Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - LUMINA, SPIRIT VIU

Omraam Mikhael Aivanhov - LUMINA, SPIRIT VIU

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by api-3805770

More info:

Published by: api-3805770 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

OMRAAM MIKHA\u00cbL AIVANHOV
LUMINA, SPIRIT VIU
LUMINA, SPIRIT VIU
Maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) s-a n\u0103scut \u00een Bulgaria. \u00cen 1937 vine \u00een Fran\u0163a unde
\u00eemp\u0103rt\u0103\u015fe\u015fte esen\u0163ialul \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntului s\u0103u.

Ceea ce surprinde de la \u00eenceput \u00een opera sa, este multiplicitatea aspectelor sub care este prezentat\u0103 aceast\u0103 unic\u0103 problem\u0103: omul \u015fi perfec\u0163ionarea sa. Oricare ar fi subiectul abordat, el este invariabil tratat \u00een func\u0163ie de utilizarea pe care omul o poate face pentru o mai bun\u0103 \u00een\u0163elegere a lui \u00eensu\u015fi \u015fi o mai bun\u0103 conduit\u0103 a vie\u0163ii sale.

******

Substan\u0163\u0103 vie a universului prin care tradi\u0163ia o spune - Dumnezeu a creat lumea, \u015fi de c\u00e2\u0163iva ani un mijloc formidabil de explorare \u015fi ac\u0163iune gra\u0163ie punerii la punct a lasserului,lumina ne ofer\u0103 un c\u00e2mp de posibilit\u0103\u0163i infinite at\u00e2t \u00een domeniul material c\u00e2t \u015fi \u00een domeniul spiritual. \u00cen ceea ce prive\u015fte posibilit\u0103\u0163ile spirituale ale luminii, Omraam Mikha\u00ebl Aivanhov ne invit\u0103 \u00een acest\u0103 lucrare s\u0103 le (? sau re-) descoperim lumina care este protec\u0163ie, hran\u0103, instrument de cunoa\u015ftere a omului, a naturii \u015fi a lui Dumnezeu, dar mai ales singurul mijloc cu adev\u0103rat eficace pentru a ne transforma \u015fi a transforma lumea.

I. Lumina, esen\u0163a crea\u0163iei

Se spune c\u0103 Dumnezeu sete un foc devastator \u015fi \u00een majoritatea mitologiilor, zeul cel mai puternic este cel al focului. Nu este vorba, bine\u00een\u0163eles, de focul fizic, pe care noi \u00eel cunoa\u015ftem \u015fi care nu este dec\u00e2t un aspect al focului universal. Fiindc\u0103 \u00een realitate exist\u0103 mai multe categorii de foc: cel care arde \u00een inima omului, cel care se \u00eenal\u0163\u0103 de la baza coloanei vertebrale , cel al soarelui, cel al infernului, cel ascuns \u00een inima pietrelor, a metalelor, etc.

Dar oare a\u0163i remarcat c\u0103 focul nu poate fi prezent dec\u00e2t dac\u0103 este \u00eenso\u0163it de lumin\u0103 ? Da, lumina este materia prin care se manifest\u0103 focul. Transpun\u00e2nd acest\u0103 imagine, vom descoperi c\u0103 lumina este acea substan\u0163a pe care Dumnezeu, Focul primordial, a emanat-o la originea lumii c\u00e2nd a rostit. "S\u0103 fie lumin\u0103 !" Aceast\u0103 lumin\u0103 nu este altceva dec\u00e2t Cuv\u00e2ntul despre care Sf\u00e2ntul Ioan vorbe\u015fte la \u00eenceputul Evangheliei Sale: "La \u00eenceput a fost Cuv\u00e2ntul \u015fi Cuv\u00e2ntul era cu Dumnezeu, \u015fi Cuv\u00e2ntul era Dumnezeu. Tot ce a fost f\u0103cut a fost f\u0103cut prin el ..." Lumina este Cuv\u00e2ntul pe care Creatorul l-a pronun\u0163at \u015fi prin care a creat lumea.

Lumina fizic\u0103 a\u015fa cum noi o cunoa\u015ftem, nu este dec\u00e2t o condensare a luminii primordiale. Dumnezeu, principiul activ, a proiectat lumina, \u015fi El a prelucrat-o ca pe o materie pentru a crea universul. \u00cen acest moment intrevedem manifestarea celor dou\u0103 principii, masculin \u015fi feminin, care sunt la originea crea\u0163iei,

Lumina , Spirit Viu
fiindc\u0103 Dumnezeu, Focul, principiul masculin, a extras din El \u015fi a proiectat principiul feminin, lumina,
materia \u00een care urma s\u0103 creeze.

Se spune c\u0103 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Din nimic din exteriorul S\u0103u, da, \u015fi acest lucru e dificil de \u00een\u0163eles de c\u0103tre noi care nu putem construi ceva dec\u00e2t cu materiale \u015fi instrumente exterioare nou\u0103.

\u00cen realitate, nu se poate crea nimic din nimic \u015fi acest\u0103 idee a unei crea\u0163ii plec\u00e2nd de la nimic semnific\u0103 de fapt c\u0103 Dumnezeu a extras din El materia crea\u0163iei Sale. Universul nu este nimic altceva dec\u00e2t aceast\u0103 substan\u0163\u0103 extras\u0103 din El \u015fi devenit\u0103 exterioar\u0103 Lui, dar care este pentru totdeauna a Lui.

Cu ce oare viermele de m\u0103tase \u00ee\u015fi \u0163ese coconul \u015fi p\u0103ianjenul p\u00e2nza sa ? Cu ce oare melcul \u00ee\u015fi fabric\u0103
cochilia ? Cu o substan\u0163\u0103 pe care o extrag din ei \u00een\u015fi\u015fi.

Dac\u0103 \u015ftim s\u0103 observ\u0103m natura, multe fenomene ne pot revela ceea ce g\u00e2nditorii consider\u0103 mistere de nep\u0103truns ! Chiar \u015fi \u015ftiin\u0163a va descoperi \u00eentr-o zi c\u0103 lumina este materia primordial\u0103 din care universul a fost creat, \u015fi dac\u0103 omul va ajunge s\u0103 \u00eenve\u0163e acest lucru, \u015fi el va putea deveni creator ca Dumnezeu.

Dup\u0103 cartea Genezei, primul eveniment a fost deci crearea luminii. Dumnezeu a spus "S\u0103 fie lumin\u0103 !" Dar despre ce lumin\u0103 este vorba ?... In bulgar\u0103 sunt dou\u0103 cuvinte diferite care definesc lumina: sv\u00e9tlina \u015fi vid\u00e9lina. Cuv\u00e2ntul sv\u00e9tlina desemneaz\u0103 lumina fizic\u0103 \u015fi se formeaz\u0103 din r\u0103d\u0103cina verbului "a str\u0103luci". Cuv\u00e2ntul vid\u00e9lina define\u015fte lumina spiritual\u0103 \u015fi se formeaz\u0103 din r\u0103d\u0103cina verbului "a vedea". Vid\u00e9lina, este lumina care permite vederea luminii spirituale, invizibile, prin materializare vid\u00e9lina a produs sv\u00e9tlina, lumina fizic\u0103.

Ve\u0163i \u00een\u0163elege mai bine aceast\u0103 idee dac\u0103 v\u0103 reaminti\u0163i experien\u0163a cu tubul lui Ctookes: la cele dou\u0103 extremit\u0103\u0163i ale unui tub \u00een care s-a f\u0103cut \u00een prealabil vid, sunt plasa\u0163i doi electrozi lega\u0163i la o surs\u0103 electric\u0103. Prin trecerea curentului electric, catodul emite un flux de electroni \u00een direc\u0163ia anodului, dar el \u00eensu\u015fi r\u0103m\u00e2ne \u00eentunecat, \u00een timp ce \u00een regiunea anodului apare o luminiscen\u0163\u0103.

(pg.6)Desen !!

Lumina pe care ne-o trimite soarele mu este cea a primei zile de care se vorbe\u015fte \u00een Genez\u0103. Dincolo de soarele vizibil exist\u0103 un soare invizibil, \u00eentunecat, soarele negru, care trimite ne\u00eencetat energii soarelui vizibil. Acesta le transform\u0103 \u015fi le retrimite sub form\u0103 de lumin\u0103.

Lumina pe care noi o vedem nu este cea pe care Dumnezeu a creat-o le \u00eenceput c\u00e2nd a rostit: "S\u0103 fie lumin\u0103 !" Ea a venit dup\u0103 acesta. Primul soare a trimis lumina primordial\u0103, vid\u00e9lina, pe care soarele vizibil o transform\u0103 \u015fi o retrimite sub form\u0103 de raze (sv\u00e9tlina) vid\u00e9lina, adev\u0103rata lumin\u0103, nu descoper\u0103 lucrurile dec\u00e2t dac\u0103 interac\u0163ioneaz\u0103 cu ele. Dac\u0103 nu se afl\u0103 nimic \u00een calea sa, r\u0103m\u00e2ne invizibil\u0103. Numai obstacolul pe care-l \u00eent\u00e2mpin\u0103 o poate revela.

La \u00eenceput a fost vid\u00e9lina, adic\u0103 prima mi\u015fcare izvor\u00e2t\u0103 prin manifestare din Spiritul Divin, de str\u0103lucire \u00een afar\u0103, \u00een exteriorul Lui. \u00cenainte de a crea, Dumnezeu a proiectat \u00een jurul s\u0103u un cerc luminos pe care l-am putea numi aura Sa. Prin acest cerc de lumin\u0103 El a fixat limitele universului, \u015fi odat\u0103 realizat aceasta, a proiectat \u00een lumina aurei sale, vid\u00e9lina, imagini care s-au materializat, s-au cristalizat. Vid\u00e9lina a fost cea care a furnizat materia crea\u0163iei. C\u00e2nd Sf\u00e2ntul Ioan a spus la \u00eenceputul Evangheliei Sale :"La

Pagina 2
Lumina , Spirit Viu

\u00eenceput a fost Cuv\u00e2ntul \u015fi Cuv\u00e2ntul era cu Dumnezeu \u015fi Cuv\u00e2ntul era Dumnezeu ...", "Cuv\u00e2ntul era cu Dumnezeu" semnific\u0103 faptul c\u0103 nimic nu s-a f\u0103cut f\u0103r\u0103 participarea vid\u00e9linei, aura lui Dumnezeu. Cuv\u00e2ntul Divin este lumina.

Putem verifica acest proces al crea\u0163iei la marii ini\u0163ia\u0163i. \u015fi ei posed\u0103 o aur\u0103 luminoas\u0103 care are rolul nu numai de a le \u00eenconjura corpul \u015fi a-i proteja ci \u015fi de a le furniza materia pentru crea\u0163iile lor. C\u00e2nd un ini\u0163iat voie\u015fte s\u0103 creeze prin g\u00e2nd, utilizeaz\u0103 acelea\u015fi modalit\u0103\u0163i ca \u015fi Dumnezeu c\u00e2nd a creat universul: proiecteaz\u0103 o imagine sau pronun\u0163\u0103 un cuv\u00e2nt care trebuie s\u0103 traverseze aura sa. Aceast\u0103 aur\u0103 care-l \u00eenconjoar\u0103 serve\u015fte de material pentru manifestare. Imaginea proiectat\u0103 sau cuv\u00e2ntul rostit prind consisten\u0163\u0103 prin materia aurei. Un om care vrea s\u0103 realizeze ceva, n-o poate face dac\u0103 nu posed\u0103 materia subtil\u0103 a aurei. F\u0103r\u0103 \u00eendoial\u0103, a\u0163i remarcat \u015fi voi: \u00een anumite zile vorbi\u0163i f\u0103r\u0103 a putea produce nici un efect asupra altora care r\u0103m\u00e2n reci, indiferen\u0163i, \u00een timp ce alt\u0103dat\u0103, din contra, cu o vorb\u0103 simpl\u0103 produce\u0163i o impresie formidabil\u0103. Da, pentru c\u0103 aceast\u0103 vorb\u0103 este vie, cuvintele pe care le folosi\u0163i au fost \u00een prealabil cufundate \u00een aura voastr\u0103 prinz\u00e2nd via\u0163\u0103 \u015fi for\u0163\u0103, puterea de a putea penetra \u00een sufletul altora \u015fi de a-i face s\u0103 vibreze. \u00cen zilele c\u00e2nd aura voastr\u0103 este palid\u0103 cuvintele voastre sunt goale, nesemnificative, nu exist\u0103 nimic \u00een ele; voi vorbi\u0163i, dar nu ob\u0163ine\u0163i nici un rezultat. Cuvintele nu sunt impregnate de acel element pe care-l confer\u0103 aura: vid\u00e9lina.

Puterea ini\u0163ia\u0163ilor provine din modul \u00een care \u015ftiu s\u0103-\u015fi impregneze cuvintele pe care le pronun\u0163\u0103 cu materia aurei lor care este abundent\u0103, intens\u0103 pur\u0103. Cuv\u00e2ntul nu este dec\u00e2t un suport, el nu poate avea efect dec\u00e2t \u00een m\u0103sura \u00een care este impregnat cu elementul creator, vid\u00e9lina.

Cel care nu \u015ftie s\u0103 pronun\u0163e cuvintele magice poate foarte bine s\u0103 strige, s\u0103 se aga\u0163e, nu va reu\u015fi niciodat\u0103 s\u0103 se fac\u0103 auzit de spiritele superioare \u015fi s\u0103 le atrag\u0103. Dar un Ini\u0163iat care va pronun\u0163a acelea\u015fi cuvinte f\u0103r\u0103 s\u0103 strige, s\u0103 gesticuleze, numai prin for\u0163a interioar\u0103 provenit\u0103 de la aura sa, va ob\u0163ine rezultate deosebite.

Nu vorba a creat lumea ci Cuv\u00e2ntul viu, adic\u0103 lumina. Cuv\u00e2ntul este primul element pe care Dumnezeu l-a pus \u00een ac\u0163iune, iar vorba este mijlocul prin care Cuv\u00e2ntul \u00ee\u015fi \u00eenf\u0103ptuie\u015fte ac\u0163iunea sa de crea\u0163ie. For\u0163a primordial\u0103 care a ie\u015fit de la Dumnezeu era spirit, revenind spre Dumnezeu ea a devenit lumin\u0103. Soarele negru trimite vid\u00e9lina, spiritul, soarelui luminos, iar soarele luminos retrimite lumina vizibil\u0103, sv\u00e9tlina, soarelui \u00eentunecat. La revenire spiritul se transform\u0103 \u00een lumin\u0103. C\u00e2nd Dumnezeu a f\u0103cut prima mi\u015fcare, Spiritul S\u0103u, Cuv\u00e2ntul viu, a intrat \u00een ac\u0163iune, iar c\u00e2nd Spiritul s-a re\u00eentors c\u0103tre Dumnezeu a devenit lumin\u0103. Tot ceea ce centrul trimite la periferie revine \u00eenapoi la centru, fiindc\u0103 cercul are o limit\u0103 \u015fi se stabile\u015fte deci un circuit ne\u00eentrerupt de la centru la periferie \u015fi de la periferie la centru. Revenind c\u0103tre centru, curentul de for\u0163e dob\u00e2nde\u015fte calit\u0103\u0163i noi \u015fi provoac\u0103 reac\u0163ii noi de-a lungul traseului de \u00eentoarcere. Natura curentului nu este aceea\u015fi la dus \u015fi la \u00eentors.

La \u00eenceput era Cuv\u00e2ntul: prima mi\u015fcare a Spiritului Divin care a creat cercul, universul. La fel, magul, \u00eenainte de o ceremonie magic\u0103 trebuie s\u0103-\u015fi realizeze un cerc \u00een jurul s\u0103u. Originea acestei practici, care este str\u0103veche, rpovine din cunoa\u015fterea extraordinar\u0103 a aurei. C\u00e2nd se spune c\u0103 magul trebuie s\u0103 intre \u00een

Pagina 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->