Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - Centri Si Corpuri Subtile

Omraam Mikhael Aivanhov - Centri Si Corpuri Subtile

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by api-3805770

More info:

Published by: api-3805770 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

omraam mikhael aivanhov
centrii \u015ei corpuri subtile
aura, plexul solar, centrul hara, chakrele
colec\u0163ia izvor nr. 219
cap. i evolu\u0162ia uman\u0102 \u015ei
dezvoltarea organelor spirituale

posed\u0103m un corp fizic care e compus din organe. chiar \u015fi copiii \u015ftiu asta: \u00eentreba\u0163i-i unde le sunt ochii, ei v\u0103 vor ar\u0103ta; \u015fi gura, urechile, nasul, picioarele vi le vor ar\u0103ta, de asemenea. mai t\u00e2rziu, la \u015fcoal\u0103, ei vor \u00eenv\u0103\u0163a c\u0103 omul are cinci sim\u0163uri (vederea, mirosul, auzul, gustul \u015fi sim\u0163ul tactil), av\u00e2nd fiecare func\u0163ii bine determinate: func\u0163iile senza\u0163iilor tactile nusunt cele ale gustului sau ale

vederii, etc.

toate raporturile omului cu lumea sunt bazate pe cele cinci sim\u0163uri, de aceea el \u00eencearc\u0103 s\u0103 profite la maxim de posibilit\u0103\u0163ile lor \u015fi, deasemenea,

s\u0103-\u015fi

multiplice senza\u0163iile pe care le furnizeaz\u0103 ochii, urechile, pielea, etc... printre senza\u0163ii, unele sunt mai mult sau mai pu\u0163in necesare \u015fi mai mult sau mai pu\u0163in intense. de exemplu, gustul: cine ar nega bog\u0103\u0163ia, varietatea senza\u0163iilor produse de gust, mai ales la o mas\u0103 suculent\u0103? sau sim\u0163ul tactil... c\u00e2nd un b\u0103rbat \u015fi o femeie se m\u00e2ng\u00e2ie, ei simt senza\u0163ii de o mare intensitate; se spune c\u0103 pl\u0103cerea sexual\u0103 d\u0103 cele mai puternice senza\u0163ii, ceea ce este destul de \u00eendoielnic. \u00cen general, da, e adev\u0103rat, dar nu pentru toat\u0103 lumea: anumi\u0163i arti\u015fti, \u00eenzestra\u0163i cu omare sensibilitate a vederii sau auzului, tr\u0103iesc cele mai puternice impresii gra\u0163ie culorilor \u015fi sunetelor, mai intense dec\u00e2t cele din cazul actului sexual, care adesea \u00eei las\u0103 indiferen\u0163i \u015fi reci.majoritatea oamenilor nu e \u00eenc\u0103

a\u015fa de evoluat\u0103, putem spune c\u0103 sim\u0163ul tactil (\u00een care includem \u015fi sexualitatea) \u015fi gustul sunt, pe moment, cele dou\u0103 sim\u0163uri care guverneaz\u0103 lumea. vederea, auzul \u015fi mirosul ocup\u0103 un loc secundar; sunt oameni pe care parfumurile, sunetele \u015fi culorile \u00eei las\u0103 indiferen\u0163i, cu

excep\u0163ia cazului c\u00e2nd este \u00een joc interesul lor, ca \u00een cazul animalelor, unde mirosul, auzul \u015fi v\u0103zul sunt extraordinar de dezvoltate, pentru c\u0103 au nevoie de aceste sim\u0163uri pentru a se proteja \u015fi a-\u015fi c\u0103uta hrana.

v\u0103 vorbesc de lucruri pe care le \u015fti\u0163i, dar o fac pentru a v\u0103 atrage aten\u0163ia asupra concluziilor la care, sigur, nu a\u0163i ajuns. de milenii oamenii exerseaz\u0103 cum s\u0103-\u015fi multiplice, cum s\u0103-\u015fi amplifice senza\u0163iile \u015fi percep\u0163iile celor cinci sim\u0163uri, \u015fi acest joc pe claviatura celor cinci sim\u0163uri \u00eel numesc cultur\u0103 \u015fi civiliza\u0163ie. ei bine, e pu\u0163in cam s\u0103r\u0103c\u0103cios acest fel de a vedea lucrurile. oricare ar fi gradul de fine\u0163e pe care l-ar putea atinge, cele cinci sim\u0163uri r\u0103m\u00e2n oricum limitate, pentru c\u0103 apar\u0163in lumii fizice \u015fi nu exploreaz\u0103 dec\u00e2t planul fizic. natura a prev\u0103zut \u015fi alte clape pe claviatur\u0103... da, un al \u015faselea, al \u015faptelea sim\u0163, de o alt\u0103 intensitate, de o alt\u0103 putere. numai c\u0103, pe moment, oamenii s-au limitat la cele cinci sim\u0163uri, nu vor s\u0103 recunoasc\u0103 c\u0103 sunt \u015fi alte domenii de explorat, dev\u0103zut, de atins, de respirat. nu este deci de mirare c\u0103 nu pot avea noi senza\u0163ii, mai extinse, mai bogate, mai subtile. cum se poate explica faptul c\u0103, f\u0103r\u0103 a-\u015fi hr\u0103ni \u00een nici un fel cele cinci sim\u0163uri, anumite fiin\u0163e au percep\u0163ii care le duc p\u00e2n\u0103 la extaz: o l\u0103rgire a con\u015ftiin\u0163ei, o impresie de plenitudine,

de
grandoare
\u015fi
imensitate?

oamenii trebuie s\u0103 \u00een\u0163eleag\u0103 c\u0103, nec\u0103ut\u00e2nd dec\u00e2t acumularea \u015fi amplificarea senza\u0163iilor fizice, vor avea

mari
decep\u0163ii,

deoarece senza\u0163iile acestea sunt limitate. de ce? pentru c\u0103 fiecare organ este specializat: el \u00eendepline\u015fte o func\u0163ie determinat\u0103 \u015fi nu procur\u0103 dec\u00e2t senza\u0163ii ce corespund naturii sale. pentru a sim\u0163i noi senza\u0163ii, trebuie s\u0103 ne adres\u0103m altor organe, pe care le posed\u0103m.

observa\u0163i oamenii: ei au posibilitatea de a vedea totul, de a gusta \u015fi atinge totul, de a cump\u0103ra totul, \u015fi totu\u015fi le lipse\u015fte ceva. de ce? pentru c\u0103 ei nu \u015ftiu c\u0103, pentru a cunoa\u015fte plenitudinea, a descoperi senza\u0163ii de o putere \u015fi bog\u0103\u0163ie \u00eentr- adev\u0103r excep\u0163ionale, trebuie s\u0103

1

\u00eencep\u0103 prin anu mai conta exclusiv pe cele cinci sim\u0163uri. \u00cen acest domeniu orientalii sunt capabili de a face experien\u0163e absolut de neconceput pentru occidentali. \u00cen india sau \u00een tibet, de exemplu, anumi\u0163i yoghini locuiesc \u00een g\u0103uri scobite \u00een p\u0103m\u00e2nt. \u00cen aceast\u0103

obscuritate,
\u00een

lini\u015fte absolut\u0103, nu exist\u0103 nici un fel de hran\u0103 pentru cele cinci sim\u0163uri, pe care yoghinul reu\u015fe\u015fte s\u0103 le amor\u0163easc\u0103 prin medita\u0163ie. iar c\u00e2nd sim\u0163urile se opresc din func\u0163iune, ele nu mai absorb energia psihic\u0103 destinat\u0103 centrilor subtili: atunci, ace\u015ftia se trezesc \u015fi yoghinul \u00eencepe s\u0103 vad\u0103, s\u0103 aud\u0103 \u015fi s\u0103 simt\u0103, s\u0103 ating\u0103 elementele fluidice din regiunile superioare. iat\u0103 deci scopul pentru care aceste fiin\u0163e excep\u0163ionale \u00eencearc\u0103, unii timp de ani de zile, s\u0103-\u015fi suprime senza\u0163iile vizuale, auditive, olfactive, etc... oprind orice mi\u015fcare. r\u0103m\u00e2ne doar g\u00e2ndirea; \u00een continuare, ei \u00ee\u015fi opresc p\u00e2n\u0103 \u015fi g\u00e2ndirea, pentru a tr\u0103i \u00een comunitate total\u0103 cu divinitatea.

dumnezeu a depus \u00een sufletul uman posibilit\u0103\u0163i pe care o existen\u0163\u0103 \u00eentoars\u0103 prea mult spre exterior le \u00eempiedic\u0103 a se trezi. de altfel, ce face\u0163i atunci c\u00e2nd medita\u0163i? \u00cenchide\u0163i ochii pentru a v\u0103 putea \u00eentoarce aten\u0163ia spre interior... dar a\u015f dori s\u0103 aduc o precizare la acest subiect. c\u00e2nd medita\u0163i, nu r\u0103m\u00e2ne\u0163i prea mult timp cu ochii \u00eenchi\u015fi; altfel, de vreme ce nu sunte\u0163i \u00eenc\u0103 yoghini hindu\u015fi, risca\u0163i s\u0103 adormi\u0163i. deschide\u0163i din c\u00e2nd \u00een c\u00e2nd ochii, f\u0103r\u0103 a v\u0103 l\u0103sa aten\u0163ia distras\u0103 de ceea ce v\u0103 \u00eenconjoar\u0103,

\u00eenchide\u0163i-i,

apoi deschide\u0163i-i din nou... bine\u00een\u0163eles, pentru a medita se recomand\u0103 \u00een general de a \u00eenchide ochii, pentru c\u0103 aceasta

ajut\u0103
la
izolare

\u015fi concentrare. dar dac\u0103 \u00eei \u00eenchidem prea mult timp, adormim...

ce se petrece: deschiz\u00e2nd ochii, ne trezim, iar \u00eenchiz\u00e2ndu-i, ne preg\u0103tim s\u0103 dormim. este un proces \u00eenregistrat \u00een creier de milioane de ani, iar natura, care este fidel\u0103 \u015fi veridic\u0103, spune: \u201ca\u0163i \u00eenchis ochii? \u00censeamn\u0103 c\u0103 dori\u0163i s\u0103 dormi\u0163i. foarte bine, vom aranja asta!\u201d \u015ei iat\u0103-v\u0103, scufundat

\u00eentr-o...
\u201cmedita\u0163ie\u201d

profund\u0103! dimpotriv\u0103, c\u00e2nd deschide\u0163i ochii, este semnalul de trezire: totul se pune \u00een mi\u015fcare, \u00eencepe s\u0103 func\u0163ioneze,

creierul,

bra\u0163ele, picioarele... da, o mic\u0103 mi\u015fcare, o nimica toat\u0103 - deschiderea ochilor - declan\u015feaz\u0103 o lume \u00eentreag\u0103! aceast\u0103 problem\u0103, a \u00eenchiderii \u015fi deschiderii ochilor, este foarte important\u0103. vi se spune uneori: \u201cdar deschide\u0163i ochii!\u201d e un fel de a vorbi, pentru c\u0103 ochii vo\u015ftri sunt deschi\u015fi; atunci, despre care ochi este vorba? ei bine, despre al\u0163i ochi care sunt mai lucizi, care au o vedere mult mai profund\u0103, mai spiritual\u0103. ochii corpului vostru sunt deschi\u015fi, \u00eentr-adev\u0103r, dar mai ave\u0163i \u015fi al\u0163i ochi, iar ace\u015ftia sunt \u00eenchi\u015fi. totu\u015fi uneori, observ\u0103m c\u0103 ei exist\u0103, \u015fi c\u0103 se pot deschide.

uneori, pentru a putea deschide ace\u015fti ochi spirituali, care v\u0103d aspecte mai subtile ale realit\u0103\u0163ii, trebuie \u00eenchi\u015fi ochii fizici. alteori, dimpotriv\u0103: \u00eenchiz\u00e2nd ochii fizici \u00eei \u00eenchidem pe cei spirituali \u015fi deschiz\u00e2nd ochii fizici \u00eei deschidem pe cei spirituali. vede\u0163i, sunt nuan\u0163e foarte subtile. \u00cencet-\u00eencet, ve\u0163i reu\u015fi s\u0103 distinge\u0163i toate acestea \u015fi s\u0103 v\u0103 servi\u0163i de ele \u00een via\u0163a cotidian\u0103.

occidentali
au
dus

la perfec\u0163iune via\u0163a celor cinci sim\u0163uri. ei \u00ee\u015fi imagineaz\u0103 c\u0103 \u00een acest fel vor cunoa\u015fte totul... \u015fi vor fi ferici\u0163i. ei cunosc destule lucruri, e adev\u0103rat, \u00eencearc\u0103 multe senza\u0163ii, dar cele cinci sim\u0163uri devoreaz\u0103 toat\u0103 energia lor psihic\u0103 \u015fi nu le r\u0103m\u00e2ne nimic pentru partea spiritual\u0103. \u00cen occident, oamenii tr\u0103iesc prea mult senza\u0163iile fizice \u015fi nu mai au energie pentru a o concentra spre alte facult\u0103\u0163i, care se pot trezi. prea multe senza\u0163ii! \u201ctr\u0103im\u201d... desigur c\u0103 tr\u0103im; dar e o via\u0163\u0103 care care ascunde adev\u0103rata via\u0163\u0103. trebuie s\u0103 \u00een\u0163elege\u0163i aceasta, \u015fi s\u0103 v\u0103 decide\u0163i s\u0103 elimina\u0163i

multe
senza\u0163ii

care \u00eempiedic\u0103 o real\u0103 percep\u0163ie a lucrurilor.

la ora actual\u0103, folosirea drogurilor se extinde tot mai mult... din cauza dorin\u0163ei de a sc\u0103pa din insipida via\u0163\u0103 cotidian\u0103, din ce \u00een ce mai mul\u0163i oameni caut\u0103 evadarea \u00een opiu, ha\u015fi\u015f, marijuana, cocain\u0103, heroin\u0103... to\u0163i acei care folosesc

2

aceste droguri ob\u0163in anumite senza\u0163ii de clarvedere, de claraudi\u0163ie, etc... care le pot da iluzia de a atinge st\u0103ri de con\u015ftiin\u0163\u0103 superioare. dar se \u00een\u015fal\u0103, \u015fi \u00een timp \u00ee\u015fi pierd chiar \u015fi propriile facult\u0103\u0163i intelectuale \u015fi \u00ee\u015fi ruineaz\u0103 s\u0103n\u0103tatea. aceste droguri, de\u015fi sunt utilizate de secole \u00een orient sau \u00een america de sud, sunt foarte

nocive pentru sistemul nervos.

hindu\u015fii \u015fi tibetanii au o \u00eenalt\u0103 cunoa\u015ftere a ierburilor, e o \u015ftiin\u0163\u0103 care se transmite de milenii. unele, se pare, permit c\u00e2nd sunt m\u00e2ncate a tr\u0103i s\u0103pt\u0103m\u00e2ni f\u0103r\u0103 hran\u0103; altele, de a r\u0103m\u00eene zi \u015fi noapte \u00een z\u0103pezile himalaiei f\u0103r\u0103 a suferi de frig. acestea mi s-au spus; nu le-am verificat, dar e posibil. eu cred \u00een puterea ierburilor. exist\u0103, de asemenea, preparate foarte puternice gra\u0163ie c\u0103rora putem s\u0103 ne provoc\u0103m viziuni \u015fi dedublare. citim, \u00een anumite c\u0103r\u0163i, c\u0103 \u00een evul mediu se cuno\u015fteau pomade, unguente, cu care vr\u0103jitoarele \u00ee\u015fi ungeau corpul pentru a merge la sabat. \u00cen realitate, ele nu mergeau nic\u0103ieri cu corpul fizic, ci cu corpul astral. anumi\u0163i medici au verificat realitatea acestor fenomene. ei au adaptat re\u0163etele, care sunt dificil de reconstituit exact, pentru c\u0103 nimic nu era spus clar, \u015fi le- au experimentat. \u00cen toate aceste unguente se introduceau substan\u0163e excitante, care provoac\u0103 dedublarea.

dar s\u0103 l\u0103s\u0103m aceast\u0103 problem\u0103. v-am spus aceste lucruri numai pentru a v\u0103 ar\u0103ta c\u0103 exist\u0103 produse extrem de puternice care v\u0103 dau acces la planurile mai subtile dec\u00e2t cel fizic, dar aceste produse sunt adesea foarte nocive. de aceea v\u0103 sf\u0103tuiesc s\u0103 nu v\u0103 servi\u0163i niciodat\u0103 de ele. cea mai bun\u0103 solu\u0163ie este de a c\u0103uta toate aceste senza\u0163ii de plenitudine,

libertate,

bucurie, dilatare prin mijloace spirituale. iat\u0103, este aici drumul regal. adev\u0103ra\u0163ii discipoli nu conteaz\u0103 pe nimic din exterior, ei \u015ftiu c\u0103 dumnezeu a depus toate comorile \u015fi toat\u0103 bog\u0103\u0163iile, toate produsele tuturor laboratoarelor \u015fi farmaciilor \u00een ei \u00een\u015fi\u015fi, e suficient s\u0103 le caute \u015fi s\u0103 le foloseasc\u0103. ar fi p\u0103cat pentru voi, dup\u0103 ce a\u0163i stat zece, dou\u0103zeci de ani \u00eentr-o \u015fcoal\u0103 ini\u0163iatic\u0103, s\u0103 nu fi \u00eenv\u0103\u0163at s\u0103 pune\u0163i \u00een valoare

bog\u0103\u0163iile pe care le poseda\u0163i.
fiecare organ de sim\u0163 ne

procur\u0103 o parte din cunoa\u015fterea lumii \u015fi e interesant de \u015ftiut cum sunt aceste sim\u0163uri ierarhizate. sim\u0163ul tactil e specializat \u00een ceea ce este solid, nu atingem nici ceea ce este gazos, nici ceea ce este eteric, un pic lichidele, dar mai ales solidele. gustul e specializat pentru lichide. ve\u0163i spune: \u201cba nu, c\u00e2nd pun o bomboan\u0103 \u00een gur\u0103, ea e solid\u0103, \u015fi am totu\u015fi o senza\u0163ie de dulce...\u201c ah! v\u0103 voi r\u0103spunde c\u0103 n-a\u0163i studiat bine problema: gustul nu func\u0163ioneaz\u0103 dec\u00e2t cu o condi\u0163ie, ca ceea ce pune\u0163i \u00een gur\u0103 s\u0103 aibe posibilitatea de a deveni lichid gra\u0163ie salivei. s\u0103 lu\u0103m acum mirosul. este un sim\u0163 care percepe mirosurile, adic\u0103 emana\u0163iile gazoase. nasul are \u00eenc\u0103 raporturi cu materia, dar cu o materie mai subtil\u0103 ale c\u0103rei particule plutesc \u00een aer. mai departe, \u00een cazul auzului, nu mai e vorba de particule materiale, ci numai de unde, vibra\u0163ii. \u015ei la fel este pentru v\u0103z. cu vederea suntem aproape de lumea eteric\u0103. deci, vede\u0163i, cele cinci sim\u0163uri sunt ierarhizate, de la cel mai grosier la cel mai subtil.

dar dac\u0103 vrem acum s\u0103 p\u0103trundem \u00een lumea astral\u0103, nu ne mai putem folosi de cele cinci sim\u0163uri. ne trebuie un alt sim\u0163, care s\u0103 fie adaptat, adic\u0103 capabil de a percepe o materie \u015fi mai subtil\u0103. to\u0163i aceia care nu au dezvoltat acest al \u015faselea sim\u0163 nu pot \u015fti c\u0103 exist\u0103 o alt\u0103 materie, o alt\u0103 regiune, ei nu b\u0103nuie c\u0103 universul e parcurs de alte vibra\u0163ii, care ne pot provoca senza\u0163ii mai vaste \u015fi intense. pentru a atinge un obiect, trebuie s\u0103 te afli l\u00e2ng\u0103 el. pentru a-l gusta, de asemenea.pentru a respira un parfum, putem fi, deja, la o anumit\u0103 distan\u0163\u0103. pentru a capta un sunet, distan\u0163a poate fi pu\u0163in mai mare... \u015ei pentru vedere, \u015fi mai mare, pentru c\u0103 ochii sunt astfel alc\u0103tui\u0163i \u00eenc\u00e2t ne permit s\u0103 primim informa\u0163ii \u015fi instruc\u0163iuni de foarte departe. vede\u0163i din nou cum natura a stabilit foarte inteligent aceast\u0103 ierarhie \u00eentre cele cinci sim\u0163uri. dar ea nu s-a oprit aici, \u015fi acum alte sim\u0163uri trebuie s\u0103 ne pun\u0103 \u00een contact cu regiuni mai vaste \u015fi mai \u00eendep\u0103rtate.

3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->