Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity
P. 1
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliografice : Fascicula 3

Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliografice : Fascicula 3

Ratings:
(0)
|Views: 456|Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

 
 
Carte rar
ă
în limba român
ă
 
- -
1
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN B
Ă
L
Ţ
IBIBLIOTECA
Ş
TIIN
Ţ
IFIC
Ă
 
Vestigia Semper Adora
Carte rar
ă
  în limba român
ă
 din colec
ţ
iilebibliotecii
Contribu
ţ
ii bibliografice
 
Fascicula 3B
ă
l
ţ
i, 2008
 
 
Carte rar
ă
în limba român
ă
 
2
CZU 016:027.7(478-21)C 27
Redactor-coordonator 
Elena Harconi
ţ
a
 Alc
ă
tuitori:
Elena ScurtuAna Nagherneac
Redactor literar 
Galina Mostovic
 Redactor bibliografic
Lina Mihalu
ţ
a
Culegere, tehnoredactare computerizat
ă
 
Ana Nagherneac
 Design / copert
ă
 
Silvia Ciobanu
 @ Biblioteca
Ş
tiin
ţ
ific
ă
a Universit
ăţ
ii de Stat „A. Russo” B
ă
l
ţ
i, 2008
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
r
ţ
ii
Carte rar 
ă
în limba român
ă
din colec
ţ
iile B
Ş
U : contribu
ţ
ii bibliogr. Fasc. 3 / alc
ă
t. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. : E. Harconi
ţ
a ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L.Mihalu
ţ
a ; d
esign/ copert
ă
: S. Ciobanu.
 
 – B
ă
l
ţ
i : Bilbl.
Ş
t., 2008. – 158 p. – (Vestigia Semper Adora)
ISBN 978-9975-931-29-8
 
 
Carte rar
ă
în limba român
ă
 
- -
3
P
rima verb
ă
 
 Biblioteca este efigia independen
 ţ 
ei spirituale a unei individualit 
ăţ 
i sau colectivit 
ăţ 
 
G. Corbu
În
 Anul Dinastiei Cantemire
 ş
tilor 
ne amintim despre rolul C
Ă
Ţ
II învia
ţ
a unuia dintre cei mai cunoscu
ţ
i b
ă
rba
ţ
i ai neamului: „Manifestînd unmare interes fa
ţă
de operele marilor gînditori ai antichit
ăţ
ii
ş
i evuluimediu..., treptat prin
carte
a ie
ş
it la iveal
ă
talentul lui Dimitrie Cantemir de neordinar 
ş
i str 
ă
lucit savant, om politic, profund cunosc
ă
tor al istoriei,culturii
ş
i civiliza
ţ
iei poporului s
ă
u ...”(E
ş
anu A.; E
ş
anu V.
Cartea în ori- zonturile
 ş
tiin
 ţ 
ifice ale lui Dimitrie Cantemir. In:
Tradi
ţ
ii
ş
i valoriculturale la Est de Carpa
ţ
i. Ch., 2007, p. 5-16.)Ast
ă
zi, cînd triumf 
ă
, „civiliza
ţ
ia ecranului”, imaginea
ş
i comunica-rea electronic
ă
, cînd are loc a treia revolu
ţ
ie a c
ă
ţ
ii, care a transformatmodalit
ăţ
ile de inscrip
ţ
iune
ş
i transferul de texte, adev
ă
rata cunoa
ş
tere,crea
ţ
ie
ş
i inovare se poate face, la fel, doar numai prin carte.Biblioteca este memoria omenirii, creierul c
ă
reia p
ă
streaz
ă
un milionde chilii, unde genera
ţ
ie dup
ă
genera
ţ
ie vine s
ă
ă
scoleasc
ă
, s
ă
întrebe, s
ă
 cerceteze, s
ă
descopere
ş
i s
ă
creeze din nou. Nu este u
ş
or s
ă
treci prinlabirinturile unei biblioteci, care de
ţ
ine peste un milion de documente
ş
icare se mîndre
ş
te cu o colec
ţ
ie ce ne vorbe
ş
te despre str 
ă
lucirea deveacuri a c
ă
ţ
ilor. Aceast
ă
colec
ţ
ie s-a constituit în timp, cu prec
ă
dere înanii 70 – 80 ai secolului XX. În aceea
ş
i perioad
ă
este organizat
ă
 
ş
i fondulde carte românesc
ă
, care avea un statut special, fiind pus la index
ş
i avîndo circula
ţ
ie foarte limitat
ă
. 5 000 de unit
ăţ
i au avut o soart
ă
ingrat
ă
, fiindmereu depozitate într-un loc separat, la fel ca
ş
i l
ă
di
ţ
ele cu fi
ş
ele dedescriere bibliografic
ă
a lor. În acele timpuri era instituit un controlriguros asupra lecturii. Situa
ţ
ia s-a schimbat odat
ă
cu procesele sociale ces-au produs dup
ă
anul 1989.În anii nou
ă
zeci a început un aflux puternic de carte româneasc
ă
de laBiblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogic
ă
Na
ţ
ional
ă
„I. C.Petrescu”, Biblioteca Na
ţ
ional
ă
 
ş
i Biblioteca Central
ă
Universitar 
ă
 „Carol I” din Bucure
ş
ti. De atunci au absolvit universitatea cîteva promo
ţ
ii de studen
ţ
i, care s-au format aplecîndu-se asupra a peste 26 miide publica
ţ
ii de toate tipurile
ş
i genurile aduse la B
ă
l
ţ
i prin str 
ă
duin
ţ
a
ş
iefortul lui Radu Mo
ţ
oc, secretarul
 Asocia
 ţ 
iei Pro Basarabia
 ş
i Bucovina, Filiala „Costachi Negri” din Gala
 ţ 
i.
De la 5% carte în limba român
ă
pecare o ofeream cititorilor în anul 1992 - la 25 % c
ă
ţ
i ale celor mai prestigioase edituri din Moldova
ş
i România pe care le propunemstuden
ţ
ilor 
ş
i cadrelor didactice ast
ă
zi. Printre ele sînt
ş
i deosebite valoride patrimoniu, multe provenite din dona
ţ
ii, p
ă
strînd ex-librisul,
ş
tampila,

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gherghina Doina liked this
Urse Valy liked this
sile32 liked this
Romila Dan liked this
Dan liked this
Lessica3 liked this
raza de soare liked this
Doru liked this
Olesea Curmei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->