Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Confluenţe bibliologice, Nr 3-4, 2008

Confluenţe bibliologice, Nr 3-4, 2008

Ratings: (0)|Views: 216|Likes:
Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
ISSN 1857-0232
Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
ISSN 1857-0232

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

 
Con
uen
ţ
e Bibliologice
Con
uen
ţ
e Bibliologice
Revist
ă
de biblioteconomie
ş
i
ş
tiin
ţ
ele inform
ă
rii
Revist
ă
de biblioteconomie
ş
i
ş
tiin
ţ
ele inform
ă
rii
a Bibliotecii
Ş
tiin
ţ
i
ce
a Bibliotecii
Ş
tiin
ţ
i
ce
a Universit
ăţ
ii de Stat
a Universit
ăţ
ii de Stat
Alecu Russo
Alecu Russo
Nr. 3 - 4, 2008
Nr. 3 - 4, 2008
Director: Elena HARCONIŢARedactor - şe: Anatol MORARUColegiul de redacţie:Valentina TOPALO,
şe CD al ONU, şe Serviciu Maniestări Culturale
Silvia CIOBANU,
şe Serviciu Cultura Inormaţională. Marketing
Lina MIHALUŢA,
 şe Serviciu Catalogare / Clasifcare
Elena STRATAN,
şe Serviciu Asistenţă de Specialitate
Alexe RĂU,
directorul general al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova
Silvia GHINCULOV,
dr. în ştiinţe economice, directorul Bibliotecii Ştiinţifce ASEM
Radu MOŢOC,
inginer, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Galaţi
Maria ŞLEAHTIŢCHI,
dr. în ştiiinţe flologice, con. univ. (Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi)
Nicolae ENCIU,
dr. hab. în ştiinţe istorice, con. univ. (Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi)
Lector: Galina MOSTOVICCoperta / viziune grafcă / tehnoredactare: Silvia CIOBANUAdresa redacţiei:
str. Puşkin, 38mun. Bălţi, 3100, Republica MoldovaTel/ax: (231)23362E-mail: libruniv@usb.mdWeb: http://libruniv.usb.mdTiparul: Biblioteca Ştiinţifcă a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi© Biblioteca Ştiinţifcă a Universităţii de Stat “Alecu Russo” 
ISSN: 1857 - 0232
 
EDITORIAL /
EDITORIAL
Anatol MORARU
Nevoia de ventilare
 
/
Need o resh ideas
.................................
5-6BIBLIOMESAGER /
LIBRARY MESENGER
Elena STRATAN
Evenimente /
Events .........................
7-16OPORTUNITĂŢI MODERNE /
UP-TO-DATE OPPORTUNITIES
Natalia CHERADI,Victoria POSTOLACHI
Resurse electronice străinepentru studenţi şi proesori /
Foreigner electronic resources or students and teachers.......................
17-23
Lina MIHALUŢĂ
Implicaţii bibliotecare în crearea mediuluiinormaţional electronic
/
Librarians implications increating electronic inormationenvironment 
.......................................
24-31DIALOG CONTINUU /
CONTINUING DIALOGUE 
Lilia MELNIC, Larisa ROŞCA
Contribuţia serviciului Literatură înLimbi Străine la implementarea re-ormelor necesare în sistemulde învăţămînt universitar, încontextul procesului de la Bologna /
The contribution o literature inoreign languages department toimplement necessary reorms inuniversity education system in thecontext o the Bologna
.......................
32-36PREMII LITERARE
PRIZE FOR LITERATURE 
Lilia MELNIC
Premiul Nobel pentru literatură – 2008
Nobel prize or literature - 2008................
37-39
FILIALA ABRM /
 ABRM branch
Elena HARCONIŢA,Valentina TOPALO
Energia creativă a lecturiişi bibliotecile şcolaredin Republica Moldova /
 
C
reative energy o readingand school libraries in Moldova .....
40-45
Elena STRATAN
Bibliotecile învăţămîntuluipreuniversitar din Moldova:indicatori statistici pentruanul 2007
 Libraries undergraduate educationin Moldova: statistical indicators 2007....................................
46-52
SUMAR / SUMMAR SUMAR / SUMMAR 
 
STRATEGII ALE COLABORĂRII /
STRATEGIES OF COOPERATION 
Natalia CHERADI
Copyright: un impediment sauun promotor al accesului lainormaţie realizat prinintermediul bibliotecilor?/
Copyright: an impediment or a promotion o access to inormationdeveloped through libraries
.............
55-63
Valentina TOPALO
Inormaţie privind participarea la ForulInternaţional eIFL General AssemblySofa, Bulgaria, 5-9 noiembrie 2008 /
Inormation on participation in theInternational Forum eIFL General  Assembly Sofa, Bulgaria, 5-9 November,2008 ..............................................................
64-70Veruţa OSOIANU
Biblioteca din viitorul nostru /
Library in our uture.........................
 
71-95
Valentina TOPALO
Eectele integrării colecţiilorinternaţionale în BibliotecaŞtiinţifcă /
The eects o international integrationin library science collections........
96-99FORMAREA PROFESIONALĂ /
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Ludmila RĂILENU,Adela CUCU
Paradigme proesionale înormarea continuă abibliotecarilor de la Bălţi /
Proessional paradigmes incontinuous training or librariesrom Balti 
.........................................
100-103
 Valentina TOPALO
Opt ani de (Re)cunoaştere
Eight years o recognition
 
..........
104-105
SUMAR / SUMMARY 
Bibliological Con
uences
Bibliological Con
uences
Librarianship and Information Sciense magazine
Librarianship and Information Sciense magazine
of the Scienti
c Library
of the Scienti
c Library
of the State University
of the State University
Alecu Russo
Alecu Russo
 
Nr. 3 - 4, 2008
Nr. 3 - 4, 2008

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicu Janga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->