Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
periyodik_bakim_talimati1

periyodik_bakim_talimati1

Ratings:
(0)
|Views: 523|Likes:
Published by Nurettin Atac

More info:

Published by: Nurettin Atac on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
T.CM
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MAK
İ
NE TEKNOLOJ
İ
S
İ
PER
İ
YOD
İ
K BAKIM TAL
İ
MATI 1
ANKARA 2006
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31. BAKIM TAKV
İ
M
İ
OLU
Ş
TURMA.....................................................................................31.1. Bak
ı
m ve Onar
ı
m..........................................................................................................31.2. Periyodik Bak
ı
m ...........................................................................................................41.2.1. Günlük Bak
ı
m........................................................................................................41.2.2. Haftal
ı
k Bak
ı
m ......................................................................................................41.2.3. Ayl
ı
k Bak
ı
m ..........................................................................................................51.2.4. 6 Ayl
ı
k Bak
ı
m .......................................................................................................51.2.5. Y
ı
ll
ı
k Bak
ı
m..........................................................................................................5UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................8ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ......................................................................................9PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................10Ö
Ğ
RENME FAL
İ
YET
İ
–2.....................................................................................................112. BAKIM TAL
İ
MATI OLU
Ş
TURMA.................................................................................112.1. Makinelerin Bak
ı
m Katalog ve Kullan
ı
m K
ı
lavuzlar
ı
................................................112.2. Elektrik-Elektronik Sistemleri ....................................................................................192.3. Bas
ı
nçl
ı
Hava Üretimi ve Tüketimi............................................................................192.4. Atölye Planlar
ı
............................................................................................................232.5. Atölye Tesisat Planlar
ı
................................................................................................25UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................30ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................31PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................32MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................33CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................36KAYNAKÇA.........................................................................................................................37
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->