Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 239, 14.2.2011]

ReprezenT [broj 239, 14.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 493|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
 VELIKA KLADUŠA: Potpisani Ugovori o prijevozu učenika za tekuću, 2011. godinu
BIHAĆ:
Sastanak predstavnikaboračkih populacija
SPREMAJU SETUŽITI VLADU FEDERACIJE BIH
Str. 06
Održana premijera filma JasminaDurakovića „Sevdah za Karima“
BOSANSKA KRUPA:CAZIN:KLJUČ:
Str. 10Str. 12Str. 07
Posjeta ministra policijeUnsko-sanskog kantonaSkupština RVI-paraplegičara USK-a:Svesrdna pomoć Općine Cazin
Svečano potpisan Ugovor Općine Bihać skonzorcijem Fichtner-Una Consulting
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
SANSKI MOST:
Str. 09
BIHAĆ: Održana druga sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona
OPĆINA ZA PRIJEVOZ UČENIKA 
izdvojila420.000 KM
Str. 04
BROJ 239
14. FEBRUAR 2011.
GODINA VI
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
INTERVJU:
Sve štočinimo jeza boljezdravljeNAŠIHpacijenata
Dr. Faruk
KALAČ
Str. 13
Radom i za vikend dozacrtanih
CILJEVA 
Konačno rješenje problema
OTPADNIH I OBORINSKIH VODA 
Str. 08
 vršilac dužnosti direktoraDoma zdravlja Bužim
Bosna i Hercegovina – Bihać – Ivana Gorana Kovačića1;
Tel: ++387 37/310-207, 310-070; e-mail: klinika@bih.net.baPoslovna jedinica Cazin, Trg Zlatnih ljiljana S47 L3; Tel: 037/514-767;Poslovna jedinica V. Kladuša, Ibre Miljkovića-Uče br.1; Tel: 037/771-396
 
2
Marketing
ReprezenT
14. februar 2011. godine, broj 239
AUTO-Wal d.o.o
Ovlaštena prodaja i servisMercedes-Benz vozila
Velika Kladuša, tel. 037 77 27 10
***
C-klasa 200 CDI
****Sportpaket AMG Stylingom**Paket opreme "Avantgarde"**Radio Audio 20*
*Ponuda vrijedi do 31.03.2011.
 
14. februar 2011. godine, broj 239
3
aši pogledi
ReprezenT
U
križaljci zvanoj vlast u BiH još niti jedno polje nije popu-njeno, ni vodoravno ni uspra-vno,jer za svako to polje u križaljci jesve više kandidata. Svoje kandidateima svaki narod u BiH, imaju ga svestranke. U našem Unsko-sanskom kan-tonu križaljka je popunjena i sve se zna.Ovdje su konstituisane i zakonodavna iizvršna vlast. Izabrani kandidati suzasukali rukave i počeli sa radom.Uveliko se radi na postavljanju strana-čkih kadrova na direktorske i drugepozicije i to je valjda dio rješenja za gra-đane ovog Kantona koji još uvijek žive uuvjerenju kako su glasali i izabrali pro-mjene. Očigledno,promjene se deša-vaju samo njima -političarima i njihovimodabranim partijskim drugovima.Građani jesu glasali za promjene paneka sada uživaju u njima. Sve ovo štose radi u Kantonu, već je viđeno i dobropoznato.Novi ministri, za sada obrazo-vanja i policije, uputili su se u posjeteovdašnjim općinama da vide šta setamo dešava i koji su problemi aktuelni.Baš tako su i njihovi prethodnici bili kre-nuli, ali još brže stali. Nudimo opkladuda će tako biti i sa ministrima ove Vlade.Dosadašnja iskustva nas uče da gleda-mo već viđeno i otuda naslov „Reprizareprize“.Crno nam se piše,al’ propastinećemo!U Krajini se vjeruje da bi dolazak
Hamdije Lipovače
na čelo 14. po reduVlade USK-a nakon rata mogao donije-ti dugo očekivane promjene i bolji životza 300.000 građana ovog Kantona.Međutim već bilježimo reprizu reprize, ana inovacije će narod valjda još sačeka-ti jer mu drugo ništa niti ne preostajeosim da vrisne: dosta nam je ovoga,dajte nešto novoga!Preuzimanjem premijerske funkcijeLipovača je, uz naglašeni optimizam isvoj uobičajeni entuzijazam, iskazaomalo pesimizma činjenicom da 12.unsko-sanski premijer ne zavidi sebi napoziciji koju je, kako tvrdi, sam odabrao.Premijer je vješt u davanju diplomatskihizjava ili bolje reći, tajnovit te često inejasan u javno izrečenim stavovima.No i to spada u odlike političara.Izmeđuostalog, on je kazao:
-Pravci djelova-nja Vlade USK-a i njeni prioriteti udirektnoj su ovisnosti o tome ukakvom je stanju kantonalni budžet,kolika su i kakva zaduženja budžeta ikolika su sudska potraživanja premabudžetu
.To stanje u budžetu najlakše jepojasniti jednom riječju: dubioza.Zaključno sa 31. decembrom 2010.godine budžet jeopterećen sudskimizvršenjem kod UniCredit banke izno-som od 38.320.535,00 KM,bez kama-ta. Ukupno 5.798 fizičkih i pravnih licatraže iz novog budžeta oko 40 milionaKM. Ako se ovomu dodaju kamate isudski troškovi, to već iznosi oko 60miliona KM. To znači da će „pravci dje-lovanja i prioriteti“ itekako morati uvaža-vati ovu startnu financijsku dubiozu.Podsjetimo da je premijer Lipovačau više navrata isticao kako nova Vladamora „više gledati naprijed“, jer je bav-ljenje prošlošću i svim promašajimadosadašnjih kantonalnih vlada lošaopcija i to ne vodi u dublje promjene.Međutim, upravo zbog promašaja pro-šlih vlada i žestokih kritika kojima jeSDP USK-a, na čelu sa Lipovačom,podržavao
Dedićevu
i ranije vlade,SDP-ov premijer je mandat započeo sogromnim minusom koji bi zabrinuo iekonomski daleko bogatije regije negošto je naš Kanton. Kako Lipovača misliriješiti problem velikog broja službenikau izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kojiimaju direktni i indirektni interes da sud-ski naplate potraživanja, do čega jedošlo zbog propusta prošle vlasti kojusu činili njegovi sadašnji koalicioni part-neri iz SDA. Stoga je vrlo upitno njego-vo „gledanje naprijed“ u čemu ga, izvansvake sumnje, podržavaju koalicionipartneri koji su doveli do takvog stanja isada peru ruke od svega. Navedenihoko 60 miliona KM dubioze budžeta nijesve jer tu su još dugovanja dobavljači-ma, te porezi i doprinosi koji na kraju2010. godine iznose oko 5,5 milionaKM. Tu su i dugovanja fizičkim licima300.000 KM pa oko 900.000 ostalihkratkoročnih obaveza. Za plaće USKduguje 6,2 miliona KM, plus obaveze idoprinosi, što ukupno iznosi 12,3 milio-na KM. Kada se tom iznosu dodajudugovanja za tople obroke, otpremnine,prijevoz na posao…kratkoročne obave-ze iznose blizu 20 miliona KM.Ovu Vladu čekaju i tužbe visokogobrazovanja za neisplaćivanje pokolektivnom ugovoru, što je još desetakmiliona KM. Tu je korejski kredit od četi-ri miliona KM, te austrijski od 10 milionaKM. Sve navedeno iznosi stotinjakmiliona KM ili polovinu budžeta koji tektreba kreirati za tekuću, 2011. godinu.Kredit MMF-a od 12,5 miliona KM stižena naplatu 2013. godine,a prethodnaVlada ga je navodno potrošila na stabi-lizaciju budžeta. Kako ga je stabiliziralavidi se iz ovih podataka a oni su takvi dadjeluju krajnje (de)motivirajuće zanovog premijera. Još više (de)motivira- juće može izgledati „gledanje naprijed“amnestirajući tako sve uzročniketakvog stanja sa kojima sada dijeli vlast.Ako se svim ekonomskim nedaća-ma nove vlasti doda više od 40 hiljadaKrajišnika na biroima rada,te stotinjakhiljada onih koji su na granici siroma-štva i bijede, onda je stanje uistinuteško, gotovo bez nade. Teško da ćeovakvo stanje popraviti socijalni dijalozi,bolji zakoni ili stabilna politička situacijai pozicija zakonodavne i izvršne vlastikantona čime je nova Vlada krenula ustvaranje uslova za boljitak građanaUSK-a.
Osvrt
Crno svijetbijeli
S
ad kad imamo novu kantonalnu, dakle, nove stare vlasto-dršce red je da se nešto promijeni. Kantonalni vlastodršcisu, dakle, odlučili da se transformišu. Odlučili su sa punimelanom i optimizmom da nešto (u)rade za dobrobit našeg napaćenognaroda. Tako braco, i treba.E, ali treba znati u kojem pravcu i smjeru treba to da se izvede,da ne ispadne neko skretanje udesno, ili neko ljevatanje ulijevo, anije zgodno ni da se džile zvizne u centar. Nego onako.Transformacija popravo.Ja politički nešto nisam pismen, pa ne znam kako se to transfor-misanje radi, ali mislim da to otprilike treba da izgledaovako:
P O Z I V 
Transformisana skupštinska većina koju čine tri političke stranke(SDP, SDA i NS Radom za boljitak) ima čast pozvati gospođe igospodu nazajedničko druženje i da u duhu zajedništva zajednički,uz svesrdno zalaganje svih, pronađemo izlaz iz teške situacije u kojojsmo se našli. Mi izlaz znamo. Izlaz je u ekonomskoj obnovi, novimradnim mjestima, neradnih radnih mjesta imamo i previše, kresanju javne potrošnje, štednji, socijalnoj pravdi...Gospođe i gospoda iz opozicije rado viđena.Na dnevnom redu-demokratska razmjena mišljenja, nuđenja raznoraznih obećanja,neosvrtanja unazad, što je bilo, bilo je, ko je jamio, jamio, kritika,samokritika i ostala laprdanja, kafa i piće za osvježenje, sendviči.U pauzi-drugarsko pljuvanje konkurentskih stranaka, s poštova-njem. Večernja toaleta, iz stranačkih razloga-poželjna. Demokratija isala za sastanak obezbjeđeni. Mole segospođe i gospoda koji će pri-sustvovati zajedničkom druženju da ponesu transformatore, radilakše transformacije.S poštovanjem, gospođe i gospodo, Transformisana skupštinskavećina, s-r.Kao što rekoh-ne razumijem se pretjerano u politiku, mada samposljednjih dvadesetak godina bio uvjeren da sam za nju ekspert.No, nekako mi se čini da se promjene kreću u tom pravcu i smjeru,pa rekoh, da pripomognem.Ja sam za promjene...Na bolje! A kažu da će nam buduće pro-mjene biti skokovite, u stilu naprijed-nazad. Pa opet naprijed-nazad.I obratno. A mi, napaćeni narod, zadovoljni. Pa mu to valjda dođe onoSAMOZADOVOLJAVANJE!Dakle, sad su na redu transformacije. Kako-transformacije?Lijepo transformacije! Sad će SDA da se transformiše, sad je pujpike, ne važi, sad nije ono što je bila u proteklom periodu dok je bilana vlasti, sad će da bude drugo. Nebi ona to, ali mora ako želi da idalje bude u vlasti. Tako joj zahtjeva njenkoalicioni partner SDP. Što je bilo-nije bilo, sad će da se transformišu. Doći će dobra vila, pa ćeih transformisati. Sad će da djeluje na transformisani način! Sad ćeda se ponaša demokratsko-socijalističko-itd, a ne više demokratsko-centralističko, itd... Sve to u smislu transformisanja, pa će da budestranka obnove, stranka demokratske desnice i ljevice, i bog te pitašta još.Kako će SDA da se transformiše? Lijepo će SDA da se transfor-miše. Pa će sad SDA-ovci da budu transformisani SDA-ovci, demo-kratsko-socijalističko-desničarsko-ljevičarsko-obnoviteljsko-razvojneorijentacije! Preko noći! Danju to ne ide, to mora preko noći. Hoće totako, kad zagusti, hoće.Možda sam nešto u ovom nabrajanju i pogriješio. Nije do mene.Do transformatora je. Takva mu transformacija.Pa će i sindikat da se transformiše. Neće više da svira na poslje-dnjoj rupi i da štrajkuje, nego će biti partner u kantonalnoj vlasti. Takomu obećano. I on će nešto da se pita. A to je dobro. A ako bude part-ner u kantonalnoj vlasti onda neće štrajkovati. Tako ćemo se riješiti itih štrajkova pomoću kojih su sindikati i strukovni sindikati ostvarilisvoja prava.A i napaćeni narod će se transformirati. Tražiće veći stepenodgovornosti od svojih kantonalnih vlastodržaca. Jer zna se sve: i kopije, i ko plaća, i ko će sve to da vraća. Pa, šta ako se zna?! Nikomništa. Zbog nerada prethodne Vlade USK-ai njoj prethodnih vladadovedeni smo u budžetsku dubiozu. Prethodna vlada na čelu sa biv-šim premijerom
Šemsudinom Dedićem
 je bila neumorna. Svud sustizali, i tako ogroman broj grešaka nanizali. Zašto su baš Stvarnostmorali da realiziraju, pored toliko udobnijih mogućnosti? Trtio je ko jekoga stigao. I svi nevini! Medicina se još nije izjasnila o ovom feno-menu, ali ostale koalicione strukture jesu. Kažu -u ovoj fazi razvojapartnerskih odnosa to može!NAROD ZNA, A OVI DOK NAPRAVE DRŽAVU I KANTON ZAČOVJEKA -MI ĆEMO POKREPATI!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Naša bivša vlada svud je stizalaogroman brojgrešaka nanizala!
'    
  b  y   S e a d   M  i d  ž  i ć
Repriza reprizeu
„gledanju naprijed“
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
Dosta nam je ovoga, dajte nešto novoga

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->