Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
208 - EGREGORUL PORUMBELULUI PACII

208 - EGREGORUL PORUMBELULUI PACII

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by api-3805770

More info:

Published by: api-3805770 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1
omraam mikhael aivanhov
egregorul porumbelului libert\u0102\u0162ii
colec\u0163ia isvor nr.208

fiecare grupare, fiecare mi\u015fcare religioas\u0103, politic\u0103, artistic\u0103, fiecare \u0163ar\u0103, formeaz\u0103 un "egregor". un egregor este o fiin\u0163\u0103 psihic\u0103 emanat\u0103 de o colectivitate, format\u0103 din g\u00e2ndurile, dorin\u0163ele, fluidele tuturor membrilor care lucreaz\u0103 \u00een acela\u015fi scop. fiecare egregor are culorile sale, formele sale particulare: pentru fran\u0163a, coco\u015ful, pentru rusia, ursul, etc...

dar nici coco\u015ful, nici ursul, nici tigrul sau dragonul nu vor rezolva problemele lumii \u00eentregi. adesea, egregorurile se opun unul altuia \u00een lumile subtile ; anumi\u0163i clarv\u0103z\u0103tori v\u0103d aceste ciocniri de egregoruri \u015fi pu\u0163in timp, dup\u0103 aceea, r\u0103zboaiele izbucnesc pe p\u0103m\u00e2nt \u00eentre oameni... trebuie, deci, ca acum \u00eentreaga omenire s\u0103 formeze egregorul porumbelului care aduce pacea.

cap. i pentru o mai bun\u0102 \u00cen\u0162elegere a p\u0102cii
am asistat \u00eentr-o zi la o dezbatere public\u0103 despre pace. multe personalit\u0103\u0163i cu

\u00eenalt\u0103 calificare, instruite, inteligente, simpatice, amuzante chiar, au luat cuv\u00e2ntul. mul\u0163umit\u0103 lor, am aflat c\u0103 pacea este starea cea mai favorabil\u0103 pentru toat\u0103 omenirea, \u00een timp ce r\u0103zboiul este cel mai mare r\u0103u. \u00centr-adev\u0103r, am fost \u00eenc\u00e2ntat, mi-am spus chiar: "fiindc\u0103 am \u00een\u0163eles, \u00een sf\u00e2r\u015fit, binefacerile p\u0103cii, este evident c\u0103 omenirea va fi salvat\u0103!"

dar a\u015f fi vrut, totodat\u0103, s\u0103 aud \u00een ce manier\u0103 se va instala aceast\u0103 pace. mai mul\u0163i vorbitori \u015fi-au expus proiectele. unul dintre ei a propus \u00eenfiin\u0163area unei poli\u0163ii mondiale care ar \u00eempiedica \u0163\u0103rile s\u0103 poarte r\u0103zboi. ideea e minunat\u0103, dar cum s-o pui \u00een practic\u0103? acest proiect m-a dus cu g\u00e2ndul la fabula lui la fontaine unde \u015foarecii \u0163ineau sfat pentru a g\u0103si mijlocul de a se ap\u0103ra de pisic\u0103. dup\u0103 multe discu\u0163ii, cel mai b\u0103tr\u00e2n \u015foarece prezenta solu\u0163ia: trebuie, spunea el, s\u0103 ag\u0103\u0163\u0103m un clopo\u0163el la g\u00e2tul pisicii \u015fi \u00een acest fel o vom auzi venind de departe. aceast\u0103 solu\u0163ie minunat\u0103 a fost primit\u0103 cu aplauze. din nefericire, nu se va g\u0103si niciodat\u0103 \u015foarecele, at\u00e2t de curajos pentru a ag\u0103\u0163a clopo\u0163elul la g\u00e2tul pisicii. exact acest lucru se \u00eent\u00e2mpl\u0103 cu proiectul poli\u0163iei mondiale. unde se g\u0103se\u015fte o for\u0163\u0103 interna\u0163ional\u0103 \u00eendeajuns de cinstit\u0103 \u015fi impar\u0163ial\u0103 pentru a \u00eendeplini aceast\u0103 func\u0163ie, \u015fi apoi cum s-o impunem celorlalte na\u0163iuni?

un alt vorbitor a explicat c\u0103 pacea nu se va ob\u0163ine dec\u00e2t prin federalism, \u015fi s-a lansat \u00een tot felul de teorii din care nimeni n-a \u00een\u0163eles mare lucru. un al treilea a luat cuv\u00e2ntul pentru a acuza statul de a abuza de puterea sa \u015fi de a transforma pe cet\u0103\u0163eni \u00een sclavi... \u00cen fine, dup\u0103 ce am ascultat \u00eenc\u0103 mul\u0163i vorbitori, am fost obligat s\u0103 conchid c\u0103 pacea nu va putea veni prea repede, \u00eentruc\u00e2t nimeni nu o \u00een\u0163elege \u015fi nu \u015ftie cu adev\u0103rat ce este.

numai un punct de vedere ini\u0163iatic poate l\u0103muri problema, c\u0103ci pentru a realiza pacea, trebuie s\u0103 ai o bun\u0103 cunoa\u015ftere a fiin\u0163ei omene\u015fti. ve\u0163i spune: "oh, fiin\u0163a omeneasc\u0103, o cunoa\u015ftem! \u201c nu, nu se cunoa\u015fte \u00eenc\u0103 structura sa psihic\u0103 cu diferitele ei corpuri subtile, care au fiecare nevoi bine definite, aspira\u0163ii de satisf\u0103cut. \u015ei mai ales nu se cunoa\u015fte fiin\u0163a omeneasc\u0103 a\u015fa cum am prezentat-o noi, cu cele dou\u0103 naturi ale sale, eul inferior \u015fi eul superior, personalitatea \u015fi individualitatea... ei bine, at\u00e2t timp c\u00e2t cei care doresc pacea nu cunosc aceast\u0103 \u015ftiin\u0163\u0103, pacea nu va veni niciodat\u0103 \u00een lume. pentru moment, se pot observa peste tot oameni \u00eenver\u015funa\u0163i acuz\u00e2ndu-se reciproc de a fi factori de r\u0103zboi. astfel \u00ee\u015fi imagineaz\u0103 ei c\u0103 lucreaz\u0103 \u00een favoarea p\u0103cii. pentru unii, cei boga\u0163i sunt vinova\u0163ii, pentru al\u0163ii, sunt intelectualii, oamenii politici \u015fi savan\u0163ii. credincio\u015fii acuz\u0103 pe cei care nu apar\u0163in bisericii lor c\u0103

2

sunt eretici care duc omenirea la pieire, iar necredincio\u015fii \u00eei acuz\u0103 pe credincio\u015fi de fanatism... observa\u0163i \u015fi ve\u0163i vedea c\u0103 \u00eentotdeauna prin suprimarea a ceva exterior lui, lucruri sau oameni, fiecare crede c\u0103 poate instala pacea \u00een lume. \u015ei aici e gre\u015feala. chiar dac\u0103 s-ar suprima armata \u015fi tunurile,a doua zi oamenii vor inventa alte mijloace pentru a

se ucide.

pacea este o stare interioar\u0103 \u015fi nu se va ob\u0163ine niciodat\u0103 suprim\u00e2nd ceva ce ar veni din exterior. cauzele r\u0103zboiului trebuie suprimate mai \u00eent\u00e2i \u00een interiorul fiec\u0103ruia. s\u0103 lu\u0103m un exemplu simplu. un om consum\u0103 la o mas\u0103 bogat\u0103 c\u00e2rna\u0163i, jambon, pui, uda\u0163i din bel\u015fug cu vin bun. dup\u0103 mas\u0103 \u00ee\u015fi spune: "acum voi c\u0103uta un loc lini\u015ftit pentru odihn\u0103.\u201d g\u0103se\u015fte, \u00een sf\u00e2r\u015fit, un loc lini\u015ftit, dar \u00een sinea lui simte ceva care \u00eencepe s\u0103 se mi\u015fte. ia o \u0163igar\u0103, fumeaz\u0103, apoi se \u00eentinde g\u00e2ndindu-se c\u0103 ar fi pl\u0103cut s\u0103 aib\u0103 o femeie frumoas\u0103 l\u00e2ng\u0103 el. unde s\u0103 o g\u0103seasc\u0103? la vecin, bine\u00een\u0163eles. exist\u0103 un zid, dar acesta nu \u00eenseamn\u0103 nimic, el sare peste el. v\u0103 \u00eenchipui\u0163i urmarea pove\u015ftii... nu mai este cazul s\u0103vorbim despre pace!...

pacea nu este o stare pe care o putem ob\u0163ine mecanic. dac\u0103 ve\u0163i c\u0103uta pacea men\u0163in\u00e2nd \u00een voi condi\u0163ii de tulburare \u015fi excitare, nu o ve\u0163i g\u0103si niciodat\u0103. pacea este un rezultat, o consecin\u0163\u0103, ea determin\u0103 ca toate func\u0163iile \u015fi activit\u0103\u0163ile interioare \u015fi exterioare ale omului s\u0103 fie perfect echilibrate \u015fi armonizate. trebuie, deci, s\u0103 cunoa\u015ftem mijloacele \u015fi metodele capabile de a produce pacea, \u015fi aceasta este o \u015ftiin\u0163\u0103 \u00eentreag\u0103.

din momentul \u00een care \u00eentre\u0163ine \u00een el anumite dorin\u0163e, anumite pofte, omul, orice ar face, nu poate s\u0103 fie \u00een pace, c\u0103ci prin aceste dorin\u0163e \u015fi pofte a introdus \u00een forul lui interior, deja, germenul dezordinii. s\u0103 lu\u0103m exemplul unui ho\u0163: automat, el g\u00e2nde\u015fte c\u0103 poate a fost v\u0103zut de cineva \u015fi nu se poate opri s\u0103-\u015fi \u00eenchipuie tot ceea ce i s-ar putea \u00eent\u00e2mpla: va fi urm\u0103rit, arestat, \u00eenchis... nu este sigur c\u0103 nu a fost v\u0103zut de cineva, c\u0103 nu a l\u0103sat c\u00e2teva urme sau c\u0103 nu a f\u0103cut c\u00e2teva gesturi care pot dezv\u0103lui pung\u0103\u015fia sa, \u015fi nu mai este lini\u015ftit: pierde pofta de m\u00e2ncare, somnul, \u015fi nu g\u00e2nde\u015fte dec\u00e2t s\u0103 se ascund\u0103.

un altul a \u00eemprumutat bani promi\u0163\u00e2nd s\u0103-i \u00eenapoieze, dar cum este incapabil s\u0103 se ab\u0163in\u0103 pu\u0163in pentru a aduna aceast\u0103 sum\u0103, nu \u00eei \u00eenapoiaz\u0103, \u015fi iat\u0103-l urm\u0103rit de creditorul s\u0103u, de care nu mai \u015ftie cum s\u0103 scape... un altul arunc\u0103 c\u00e2teva cuvinte grele \u015fi jignitoare unui prieten \u015fi \u00ee\u015fi face astfel un du\u015fman. iat\u0103, \u00eenc\u0103 o dat\u0103 \u00een plus, cum se evapor\u0103 pacea. inutil s\u0103 continui, se pot g\u0103si sute de exemple. ei da, oamenii fac \u00eentotdeauna proba unui talent nemaipomenit \u00een a-\u015fi pierde pacea.

dac\u0103 ave\u0163i o hait\u0103 care latr\u0103 \u00een spatele vostru pentru c\u0103 ave\u0163i datorii, pentru c\u0103 a\u0163i furat, pr\u0103dat, sau pentru c\u0103 nu v-a\u0163i \u0163inut promisiunile, cum mai vre\u0163i, atunci, s\u0103 ave\u0163i pace?"fugind de creditorii mei", ve\u0163i r\u0103spunde. de acord, dar creditorii care sunt \u00een voi, \u00eendoielile, remu\u015fc\u0103rile care v\u0103 urm\u0103resc, cum s\u0103 fugi\u0163i de ele? argument\u00e2nd astfel, \u00eenseamn\u0103 s\u0103 fii lipsit de \u015ftiin\u0163a \u015fi cuno\u015ftin\u0163ele veritabile. nu v\u0103 am\u0103gi\u0163i cu iluzii, g\u00e2ndul nu v\u0103 va l\u0103sa deloc \u00een pace. \u00cen aparen\u0163\u0103 este foarte u\u015for s\u0103 ob\u0163ii pacea: este suficient s\u0103 mergi pe piscul muntelui unde domnesc lini\u015ftea \u015fi singur\u0103tatea. dar, iat\u0103, ca \u015fi aici omul nu g\u0103se\u015fte pacea. pentru ce? pentru c\u0103 a luat cu el un tranzistor \u00een cap, da, un tranzistor de care nu se separ\u0103 niciodat\u0103 \u015fi care merge \u00eencontinuu... \u015ei ce aude... adesea, acest tranzistor este conectat la sta\u0163iile infernului unde se afl\u0103, de asemenea, muzic\u0103, dar ce fel de muzic\u0103, ce vacarm. \u015ei totu\u015fi este acolo pe piscuri, e lini\u015fte. da, exteriorul este calm, dar interiorul, acolo furtunile \u015fi uraganele b\u00e2ntuie. atunci, cum s\u0103 ob\u0163inem pacea?

toat\u0103 lumea \u015ftie c\u0103 trupul omenesc este constituit dintr-un mare num\u0103r de organe legate \u00eentre ele. fiecare face o munc\u0103 specific\u0103, dar toate trebuie s\u0103 fie \u00een concordan\u0163\u0103, \u00een armonie, dac\u0103 nu, vor apare dezordini sau, ceea ce \u00een muzic\u0103 numim disonan\u0163e. omul nu poate fi \u00een bun\u0103 s\u0103n\u0103tate \u015fi pace dec\u00e2t cu condi\u0163ia ca toate organele sale s\u0103 lucreze dezinteresat, impersonal, pentru binele organismului \u00eentreg.

3
dar aceast\u0103 s\u0103n\u0103tate, aceast\u0103 pace nu sunt \u00eenc\u0103 dec\u00e2t st\u0103ri pur fizice.

pentru a avea pacea sufletului \u015fi a spiritului trebuie mers mult mai sus, trebuie ca toate elementele care constituie cel\u0103lalt organism, organismul psihic, s\u0103 vibreze de asemenea la unison, f\u0103r\u0103 egoism, f\u0103r\u0103 dezacorduri, f\u0103r\u0103 idei preconcepute, ca \u015fi organele organismului fizic. pacea este, deci o stare de con\u015ftiin\u0163\u0103 superioar\u0103. numai c\u0103, deoarece ea este dependent\u0103 de s\u0103n\u0103tatea organismului nostru \u015fi cele mai mici necazuri care apar pot compromite armonia noastr\u0103 psihic\u0103, trebuie ca, aceste dou\u0103 organisme, fizic \u015fi psihic, s\u0103 fie \u00een armonie, pentru ca pacea s\u0103 se instaleze complet.

pacea a\u015fa cum este \u00een\u0163eleas\u0103, \u00een general, nu este pacea veritabil\u0103. dac\u0103, timp de c\u00e2teva minute sau ore nu sim\u0163i\u0163i \u00een interior agita\u0163ie sau necaz, aceasta nu este pace, c\u0103ci nu este o stare durabil\u0103. adev\u0103rata pace, odat\u0103 instalat\u0103 nu o mai pute\u0163i pierde. da, pacea nu \u00eenseamn\u0103 numai s\u0103 te sim\u0163i bine, calm \u015fi f\u0103r\u0103 griji un moment, este ceva mult mai profund, mai pre\u0163ios... pacea, v-am spus-o, este un rezultat. c\u00e2nd instrumentele unei orchestre sunt perfect acordate, c\u00e2nd to\u0163i muzicienii, lucr\u00e2nd cu toate puterile \u015fi cunosc\u00e2nd \u015feful care \u00eei dirijeaz\u0103, \u00eel iubesc \u015fi i se supun, atunci rezult\u0103 o extraordinar\u0103 armonie. \u00cen fiin\u0163a omeneasc\u0103, pacea este, de asemenea, o armonie, un acord perfect \u00eentre elemente, for\u0163e, func\u0163ii, g\u00e2nduri, sentimente, activit\u0103\u0163i.

aceast\u0103 pace profund\u0103, inexprimabil\u0103, este foarte greu de ob\u0163inut pentru c\u0103 \u00ee\u0163i trebuie pentru aceasta voin\u0163\u0103, r\u0103bdare, dragoste \u015fi o mare \u015ftiin\u0163\u0103. atunci c\u00e2nd discipolul \u00eencepe s\u0103 \u00eenve\u0163e \u015fi s\u0103 \u00een\u0163eleag\u0103 natura \u015fi propriet\u0103\u0163ile fiec\u0103rui element, g\u00e2nd, sentiment, dorin\u0163\u0103, \u00een scopul de a nu introduce niciodat\u0103 \u00een el ceea ce ar putea tulbura armonia sa interioar\u0103, \u015fi \u00een fine, atunci c\u00e2nd reu\u015fe\u015fte s\u0103 elimine din organismul s\u0103u tot ceea ce nu vibreaz\u0103 la unison, atunci \u015fi numai atunci ob\u0163ine pacea. dac\u0103 fuma\u0163i, dac\u0103 m\u00e2nca\u0163i \u015fi be\u0163i orice, introduce\u0163i \u00een organismul vostru anumite elemente nocive care v\u0103 \u00eemboln\u0103vesc \u015fi nu ve\u0163i putea avea pace.

dac\u0103 v\u0103 dor din\u0163ii, dac\u0103 ave\u0163i colici sau palpita\u0163ii, cum vre\u0163i s\u0103 ave\u0163i pace? a\u0163i introdus \u00een voi particule care provoac\u0103 obstruc\u0163ii sau fermenta\u0163ii \u015fi trebuie acum s\u0103 le elimina\u0163i. aceea\u015fi lege opereaz\u0103 pe partea psihic\u0103. at\u00e2t timp c\u00e2t ignora\u0163i natura sentimentelor voastre, a g\u00e2ndurilor, dorin\u0163elor, pasiunilor, instinctelor, \u015fi le respira\u0163i hr\u0103nindu-v\u0103 din ele, f\u0103r\u0103 a \u015fti dac\u0103 v\u0103 fac bine s\u0103u r\u0103u, nu ve\u0163i avea niciodat\u0103 pace.

pacea este, deci, consecin\u0163a unei \u015ftiin\u0163e profunde asupra naturii elementelor cu care omul se hr\u0103ne\u015fte \u00een toate planurile. \u015ei cu aceast\u0103 \u015ftiin\u0163\u0103, bine\u00een\u0163eles, a\u015fa cum mi-am spus, trebuie o mare aten\u0163ie, o voin\u0163\u0103 puternic\u0103 pentru a nu l\u0103sa niciodat\u0103 s\u0103 apar\u0103 elemente perturbatoare. dac\u0103 ini\u0163ia\u0163ii dau o asemenea importan\u0163\u0103 purit\u0103\u0163ii, este pentru c\u0103 ei au verificat demult c\u0103, la cea mai mic\u0103 impuritate \u00een corpul lor fizic, \u00een sentimentele sau g\u00e2ndurile lor, pierdeau imediat pacea. pacea, mi-am spus-o deja, este rezultatul unei armonii \u00eentre toate elementele care constituie omul: spirit, suflet, intelect, inim\u0103, voin\u0163\u0103 \u015fi corpul fizic. \u015ei dac\u0103 este a\u015fa de greu de ob\u0163inut, este pentru c\u0103 aceste elemente sunt rar \u00een armonie. un om are g\u00e2nduri lucide, \u00een\u0163elepte, dar iat\u0103 ca inima sa unde a alunecat, un sentiment inferior, \u00eel \u00eempinge s\u0103 fac\u0103 nebunii. sau, este animat de cele mai frumoase dorin\u0163e, \u00eens\u0103 voin\u0163a sa e paralizat\u0103. cum vre\u0163i ca \u00eentre aceste contradic\u0163ii s\u0103 se simt\u0103 \u00een pace? pacea este ultimul lucru pe care omul \u00eel poate ob\u0163ine. dar c\u00e2nd, dup\u0103 tot felul de suferin\u0163e \u015fi lupte, de e\u015fecuri \u015fi victorii, ajunge, \u00een sf\u00e2r\u015fit, s\u0103 fac\u0103 s\u0103 triumfe natura s\u0103 divin\u0103 asupra tuturor revoltelor \u015fi vacarmelor naturii sale inferioare, atunci \u015fi numai atunci poate g\u0103si pacea. mai \u00eenainte, se \u00eent\u00e2mpl\u0103 poate, s\u0103 tr\u0103iasc\u0103 minute delicioase, dar aceasta nu va dura. \u015ei astfel auzim mul\u0163i oameni pl\u00e2ng\u00e2ndu-se: "mi-am pierdut lini\u015ftea, pacea."

pacea, veritabila pace, este imposibil de pierdut. se pot produce, din c\u00e2nd \u00een c\u00e2nd c\u00e2teva agita\u0163ii, dar nu sunt dec\u00e2t mi\u015fc\u0103ri superficiale: \u00een interior, \u00een profunzime pacea exist\u0103.

este ca oceanul a c\u0103rui suprafa\u0163\u0103 este tot timpul agitat\u0103 de valuri \u015fi spum\u0103, dar

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->