Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bệnh Gan - Bai Thuoc Chua Benh Gan

Bệnh Gan - Bai Thuoc Chua Benh Gan

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 3,969 |Likes:
Published by api-3770284
Bênh gan, các bài thuốc đông y về bệnh gan.
Bênh gan, các bài thuốc đông y về bệnh gan.

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bài thuc tr xơ gan c trưng
Published (06/02/2006 08:09' AM - GMT+7) - Views: 220
-
 
Mu ñơn là mt dưc tho quý có tác dng cha tr nhiu chng bnh.-
 
B phn dùng làm thuc là v r phơi hay sy khô, gi là mu ñơn bì
 
Bài thuc:
 
-
 
Mu ñơn bì 8 g, r c tranh 20 g; thc ña, hoài sơn, bch trut, ña ct bì mi v12 g; sơn thù, trch t, phc linh, ñương quy mi v 8 g.-
 
Sc ung ngày mt thang.
 GS ðoàn Th Nhu, Sc Kho & ði Sng
 Bài 1: (Tư b can thn c thang" 
 
-
 
Sinh ña 10 gam, sơn dưc 12 gam, sơn du nhc 15 gam, thch hc 30 gam, ñan bì 9 gam, trch t 9 gam, qu dó 20 gam, n trinh t 9 gam, bch mao căn 15gam, xa tiên t 15 gam, v qu bí ñao 15 gam, ñan sâm 30 gam, ut kim 10gam.-
 
ðem sc trong 60 phút, cht b bã ly nưc chia ra my ln ung ht trongngày.
 
 
 
-
 
Ch tr. Thích dng ñi vi nhng bnh nhân xơ gan c trưng có triu chng bng trưng to, nưc tiu ngn,ít, ngưi gy gò, st nh v chiu , ngũ tâm (ch2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân và vùng m ác) phin nhit, ñ máu mũi, ñuchoáng váng, mt ng, cht lưi ñ mch huyn t sc.
 
 Bài 2: "Tiêu ñàm hot huyt li ñàm thang" 
 
-
 
 Nhân trn 30 gam, kim tin tho 30 gam, ñan sâm 30 gam, ut kim 10 gam,công lao dip 30 gam. qut dip 10 gam, sơn t cô 10 gam, giáp chu 10 gam,xích thưc 10 gam, ñào nhân 10 gam, hng hoa 60 gam, chi t (qu dành dành)10 gam, hoàng bá 30 gam, ñan bì 10 gam.
 
-
 
Sc thuc 40 phút, b bã ly nưc chia ra ung my ln trong ngày.-
 
Ch tr: Thích dng ñi vi nhng bnh nhân xơ gan c trưng do  mt sinhra. Có triu chng bng trưng ñy, nưc tiu ngn, vàng, hoàng ñn ñm  dưi sưn hoc  khoang d dày có u cc cng rn, phân trng xám, rêu lưivàng nhy, mch hot.
 
 Bài 3: "Lương huyt hành huyt ch huyt thang" 
 
-
 
Tê giác 6 gam, sinh ña 10 gam, ñan bì 10 gam, xích thưc 10 gam, ñương qui10 gam, ñi tiu k mi th 10 gam, hoàng cm sao 30 gam, tiên hc tho 3gam, tam tht sâm 6 gam, lá dâu 30 gam, ñi hoàng 10 gam.-
 
Trưc ht nu tê giác 60 phút, sau ñó cho các v thuc và nưc vào nu 30 phútna, cht b bã, ly nưc, chia ra ung my ln ht trong ngày.
 
-
 
Ch tr: Thích dng vi nhng bnh nhân xơ cng gan có triu chng tĩnh mch thc ño trương cong lên, nt ra, chy máu, nôn ra máu, hoc ñi tin ra máu;nhng bnh nhân nôn ra máu tươi ñ hoc tím ñen hoc nôn ra máu như tuôn ra,ming ñng, sưn ñau, bí ñi tin hoc phân màu ñen, cht lưi ñ, rêu lưi
 
vàng nhy, mch hot sác hoc huyn sác.
 
 Bài 4: "ði phúc thiên kim thán" 
 
-
 
 Nhân sâm 15 gam, phc linh 50 gam, bch trut 25 gam, mc hương 15 gam,xuyên phác 50 gam, qu cau 50 gam, hc su 30 gam, bch su 30 gam, hi táo40 gam.-
 
Sc ly nưc ung, ngày 1 thang chia ra 2 ln ung ht trong ngày.
 
-
 
Ch tr: Xơ gan c trưng có hin tưng báng  bng, thuc tì hư thy khn.
 
 
 Bài 5: "Thp táo thang" 
 
-
 
Thc ph t 15 gam, nhc qu 15 gam, hc su 15 gam, ht ci trng 15 gam, bch su 15 gam, cam toi 15 gam, ñi kch 15 gam, bch trut 20 gam, a giao20 gam, ñi hoàng 20 gam, ñng sâm 30 gam, táo tàu 50 gam.
 
-
 
Ch tr: Xơ gan c trưng.
 
 
 Bài 6. "Kin can nhuyn kiên thang" 
 
-
 
Hoàng kỳ 25 gam, ñng sâm 20 gam; bch trut, ut kim, sài h, khi t, mith 10 gam; phc linh 15 gam, ñương quy, sơn dưc mi th 12 gam, xíchthưc 60 gam; ñan sâm, mai ba ba, mi th 30 gam.-
 
Sc ly nưc ung, ngày 1 thang chia 2 ln ung ht trong ngày. Liu trình 1-3năm.
 
-
 
Ch tr:"Thích dng ñi vi nhng bnh nhân xơ cng gan thi kỳ ñu.
 Bài 7. "Hoàng kì ñan sâm hoàng tinh thang" 
 
-
 
Hoàng kỳ, ñan sâm, mi th 20-30 gam; hoàng tinh, màng m gà (nghin thành bt pha ra ung). Bn lam căn, liên kiu , bi tương tho, mi th 15-20 gam;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quang Le liked this
quyen_vp173504 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->