Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SINDICATELE

SINDICATELE

Ratings:
(0)
|Views: 1,433|Likes:
Published by alinamarcoci

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: alinamarcoci on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
REFERAT
: SINDICATELE
Cuprins1. Definirea sindicatelor2. Trăsăturile caracteristice ale sindicatelor
.
3. Libertatea sindicală4. Raporturile sindicatelor cu patronatul5. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizatiilor sindicale
 
1.Definirea sindicatelor
.Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial,constituite în scopulapărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale,culturale şi sportive alemembrilor de sindicat, ce işi desfăşoară activitatea în baza statutelor proprii
. 
Actele normative în vigoare definesc sau caracterizează sindicatele după cum urmează:
 – art. 9 din Constituţie:
„sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit custatutele lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi promovarea intereselor  profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor”;
 – art. 217 alin. 1 din Codul muncii:
„sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite în scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice,sociale, culturale si sportive ale membrilor lor”;
 – art. 1 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
1
:
„sindicatele sunt constituite în scopul apararii drepturilor prevazute în legislatia nationala, pactele,tratatele si conventiile internationale la care România este parte, precum si în contractele colective demunca si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora.Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate”;
 – art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/2003:
„Persoanele încadrate în munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si saadere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent,membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele în curs de calificare, au dreptul, fara nici oîngradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala”.Având în vedere textele mentionate, sindicatele pot fi definite
ca acele organiza
t
ii – persoane juridiceindependente – constituite în scopul ap
a
a
rii
s
i promov
a
rii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale
s
i sportive ale membrilor lor – salaria
t
i, func
t
ionari publici, al 
t
i profesioni
s
ti sau persoane în curs de calificare – prev
a
 zute în legisla
t
ia muncii intern
a s
i în documentele interna
t
ionale, precum
s
i în contractele colective de munc
a
 , ce î 
s
i desf 
as
oar 
a
activitatea potrivit statutelor proprii.
1
Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.
 
Etimologic, termenul
 sindicat 
, provine din latinescul
 sindiz,
care avea semnificatia dereprezentant în justitie al unei colectivitati, avocatul acesteia; sorgintea sa se gaseste în cuvântulgrecesc
 sundikos, ce înseamn
a
asistent de justi
t
ie
2
.
2. Trasaturile caracteristice ale sindicatelor.
Principalele trasaturi caracteristice ale sindicatelor:a)
 sindicatele sunt persoane juridice independente
Legea sindicatelor prevede procedura si conditiile dobândirii personalitatii juridice (art. 14-20 si art.42-50), patrimoniul organizatiilor sindicale (art. 21-26), atributiile lor (art. 27-31). Independentasindicatelor este consacrata expres în art. 217 alin. 2 din Codul muncii: „sindicatele sunt persoane juridice independente”.b)
 sindicatele sunt organiza
t
ii care reunesc persoane ce exercit 
a
anumite activit 
at
i profesionale.
În mod concret, asocierea are loc dupa criteriul locului de munca în cazul salariatilor, al functionarilor  publici, membrilor cooperatori si al persoanelor în curs de calificare.În cazul liber profesionistilor, gruparea se face pe criteriul meseriei, profesiei, specialitatii.c)
 sindicatele se constituie în temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitu
t
ie
.Acest drept face parte din categoria drepturilor fundamentale ale omului; în virtutea lui „cetatenii se potasocia liberi în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere” (art. 40 alin. 1).d)
 sindicatele func
t
ioneaz 
a
în baza statutelor proprii.
Statutul reprezinta actul de baza care da nastere unui sindicat si reprezinta cadrul normativ dupa careorganizatia respectiva se conduce si îsi desfasoara activitatea.e)
 scopul sindicatelor const 
a
în ap
a
rarea drepturilor membrilor lor, precum
s
i în promovareaintereselor profesionale, economice
s
i sociale ale acestora.
Desi actuala reglementare nu mai prevede caracterul apolitic al sindicatelor, este cert ca acestea nuse pot organiza pentru a urmari obiective politice. Desi, nu pot fi dezinteresate de modul în care unguvern administreaza afacerile tarii, ele nu pot desfasura
direct 
activitati politice, nu pot participa lacampaniileelectorale, organiza si desfasura greve sau manifestatii cu caracter politic, ori sa protesteze contraordinii stabilite, a legii sau contra guvernului legal. Ratiunea institutionalizarii si existentei lor nu estede a apara drepturile si interesele politice ale membrilor lor,
ci drepturile
s
i interesele profesionale,economice, etc.ale acestora.
2
 
Ovidiu Ţinca,
 Dreptul muncii, Relaţiile colective
, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 15.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
deea1411 liked this
AdelinaLuchian liked this
Daniela Bragaru liked this
Vladimir Protsenko liked this
Iftimi Andreea liked this
Ana Tulgara liked this
Oancea Carmen Ionela liked this
Fagetan Ana Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->