Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Razglej.se » Komentar

Razglej.se » Komentar

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
I
šč
ite po strani...
 
I
šč
i
DomovKontaktNewsletterO straniAktualnoIntervjuKomentarZanimivosti
Ali je zasebni kapital zares u
č
inkovit?
Datum objave: petek, 28. oktober 2011Iskanje razlogov za globalno finan
č
no krizo in prepre
č
evanje mo
ž
nosti morebitneponovitve leta 1930 bi bilo precej olaj
š
ano,
č
e bi smeli s prstom pokazati na krivce. Astar
š
i so nas u
č
ili, da to ni lepo,
š
e manj pa pravi
č
no, zato nam ostane le po
č
asnokopanje izpod ru
š
evin propadlih, neko
č
mo
č
no uspe
š
nih podjetij in praskanje prahu z[...]Oznake:
Terrafolk in Simboli
č
ni orkesternavdu
š
ili polno Gallusovo dvorano
Datum objave: ponedeljek, 24. oktober 2011Polna Gallusova dvorana Cankarjevega doma je bila ravno prav
š
nja kulisa zadogodek, ki je imel za vse ljubitelje dobre glasbe precej globlji pomen, kot bi lahkosodili po (relativno) skromnem medijskem odzivu. Bo
ž
e dr
ž
alo, da ima ve
č
inaslovenskih medijev do tovrstne glasbe prav sme
š
en odnos. Lahko bi rekli, da so fantjein punce preve
č
[...]Oznake:
 
 
 
Datum objave: ponedeljek, 17. oktober 2011
Č
e ne
š
tejemo nekaj dovolj obskurnih ali eksoti
č
nih dr
ž
av tam nekje dale
č
, jekapitalizem v zadnjih dveh desetletjih dosegel globalni monopol. In kot vsi monopolisti, je tudi ta dve desetletji utrjeval polo
ž
aj za vse tiste, ki jih je po definiciji zastopal –lastnike kapitala. Slovenija ni bila nobena izjema. Pravzaprav so se manj
š
e razlikepokazale [...]Oznake:
Zoran Jankovi
ć
, Gregor Virant, TRSMatja
ž
a Han
ž
ka in
ž
upansko Gibanje zaSlovenijo novi na leto
š
njih volitvah?
Datum objave: petek, 14. oktober 2011
Č
e ni
č
drugega, bi moralo dogajanje na slovenski politi
č
ni sceni zadnjih nekaj tednovpodpisanega komentatorja veseliti, saj se na politi
č
nem trgu (kon
č
no?) pojavlja nekajnovih (ker ne moremo re
č
i obrazov) organizacij – bodisi strank, bodisi dru
š
tev. Bistvenovpra
š
anje za komentatorja pa
š
e vedno ostaja, ali ta nova imena volivkam in volivcem,pove
č
ini naveli
č
anim politikantstva [...]Oznake:
Zgodba o uspehu, ki ga ni!
Datum objave: ponedeljek, 3. oktober 2011Zgodbo o uspehu bi seveda lahko za
č
el pisati
š
e druga
č
e, uspe
š
neje, a ni
č
takega seni zgodilo, kar bi me spodbudilo k takemu pisanju. Ni
č
optimizma in zanosa ni ve
č
vna
š
i dolini
Š
entflorjanski. Imeli smo vlade, ki so bile bolj same sebi namen,samov
š
e
č
ne, namesto da bi bile v
š
e
č
ne nam, ki smo jim zaupali, [...]Oznake:
Pred
č
asne volitve kot na
č
in pre
ž
ivetjave
č
ine strank
Datum objave: petek, 30. september 2011Po dolgem
č
asu so si bile zadnje dni slovenske parlamentarne stranke popolnomaenotne. Ciniki bi dejali, da skoraj tako kot v skrbi za svoja omre
ž
 ja, kadar so na oblasti.Pa pustimo cinizme in poskusimo ugotoviti vzroke te tako netipi
č
ne enotnosti koalicijein opozicije.
 
Glede na stanje v dr
ž
avi, predvsem pa na razpolo
ž
enje volilnega telesa, je odlo
č
itev[...]Oznake:
Volivci se moramo samoorganizirati!
Datum objave: petek, 23. september 2011Moj dana
š
nji komentar bo zelo kratek. Izzvala ga je v
č
eraj
š
nja oddaja PoglediSlovenije. Ve
č
kot polovica volivk in volivcev namre
č
po vseh mo
ž
nih raziskavah
ž
elinove obraze in nov pristop k upravljanju javnega dobra v Sloveniji, mediji pa namponujajo vedno iste, utrujene obraze s stokrat pre
ž
ve
č
enimi frazami! Da bi se sedanjipolitiki bistveno spremenili [...]Oznake:
Kdo mi je ukradel dr
ž
avo?
Datum objave:
č
etrtek, 22. september 2011Od za
č
etka svetovne gospodarske krize mineva
ž
e tretje leto. Pribli
ž
no od takrat naprejne mine dan, ko v poro
č
ilih ne bi poslu
š
al ali bral novinarskih trditev, da so nam lobiji inrazna omre
ž
 ja ukradla dr
ž
avo. In
č
e dr
ž
avo razumemo kot najmanj
š
i skupniimenovalec interesov neke skupine ljudi, potem so tisti, ki so ukradli dr
ž
avo, za [...]Oznake:
Bomo dobili resno alternativo sedanjipolitiki?
Datum objave:
č
etrtek, 15. september 2011
Č
e vsaj povr
š
no spremljamo javnomnenjske raziskave v zadnjem letu dni, lahkougotovimo, da je prakti
č
no polovica slovenskega volilnega telesa nezadovoljna ssedanjo strankarsko politiko, pa naj si bo leva ali desna.
Č
e malenkost
š
pekuliramo, bilahko rekli, da ob
č
utni del javnosti ob krajah skupnega premo
ž
enja, ki so se dogajale vteh dveh desetletjih obstoja dr
ž
ave, [...]Oznake:
Slovenski nogometa
š
i brez EP 2012… innavija
č
i?
Datum objave: sreda, 7. september 2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->