Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giesmynas gitarai

Giesmynas gitarai

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 7,692|Likes:
Published by api-3812104

More info:

Published by: api-3812104 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

 
1. Alsuoki many, Šventoji Dvasia2. Ar Jis nėra nuostabus3. Angelai šią giesmę gieda danguje4. Aš įeisiu pro vartus5. Aš, kaip žalias medis6. Aš laukiu Tavęs7. Aš noriu būt toks, kaip Tu, Jėzau8. Aš pasitikiu, Viešpatie, Tavim9. Aš trokštu būt šventas10. Ateik, Jėzau, ateik 11. Ateik, o Dvasia Šventoji12. Ateik, pašlovink, atsiklaupk 13. Ateinu aš pas Tave su gyrium14. Ateinu, viską palikęs15. Aukojame Tau, Viešpatie, duoną 16. Aukštinu Tave17. Dabar Ji ateina, nusileidžia18. Aš negaliu tylėt (Dėkoju Tau)19. Dėkokime Viešpačiui20. Dėl savo meilės21. Didis esi22. Dieve, parodyk man kelią 23. Dievas stato namus24. Dievas viską žino25. Didis Tu, mano Dieve26. Dievo Avinėli, meile paaukota27. Dievui reikia manęs28. Dvasia Šventoji, liekis ugnim29. Dvasia, Viešpatie, ateik 30. Dvasia, Viešpatie, nuženk 31. Džiaukimės, Viešpats su mumis32. Ecce homo33. Esu tik kviečio grūdas34. Garbė Dievui aukštybėse35. Garbė, šlovė, didybė (Glorija)36. Garbinkime Dievą 37. Girsiu Tave, mano Dieve38. Giedu Tau, mano Viešpatie39. Gyrius teskambės40. Gyvojo vandens šaltiniuos41. Glorija, glorija, Avinėli, Tau šlovė42. Glorija, glorija Avinėliui43. Girsiu Tave44. Hail, Jesus, You’re my King45. Išdžiūvus visa žemė46. Išeik iš tamsos47. Įsikurk manoj širdy48. Jesus, Jesus, holy and anoited one49. Įeinu su gyriaus giesme50. Jei kalbėčiau (meilės himnas)51. Jesus, name above all names52. Jėzus53. Jėzus, Jėzus, šventas ir palaimintas54. Jėzau, aš Tavim tikiu55. Jėzau, aš myliu Tave56. Jėzau, garbė ir gyrius57. Jėzaus kraujas nuvalo mane58. Jėzau, Karalius Tu59. Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu60. Jėzau, meilė Tava61. Jėzaus Kristaus siela62. Jėzaus vardui danguje63. Jėzau, tik Tu būki mano Viešpats64. Jėzau, Tu Karalius65. Jėzus čia66. Jėzau, niekas žemėj šioj67. Jėzus - vardas aukščiausias68. Jo vardą aukštinkim giesmėj69. Kai darganų metas70. Kaip elnė trokšta vandens71. Kai viskas pasibaigs72. Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų 73. Kas apsakys Dievo kelius74. Ką esam savo lūpomis priėmę75. Kelias jau pramintas76. Keliu rankas į ateinantį 77. Kelkis ir nušvisk 78. Kiekviena diena79. Man nieko taip nereikia80. Mano širdis81. Koks gražus, nuostabus81.1. Laimink, Dieve82. Liejas malonė83. Mano Viešpats esi84. Meilė neišsenkanti85. Mes ateikim giesmę giedot86. Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs87. Mielas mano drauge88. Mylimas esi, laukiamas esi89. Myliu Tave, mano Viešpatie90. Myliu Tave, o Viešpatie91. More love, more power 92. Mūsų Dievas - Karalius karaliauja93. Mūsų meilės giesmės94. Neišeiki, Viešpatie95. Neišeisim tušti iš Tavo gelmių 96. Ne mano galia ir stiprybė97. Noriu tarnauti Tau98. Nuo ryto aušros99. O, ateik 100. Oh when the saints101. O mes kviečiam Tave102. Osana, Osana103. O palaimintas Kūrėjau visų 104. Pakelk akis105. Palaimink, Viešpatie, mus106. Palaimink, Dieve, šiuos valgius107. O Šviesos Dvasia, ateik 108. O Šventoji Dvasia, ateik 109. Palaimintasis, vienintelis110. Paprasta širdis išminties šaltinis111. Pas mano tėvą duonos apsčiai112. Pastatyk many savo sostą 113. Per Jo kraują ateiname114. Per Kryžiaus kraują 115. Šalom Chaverim116. Ramybė kaip upė117. Savo žodžiu, Viešpatie118. Statysiu, statysiu Bažnyčią 119. Širdie, tyli, rami120. Šlovinam Tave, už Tavo meilę121. Šlovinkim Viešpatį 122 Šlovink Viešpatį 123. Stiprybė man esi124. Šventas125. Sustokim, pagarbinkime Jį 126. Šventas, Dieve, Tu127. Šventas, nes Dievas Tu128. Šventas129. Šventa Tai130. Tai aš statau benduomenę131. Tas, kuris tiki131.1 Tavim kvėpuoju aš132. Tavo delne mano vardas133. Tavo žodis yra žiburys134. Tau šlovė, Aleliuja, Jėzau135. Teik meilę, stiprybę136. Tėvę, ateiki, ateiki dabar 137. Tegul Tavo Ramybė138. Ten, kur Viešpaties Dvasia139. Tėve, Tau lenkiuosi,Father, we adore Youl40. Tėve, išgirsk, Tėve priimk 141. Tėve, trokštam būti Tavo vaikais142. Tu esi, Viešpatie, man143. Tu esi Viešpats Dievas144. Tu Karalius145. Viešpatį aš garbinu146. Tu pakvieski147. Viešpačiui giesmę mes giedokim148. Viešpatie, ateik 149. Viešpatie, ateik, o ateik 150. Viešpatie, meilė Tavoji šviečia151. Viešpatie, paliesk 152. Viešpatie, Viešpatie, pasigailėk– kitur 153. Viešpatie, pasigailėk manęs154. Viešpaties Kūnas155. Viešpatie, tik Tu156. Viešpatis pakrantėj stovėjo157. Viešpatie, Tu mano skydas158. Žemę padengia migla
Taize giesmės
159. Akys mūs žvelgia į Viešpatį Jėzų,160 . Aš pasitikiu Viešpačiu161. Ateikit, džiūgaukime Viešpačiu
162. Bonum est confidere in Domino
163.
Christe Salvator, Filius Patris
164. Dievas tai meilė165. Džiaukitės aukštybės166. Gailestingumą mūs Viešpaties167. Giedokit Viešpačiui168. Giedokit visos tautos169. Į Tavo, Tėve, rankas170. Jėzau, atmink mane171. Jėzau, esi šviesa mūsų sielų 172. Jėzaus Dvasia ir meilė173. Likite kartu su manim
174. Magnificat, magnificat 175. Mane nobiscum
176. Mūs siela laukia Tavęs177. Nakty mes ieškome kelio178. O ateiki, Dvasia Kūrėjo
179. O Christe Domine Jesu
180. O šlovinam tave Jėzau181. O Viešpatie, Tu šviesa182. Ramybę siela randa Viešpatyje183. Ši tamsa jau nėra tamsa184. Šlovink Viešpatį 185. Šventoji Dvasia, ateik 186. Tamsoj gūdžios nakties187. Ten, kur gailestis ir meilė188. Viešpatį pagarbink 189. Viešpatie, Tu viską žinai190. Viešpaties lauk 191. Viešpats mano tautos stiprybė
 
Em D1. ALSUOKI MANY
, Šventoji Dvasia,
C Am7Em
Kad aš mąstyčiau, kas šventa.Uždeki mane, Šventoji Dvasia,Kad aš daryčiau, kas šventa.Patrauki mane, Šventoji Dvasia,Kad aš mylėčiau, kas šventa.Paremki mane, Šventoji Dvasia,Kad aš vis skleisčiau, kas šventa.Globoki mane, Šventoji Dvasia,Kad neprarasčiau, kas šventa.Gyvenki many, Šventoji Dvasia,Kad aš gyvenčiau kaip šventas.
 G2. AR JIS NĖRA
- ar Jis nėra
C
 Nuostabus - nuostabus?
G
 Nuostabus - nuostabus
C
Ar Jis nėra - ar Jis nėra?
G D Em
Jėzus, Dievo Sūnus,
C Am D
Ar Jis nėra nuostabus?[taip, Jis yra...]
C Em Am3. ANGELAI ŠIĄ GIESMĘ
gieda danguje
F C G
Avinėli Tau garbė 
F C F C G
Aleliuja aleliuja aleliuja giedame Tau /x2
C F4. AŠ ĮEISIU PRO VARTUS
 
Em Am
su dėkojimu širdy
C F G
Ir į kiemus Jo su gyriaus giesmėmis. 
C F Em Am
Aš žinau, kad ši diena Viešpaties man duota,
F G C (G)
Aš džiūgausiu, nes Viešpats geras man.
C F Em Am
Viešpats geras man, Viešpats geras man, 
F G C G
Aš džiūgausiu,nes Viešpats geras man,
 
geras man
C F Em Am
Viešpats geras man, Viešpats geras man,
F G C
Aš džiūgausiu, nes Viešpats geras man!
D A Hm5. AŠ, KAIP ŽALIAS MEDIS,G A7 D D7
Prie vandens pasodintas,
G A D Hm
Geriu gyvybės šviesą,
Em A D
 Kurią Tu man teiki /2x2
 Em A
Tik iš Tavo malonės,
Fism Hm
Gyvybės vandenys teka, 
G A D D7
Nuskaidrina mano sielos gelmes, gelmes
G A
Tik iš Tavo malonėsF
ism Hm
Žaliuoju kaip gyvas medis,
G A G A D
Kuris duos gausių vaisių Tavo šlo-ovei.
G D A Hm
Duos gausių vaisių Tavo šlovei,
G D A A7 D
Duos gausių vaisių Tavo šlo-o-vei.
 
 
Tavoji malonė, mums kaip saulė šviečia.Meilė tekanti iš Tavęs, mano širdį liečia.
D5.1. ATEIKITE .......A
Dievą mylintys vaikai ..... 
A
7
D
Giedokit Jam ..... Giesmę iš širdies ....... 
D
7
G
Tepasiekia ji ...... Dangaus vartus ...... 
D A
7
D G D
Ir atneša ....... Ramybę mums .....
 D Em A6. AŠ LA-AUKIU TAVĘS
,
D Em A
meldžiu nuolankiai, 
G A Hm E G A D(A7)[H7]
Ateik, nuženk, laukiu Tavęs.
 E Fism H7 E Fism H7
my-yliu Tave, meldžiu nuolankiai,
A H7 Cism Fis A H7 E (H7)
 Paliesk, ištark: myliu Tave.
 C G Am F G7. AŠ NORIU BŪT
toks kaip Tu, Jė-zau,
C G Am
Aš noriu būt toks kaip Tu – 
F E Am
Tuo indu per kurį veiki Tu
F G C
Aš noriu būt toks kaip Tu.
 C G Am8. AŠ PASITIKIU
,
F A7 D G7
Viešpatie, Tavim
C E Am F C G C
Aš pasitikėsiu, Viešpatie. 
Dm G C Am
Aš aukštinsiu Tave nuolatos, 
Dm G C G
Klusnus Tau būsiu amžinai,
C E AmF C G C
Aš pasitikėsiu, Viešpatie.
[D] G D G D
 
9.AŠ TROKŠTU BŪT ŠVENTAS
,šventas 
Em G A D
Toks kaip mano Viešpats – šventas
G A D D7
Skaistink mano rūbą 
G A D A
Baltą be dėmės ir kaltės
G A D Hm
Trokštu Tau patikti
D G A
Ir gyvenimu šlovinti Tave!
 C Am10. ATEIK, JĖZAU, ATEIK! /x2C Am
Vesk mus, Jėzau. /x2
C Am C
Vesk mus, Jėzau, į amžiną šventę.Ateik, Jėzau, ateik! x 2Vesk mus, Jėzau. x 2Vesk mus, Jėzau, į meilės puotą.Ateik, Jėzau, ateik! x 2Mes būsim tokie, kaip Tu. x 2Mes būsim tokie, kaip Tu, veidu į veidą.
Hm G A Hm11. ATE-EIK, O DVASIA ŠVENTOJI
,
G D A Hm
Ir ši-irdis meile uždek, 
G D A D
Išlie---ki savo malonę
G A Em Hm
Ir mokyki sekt Tave.
G D G D
Dvasia Švento-oji,
G D A Em
Liekis gyvybės versme.
G D G D
Dvasia Švento-oji,

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
diana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dovilė Arlikevičiūtė liked this
Jolanta Žemaitienė liked this
Jolanta Žemaitienė liked this
Karolina Raziūnienė liked this
Laura Alekniene liked this
Julius Armalis liked this
Edvardas Cesonis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->