Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - Galvanoplastia Spiritual A

Omraam Mikhael Aivanhov - Galvanoplastia Spiritual A

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by api-3805770

More info:

Published by: api-3805770 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Galvanoplastia Spirituala
IA instrui mai \u00eent\u00e2i pe p\u0103rin\u0163i
Este posibil ca unii dintre voi s\u0103 se \u00eentrebe de ce \u00een calitatea mea de pedagog nu tratez dec\u00e2t
foarte rar educatia copiilor.To\u0163i pedagogii se ocup\u0103 de copii, iar eu nu fac excep\u0163ie. De ce? Pentru c\u0103eu
g\u00e2ndesc c\u0103 trebuie \u00eenceput prin instruirea p\u0103rin\u0163ilor.
Eu nu cred \u00een nici o teorie pedagogic\u0103, eu cred doar \u00een modul de a tr\u0103i al p\u0103rin\u0163ilor, \u00eenainte \u015fi
dup\u0103 na\u015fterea copiilor. Iat\u0103 de ce eu nu am vrut niciodat\u0103 s\u0103 vorbesc prea mult asupra educa\u0163iei

copiilor. Dac\u0103 p\u0103rin\u0163ii nu fac nimic pentru a se educa pe ei \u00een\u015fi\u015fi, cum vor face ei pentru a-\u015fi educa copiii? Se vorbe\u015fte p\u0103rin\u0163ilor de educa\u0163ia copiilor ca \u015fi cum ei ar fi \u00eentr-adev\u0103r preg\u0103ti\u0163i pentru aceasta; din momentul \u00een care au copii, se consider\u0103 c\u0103 sunt preg\u0103ti\u0163i. Nu, deseori ei nu sunt \u015fi ei sunt cei care mai \u00eent\u00e2i, trebuie instrui\u0163i \u015fi \u00eenv\u0103\u0163a\u0163i cum s\u0103 se conduc\u0103 pentru a-i influen\u0163a benefic pe copii lor.

Ei da, dar nu se cunoa\u015fte programul meu, sunt criticat: \u201ePedagog? Pff! Dar nu este un pedagog, el nu vorbe\u015fte niciodat\u0103 despre educa\u0163ia copiilor\u201d. \u00censeamn\u0103 c\u0103 nu s-a \u00een\u0163eles \u00eenc\u0103 punctul meu de vedere. At\u00e2t timp c\u00e2t p\u0103rin\u0163ii nu sunt preg\u0103ti\u0163i li se pot da cele mai bune explica\u0163ii pedagogice,

aceasta nu va servi la nimic \u015fi chiar vr\u00e2nd s\u0103 aplice no\u0163iuni pe care nu le-au \u00een\u0163eles, ei vor face
mult r\u0103u copiilor lor.

C\u00e2\u0163i oameni care vor s\u0103 aibe copii se preocup\u0103 de a \u015fti dac\u0103 ei \u00eendeplinesc \u00eentr-adev\u0103r condi\u0163iile pentru aceasta: dac\u0103 au o s\u0103n\u0103tate bun\u0103 \u015fi mijloacele materiale pentru a-i cre\u015fte \u015fi mai ales dac\u0103 posed\u0103 calit\u0103\u0163ile necesare astfel \u00eenc\u00e2t s\u0103 fie pentru ace\u015fti copii un exemplu, o securitate, un ajutor \u00een toate circumstan\u0163ele vie\u0163ii.Ei aduc pe lume copii \u015fi ace\u015fti copii vor cre\u015fte singuri, l\u0103sa\u0163i de

capul lor, ei se vor descurca cum vor putea \u015fi \u00eentr-o zi vor avea ei \u00een\u015fi\u015fi copii, dar \u00een condi\u0163ii tot at\u00e2t de
deplorabile ca \u015fi p\u0103rin\u0163ii lor.

Sunt totdeauna mirat s\u0103 v\u0103d at\u00e2\u0163ia tineri b\u0103ie\u0163i \u015fi fete care doresc s\u0103 se \u00eensoare f\u0103r\u0103 a se g\u00e2ndi s\u0103 se preg\u0103teasc\u0103 pentru viitorul lor rol de tat\u0103 \u015fi de mam\u0103. C\u00e2nd \u00eent\u00e2lnim anumite tinere femei \u00eens\u0103rcinate, \u00eentr-adev\u0103r ne \u00eentreb\u0103m: un copil care poart\u0103 alt copil! Se vede pe fa\u0163a lor , un copil. Atunci ce rezultate a\u015ftepta\u0163i? Este preferabil s\u0103 nu ave\u0163i copii at\u00e2ta timp c\u00e2t nu sunte\u0163i preg\u0103ti\u0163i, v\u0103 asigur, o ve\u0163i pl\u0103ti foarte scump.

Ve\u0163i spune: \u201eA ne preg\u0103ti. Dar cum s\u0103 ne preg\u0103tim?\u201d A se preg\u0103ti \u00eenseamn\u0103 a avea g\u00e2nduri,
sentimente, o atitudine care vor atrage \u00een familie fiin\u0163e excep\u0163ionale. Da \u015ftiin\u0163a in\u0163iatic\u0103 ne \u00eenva\u0163\u0103 c\u0103
nu \u00eent\u00e2mpl\u0103tor un copil sau altul se na\u015fte \u00eentr-o familie: con\u015ftient sau incon\u015ftient (\u015fi cel mai adesea
incon\u015ftient) sunt p\u0103rin\u0163ii cei care l-au atras. De aceea p\u0103rin\u0163ii trebuie s\u0103 cheme \u00een mod con\u015ftient genii,
divinit\u0103\u0163i. Pentru c\u0103 ei pot s\u0103-\u015fi aleag\u0103 copiii lor: Iat\u0103 ceea ce majoritatea nu cunosc.Trebuie deci totul

rev\u0103zut \u00eenc\u0103 de la \u00eenceput, iar \u00eenceputul \u00eenseamn\u0103 concep\u0163ia copiilor. P\u0103rin\u0163ii nu se g\u00e2ndesc c\u0103 trebuie s\u0103 se preg\u0103teasc\u0103 luni, ani de zile \u00eenainte, ca pentru un act sacru. Foarte des, \u00eentr-o sear\u0103 de chefuri, dup\u0103 ce au m\u00e2ncat prea mult \u015fi au b\u0103ut prea mult alcool, ei concep un copil! Iat\u0103 momentul pe care ei \u00eel aleg, dac\u0103 \u00eenc\u0103 se poate spune c\u0103 l-au \u201eales\u201d! Ei putea decide s\u0103 a\u015ftepte un moment de pace, de luciditate, un moment \u00een care domnea \u00eentre ei o mare armonie. Dar nu, ei a\u015fteapt\u0103 s\u0103 fie excita\u0163i de alcool \u015fi s\u0103 nu mai \u015ftie unde se afl\u0103. \u00cen aceast\u0103 stare magnific\u0103 ei concep un copil! Dar voi ce crede\u0163i, ce fel de elemente introduc ei \u00een acel copil? Un copil care vine pe lume, \u00eenc\u0103rcat cu asemenea elemente, nu poate fi dec\u00e2t prima victim\u0103 a propriilor s\u0103i p\u0103rin\u0163i. Atunci, pe cine trebuie oare s\u0103 educ\u0103m? Eu v\u0103 spun c\u0103 nu pe copii, ci pe p\u0103rin\u0163i.

1
Dac\u0103 acas\u0103 p\u0103rin\u0163ii nu \u00eenceteaz\u0103 s\u0103 dea copiilor spectacolul disputelor, al minciunilor \u015fi al
nesincerit\u0103\u0163ii lor, cum pot ei s\u0103-\u015fi imagineze c\u0103-i vor educa? S-a remarcat ca un bebelu\u015f se poate
\u00eemboln\u0103vi \u015fi poate manifesta tulbur\u0103ri nervoase ca urmare a disputelor \u00eentre p\u0103rin\u0163ii s\u0103i.Chiar
dac\u0103 el nu a asistat, aceste certuri creeaz\u0103 \u00een jurul lui o atmosfer\u0103 de dizarmonie pe care o resimte,
deoarece este \u00eenc\u0103 foarte legat de p\u0103rin\u0163ii s\u0103i. Bebelu\u015ful nu este con\u015ftient, dar \u00een schimb este foarte
receptiv, corpul sau eteric este cel care prime\u015fte \u015focurile.

P\u0103rin\u0163ii trebuie s\u0103 ia cuno\u015ftin\u0163\u0103 de responsabilit\u0103\u0163ile lor. Ei nu au dreptul s\u0103 invite spirite s\u0103 se \u00eencarneze dac\u0103 ei sunt incapabili de a se ridica la \u00een\u0103l\u0163imea sarcinii lor. V\u0103d unii dintre ei conduc\u00e2ndu-se \u00eentr-un mod de-a dreptul de necrezut, \u00eenc\u00eet nu m\u0103 pot \u00eempiedica s\u0103-i \u00eentreb: \u201eDar \u00een fine, oare voi \u00eei iubi\u0163i pe copiii vo\u015ftri?\u201d Ei sunt indigna\u0163i: \u201e cum ? Dac\u0103 noi ne iubim copii? Dar evident, noi \u00eei iubim!\u201d. Ei bine eu nu o cred, deoarece dac\u0103 i-a\u0163i fi iubit, v-a\u0163i fi schimbat atitudinea, a\u0163i fi \u00eenceput s\u0103 v\u0103 corecta\u0163i \u00een

voi anumite sl\u0103biciuni care se reflect\u0103 foarte negativ asupra lor. Voi nu face\u0163i nici un efort. Asta
este iubirea voastr\u0103?

Eu \u015ftiu c\u0103 viitorul Fraternit\u0103\u0163ii se afl\u0103 \u00een copii, dar eu m\u0103 ocup de p\u0103rin\u0163i: Eu vreau s\u0103-i fac s\u0103 \u00een\u0163eleag\u0103 c\u0103 nu trebuie s\u0103 aduc\u0103 copii pe lume doar pentru a da curs unui instinct atavic de procreere. Acest instinct exist\u0103, binen\u0163eles , dar el trebuie s\u0103 fie perceput (\u00een\u0163eles) \u00eentr-o manier\u0103 mai spiritual\u0103:la

acest act trebuie s\u0103 se participe cu g\u00eendirea, sufletul spiritual, pentru ca acel copil s\u0103 fie legat la o
lume superioar\u0103. \u00cen majoritatea cazurilor, oameni se mul\u0163umesc cu bestialitatea: ei m\u0103n\u00e2nc\u0103, beau \u015fi
procreaz\u0103 ca animalele, nu exist\u0103 nimic spiritual \u00een actele lor. Iubirea aceasta nu are nici o importan\u0163\u0103,
pl\u0103cerea este cea care conteaz\u0103, iar aceast\u0103 pl\u0103cere de c\u00e2teva minute o vor pl\u0103ti dup\u0103 aceea pe timpul
unei vie\u0163i \u00eentregi \u015fi \u00eei vor face s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 \u015fi pe copiii lor.
Voi vre\u0163i ca eu s\u0103 m\u0103 ocup de copii? Ei nu, de voi m\u0103 voi ocupa \u00eent\u00e2i \u015fi ocup\u00e2ndu-m\u0103 de voi,
\u00een mod indirect m\u0103 voi ocupa de copii pe care \u00eei ave\u0163i \u015fi de cei pe care \u00eei ve\u0163i avea.
II
O EDUCA\u0162IE CARE \u00ceNCEPE \u00ceNAINTE DE NA\u015eTERE

Atunci c\u00e2nd vor un copil, majoritatea oamenilor \u00ee\u015fi imagineaz\u0103 c\u0103 puterile lor se limiteaz\u0103 la a face fizic tot ceea ce trebuie pentru aceasta; tot restul, constitu\u0163ia copilului, caracterul s\u0103u, facult\u0103\u0163ile sale, calit\u0103\u0163ile sale, defectele sale depind de hazard, sau de voin\u0163a unui Dumnezeu, despre care nu au o idee prea precis\u0103. Cum ei au auzit totu\u015fi vorbindu-se de legile eredit\u0103\u0163ii, ei \u015ftiu c\u0103 acest copil va sem\u0103na fizic \u015fi moral cu p\u0103rin\u0163ii s\u0103i, bunicii s\u0103i, cu un unchi sau cu o m\u0103tu\u015f\u0103. Dar ei nici nu se g\u00e2ndesc c\u0103 pot s\u0103 fac\u0103 \u015fi altceva pentru a favoriza sau \u00eempiedica acest\u0103 asem\u0103nare, \u00eentr-un mod general s\u0103 aleag\u0103 ce va fi acest copil. Ei bine, aici ei se \u00een\u015fal\u0103, p\u0103rin\u0163ii pot s\u0103 ac\u0163ioneze asupra copilului care va veni s\u0103 se

\u00eencarneze \u00een familia lor.

Dar \u00eenaintea concep\u0163ieideja, p\u0103rin\u0163ii trebuie s\u0103 se preg\u0103teasc\u0103 pentru a putea atrage un spirit sublim, pentru c\u0103 o entitate superioar\u0103 nu poate accepta s\u0103 vin\u0103 s\u0103 se \u00eencarneze dec\u00e2t la fiin\u0163e care au ajuns deja la un anumit grad de puritate \u015fi de st\u0103p\u00e2nire. Ceea ce este important pentru

o astfel de entitate, nu este de a intra \u00eentr-o familie bogat\u0103 \u015fi glorioas\u0103; ea prefer\u0103 uneori chiar familii modeste unde ea nu risc\u0103 s\u0103 fie tentat\u0103 de facilitate, dar ea are nevoie s\u0103 primesc\u0103, de la ace\u015fti p\u0103rin\u0163i la care ea va cobor\u00e2 s\u0103 se \u00eencarneze, o ereditate care nu va \u00eempiedica munca spiritual\u0103 pentru care ea a

decis s\u0103 vin\u0103 pe P\u0103m\u00e2nt.
Foarte pu\u0163ini b\u0103rba\u0163i \u015fi femei prezint\u0103 calit\u0103\u0163ile necesare pentru \u00eencarnarea marilor spirite \u015fi de
aceea P\u0103m\u00e2ntul este populat de at\u00e2\u0163ia oameni obi\u015fnui\u0163i, de bolnavi \u015fi de criminali, \u00een loc s\u0103 fie populat
de divinit\u0103\u0163i.
\u00cenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntul Fraternit\u0103\u0163ii Albe Universale \u00eenva\u0163\u0103 deci pe b\u0103rba\u0163i \u015fi pe femei \u00een ce stare de spirit,
\u00een ce puritate ei trebuie s\u0103 se preg\u0103teasc\u0103 pentru a concepe un copil, aleg\u00eend chiar momentul acestei
2
concep\u0163ii dup\u0103 cele mai bune influen\u0163e planetare. Cum au putut oamenii s\u0103 coboare at\u00e2t de jos pentru a
l\u0103sa hazardului un eveniment at\u00e2t de important: concep\u0163ia unui copil? Aici trebuie cerut ajutorul
Cerului, prezen\u0163a \u00cengerilor pentru a putea s\u0103 atrage\u0163i un spirit puternic, luminos care va fi
binef\u0103c\u0103tor al umanit\u0103\u0163ii. Ei nu, se cere ajutorul alcoolului sau a mai stiu eu ce \u015fi deseori chiar, \u00een

acest moment b\u0103rbatul se poart\u0103 ca un animal: el se poart\u0103 violent cu so\u0163ia sa care \u00eencepe atunci s\u0103 nutreasc\u0103 fa\u0163\u0103 de el sentimente de dispre\u0163, de dezgust, de r\u0103zbunare. Cum s\u0103 ne mir\u0103m apoi c\u0103 un monstru apare?

Dar s\u0103 vedem mai detaliat aceast\u0103 problem\u0103 a concep\u0163iei.
Pentru ca un copil s\u0103 vin\u0103 pe lume, trebuie ca tat\u0103l s\u0103-i dea germenul mamei, iar mama s\u0103 aduc\u0103
acest germen la maturitate. Se poate deci spune c\u0103 tat\u0103l este creator, iar mama formatoarea.Acest
germen pe care \u00eel d\u0103 tat\u0103l este un rezumat, o condensare a propriei sale chintesen\u0163e. Tot ceea ce el a
tr\u0103it, tot ceea ce el tr\u0103ie\u015fte, se exprim\u0103 aici \u00een germen.
Deci, dup\u0103 modul s\u0103u de a tr\u0103i, tat\u0103l d\u0103 un germen de o calitate mai bun\u0103 sau mai pu\u0163in bun\u0103.
V-am explicat deseori cum modul nostru de via\u0163\u0103 se \u00eenscrie se \u00eenregistreaz\u0103 \u00een noi, \u00een
cromozomii celulelor noastre. Fiecare celul\u0103 posed\u0103 o memorie. Nu serve\u015fte la nimic s\u0103 juca\u0163i comedie
\u00een fa\u0163a altora ar\u0103t\u00e2ndu-v\u0103 one\u015fti, gentili, caritabili: ceea ce g\u00e2ndi\u0163i, ceea ce sim\u0163i\u0163i \u00een forul vostru
interior este ceea ce se \u00eenregistreaz\u0103 \u015fi se transmite prin mo\u015ftenire din genera\u0163ie \u00een genera\u0163ie. Iar

dac\u0103 sunt boli, vicii care s-au \u00eenregistrat, odat\u0103 transmise, merge\u0163i s\u0103 c\u0103uta\u0163i profesori, \u015fcoli \u015fi medici pentru a vindeca copilul! Nimic nu mai este de f\u0103cut, este prea t\u00e2rziu. Totul se transmite, iar dac\u0103 aceasta nu se manifest\u0103 la primul copil, se va manifesta la al doilea sau al treilea. Trebuie s\u0103 \u00een\u0163elege\u0163i c\u0103 natura este fidel\u0103 \u015fi veridic\u0103.

Este deci o eroare de a crede c\u0103 ceea ce b\u0103rbatul d\u0103 femeii \u00een momentul concep\u0163iei este
\u00eentotdeauna de aceea\u015fi natur\u0103. Dac\u0103 un b\u0103rbat nu a lucrat niciodat\u0103 asupra lui \u00eensu\u015fi pentru a se
\u00eennobila \u015fi a se purifica, el va da mamei germenul unei fiin\u0163e foarte ordinare sau chiar al unui
criminal.
S\u0103 lu\u0103m un exemplu; poate nu este prea poetic, dar cel pu\u0163in o sa \u00een\u0163elege\u0163i.
Func\u0163ionarea unui robinet este de a da ap\u0103, iar aceast\u0103 ap\u0103 poate fi murdar\u0103 sau cristalin\u0103.

Cel care \u00eentre\u0163ine \u00een mod continuu \u00een el g\u00e2nduri rele, sentimente rele, nu poate r\u0103sp\u00e2ndi dec\u00e2t ap\u0103 murdar\u0103, pe c\u00e2nd cel care nu \u00eenceteaz\u0103 s\u0103 lucreze dec\u00e2t pentru bine, pentru lumin\u0103, distribuie ap\u0103 cristalin\u0103, \u00eensufle\u0163itoare. Da, nu fi\u0163i mira\u0163i: germenul pe care b\u0103rbatul \u00eel d\u0103 femeii \u00een momentul

concep\u0163iei este func\u0163ie de gradul s\u0103u de evolu\u0163ie.

La fel cum s\u0103m\u00e2n\u0163a plantat\u0103 \u00een p\u0103m\u00e2nt poart\u0103 \u00een ea proiectul a ceea ce va fi arborele sau floarea, germenul pe care tat\u0103l \u00eel d\u0103 mamei poart\u0103 deci deja \u00een el proiectul a ceea ce va fi copilul, facult\u0103\u0163ile sale, darurile sale sau, din contr\u0103 lacunele sale. Pe c\u00e2nd mama, pe timpul celor nou\u0103 luni de sarcin\u0103 (adop\u0163ie), ea aduce materialele care vor servi realiz\u0103rii acestui proiect \u015fi aici la fel v\u0103 pot revela lucrui extrem de importante \u015fi interesante.

Pe timpul celor nou\u0103 luni de sarcin\u0103 (adop\u0163ie), M am a nu lucreaz\u0103 doar pentru formarea corpului fizic al copilului; f\u0103r\u0103 \u015ftirea ei, ea lucreaz\u0103 asupra germenului pe care b\u0103rbatul i l-a dat cre\u00e2nd condi\u0163ii favorabile sau defavorabile dezvolt\u0103rii diferitelor caracteristici con\u0163inute \u00een acest germen. \u015ei cum lucreaz\u0103 ea? \u015ei ea la fel,supraveghindu-\u015fi g\u00eendurile, sentimentele, via\u0163a pe care o

duce. Este ceea ce eu am numit Galvanoplastie spiritual\u0103.
Voi \u00eencepe prin a v\u0103 descrie procesul chimic al galvanoplastiei spirituale care, in aplica\u0163iile sale
spirituale, poate antrena consecin\u0163e de cea mai mare importan\u0163\u0103 pentru \u00eentreaga umanitate.
Se introduc doi electrozi \u00eentr-o cuv\u0103 umplut\u0103 cu o solu\u0163ie de sare metalic\u0103- aceasta poate fi de
aur, din argint, din cupru.
Anodul, polul pozitiv, este o plac\u0103 din acelasi metal ca si cel al s\u0103rii dizolvate \u00een cuv\u0103.
Catodul, polul negativ, este un tipar \u00een gutaperc\u0103 acoperit de plombagin\u0103 \u015fi reprezent\u00e2nd o figur\u0103, o
moned\u0103, o medalie. Cu ajutorul unui fir metalic, se leag\u0103 cei doi electrozi la cei doi poli ai unei baterii
\u015fi se d\u0103 drumul la curent: Metalul con\u0163inut \u00een baie se depune atunci pe catod, pe c\u00e2nd anodul
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->