Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elena Belinschi : Biobibliografie

Elena Belinschi : Biobibliografie

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

 
1
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT „A. RUSSO” DIN B
Ă
L
Ţ
IBIBLIOTECA
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
BIOBIBLIOGRAFIE
B
ă
l
ţ
i, 2004
 
 2CZU 016[378.4(478)+811.135.1+929]=135.1=111=133.1Belinschi E.B42
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
ţ
iiElena Belinschi: Biobibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo”;alc
ă
t. M. Fotescu; ed. îngr. de E. Harconi
ţ
a; trad. în lb. engl. deM.
Ţ
aulean, în lb. fr. de L. Cabac. B
ă
l
ţ
i, 2004. - 203 p.ISBN 9975-931-57-XAlc
ă
tuitor 
Maria Fotescu
 Edi
ţ
ie îngrijit
ă
 
Elena Harconi
ţă
 Traducere în limba:englez
ă
 
Micaela
Ţ
aulean
francez
ă
 
Ludmila Cabac
 Culegere computerizat
ă
 
Maria Fotescu
 Tehnoredactor 
Iuri Pogrebneac
 ©Biblioteca
Ş
tiin
ţ
ific
ă
Universitar 
ă
, 2004ISBN 9975-931-57-X
 
3
 
 Pasiune
 ş
i d 
ă
ruire
"Lumea trebuie alc
ă
tuit
ă
nu cu oameni, ci cu oameni buni. C
ă
 omul bun
ş
i drept este o piatr 
ă
mai scump
ă
 
ş
i mai rar 
ă
, decîtnestematele … El nu se na
ş
te - se alc
ă
tuie
ş
te cu încetul", spuneascriitorul nostru în secolul trecut.Dar cum se alc
ă
tuiesc oamenii cei buni ? V
ă
invit
ă
m s
ă
deschide
ţ
iacest modest volum, la care au lucrat cu h
ă
rnicie bibliotecariiuniversitari de la B
ă
l
ţ
i, pentru ca s
ă
urm
ă
ri
ţ
i via
ţ
a
ş
i activitatea unei personalit
ăţ
i de un rafinament pedagogic deosebit, care în fiece zivine în fa
ţ
a a noi
ş
i noi genera
ţ
ii de studen
ţ
i, sem
ă
nînd în inimile
ş
imin
ţ
ile lor dragostea de Limb
ă
, Mam
ă
, Patrie
ş
i Neam. De 40 de aniacest zîmbet misterios
ş
i înv
ă
luitor descre
ţ
e
ş
te involuntar frun
ţ
ilecelor care au norocul s
ă
-l vad
ă
, cuprinzîndu-le cu o pace l
ă
untric
ă
 
ş
isentimente de siguran
ţă
, optimism
ş
i încredere.În anii 70 - 80 ai secolului 20, Biblioteca Universit
ăţ
ii b
ă
l
ţ
ene (peatunci Institutul Pedagogic), se afla printre pu
ţ
inele biblioteci deînv
ăţă
mînt din spa
ţ
iul ex-sovietic, care practica în mod sistematic, petemeinice argumente
ş
tiin
ţ
ifice, cercetarea intereselor 
ş
i îndrumarealecturilor studen
ţ
e
ş
ti. Ministerul de Înv
ăţă
mînt unional elaborase oFoaie de lucru (expres - informa
ţ
ie) prin care se disemina experien
ţ
ainstitu
ţ
iei bibliotecare din Moldova
ş
i se recomanda spre aplicaretuturor institu
ţ
iilor similare din fosta uniune. Printre multiplele procese
ş
i activit
ăţ
i de calitate, ghidarea lecturii studen
ţ
ilor, cuaplicarea diverselor metode
ş
i procedee, analize
ş
i sinteze, finalizaucu recomand
ă
ri privind organizarea lecturilor studen
ţ
e
ş
ti
ş
iactualizarea evenimentelor culturale în func
ţ
ie de anul de studiu,rezultatele anchet
ă
rilor preliminare, sondajelor anuale
ş
.a. Fiecare bibliotecar era responsabil de organizarea acestor activit
ăţ
i în cîte 2-3grupe studen
ţ
e
ş
ti. Se înmpla ca unui bibliotecar s
ă
-i revin
ă
grupe dela diverse facult
ăţ
i, dar 
ş
tiu c
ă
mul
ţ
i ne doream s
ă
avem grupe de laFacultatea Pedagogie
ş
i Metodica Înv
ăţă
ntului Primar. De ce ?Fiindc
ă
aceast
ă
activitate se baza pe o colaborare special
ă
cucuratorul - dirigintele grupei,
ş
i mul
ţ
i c
ă
utau
ş
ansa de-a face o echip
ă
 cu dna Elena Belinschi. În aceast
ă
biobibliografie ve
ţ
i g
ă
si mai multereferin
ţ
e despre stilul muncii acestui diriginte, apreciat înalt deadministratori, recunoscut de colegi
ş
i înv
ăţ
at de c
ă
tre studen
ţ
i. În

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dansica Zosim liked this
Cristina Costea liked this
Ina Florea liked this
Rodeline Fisher liked this
Andreea liked this
Roxana Lupu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->