Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kako Ljubav Ode

Kako Ljubav Ode

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 720|Likes:
Published by api-3746348

More info:

Published by: api-3746348 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

harold robbins
kako ljubav ode
na Elo zakona za maloljetne
\ufffd
"svakome maloljetniku pod jurisdikcijom suda za maloljetne treba osigurati
pasku i usmjerenje, po mogu nosti u njegovu vlastitom domu, koji e odgovarati
\ufffd
\ufffd
duhovnoj, emocionalnoj, mentalnoj i tjelesnoj dobrobiti maloljetnika i najboljoj
koristi dr ave; treba o uvati i ja ati obiteljske veze maloljetnika, kad god je to
\ufffd
\ufffd
\ufffd
mogu e, udaljuju i ga iz skrbni tva njegovih roditelja jedino kad njegova dobrobit
\ufffd
\ufffd
\ufffd
ili sigurnost i za tita javnosti ne mogu biti na primjereni na in za ti eni bez
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
udaljavanja; a kada se maloljetnika udalji iz njegove obitelji, treba mu osigurati
skrb, pasku i disciplinu to je mogu e istovjetniju onoj koju bi mu trebali
\ufffd
\ufffd
pru iti njegovi roditelji."
\ufffd
lan 502, poglavlje 2, zakona o dobrobiti i javnoj
skrbi dr ave kalifornije
\ufffd
\ufffd
1bio je to dan za one koji gube.

ujutro dobih na poslu nogu. poslije podne maris posla dugu loptu, i dok su ga
televizijske kamere slijedile oko baza, vjerojatno ste zapazili izraze na licima
"cincinnati redsa" i nekako osjetili da je runda gotova, premda su se trebale
odigrati jo

etiri igre. onda je te no i zazvonio telefon i izvukao me iz besana
\ufffd \ufffd
\ufffd
kreveta, na kome sam le ao zagledan u sivocrni strop i nastojao' biti to ti i,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
oslu kuju i elizabeth koja se na susjednom krevetu pretvarala da spava.
\ufffd
\ufffd
bezli ni glas telefonistice s me ugradske prigu eno
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zapjeva:
- gospodina lukea careyja, mool'm. me ugradski
\ufffd

pozrv.
- na telefonu - rekoh.
za to je vrijeme elizabeth ve bila upalila svoju svjetiljku. sjedila je

\ufffd

uspravljena na krevetu, a duga joj plava kosa padala preko nagih ramena.
- tko je to? - zaustila je tiho.
- ne znam - rekoh brzo. - me ugradska.

\ufffd
- mo da je to zbog onoga tvog posla u davtoni - re e puna nade. - onoga o kome si
\ufffd
\ufffd
pisao.
na telefonu se oglasi muiki glas. imao je slabi zapadnja ki naglasak.
\ufffd
- gospodin carey?
- da.
- gospodin luke carey?
- tako je - rekoh. postajao sam malko uznemiren. ako se to nekome inilo kao vic,
\ufffd
meni zacijelo nije.
9- ovdje narednik joe flynn iz policije san francisca. - naglasak sada bija e
\ufffd
zamjetljiviji. - vi imate k er po imenu danielle?
\ufffd
nenadam" strah zgr i mi utrobu.
\ufffd
- da, imam - rekoh brzo. - zar ne to nije u redu?
\ufffd
- rekao bih da nije - re e polako. - upravo je po inila ubojstvo!
\ufffd
\ufffd
reakcije su udne stvari. na trenutak sam se gotovo nasmijao. prividjelo mi se
\ufffd
njeno slomljeno krvavo tijelo kako le i rastrgano na nekom usamljenom putu.
\ufffd
zagrizao sam u jezik kako bih zadr ao rije i: "je li to sve?" umjesto toga, naglas
\ufffd
\ufffd

zapitah:
- je li ona dobro?
- dobro je - odvrati narednikov glas.
- mogu li s njom razgovarati?
- ne mo ete do jutra - odgovorio je. - ona je na putu za sud za maloljetne.

\ufffd
- je li njena majka u blizini? - zapitah. - mogu li razgovarati s njom?
- aa - re e. - ona j'e gore u svojoj sobi, ima napad histerije. misum da joj
\ufffd
lije nik upravo daje inj'ekciju.
\ufffd
- postoji li uop e netko s kime bih sada mogao razgovarati?
\ufffd
- gospodin gordon je s va om k eri na putu za sud za maloljetne.
\ufffd
\ufffd
- je li to harris gordon? - upitah.
- aha - odgovori on. - fi kal osobno. on me i zamolio da vas nazovem.
\ufffd
harris gordon. fi kal. tako su ga ondje zvali. najbolji koji j'e postojao. i
\ufffd
naj'skuplji. morao sam znati. on je zastupao noru u na oj brakorazvodnoj parnici i
\ufffd
na inio od mog odvjetnika majmuna. po eo sam se ne to bolj'e osje ati. ako ga je
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
pozvala, zna i da nora nije bila pretjerano histeri na.
\ufffd
\ufffd
u policaj evu glasu osjeti se prizvuk radoznalosti.
\ufffd
- zar ne elite znati koga je ubila va a k i?
\ufffd
\ufffd
\ufffd
onako kako je on to rekao, zvu alo je "ub'la".
\ufffd
- jo uvij'ek ne mogu vjerovati - rekoh. - dani nikoga ne bi povrijedila. jo joj
\ufffd
\ufffd
nije ni petnaest.
- ipak, ubila ga je - re e bez okoli anja.
\ufffd
\ufffd

- koga? - upitah.
10
- tonvja riccija - re e. u njegovu se glasu pojavi ne to zlobno. - frajera va e

\ufffd
\ufffd
\ufffd
ene.
\ufffd- ona nije moja ena - rekao sam. - rastavlj'eni smo jedanaest godina.
\ufffd
- ubola ga je u trbuh jednim od kiparskih dlij'eta to ih va a ena dr i u
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
ateljeu. bilo je o tro poput britve. rasparalo ga je kao bajuneta. posvuda je bilo
\ufffd
krvi.
sumnjam da je uop e uo to sam rekao.
\ufffd \ufffd
\ufffd
-
ini se da j'e to jedan od onih slu ajeva gdje se mu karac spetlja s objema, pa
\ufffd
\ufffd
\ufffd
je mala postala ljubomorna.
osjetih kako mi se u grlu di e muonina. sna no progutah i potisnuh je nadolje.
\ufffd
\ufffd
- ja poznajem svoju k er, naredni e - rekao sam. - ne znam za to ga je ubila niti
\ufffd
\ufffd
\ufffd
je li ga ubila, a ako jest, kladio bih se u svoj ivot da to nije bio razlog.
\ufffd
- pro lo j'e ve vi e od est god'na otkako ste je vid'li - ustrajao je. - klinci
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
se za est godina na odre eni na in promijene. odrastu.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- ne da bi ubijali - rekoh. - ne danielle. - spustio sam slu alicu prije nego je
\ufffd
mogao izre i jo koju rije i okrenuo se prema krevetu.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
elizabeth je zurila u mene; plave joj o i bijahu irom otvorene.
\ufffd
\ufffd
- jesi ula?
\ufffd
kimnula je. hitro je ustala iz kreveta i kliznula u svoj ogrta .
\ufffd
- ali ne mogu vj'erovati.
- ni ja - rekoh tupo. - ona je jo dijete. istom joj je etrnaest i pol.
\ufffd
\ufffd
elizabeth me uze za ruku.
- do i u kuhinju. spremit u ti kavu.
\ufffd
\ufffd
sjedio sam u nekoj vrsti magle, sve dok mi u ruku nije stavila alicu vru e kave.
\ufffd
\ufffd
bija e to jedna od onih prilika kada ovjek misli o svemu a ipak ni o emu. u
\ufffd
\ufffd
\ufffd
svakom slu aj'u, ni o emu to se pamti. mo da o malim stvarima. kao o maloj
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
djevoj ici koja je prvi put u zoolo kom vrtu. ili se smije pjeni to je vjetar
\ufffd
\ufffd
\ufffd

donosi s mora u la jolli. i o tankom djecjem glasu:
11
- kako je zabavno ivjrti na brodu, tata! za to mama ne dodr ovamo i .ivi s

\ufffd
\ufffd
tobom, umjesto u onoj velikoj
itaroj ku i na vrhu biijega u san franciscu?
\ufffd
nasmije ili m u scbi ijetlvii se kako je danielle izgovarala san francisco - san
\ufffd
flancisko. to je nori uvijok smetalo. nora je uvijek govorila tako pravilno! nora
je uvijek u svemu bila to na. u svemu to su ljudi mogli vidjeti. ona je izvana
\ufffd
\ufffd
bila dama.
nora marguerite cecelia havden. u njoj je tekla ponosita krv panjolskih donova
\ufffd
stare kalifornije, vrela irska krv koja je postavljala prugu zapadnih eljeznica i
\ufffd
ledena voda to je kru ila ilama bankara nove engleske. pomije ajte ih sve
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zajedno i dobili ste damu. s bogatstvom, mo i i zemljom. i sa udnom divljom
\ufffd
\ufffd
vrstom talenta to ju je izdizao iznad svih drugih.
\ufffd
jer, to god nora dotakla: kamen, ili metal, ili drvo, poprimalo bi oblik, ivot,
\ufffd
\ufffd
svoj vlastiti. a to god takla, a ve je imalo vlastiti oblik, ivot, ona bi
\ufffd
\ufffd
\ufffd
uni tila. znao sam to. jer sam znao to je u inila meni.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- popij kavu dok je vru a.
\ufffd
podigoh pogled. elizabethine o i postojano su me gledale. srknuh. osjetih kako mi
\ufffd
toplina mili u studen jkoja bija e moj eludac.
\ufffd
\ufffd
- hvala.

sjela mi je nasuprot.
- bio si negdje daleko. prisilih svoje misli da joj se vrate.
- razmi ljao sam.

\ufffd
- 0 danielli?
utke sam kimnuo o utjev i kako u meni gmi e krivnja. bija e to jo jedna odlika
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
koju je posjedovala nora. na in da vam se uvu e u pamet i zaposjedne misli koje bi
\ufffd
\ufffd
trebale biti upu ene nekome drugom.
\ufffd
-
to e u initi? - upitala je elizabeth.
\ufffd
\ufffd\ufffd \ufffd
- ne znam. ne znam to da radim. glas joj bija e topao i nje an.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- jadno dijete! utio sam.
\ufffd

- barem je njena majka uz nju.
12
gorko sam se nasmijao. nora nilkada nije bila ni sa kune. samo sa sobom.
- nora je imala napad bisterije. lije nik ju je smirio, za no as.

\ufffd
\ufffd
elizabeth je buljila u mene.
- ho e re i da je danielle sama?
\ufffd \ufffd
\ufffd
- njihov odvjetnik oti ao je s njom na sud za maloljetne - rekoh.
\ufffd
elizabeth me jo trenutak gledala a potom ustala i oti la do ormara. izvadila je
\ufffd
\ufffd
jo jednu alicu, a sa stalka za su enje iia slivniku uzela licu. tresla joj se
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
ruka. lica bubne na linoleum. po la je da je digne a onda se zaustavila.
\ufffd
\ufffd
- k vragu! - prokune. - osje am se tako nespretnom.
\ufffd
podigoh licu i sa stalka uzeh drugu. ona kavom napuni svoju alicu i ponovno
\ufffd
\ufffd
sjedne.
- prokletog li vremena za trudno u! nasmijao sam joj se.
\ufffd
- ne mo e se samo tebe kriviti. i ja sam u tome imao udjela.
\ufffd
o i joj se nisu micale s imojih.
\ufffd
- osje am se tako glupom i beskorisnom. kao kakva budala. pogotovu sad.
\ufffd
- ne budi blesava.
- nisam ja blesava - re e. - nisi ti elio ovo dijete. ja sam ga eljela.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- e, sad jesi blesava.
- imao si k er - re e. - tebi je to bilo dovoljno. ja sam ti tako er eljela dati
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
dijete. mislim da sam bila ljubomorna na nju. morala sam dokazati da sam barem u
ne emu dobra koliko i nora.
\ufffd
obi ao sam oko stola i sjeo pokraj nje. jo me uvijek gledala. rukama je primih za
\ufffd
\ufffd
lice.
- ni ta ti ne mora dokazivati. ja te volim. o i joj jo nisu napu tale moje.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd

- vidjela sam izraz na tvom licu kad si govorio o danielli. nedostajala ti je.
pomislila sam da ti ne bi toliko nedostajala kad bismo mi imali dijete.
najednom joj se o i ispuni e suzama. posegnula je za mojom rukom i spustila je na

\ufffd
\ufffd
svoj puni, vrsti trbuh.
\ufffd
13
- ti e voljeti na u bebu, zar ne, luke? upravo toliko koliko voli daniellu?
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
sagnuh se i prislonih glavu na ivot u njoj.
\ufffd
- zna da ho u - rekoh. - volim je ve sada.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- mo da e biti de ko.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
- nije va no - pro aptah. - oboje vas volim. rukama mi podi e glavu na svoja
\ufffd
\ufffd
\ufffd
prsa. vrsto me pri
\ufffd
vi uza se.
- mora po i onamo.
\ufffd
\ufffd
- jesi li a ava? a tebi su dva tjedna do rodili ta.
\ufffd \ufffd
\ufffd

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ljilja_96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->