Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
106Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xe 2 Banh Tu Dong Can Bang Tren Duong Thang

Xe 2 Banh Tu Dong Can Bang Tren Duong Thang

Ratings: (0)|Views: 3,610|Likes:
Published by api-26943302
Do an TN
Do an TN

More info:

Published by: api-26943302 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I H
C QU
C GIA TP H
CHÍ MINHTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
KHOA C
Ơ 
KHÍLU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
ĐẠ
I H
C
XE HAI BÁNH T
Ự 
CÂN B
NGDI CHUY
NTRÊN
ĐỊ
A HÌNH PH
NG
 
MÃ NGÀNH: 128
SVTH :MAI TU
N
ĐẠ
TCBHD :KS. T
ƯỜ
NG QUÂN
CH
ƯƠ 
NG TRÌNH
Đ
ÀO T
O K 
S
Ư 
CH
T L
ƯỢ 
NG CAOKHÓA 2: 2000 – 2005
 TP. H
CHÍ MINH, 07/2005
 
 
ĐẠ
I H
C QU
C GIA TP H
CHÍ MINHTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
KHOA C
Ơ 
KHÍLU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
ĐẠ
I H
C
XE HAI BÁNH T
Ự 
CÂN B
NGDI CHUY
NTRÊN
ĐỊ
A HÌNH PH
NG
MÃ NGÀNH:128
SVTH :MAI TU
N
ĐẠ
TMSSV :P0000016CBHD :KS. VÕ T
ƯỜ
NG QUÂN
CH
ƯƠ 
NG TRÌNH
Đ
ÀO T
O K 
S
Ư 
CH
T L
ƯỢ 
NG CAOKHÓA 2: 2000 – 2005
 TP. H
CHÍ MINH, 07/2005
 
 
 
 Lôøi caûm ôn
Tôi không th
theo
đ
u
i và hoàn thành
đề
tài c
a lu
n v
ă
n trongvòng 16 tu
n n
ế
u không có s
giúp
đỡ 
c
a nh
ng ng
ườ 
i thân và ng
ườ 
i b
n xung quanh. Do v
y, v
ớ 
i s
trân tr 
ng và c
m kích, tôi xin g
i l
ờ 
ic
m
ơ 
n
đế
n ông bà và cha m
, nh
ng ng
ườ 
i thân trong gia
đ
ình h
ế
tlòng ch
ă
m sóc, an
i khi g
 p tr 
ở 
ng
i và
độ
ng viên tôi trong th
ờ 
i gianth
c hi
n lu
n v
ă
n, xin c
m
ơ 
n TS. Nguy
n V
ă
n Giáp và giáo viên tr 
cti
ế
 p h
ướ 
ng d
n lu
n v
ă
n, th
y Võ T
ườ 
ng Quân
đ
ã cho phép tôi theo
đ
u
i
đề
tài và cho nh
ng l
ờ 
i khuyên xác
đ
áng, k 
 p th
ờ 
i nh
ng lúc g
 pkhó kh
ă
n khi th
c hi
n trong su
t quá trình làm lu
n v
ă
n t
t nghi
 p
đạ
ih
c. Ngoài ra, tôi c
ũ
ng xin chân thành c
m
ơ 
n anh Quân và anh Kiên
ở 
 công ty máy tính Bách Khoa
đ
ã h
tr 
ợ 
m
t ph
n kinh phí và thi
ế
t b
 
để
 th
c hi
n
đề
tài; c
m
ơ 
n ng
ườ 
i anh – Th.S Tr 
n Công Binh, gi
ng viên b
môn Thi
ế
t b
 
Đ
i
n – nhi
t tình giúp
đỡ 
v
m
t lý thuy
ế
t
để
hoànthành ph
n
đ
i
n
độ
ng c
ơ 
công su
t cao, m
t ph
n khá hóc búa c
a
đề
 tài. Ngoài ra, c
ũ
ng xin c
m
ơ 
n Thy và Tâm, hai ng
ườ 
i b
n thân thi
ế
tnh
t
đ
ã giúp tôi hoàn thành b
n thuy
ế
t minh mà chúng ta
đ
ang có trêntay.Cu
i cùng em xin c
m
ơ 
n t
t c
quý Th
y Cô tham gia gi
ngd
y ch
ươ 
ng trình K 
s
ư
ch
t l
ượ 
ng cao Vi
t Pháp khóa 2000-2005,và Khoa C
ơ 
Khí, b
môn C
ơ 
 
Đ
i
n t
, Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách KhoaTP.HCM
đ
ã trang b
cho em nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
s
ở 
c
ũ
ng nh
ư
 
đ
ã giúp
đỡ 
tôi trong th
ờ 
i gian làm Lu
n v
ă
n t
t nghi
 p.
Tp. H 
Chí Minh, ngày 03 tháng 07 n
ă 
m 2005
Mai Tu
n
Đạ
t

Activity (106)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tuan Anh Nguyen added this note
asasdsdsd
Tuan Anh Nguyen liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ngoc Doan liked this
Thắng Cận liked this
Le Nhan liked this
Long Vo Thanh liked this
Hoang Quang liked this
lizhi0007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->