Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Ke Khai Thue TNDN Tam Tinh Nop Theo Quy

Huong Dan Ke Khai Thue TNDN Tam Tinh Nop Theo Quy

Ratings:

4.89

(1)
|Views: 44,206|Likes:
Published by api-3770284
Ke khai thue TNDN quy
Ke khai thue TNDN quy

More info:

Published by: api-3770284 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
TỔNG CỤC THUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 10806/CT – TTHT
TP. Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 10 năm 2007 
V/v Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạmtính quý theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC
Kính gởi : Người nộp thuế trên địa bàn TP.Hồ Chí MinhCăn cứ điểm 3 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của LuậtQuản lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của LuậtQuản lý thuế hướng dẫn về việc kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý .Để việc kê khai tính thuế TNDN tạm nộp hàng quý thống nhất, đúngquy định ; Cục Thuế TP hướng dẫn thêm một số điểm cần lưu ý như sau:
I/ Về mẫu biểu hồ sơ kê khai tạm tính thuế TNDN theo quý :
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khaithuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theoThông tư số 60/2007/TT-BTC.Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phátsinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quýtheo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuếtrên doanh thu của năm trước liền kề. Trường hợp người nộp thuế đã đượcthanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quảthanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai,thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị để xácđịnh mẫu tờ khai áp dụng ( mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN) và phải được áp dụng thống nhất trong kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặcnăm tài chính (Nếu người nộp thuế kỳ tính thuế theo năm dương lịch năm2008, quý 1 kê khai thuế TNDN quý sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theomẫu 01B/TNDN, thì phải áp dụng thống nhất sử dụng tờ khai thuế TNDNquý theo mẫu 01B/TNDN cho 3 quý còn lại của năm 2008)Các đối tượng sau đây không sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theomẫu 01B/TNDN để kê khai nộp thuế TNDN theo quý :
Website Cục Thuế TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
 
- Người nộp thuế mới thành lập , không có tỷ lệ (%) thu nhập chịuthuế trên doanh thu của năm trước .- Người nộp thuế năm trước lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kêkhai không phát sinh thu nhập chịu thuế (lỗ) hoặc đã được cơ quan thuếthanh tra, kiểm tra xác định không phát sinh thu nhập chịu thuế .1/ Cách lập tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN ( ápdụng đối với người nộp thuế kê khai thuế TNDN theo thu nhập chịu thuếthực tế phát sinh) :- Chỉ tiêu [01] - Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm (thí dụ : Quý 3 năm2007).- Chỉ tiêu [02] đến chỉ tiêu [09] - các chỉ tiêu định danh : Ghi chínhxác tên, mã số thuế , địa chỉ văn phòng trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉemail của người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, khôngsử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.- Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ : là tổng doanhthu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịchvụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ghi nhận trên sổ sách kếtoán của người nộp thuế- Chỉ tiêu [11] - Chi phí thực tế phát sinh :
 
toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tínhthuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sáchkế toán của người nộp thuế- Chỉ tiêu [12] - Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ :[12] = [10] – [11] .- Chỉ tiêu [13] : Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế, chỉ tiêunày phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghinhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuếTNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế , ví dụ như: chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mứckhống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độquy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đãtính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuếTNDN ...- Chỉ tiêu [14] : Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế
 
 phảnánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phátsinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu
Website Cục Thuế TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn
 
thuế TNDN, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phícủa phần doanh thu điều chỉnh tăng ...- Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của LuậtThuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗvào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm- Chỉ tiêu [16] : Thu nhập chịu thuế[16] = [12] + [13] - [14] – [15]- Chỉ tiêu [17] : thuế suất phổ thông 28%- Chỉ tiêu [18] : DN tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xácđịnh số thuế TNDN được miễn, giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưuđãi về miễn, giảm thuế TNDN .- Chỉ tiêu [19]: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ[19] = [16] x [17] - [18]
Thí dụ 1
: Công ty TNHH An Khang có số liệu ghi nhận thực tế phátsinh trong quý 3/2008 như sau :- Tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá,dịch vụ bán ra (bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanhthu hoạt động tài chính và thu nhập khác ) ghi nhận trên sổ sách kế toán :10.000.000.000 đồng- Chi phí thực tế phát sinh (bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác) ghinhận trên sổ sách kế toán : 10.200.000.000 đồng- Các khoản chi phí không hợp pháp theo quy định của Luật ThuếTNDN : 900.000.000 đồng- Trong quý 3/2008 có nhận được khoản thu nhập được chia từ thunhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần liên doanh trong nước :50.000.000 đồngBiết rằng : Lỗ của năm 2007 đăng ký chuyển vào năm 2008 là : 200triệu, đã chuyển vào quý 1/2008 là 70 triệu và quý 2 năm 2008 lại phát sinhlỗ là : 20 triệu . Năm 2008 là năm Cty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưuđãi 20% và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp .
Tờ khai thuế TNDN tạm nộp quý 3 năm 200 8 của Cty TNHH AnKhang được lập như sau :
Website Cục Thuế TP.HCM : www.hcmtax.gov.vn

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hong Loan added this note
Seeuifican Vietnam liked this
Hac Thanh Hiep liked this
Huong Tra liked this
Tran Thi Thu An liked this
Linh Chi Le liked this
Nhu Nga Ngo liked this
Nguyen Phu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->