Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isg Risk Degerlendirme Proseduru

Isg Risk Degerlendirme Proseduru

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by Nurettin Atac

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Nurettin Atac on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
 
İSG RİSK DEĞERLENDİRMEPROSEDÜRÜ
DOKÜMAN NOYAYIN TARİHİREVİZYON NOREV. TARİHİSAYFA NO
 
1.0 AMAÇ
: KURULUŞ LTD.ŞTİ.'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İşSağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,
2.0 KAPSAM
: KURULUŞ LTD.ŞTİ.'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSistemi"(İSG) kapsamında yapılacak risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılır.
3.0 SORUMLULUKLAR
: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanuni mevzuatların incelenmesi ve sistemeadaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatlarındeğerlendirilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.
4.0 UYGULAMA
:
4.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması:Risk değerlendirilmesi ile ilgili bazı tanımlamalar;Risk Değerlendirilmesi:
Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasınınoluşturulması için kullanılan yöntemdir.
Tehlike:
Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır.
Kaza:
Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır 
Risk:
Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.
 Risk İhtimali (Olasılık):
Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.
Risk Sonucu (Şiddet):
Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür.(Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)
Risk Derecesi:
Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olanRisk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.Bir başka deyişle;Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal) X Şiddet (Sonuç)RD= RO x RŞ
4.2 Tehlikelerin Belirlenmesi:
Kuruluşumuz şimdiki ve geçmişteki faaliyetleriyle prosesleriyle, ürünleriyle ve/veya hizmetleriyle ilgili girdi ve çıktılarıdikkate alarak İSG tehlikelerinin neler olduğunu, gerekli danışmalarda bulunarak İSG Yönetim Temsilcisi tarafındanRisk değerlendirme planlarında belirlenir. Bu tehlikeler belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır.
Hazırlayan:
(Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi)
Onay:
(Genel Müdür)
 
 
İSG RİSK DEĞERLENDİRMEPROSEDÜRÜ
DOKÜMAN NOYAYIN TARİHİREVİZYON NOREV. TARİHİSAYFA NO
İnsan hatalarından kaynaklanan riskler Zaman içinde bozulan malzeme, tesis veya teçhizatın özellikle depolanmış durumdayken meydana getirdiğitehlikeler Kuruluşumuz kendi personeli tarafından yapılan faaliyetlerin meydana getirdiği tehlike ve risklerin yanındataşeronların ve ziyaretçilerin faaliyetlerinden ve başkaları tarafından temin edilen ürün ve/veya hizmetlerinkullanımından kaynaklanan tehlike ve riskler Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, iş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar veziyaretçiler dahil), kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar ile ilgili tehlikeler Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri sadece tesis ve prosedürlerin normal işletmesinedeğil aynı zamanda tesisin temizliği ve bakımı gibi periyodik faaliyetlere de uygulanır.
4.3 Risk Analizi:
Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göredeğerlendirilir Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.
OLASILIKORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRMEBASAMAKLARI PUANÇOK KÜÇÜK
NEREDEYSE MÜMKÜN DEĞİL (Yılda bir)
1KÜÇÜK
AZ OLASILIKLA (Yılda birkaç kez)
2ORTA
OLASILIK DÂHİLİNDE (Ayda bir)
3 YÜKSEK
ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA (Haftada bir)
4ÇOK YÜKSEK
 KAÇINILMAZ (Her gün)
5
Hazırlayan:
(Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi)
Onay:
(Genel Müdür)
 
 
İSG RİSK DEĞERLENDİRMEPROSEDÜRÜ
DOKÜMAN NOYAYIN TARİHİREVİZYON NOREV. TARİHİSAYFA NO
SONUCUNŞİDDETİDERECELENDİRMEPUANÇOK HAFİF
İş saati kaybı yok - İlk Yardımın Yeterli Olduğu Haller 
1HAFİF
İş günü kaybı yok – İlk Yardım ve Tıbbi Tedavi Gerektiren
2ORTA
İş günü kayıplı kaza - Hafif yaralanma, Tedavi Gerekir 
3CİDDİ
Ölüm, Uzuv Kaybı, Ağır Yaralanma, Meslek Hastalığı - Uzun Tedavi
4ÇOK CİDDİ
Çoklu Ölüm
5
* İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.
SONUCUN ŞİDDETİOLASILIK
ÇOK CİDDİ5CİDDİ4ORTA3HAFİF2ÇOK HAFİF1ÇOK YÜKSEK5
252015105
 YÜKSEK4
20161284
ORTA3
1512963
KÜÇÜK2
108642
ÇOK KÜÇÜK1
54321
Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:RİSK = OLASILIK X ŞİDDETMevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin riskpuanına eklenir.
Hazırlayan:
(Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi)
Onay:
(Genel Müdür)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ayse Ak liked this
umitkalfa liked this
Emre Muşmul liked this
tuzruhi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->