Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ion Gagim : Biobibliografie

Ion Gagim : Biobibliografie

Ratings: (0)|Views: 263|Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

 
1
UNIVERSITATEA DE STAT “A.RUSSODIN B
Ă
L
Ţ
I“ALECU RUSSO” B
Ă
L
Ţ
I STATE UNIVERSITYBIBLIOTECA
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
Ion GAGIM
Biobibliografie
B
Ă
L
Ţ
I, 2005
 
 2
CZU O16: [378.4(478) + 78 + 929] = 135.1 = 111G13.
Colegiul de redac
 ţ 
ie:
 
Alc
ă
tuitor:
Elena Scurtu
Traducere înlimba englez
ă
:
Oxana
Ţ
urcanu
Redactor res- ponsabil:
Elena Harconi
ţă
 
Culegerecomputerizat
ă
:
Elena Scurtu
Tehnoredactarecomputerizat
ă
:
Iurie Pogrebneac,Maria Fotescu
 
ISBN 9975-931-78-2
 
Ion Gagim: biobibliogr. / Univ. de Stat“Alecu Russo”; Alc
ă
t. E. Scurtu; ed. îngr. deE.Harconi
ţă
; Red. resp. E.Harconi
ţă
. B
ă
l
ţ
i,2005. 143 p
 
 
3
Prin perseveren
ţă
, atingi succesul
 J.- C. Johnstone
• 
Π
 ş
i urm
ă 
re
 ş
te idealul, are obiective clare
 ş
i transparente.Comportamentul 
 ş
i ac
 ţ 
iunile îi reflect 
ă 
idealurile
 ş
i obiectivele.
• 
Este pasiona
 ş
i entuziast.
 Posed 
ă 
o armonie interioar 
ă 
care str 
ă 
luce
 ş
te deasupraanturajului.
Cunoa
 ş
te
 ş
i
 ş
tie s
ă 
-
 ş
i foloseasc
ă 
for 
 ţ 
ele
 ş
i sl 
ă 
biciunile.
 A reu
 ş
it s
ă 
-
 ş
i dezvolte o for 
 ţă 
de a t
ă 
i care motiveaz
ă 
 
 ş
i pune înmi
 ş
care grupul s
ă 
u.
Ş 
tie s
ă 
între
 ţ 
in
ă 
rela
 ţ 
ii oneste
 ş
i perene cu anturajul s
ă 
u.
Ş 
tie s
ă 
-
 ş
i capitalizeze experien
 ţ 
ele
 ş
i emo
 ţ 
iile.
Am trecut în revist
ă
t
ă
s
ă
turile unei persoane carismatice, care î
ş
idezvolt
ă
o deosebit
ă
deschidere de spirit, r 
ă
mînînd mereu modest
ă
,discret
ă
, în
ţ
eleapt
ă
 
ş
i cump
ă
tat
ă
.În tot ceea ce propune aceast
ă
 
 Biobibliografie
, sper 
ă
m s
ă
fierecunoscut
ă
persoana carismatic
ă
,
Ion
 
Gagim
, care m
ă
rturise
ş
te
ş
idespre numele s
ă
u urm
ă
toarele “…
în
 
 spiritual pare a se înscrie
 ş
idescifrarea numelui de familie al tat 
ă 
lui,
Gagim
 , modificat de la
 Hagi 
 , care din greac
ă 
 
hagios
sau francez
ă 
 
hagio
înseamn
ă 
sacru, sfînt, divin, iar din turc
ă 
hagiu
- persoan
ă 
care viziteaz
ă 
locurile sfinte… Aceasta face s
ă 
m
ă 
simt mai stabil în via
 ţă 
 , s
ă 
m
ă 
simt cuni
 ş
te
ă 
ă 
cini, s
ă 
 
 ş
tiu de unde vin
 ş
i ce responsabilitate am înaceast 
ă 
via
 ţă 
…”

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->