Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hướng dẫn bình chọn Ứng viên Vòng 2 - LeaderShip Potential

Hướng dẫn bình chọn Ứng viên Vòng 2 - LeaderShip Potential

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Nghĩa Zer
Hướng dẫn chi tiết về cách thức và hình thức bình chọn cho bài viết của các ứng viên tham gia vòng 2 đợt sát hạch học bổng LeaderShip Potential 2011
Hướng dẫn chi tiết về cách thức và hình thức bình chọn cho bài viết của các ứng viên tham gia vòng 2 đợt sát hạch học bổng LeaderShip Potential 2011

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Nghĩa Zer on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
HƯỚ 
NG D
N BÌNH CH
N CHO CÁC
Ứ 
NG VIÊN THAM GIA H
C B
NGLEADERSHIP POTENTIAL
 Để 
 
đả
m b
o cho tính công b
ằ 
ng v
ớ 
i m
i
ứng viên tham gia vòng 2 đợ 
t sát h
chh
c b
ổng “Leadership Potential 2011” cũng như để 
giúp cho các
ứ 
ng viên có th
ể 
s
ắ 
 p x
ế 
 p, xây d 
ựng và điề 
u ch
ỉ 
nh k 
ế 
ho
ch thu hút bình ch
ọn, hướ 
ng d 
ẫ 
n b
ạn bè và ngườ 
ithân bình ch
n cho mình, H 
ội đồ
ng sát h
ch h
c b
ổng đưa ra hướ 
ng d 
ẫn như sau về 
 
quy đị
nh và cách th
ứ 
c bình ch
n cho các
ứ 
ng viên:
I. Quy đị
nh chung:
o
 
Ho
ạt độ
ng bình ch
n ch
di
n ra trên website Better English: http://bec.com.vn  , k 
ế
t qu
vòng 2 s
ch
 
đượ 
c xem xét d
a trên k 
ế
t qu
bình ch
n t
ại đây. Không
có b
t k 
m
ột đị
a ch
 
hay phương thứ
c bình ch
n nào khác. Các b
n có th
truyc
p tr
c ti
ếp vào đị
a ch
trên ho
c truy c
ập đế
n bài vi
ế
t c
a t
ng
ng viên
thông qua Profile tương ứ
ng trên Facebook c
o
 
Bình ch
n h
ợ 
p l
ch
tính t
ớ 
i 22h00 ngày 19/11/2011
o
 
T
t c
m
i
ng
viên vượt qua vòng 1 đề
u b
t bu
c tham gia vòng thi này, k 
c
 các
ứng viên đã nộp đề
án c
a H
i, Nhóm c
a mình.
o
 
M
i thông tin chính th
c t
Ban t
ch
c ch
 
đượ 
c công b
t
m
t s
ngu
n sau
đây, bấ
t k 
ngu
n nào khác, H
ội đồ
ng xét duy
t không ch
u trách nhi
m v
 tính chính xác c
a thông tin:1.
 
Email:
 D
ự 
phòng:
 
Điệ
n tho
i:
084 (04) 6682 2469
 Hot-lines:
0989487405 (Ms Nhung)3.
 
Website Better English:
 
Thông báo b
ằng văn bả
n:
 
ăn bả
n nào có d 
ấ 
u giáp lai c
a Better  English kèm theo ch
ữ 
ký c
ủa Giám đố 
c công ty.
 
 
 
II. Hướ 
ng d
n chi ti
ế
t v
cách th
ứ 
c bình ch
n cho các
ứ 
ng viên:
1. Truy c
p vào Website công ty: http://bec.com.vn
2. Đăng nhậ
p vào website công ty, n
ếu chưa có tài khoả
n, b
n c
n ph
i kh
ở 
i t
o m
ttài kho
n m
ớ 
i.
n vào
Create an account
 
và điề
n nh
ững thông tin đượ 
c yêu c
ầu để
 
hoàn thành đăng kí tà
i kho
n.
3. Sau khi đăng nhậ
p, truy c
p vào ph
n
Essay
trong m
c News-Events/LeaderShipPotential trên menu chính c
a website.4. Truy c
p vào bài vi
ế
t mà b
n mu
n bình ch
n:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->