo lice pretstavlja sistematskonavođenje svog misaonog sagovornika ka vrhuncu jer svako biće treba da je sposobno da samo dosegne istinito idobro.
2.Odnos filozofije prema mitu, religiji, umetnosti
Istorija filozofije je u bliskom srodstvu sa istorijom ostalih ljudkih delatnosti – nauke, umetnosti ali i saistorijom religije. Sve ove delimične istorije zajedno čine
istoriju razvoja ljudske misli.
~filozofija i mit~Mit pretstavlja preteču filozofije.
I mit se
kao i filozofija
bavi istinitim i dobrim, suštinskim problemima iopštim pojmovima
. Ali
mit se
, za razliku od filozofije,
bazira na mašti
a ne na razumu. Mit je
pun emocija
i
dajepotpuna, konačna objašnjenja
u kojima nema mesta za dalje razmišljanje. Medjutim
često se brkaju uzrok iposledica, predmet i svest
i pribegava se
personifikaciji
.Filozofija, pak, pretstavlja diskurzivno mišljenje – mišljenje koje rasčlanjava, pojmovno objasnjeno, postupnood argumenta ka argumentu, od uzroka ka posledici. U filozofiji neka konačne istine,
sve se dovodi u pitanje
.

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
alexqthree liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
pile0602 liked this
Ertan T Redzovic liked this
Aleksandra Jovanovic liked this
Aleksandra Martina Martinovic Jankovic liked this
religiolog liked this
Aleksandra Jovanovic liked this
Јелена Тодоровић liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->