Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spurgeon i Bonhoeffer

Spurgeon i Bonhoeffer

Ratings: (0)|Views: 230|Likes:
Published by api-3813457
Theology, spirituality
\

\
(Croatian)
Theology, spirituality
\

\
(Croatian)

More info:

Published by: api-3813457 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TEOLO\u0160KI FAKULTET "MATIJA VLA\u010cI\u0106 ILIRIK" S PRAVOM JAVNOSTI
ZAGREB
Naslanja li se Bonhoeffer na Spurgeona?
(Did Bonhoeffer lean on Spurgeon?)
Spurgeonova i Bonhoefferova homiletika
predava\u010d: dr. sc. Rainer Ebeling
Jasmin Koso
svibanj, 2008.
1
Oslanja li se Bonhoeffer na Spurgeona?

Svrha ovoga rada jest usporediti poglede i rad dvojice poznatih kr\u0161\u0107anskih u\u010ditelja i propovjednika, Charlesa Haddona Spurgeona i Dietricha Bonhoeffera te ustanoviti postoji li povezanost izme\u0111u njih dvojice, odnosno je li Dietrich Bonhoeffer u svome radu i u\u010denju nasljedovao, inspirirao se i oslanjao na Charlesa Haddona Spurgeona. Njih dvojica \u017eivjeli su u razli\u010ditim vremenima i okolnostima: Spurgeon u Engleskoj u 19. stolje\u0107u, u vrijeme evangelikalnog probu\u0111enja, a Bonhoeffer u Njema\u010dkoj u prvoj polovici 20. stolje\u0107a, pod prijetnjom nacisti\u010dkog mraka. Koliko se Bonhoeffer u druga\u010dijim okolnostima svoga vremena mogao osloniti i ugledati na Spurgeona te inspirirati njegovim djelom? Koliko se mi, dana\u0161nji kr\u0161\u0107ani, u \u017eivotu i slu\u017ebi mo\u017eemo ugledati na Spurgeona i Bonhoeffera, te u\u010diti od njih?

Glavni dio ovoga rada donosi usporedbu odlomaka i misli iz znamenitih Spurgeonovih i
Bonhoefferovih djela, a zavr\u0161ava vlastitim zaklju\u010dkom autora.
***

Kod obojice, Spurgeona i Boenheffera, primje\u0107uje se isti senzibilitet, \u017eelja da u \u017eivotu budu vo\u0111eni ne nekom idejom, ili ideologijom, ve\u0107 raspetim i uskrslim, \u017eivim Isusom Kristom. Obojica te\u017ee tome da im Bo\u017eja rije\u010d bude najvi\u0161e mjerilo i vodstvo u propovijedanju, a ne njihove vlastite te\u017enje, sklonosti i nagnu\u0107a. Obojica pokazuju istu sklonost i \u017eelju k nasljedovanju Krista, samoodricanju i no\u0161enju svoga kri\u017ea. To su oznake istinskog Kristovog u\u010denika: vidjeti samo Njega pred sobom, a ne sebe, a ne te\u0161ko\u0107e kri\u017ea i puta kojim se prolazi. U tom kontekstu, u kontekstu \u017eivoga Krista oni razumiju i Bo\u017eju rije\u010d i njome se koriste. Koriste Pismo kao ono koje svjedo\u010di za Krista i kao ono za koje svjedo\u010di Krist. Duh Sveti vodi ih u propovijedanju po svojoj Rije\u010di.

\u017divi Isus Krist - Bo\u017eja Rije\u010d onaj je koji poziva svoje u\u010denike, njemu vjeruju, slijede ga
te po Svetom Duhu tra\u017ee nadahnu\u0107e u propovijedanju. Samo u vjeri i nasljedovanju2

\u017eivoga Isusa Krista, \u010dovjek mo\u017ee biti oslobo\u0111en ropstva grijehu, bremena Zakona i samonametnutih o\u010dekivanja i vrijednosti, odnosno od samoga sebe. Vjerovati u uskrsloga i \u017eivoga Isusa Krista zapravo i zna\u010di slijediti ga. \u201e\u0160to je pak re\u010deno o sadr\u017eaju nasljedovanja? Slijedi me, hodi za mnom! To je sve. Samo i\u0107i za njim, to je ne\u0161to sasvim besadr\u017eajno. To zaista nije neki \u017eivotni program, \u010dije bi ispunjenje izgledalo smislenim, to nije nekakav cilj, nekakav ideal, za kojim bi, \u010dini se trebalo stremiti. Ne izgleda kao stvar za koju bi se, ljudski gledaju\u0107i, isplatilo ne\u0161to \u017ertvovati, a kamoli sebe samoga. I \u0161to se doga\u0111a? Pozvani napu\u0161ta sve \u0161to ima, ne da bi time u\u010dinio ne\u0161to posebno vrijedno, ve\u0107 jednostavno zbog samog poziva, jer ina\u010de ne bi mogao i\u0107i za Isusom.\u201c1 \u201e Nasljedovanje je vezivanje na Krista; zbog Krista mora biti i nasljedovanja. Neka ideja o Kristu, neki teolo\u0161ki sustav, neka op\u0107a religiozna spoznaja o milosti ili o opra\u0161tanju grijeha ne \u010dini nasljedovanje nu\u017enim, \u0161tovi\u0161e, zapravo ga isklju\u010duje i pravi mu je neprijatelj. Jednoj ideji se pristupa odnosom spoznaje, odu\u0161evljenosti, mo\u017eda \u010dak i ostvarenja, no nikad s osobnim poslu\u0161nim nasljedovanjem. Kr\u0161\u0107anstvo bez \u017eivoga Isusa Krista nu\u017eno ostaje jedno kr\u0161\u0107anstvo bez nasljedovanja; kr\u0161\u0107anstvo bez nasljedovanja je i uvijek kr\u0161\u0107anstvo bez Isusa Krista, ono je tada ideja ili mit.\u201c2 \u201eNasljedovati zna\u010di \u010diniti odre\u0111ene korake. Ve\u0107 prvi korak, koji uslje\u0111uje na poziv, dijeli nasljedovatelja od njegove prija\u0161nje egzistencije. Ako poziv na nasljedovanje odmah stvara jednu novu situaciju. U staroj se situaciji ostajanje i nasljedovanje isklju\u010duju. To je bilo sasvim vidljivo. Carinik je najprije morao napustiti carinarnicu, Petar mre\u017ee, da bi slijedili Isusa. No u na\u0161im je o\u010dima ve\u0107 i tada sasvim druk\u010dije moglo biti. Isus je cariniku mogao dati jednu novu spoznaju o Bogu i ostaviti ga u staroj situaciji. Kada Isus ne bi bio utjelovljeni Bo\u017eji Sin, to bi bilo mogu\u0107e. Ali jer je Isus - Krist, time je od po\u010detka moralo biti jasno da njegova rije\u010d nije neki nauk, nego stvaranje jedne nove egzistencije. Bitno je bilo po\u0107i za Isusom. Koga je on pozvao, tim mu je bilo re\u010deno da za njega postoji jo\u0161 samo jedna mogu\u0107nost vjere u Isusa, i ta naime, da sve ostavi i po\u0111e s utjelovljenim Sinom Bo\u017ejim.\u201c3 \u201eTako dugo dok Levi sjedi na carinarnici i Petar kod mre\u017ea, tako dugo oni mogu svoje zanimanje po\u0161teno i vjerno obavljati, tako dugo mogu imati stare i nove spoznaje o Bogu, ali ako \u017eele nau\u010diti vjerovati Bogu, tada moraju slijediti utjelovljenog Sina Bo\u017ejeg, s njim zajedno i\u0107i. Prije

1 Dietrich Bonhoeffer Cijena u\u010deni\u0161tva (Izvori, kr\u0161\u0107anski nakladni zavod, Osijek, 1995.), 30.
2 Ibid. 31.
3 Ibid. 34.

3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
parmenides112 liked this
danijelisimus liked this
vbezjak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->