Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boris Boincean : Biobibliografie

Boris Boincean : Biobibliografie

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 355 |Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

 
1
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN B
Ă
L
Ţ
IBIBLIOTECA
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
 Personalit 
ăţ 
i universitare b
ă
 ţ 
ene
BorisBOINCEAN
BiobibliografieB
ă
l
ţ
i, 2009
 
 2
CZU
016:[631+929]
 
B 65Alc
ă
tuitori:
Ana NagherneacVarvara Ganea
Redactor literar 
Galina Mostovic
 Redactor bibliografic
Lina Mihalu
ţ
a
Tehnoredactare computerizat
ă
 
Ana Nagherneac
Coperta
Silvia Ciobanu
 © Biblioteca
Ş
tiin
ţ
ific
ă
a Universit
ăţ
ii de Stat „A. Russo” din B
ă
l
ţ
i, 2009
http://libruniv.usb.md
 
 
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
r
ţ
iiBoris Boincean
: biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo”din B
ă
l
ţ
i, Bibl.
Ş
t. ; alc
ă
t. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red.lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihalu
ţ
a ;
d
esign /copert
ă
: Silvia Ciobanu. – B
ă
l
ţ
i, 2009. – 165 p. – (Personalit
ăţ
iuniversitare b
ă
l
ţ
ene)ISBN 978-9975-931-62-5
 
 3
CuprinsUN DESTIN PUS PE ALTARUL
Ş
TIIN
Ţ
EI
 Boris Boincean – promotor al 
 ş
tiin
 ţ 
ei agraredin Republica Moldova
.
 
Mircea SNEGUR 
7
 
Cercet 
ă
ri de cotitur 
ă
pentru agricultura Republicii Moldova
.
 
Mihail LUPA
Ş
CU
8
 
Un merituos profesor 
 ş
i om de
 ş
tiin
 ţă
.
 
Stanislav STADNIC
10
 
 Boris Boincean
-
Omul, Savantul, Pedagogul 
.
 
Maria NICORICI
12
 
O personalitate distinct 
ă
a neamului nostru
.
Mihai CREANG
Ă
 
13
 
 La o frumoas
ă
aniversare =
 К 
55 -
 летию
 
 Бориса
 
 Павловича
 
 Боинчана
.
Valeriu
 
VOZIAN, Alexei POSTOLATII
14
 
SAVANT DE REZONAN
ŢĂ
MONDIAL
Ă
 
 Portretul unui savant notoriu = Famous scientist’s image
.
 
Walter GOLDSTEIN
17
 Cu profund respect despre Dl Boris Boincean =
 
With much gratitude about Mr Boris Boincean
.
 
Frederick KIRSCHENMANN
21
 
 Discipolului 
 ş
i colegului meu=
 Моему
 
 ученику
 
и
 
единомышленнику
.
 
А
lexandr LÎCOV
22
 
ercet 
ă
torul 
 ş
i pedagogul secolului 
 
 XXI=
 Исследователь
 
и
 
педагог
XXI 
века
.
 
Iosif LIBER 
Ş
TEIN
27
 
INCURSIUNI ÎN ISTORIA ICCC „SELEC
Ţ
IA”
.
 
Boris BOINCEAN
30
 
CURRICULUM VITAE
 
34
DISCURSURI ROSTITE LA FORURI
Ş
TIIN
Ţ
IFICE
 S 
ă
n
ă
tatea solului – verig 
ă
de baz 
ă
în asigurarea s
ă
n
ă
ăţ 
ii plantelor 
(Chi
ş
in
ă
u)
56
 
 Practicile agricole în Moldova pentru prevenirea polu
ă
rii 
 ş
i degrad 
ă
rii mediului ambiant 
(Chi
ş
in
ă
u)
73
 
 Asolamentul 
 ş
i produc
 ţ 
ia culturilor de câmp pe solurileciornoziomice din Moldova
(Moscova)
81
 
BIBLIOGRAFIE
Publica
ţ
ii aparte (autor, coautor)
88
 
Brevete de inven
ţ
ii
91
 Articole (studii, teze, contribu
ţ
ii în lucr
ă
ri colective)
 
91
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->