Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT GHÉP NỐI MÁY TÍNH
1.1. Cấu trúc chung của hệ thống
1.2. Yêu cầu trao đổi tin của máy vi tính đối với môi trường bên ngoài
1.2.1 Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành
1.2.2 Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài trong hệ đo lường – điều khiển
1.2.3 Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính
1.3. Dạng và các loại tin trao đổi giữa máy vi tính và thiết bị ngoài (TBN)
1.3.2 Các loại tin
1.4. Vai trò và nhiệm vụ của khối ghép nối
1.4.1 Vai trò
1.4.2 Nhiệm vụ
1.5. Cấu trúc chung của một hệ ghép nối máy tính
1.5.1 Cấu trúc đường tín hiệu của KGN với Máy tính
1.5.2 Cấu trúc chung của một khối ghép nối
1.6. Chương trình phục vụ trao đổi tin cho khối ghép nối
1.6.1 Lập trình hợp ngữ (assembly)
1.6.2 Lập trình Pascal
1.6.3 Lập trình C/C++
CHƯƠNG 2 GIAO TIẾP VỚI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ
Khái niệm tín hiệu tương tự và hệ đo lường điều khiển số
2.1. Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự DACs
2.2. Chuyển đổi tín hiệu tương tự - số ADC:
2.2.1 Các tham số chính của một ADC
2.2.2 Bộ biến đổi AD theo hàm dốc
2.2.3 A/D xấp xỉ tiệm cận
2.2.4 Tích phân sườn dốc
2.2.5 Flash ADC
2.2.6 Một số vi mạch ADC thông dụng
CHƯƠNG 3 THỦ TỤC TRAO ĐỔI DỮ LIỆU CỦA MÁY TÍNH
3.1. Các chế độ trao đổi dữ liệu của máy tính
3.2. Trao đổi tin ngắt vi xử lý
3.2.1 Các loại ngắt của máy PC
3.2.2 Xử lý ngắt cứng trong IBM - PC:
3.2.3 Lập trình xử lý ngắt cứng:
3.3. Trao đổi tin trực tiếp bộ nhớ
3.3.1 Cơ chế hoạt động:
3.3.2 Hoạt động của DMAC:
3.3.3 Chip điều khiển truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMAC 8237
CHƯƠNG 4 GHÉP NỐI QUA RÃNH CẮM MỞ RỘNG
- Đặt vấn đề
4.1. Bus PC
4.2. Bus ISA (16 bit)
4.3. Bus PCI
4.4. Ghép nối qua khe cắm mở rộng
4.4.1 Một số đặc điểm của Card ISA
4.4.2 Giải mã địa chỉ và kết nối Bus dữ liệu
CHƯƠNG 5 GHÉP NỐI TRAO ĐỔI TIN SONG SONG
- Khối ghép nối song song đơn giản
5.1. Các vi mạch đệm, chốt (74LS245, 74LS373)
5.1.1 Vi mạch đệm 74LS245:
5.1.2 Vi mạch chốt 74LS373:
5.2. Vi mạch PPI 8255A
5.2.1 Giới thiệu chung
5.2.2 Các lệnh ghi và đọc các cổng và các thanh ghi điều khiển
5.2.3 Các từ điều khiển
5.2.4 Ghép nối 8255A với Máy tính và TBN
5.3. Ghép nối song song qua cổng máy in
5.3.1 Giới thiệu chung
5.3.2 Cấu trúc cổng máy in
5.3.4 EPP - Enhanced Parallel Port
CHƯƠNG 6 GHÉP NỐI TRAO ĐỔI TIN NỐI TIẾP
6.2. Yêu cầu và thủ tục trao đổi tin nối tiếp:
6.2.1 Yêu cầu:
6.2.2 Trao đổi tin đồng bộ: Synchronous
6.2.3 Trao đổi tin không đồng bộ - Asynchronous:
6.3. Truyền thông nối tiếp sử dụng giao diện RS-232:
6.3.1 Quá trình truyền một byte dữ liệu:
6.3.2 Cổng nối tiếp RS 232
6.4. Giao tiếp USB của máy PC:
6.4.1 Giới thiệu chung
6.4.2 Mô tả hệ thống USB
6.4.3 Giao diện vật lý
6.4.4 Sự điểm danh
6.4.5 Các kiểu truyền USB
6.4.6 Giao thức USB
6.4.7 Khuôn dạng các gói tin
CHƯƠNG 7 GIAO TIẾP VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI CƠ BẢN
7.1. Giao tiếp với bàn phím và chuột
7.1.1 Bàn phím
7.1.2 Chuột
7.2. Giao tiếp PC Game
7.3. Monitor và card giao diện đồ hoạ
7.3.1 Nguyên lý hiện ảnh trên monitor
7.3.2 Card giao tiếp đồ họa
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
66544870-GNMT-NTL-for-Print-10-2010

66544870-GNMT-NTL-for-Print-10-2010

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by Huuman Nguyen

More info:

Published by: Huuman Nguyen on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 85 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 90 to 104 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 108 to 128 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->