Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.11. 1. OSNOVE EXCEL-a
1.2Osnovni pojmovi prilikom rada sa tabelama
1.2.1Koraci planiranja kreiranja tabele
1.3Pokretanje Excela
1.3.1Zaustavljanje Excela
1.3.2Windowsov interfejs
1.3.3Linija za naslov
1.3.3.1Korisćenje sistema komandi
1.3.4Meni linija
1.3.5Toolbar linija
1.3.5.1Padajuće palete
1.3.5.2Funkcije alata sa palete Standard
1.3.5.3Toolbar Drawing
1.3.5.4Linija za formatiranje
1.3.6Radni prozor
1.3.6.1Linija za označavanje kolona tabele
1.3.6.2Izgled linije za unošenje podataka
1.3.6.3Palete alatki - brzi pristup komandama
1.3.6.4Prikazivanje naziva alatki
1.3.6.5Premeštanje paleta sa alatkama
1.3.6.6Rad sa priručnim menijima
1.3.6.7Ubrzavanje rada pomoću prečica na tastaturi
1.3.6.8Komande sa potvrdom
1.3.6.9Komande koje čekaju unos
1.3.6.10Okviri za dijalog sa karticama
1.3.7Prikazivanje grafikona
1.3.8Podešavanje izgleda ćelija
1.3.9Spašavanje i štampanje radnih knjiga
1.3.10Kreiranje tabele
1.3.10.1Otvaranje nove tabele
1.3.10.2Upisivanje podataka u tabelu
1.3.10.3Proces unošenja podataka
1.3.10.4Izmena podataka u ćeliji
1.3.11Snimanje dokumenata
1.3.11.1Zatvaranje tabele
1.3.11.2Otvaranje postojeće tabele
1.3.12Uređivanje i oblikovanje tabela
1.3.12.1Formatiranje ćelija
1.3.12.2Unošenje formata
1.3.12.3Uravnavanje teksta
1.3.12.4Dimenzije ćelija
1.3.12.5Poravnavanje podataka u ćelijama
1.3.13Imenovanje ćelija
1.3.13.1Imenovanje grupe ćelija
1.3.14Brisanje sadržaja ćelija
1.3.15Kopiranje i pomeranje ćelija
1.3.16Promena dužine ćelija
1.3.16.1Prozor za promenu dužine ćelije (kolone)
1.3.17Radne sveske
1.3.17.1Izrada novih radnih svezaka
1.3.17.2Otvaranje postojećih radnih svezaka
1.3.17.3Kopiranje i premeštanje radnih listova
1.3.18U drugu radnu svesku - lakši naćin
1.3.18.2Koriščenje smislenih imena za radne listove
1.3.18.3Promena broja radnih listova
1.3.19Unošenje datuma
1.3.20Rad sa formulama
1.3.20.1Ispravljanje formula
1.3.20.2Alati za rad sa formulom
1.3.20.3Funkcija Wizard
1.3.21Rad sa funkcijama
1.3.21.1Umetanje funkcija
1.3.22Rad sa apsolutnim adresama
1.3.23Fascikle
1.3.23.1Promena karakteristika fascikle
1.3.23.2Rad sa grupama stranica
1.3.24Rad sa grupama ćelijama
1.3.25Ubacivanje i brisanje redova i kolona
1.4Baze podataka
1.4.1Osnovni pojmovi
1.4.2Kreiranje baze
1.4.3Kreiranje baza podataka- napomena
1.4.4Smeštanje datoteka
1.4.5Navigacija u Excel prozom
1.4.6Radsa radnim listovima
1.4.7Rad sa podacima
1.4.8A utomatsko popunja vanje i liste
1.4.9Štampanje
1.4.10Stilovi i šabloni
1.4.11Dijalog Forme
1.4.12Sumiranje podataka
1.4.13Zaštita podataka
1.4.14Statusna linija
1.4.15Radne sveske
1.4.16Otvaranje datoteka napravljenih u ranijim verzijama Excela
1.4.16.1Radni listovi u okviru radnih svezaka
1.4.17Rad sa celijama
1.4.17.1Reference ćelija
1.4.17.2Aktivna ćelija
1.4.18Dijagrami i graficki elementi
1.4.19Pomoc u toku rada
1.4.19.1Meni Help
1.4.19.2Korišćenje Office Assistanta
1.4.19.3Pretraživanje indeksa pomoći
1.4.19.4Dobijanje pomoći u skladu sa kontekstom
1.4.19.5Ostale vrste pomoći
1.4.19.6Traženje pomoći na određenu temu u programu Help
1.4.20Sta je novo u Excelu 8
1.4.21Excel i Internet
1.5.3Podela prozora na okna
1.5.3.1Zamrznuta okna
1.5.3.2Uklanjanje podele
1.5.3.3Zumiranje
1.5.4Rad sa radnim listovima
1.5.4.1Sve o celijama
1.5.4.2Aktivna ćelija
1.5.4.3Biranje više ćelija u isto vreme
1.5.4.4Tipovi ćelijskih podataka
1.5.5Unošenje podataka u ćeliju
1.5.5.1Unošenje brojeva
1.5.5.2Unošenje brojeva kao teksta
1.5.9Biranje ćelija pomoću tastature
1.5.10Kopiranje i premeštanje celija
1.5.10.1 Premeštanje i kopiranje ćelija pomoću miša
1.5.10.2Korišćenje priručnog menija za povlačenje i puštanje
1.5.10.3Premeštanje ćelija pomoću komandi iz menija
1.5.10.4Kopiranje ćelija pomoću komandi iz menija
1.5.11Umetanje i brisanje ćelija
1.5.11.1Umetanje ćelija
1.5.12Umetanje ćelija pomoću komandi iz menija
1.5.12.1Umetanje pomoću miša
1.5.12.2Brisanje ćelija
1.5.12.3Promena visine reda i širine kolone
1.5.13Razlika između brisanja ćelije i brisanja sadržaja ćelije
1.5.14Zadavanje širine kolone
1.5.14.1Promena širine kolone po meri podataka
1.5.14.2Visina reda
1.5.15Pretraživanje i zamena
1.5.15.1Pronalaženje vrednosti
1.5.15.2Definisanje oblasti pretraživanja
1.5.15.3Korišćenje džokera
1.5.16Korišcenje formula i funkcija
1.5.16.1Izraćunavanje pomoću formula
1.5.16.2Korišćenje alatke AutoSum
1.5.16.3Ručno unošenje formule
1.5.17Uređivanje formula
1.5.17.1Formatiranje formula sa prelomom reda radi bolje čitljivosti
1.5.17.2Aritmetički operatori u formulama
1.5.17.3Redosled izračunavanja
1.5.17.4Promena redosleda računskih radnji
1.5.17.5Spajanje teksta
1.5.17.6Kada formule kao rezultat daju grešku
1.5.18Šta su kružne reference
1.5.19Zamrzavanje vrednosti
1.5.20Reference ćelija
1.5.21Stilovi referenci u Excelu
1.5.22Razlikovanje vrsta referend
1.5.22.1Apsolutne reference
1.5.22.2Relativne reference
1.5.23Upotreba apsolutne i relativne reference?
1.5.24Kombinovane reference
1.5.25Pozivanje na više ćelija
1.5.25.1Unošenje referenci ćelija mišem
1.5.25.2Pozivanje na druge radne listove u okviru iste radne sveske
1.5.25.3Ćemu pozivanje na druge listove?
1.5.26Spoljne reference:
1.5.26.1Pozivanje na radni list u okviru druge radne sveske
1.5.27Šta se dešava sa referencama pri premeštanju ćelija?
1.5.28Prednosti korišćenja veza
1.5.29Reference stila R1C1
1.5.30Prepoznavanje veznih putanja
1.5.31Promena veze
1.5.32Otvaranje zavisne radne sveske
1.5.32.1Izbegavanje velikih datoteka radnih svezaka kada se koriste spoljne veze
1.5.33Hiperveze
1.5.33.1Izbegnite upozorenje o ažuriranju veza
1.5.33.2Korišcenje funkcija radnog lista
1.5.33.3Uparivanje zagrada u formulama
1.5.34Reference no obicnom jeziku
1.5.35Reference preseka reda i kolone
1.5.36Podrazumevani presek
1.5.37Preračunavanje radnog lista
1.5.38Režimi preračunavanja
1.5.38.1Automatsko preračunavanje
1.5.38.2Automatsko preračunavanje isključujući tabele
1.5.38.3Ručno preračunavanje
1.5.38.4Preciznost prema prikazanim vrednostima
1.5.38.5Proširivanje formule SUM da obuhvati umetnute redove
1.6Formatiranje radnih listova
1.6.1Rad sa fontovima
1.6.2Primena formata fontova
1.6.2.1Promena standardnog fonta radne sveske
1.6.3Dodavanje okvira ćelijama
1.6.3.1Linije mreže nisu isto što i linije okvira
1.6.4Alat za uokvirivanje
1.6.5Primena šrafura i boja
1.6.6Alatke za bojenje i šrafiranje
1.6.7Poravnavanje stavki u celijama
1.6.7.1Kontrola horizontalnog poravnavanja
1.6.8Popunjavanje čelije jednim istim znakom
1.6.8.1Centriranje preko selekcije
1.6.8.2Centriranje i spajanje
1.6.8.3Kontrola vertikalnog poravnavanja
1.6.8.4Ponovljeno centriranje preko više ćelija
1.6.9Promena izgleda teksta opcijama Text control
1.6.9.1Wrap Text
1.6.9.2Shrink to fit
1.6.9.3Merge cells
1.6.10Orijentacija teksta u ćeliji
1.6.10.1Rad sa alatkama za poravnavanje
1.6.11Formatiranje brojeva
1.6.11.1Korišćenje formata brojeva
1.6.12Simboli formata
1.6.13Simboli za formatiranje datuma i vremena
1.6.13.1Formati brojeva prilagođeni korisniku
1.6.13.2Definisanje novih formata brojeva
1.6.13.3Namensko formatiranje brojeva za proteklo vreme
1.6.13.4Primena novih formata brojeva
1.6.13.5Brisanje novih formata brojeva
1.6.13.6Uslovno formatiranje
1.6.13.7Tri načina za skrivanje nula na radnom listu
1.6.14Korišćenje alatke format Painter
1.6.15Prednosti automatskog formatiranja
1.6.15.1Primena opcije AutoFormat
1.6.15.2Formiranje stilova prema primeru
1.6.15.3Učinite da ćelije izgledaju trodimenzionalno
1.6.15.4Eksplicitno formiranje stilova
1.6.15.5Promena definicije stila
1.6.15.6Primena stila
1.6.15.7Brisanje stila
1.6.16Kombinovanje stilova različitih radnih svezaka
1.6.16.1Kopiranje formata i stilova u drugu radnu svesku
1.6.17Formatiranje pozadine radnih listova
1.6.18Izmena ugrađenih stilova
1.6.19Saveti o dizajniranju radnih listova
1.7Stampanje radnih listova
1.7.1Priprema radnih listova za štampanje
1.7.2Definisanje izgleda štampanih strana
1.7.2.1Podešavanje margina
1.7.3Zaglavlja i podnožja
1.7.3.1Upotreba gotovih zaglavlja i podnožja
1.7.3.2Izrada novih zaglavlja i podnožja
1.7.3.3Promena opcija kartice Sheet
1.7.3.4Zadavanje površine za štampanje
1.7.3.5Postavljanje više prostora za štampanje na istoj strani
1.7.3.6Postavljanje naslova za štampanje
1.7.3.7Brisanje površine za štampanje ili naslova za štampanje
1.7.4Pregled radnog lista na ekranu pre štampanja
1.7.4.1Zumiranje prikaza pre štampanja
1.7.4.2Dugmad za pregled pre štampanja
1.7.5Podešavanje preloma strane
1.7.5.1Automatski prelom strane
1.7.5.2Ručni prelom strane
1.7.5.3Uklanjanje ručnog preloma strane
1.7.5.4Biranje stampača
1.7.5.5Štampanje delova radnog lista
1.7.5.6Štampanje nekoliko strana
1.7.5.7Štampanje formula
1.7.5.8Štampanje skupova iz raznih radnih listova na istoj strani
1.8Povećanje produktivnosti
1.8.1Ispravljanje grešaka poništavanjem izdatih komandi
1.8.1.1Ponavljanje poslednje komande pomoću Edit > Repeat
1.8.1.2Transponovanje redova i kolona
1.8.1.3Unošenje kopirane ćelije sa Enter
1.8.1.4Izračunavanje vrednosti izraza sadržanih u formuli
1.8.1.5Unošenje iste formule u više ćelija
1.8.1.6Prikazivanje više redova u ćeliji
1.8.1.7Kako da brzo napravite tabelu sa brojevima
1.8.1.8Unošenje brojeva sa automatskim odvajanjem decimalnih mesta
1.8.1.9Automatsko pomeranje aktivne ćelije posle pritiska na Enter
1.8.1.10Uređivanje više radnih listova u isto vreme
1.8.1.11Unošenje brojeva i datuma
1.8.1.12Unošenje broja koji će biti tretiran kao tekst
1.8.1.13Formatiranje broja sa zadržanom nulom na prvom mestu
1.8.1.14Unosenje tekućeg datuma i vremena
1.8.2Radne sveske, radni listovi i prozori
1.8.2.1Prečica za otvaranje radnog lista
1.8.2.2Snimanje radnog prostora
1.8.2.3Automatska izrada rezervnih kopija
1.8.3Ubrzavanje unosa podataka opcijom Autofill
1.8.3.1Upotreba ručice za popunu
1.8.3.2Uspostavljanje AutoFill trenda
1.8.3.3Vežba za AutoFill
1.8.3.4AutoFill zasnovan na susednim ćelijama
1.8.3.5Upotreba namenskih Autofillova
1.8.3.6Definisanje namenskih lista
1.8.3.7Primena namenskog AutoFilla
1.8.3.8Uređivanje i brisanje liste
1.8.3.93-D popune
1.8.4Prilagođavanje komandnih paleta
1.8.4.1Dodavanje komandi na ugrađenu komandnu paletu
1.8.4.2Pravljenje nove komandne palete
1.8.5Upotreba matričnih formula
1.8.6.1jasnost i dokumentovanost
1.8.6.2Bolja povezanost radnih svezaka
1.8.6.3Poboljšana funkcionalnost
1.8.6.4Veća produktivnost
1.8.6.5Regularna i neregularna imena
1.8.6.6Imena i velicina slova
1.8.6.7Imenovanje ćelija
1.8.6.8Korišćenje polja za ime
1.8.6.9Korišćenje dijaloga Define Name
1.8.6.10Korišćenje dijaloga Create Names
1.8.6.11Imenovanje nesusednih ćelija
1.8.6.12Brisanje imena
1.8.6.13Pozivanje na imenovane celije u formulama
1.8.6.14Unošenje imena u formule
1.8.7Imenovanje po završenom poslu
1.8.7.1Opcija Ignore Relative/Absolute
1.8.7.2Opcija Use row and column names
1.8.7.3Dodatne opcije
1.8.8Imenovanje konstanti
1.8.8.1Definisanje imenovane konstante
1.8.8.2Ispravljanje grešaka #NAME? ^
1.8.9Imena koja se odnose na celije iz drugih radnih listova
1.8.9.1Primena imena na spoljne reference
1.8.9.2Ćuvanje vrednosti iz spoljnih referenci
1.8.9.3Imenujte spoljne reference
1.8.10Centralizovanje logike korišćenjem imenovanih formula
1.8.10.1Trik sa CellAbove
1.8.11Korišcenje imenovanih formula za obrazovanje dinamickih imenovanih skupova
1.8.11.1Analiza korišćenjem dinamički imenovanog skupa
1.8.11.2Imenovane matricne konstante
1.8.12Primenjivanje imena na nivou radne sveske ili radnog lista
1.8.12.1Globalna imena
1.8.12.2Lokalna imena
1.8.12.3Prečica za definisanje lokalnih imena
1.8.12.4Pravila za imenovanje
1.8.12.5Pravila specifična za model
1.8.13Kako da odjednom pregledate sva imena
1.9Znacajne funkcije radnoj lista
1.9.1Izracunavanje zbirova i međuzbirova
1.9.1.1SUBTOTAL u akciji
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Excel 97 - Kompletan Vodic

Excel 97 - Kompletan Vodic

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:
Published by Empires Allies

More info:

Published by: Empires Allies on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 56 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 60 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 66 to 116 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->