Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pirane

Pirane

Ratings:
(0)
|Views: 302|Likes:
Published by api-3746348

More info:

Published by: api-3746348 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

harold robbins
pirane

naslov izvornika
the piranhas
copiright

1991 by harold robbins
\ufffd

urednik
predrag tomljanovi\ufffd
preveo s engleskoga
radovan stipeti\ufffd
rijeka, 1997.

harold robbins je najprodavaniji popularni romansijer svih vremena.
neki je prikaziva jednom zgodom izra unao da svakoga dana njegovu knjigu kupi
\ufffd
\ufffd
etrdeset tisu a ljudi. danas ivi u palm springsu, california.
\ufffd
\ufffd
\ufffd

za jann,
uz svu moju ljubav i zahvalnost
harold robbins
pirans

pokop
ispred katedrale svetog patricka tog jutra oko jedanaest sati ki a je curila kao
\ufffd
iz kabla. izme u 54. i 49. ulice policija je blokirala sav promet du pete
\ufffd
\ufffd
avenije. prolaz je bio dopu ten samo autobusima, a i oni su se smjeli kretati samo
\ufffd
jednim prometnim trakom du plo nika pored rockefellerova centra preko puta
\ufffd
\ufffd
katedrale. ulica je bila puna duga kih limuzina zatamnjenih stakala. pristup i
\ufffd
stube to su vodile u katedralu bile su nakrcane televizijskim kamerama,
\ufffd
reporterima i bolesnim radoznalcima koji se uvijek okupljaju kad je posrijedi smrt
ili uni tenje. sva sjedala u katedrali ve su zauzeli o alo eni u crnim
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
odijelima, neki odjeveni vrlo skupo a drugi u izlizanoj crnini - no svi su oni
poniknuto gledali prema oltaru ispred kojega je bio polo en rasko an zlatni kov eg
\ufffd
\ufffd
\ufffd
s jednostavnim cvjetnim vijencem u podno ju. osje alo se i ekivanje koje je
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
obuzimalo sve nazo ne, jer su znali da e misu zadu nicu odr ati kardinal
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
fitzsimmons. za harold ro3bims nimalo ih je to bi mogao re i, budu i da je
\ufffd
\ufffd
\ufffd
pokojnika oduvijek mrzio. bio sam smje ten u prvo sjedalo pored prolaza izme u
\ufffd
\ufffd
klupa, u redu koji je bio predvi en samo za rodbinu preminulog. zagledao sam se u
\ufffd
otvoreni kov eg. moj stric pri injao se svje im i opu tenim. izgledao je zapravo
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
bolje nego obi no za ivota. jo kao dijete shvatio sam da je poduzetan i obuzet
\ufffd
\ufffd
\ufffd
mislima. no kad god bih pogledao iza njegova lijevog ramena, ugledao bih an ela
\ufffd
smrti koji bi nestao im bi mi se stric obratio. u mom redu sjedilo je jo petero
\ufffd
\ufffd
pripadnika obitelji. me u njima bila je i tetka rosa, sestra moga strica i moga
\ufffd
oca. jo su tu bile rosine udane k eri sa svojim supruzima. jedva sam se prisjetio
\ufffd
\ufffd
njihovih imena, jer smo se tijekom mnogih godina rijetko vi ali. mislim da su se
\ufffd
zvali cristina i pietro te luciana i tomas; ovaj drugi bra ni par imao je dvoje
\ufffd
male djece. s druge strane prolaza, tako er u prvom redu, sjedile su va ne osobe i
\ufffd
\ufffd
bliski prijatelji moga strica. sric je imao mnogo prijatelja. pa i sad su za njim
ostali mnogi prijatelji, jer je umro u krevetu od te kog sr anog napada, a ne od
\ufffd
\ufffd
metaka, kako se to obi avalo doga ati njegovim zemljacima. pogledao sam te ljude s
\ufffd
\ufffd
druge strane prolaza me u klupama. neke od njih prepoznao sam, u crnim odijelima,
\ufffd
s bijelim ko uljama i crnim kravatama. izvan redova klupa sjedili su danny i
\ufffd
samuel. bijahu mladi, mo da u mojoj dobi, oko etrdesete. oni su mom stricu
\ufffd
\ufffd
slu ili kao tjelesni uvari. ovjeka koji je sje p1ran5 dio u klupi, u njihovoj
\ufffd
\ufffd
\ufffd
blizini, prepoznao sam po grafijama iz novina i asopisa. bija e vrlo zgodan,
\ufffd
\ufffd
srebrnastosive kose, odjeven u pomno sa iveno odijelo, s crnim rup i em u prsnom
\ufffd
\ufffd \ufffd
d epu i odgovaraju om kravatom koje je pristajala bijeloj svilenoj ko ulji. bio je
\ufffd
\ufffd
\ufffd

to predsjednik upravnog odbora ili ceo, kako su ga nazivali po kratici te titule.
prije petnaest ili dvadeset godina za sve bi bio tek - kum. capo di tutti capi.
tako su ozna avali moga strica, ali prije etrdeset godina. obi avali su mu

\ufffd
\ufffd
\ufffd
ljubiti ruku, no potom vi e ne. ceo je bio amerikanac etvrte generacije. to vi e
\ufffd
\ufffd
\ufffd
nije bila mafija. mafija postoji mo da jo uvijek na siciliji, ovdje pak, u
\ufffd
\ufffd
americi, to je konglomerat koji tvore sicilijanci, crnci, latinoamerikanci, ju ni
\ufffd
amerikanci i azijati. ceo je dr ao uzde vrsto u rukama, s petoricom ljudi u
\ufffd
\ufffd

upravnom odboru koji su zastupali obitelji utemeljitelja. glave svih tih obitelji
smjestile su se u istom redu u kojemu je sjedio ceo. u nekoliko redova iza njih
bili su ostali - latinoamerikanci, crnci, azijati. za svih proteklih godina
ustaljeni red nije se mijenjao. kardinal je po urio s misom - sve skupa trajalo je

\ufffd
nepunih deset minuta. u inio je nad kov egom znak kri a, zatim se okrenuo i po eo
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
napu tati oltar. isti as neki omanji i mr avi ovjek u crnom odijelu koji je
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
dotad sjedio u sredini crkve po eo je tr ati du prolaza prema kov egu, ma u i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
divlje revolverom iznad glave. uo sam kako je teta rosa vrisnula i ugledao
\ufffd
kardinala kako se hitro uklanja iza oltara, dok mu se talar vi harold robbins
jorio. izi ao sam iz sjedala i pojurio za ovjekom, to su u inili jo neki. ali
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
nismo ga uspjeli
epati prije nego to je ispucao sve metke u kov eg; zatim stade
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
i po e glasno vriskati: "izdajnicima nije dovoljna jedna smrt!" tjelesni uvari
\ufffd
\ufffd
moga strica oborili su ovje uljka na pod. upravo sam se pribli io kad su ga
\ufffd
\ufffd
\ufffd
po eli daviti, ali uto se pred njima stvorio ceo. on mahnu rukom i zatrese glavom.
\ufffd
"ne", re e. tjelesni uvari podigo e se, dok su policajci u odorama stali uz
\ufffd
\ufffd
\ufffd
kov eg. njima su zapovijedala dva agenta u civilu. jedan od njih pokaza na
\ufffd
ovje uljka. "odvedite ga odavde", re e. drugi agent podi e revolver s poda i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
strpa ga u d ep. okrenuo se meni jer sam bio najbli i kov egu. "tko je ovdje
\ufffd
\ufffd
\ufffd
glavni?" osvrnuh se. ceo i tjelesni uvari moga strica ve su se vratili u prvi
\ufffd
\ufffd
red klupa. tetka je glasno jecala. istrgnu se dvojici zetova, potr a do kov ega i
\ufffd
\ufffd
po e vri tati kad je ugledala ono u njemu. glava mog strica bila je gotovo
\ufffd
\ufffd
raznesena; ono to je od nje preostalo vi e je nalikovalo liku nekog udovi ta
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
negoli ljudskoj glavi. svila kojom je iznutra bio oblo en kov eg bija e sva
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zamrljana komadima raznesenog mesa i dijelovima ko e, dok je niz taj u as curila
\ufffd
\ufffd
neka svijetloru i asta teku ina kojom su pogrebnici nadomjestili krv u stri evu
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
tijelu. povukao sam je k sebi i predao u ruke zetova. "odvedite je odavde", rekoh
im. teta rosa u inila je pravu stvar. onesvijestila se; dva mu karca odvuko e je
\ufffd
\ufffd
\ufffd
natrag do klupe dok/"u im nje 10 pirane zine k eri pritjecale u pomo . napokon je
\ufffd
\ufffd
zamuknula. okrenuh se jednom pogrebniku i rekoh mu: "zatvorite kov eg". "zar ne
\ufffd
elite da ga odvezemo natrag i o istimo ga?" upita. "ne", odvratih. "idemo ravno
\ufffd
\ufffd
na groblje." "ali on izgleda u asno", pobunio se pogrebnik. "sad to vi e nije
\ufffd
\ufffd
va no", rekoh. "siguran sam da e bog prepoznati njegovo lice." agent me promotri
\ufffd
\ufffd
od glave do pete. "tko ste vi?" upita. "njegov ne ak. moj otac bio je njegov
\ufffd
brat." "ne prepoznajem vas", odvrati agent oprezno. "mislim da sam poznavao cijelu
njegovu obitelj." "ina e ivim u kaliforniji i upravo sam doputovao na pokop."
\ufffd
\ufffd
izvukoh posjetnicu i uru ih mu je. "dopustite mi sada da krenemo. ako me budete
\ufffd
htjeli potra iti, bit u ve eras u waldorf toweru." "samo jedno pitanje. imate li
\ufffd
\ufffd
\ufffd
pojma tko je ovjek koji je pucao?" "ni najmanjeg", odvratih. kardinal nam se
\ufffd
pribli io. lice mu je bilo blijedo i napeto. "to je bogohulno", re e mra no. "da,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
va a uzoritosti", suglasih se. "vrlo sam uzbu en", dometnu kardinal. "ni ta sli no
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
nije se ovdje jo dogodilo." " alim, va a uzoritosti", rekoh. "ako je bilo neke
\ufffd
\ufffd
\ufffd
tete, po aljite mi ra un i ja u se pobrinuti." 11 harold robbins "hvala, sinko."
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
kardinal me pozorno promotri. "jo vas nisam vidio?" upita. "ne, uzoritosti",
\ufffd
odgovorili. "ja sam izgubljeni sin, ivim u kaliforniji." "ali vi ste njegov
\ufffd
ne ak, koliko shva am", re e. "to no," odgovorih, "ali nikad nisam bio kr ten.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
moja majka bila je idovka." "ali otac vam je bio katolik", dodade kardinal.
\ufffd
"nikad nije kasno vratiti se svojoj vjeri." "zahvaljujem, uzoritosti", rekoh.
"nemam se emu vratiti jer nikad nisam bio katolik." kardinal me radoznalo
\ufffd
pogleda. "jeste li vi idovske vjere?" "ne, gospodine", odgovorih. "koju vjeru
\ufffd
onda ispovijedate?" nasmije ili se. "ja sam ateist." on tu no slegnu ramenima.
\ufffd
\ufffd
" alim vas." zastade trenutak, a zatim dade znak mladom sve eniku da nam se
\ufffd
\ufffd
pridru i. "ovo je otac brannigan, on e vas pratiti do groblja." du druge
\ufffd
\ufffd
\ufffd
avenije, pa ispod midtown tunela do long islanda i grobljanskih vrata prve
kalvarije lijes su slijedila dva automobila s cvije em i pet limuzina. obiteljski
\ufffd
mauzolej blistao je pod podnevnim suncem. bijeli mramorni stupovi obrubljivali su
vrata mauzoleja od kovanog eljeza, ukra ena vitrajima s obojenim staklom. iznad
\ufffd
\ufffd
ulaza u grobnicu bilo je na plo i od bijelog talijanskog mramora uklesano prezime
\ufffd
obitelji - dl stefano. kad se povorka zaustavila na pristupnoj stazi, vrata
mauzoleja ve su bila irom otvorena. izi li smo iz kola i ekali da pogrebnici
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
dovezu lijes na kolicima pred mauzolej. cvije e je tako er iskrcano i stavljeno
\ufffd
\ufffd
pred kov eg. tetu rosu i njezinu obitelj, koja se dovezla u prvim kolima, poveo je
\ufffd
otac brannigan do kov ega. ja sam sa stri evim tjelesnim uvarima bio u drugim
\ufffd
\ufffd
\ufffd
kolima, pa smo krenuli iza tete rose i njezinih. iz triju limuzina iza nas
izronili su predsjednik, njegovi tjelesni uvari te stri evi odvjetnici i
\ufffd
\ufffd
slu benici. iza svih pojavila se skupina od est postarijih talijana, jama no
\ufffd
\ufffd
\ufffd
prijatelji mog strica. cvije e je polo eno postrance od ulaznih vrata, a zatim smo
\ufffd
\ufffd
u li u prohladni mauzolej. kov eg je i dalje le ao na kolicima usred prostora. u
\ufffd
\ufffd
\ufffd
dnu vidio se omanji oltar s kojega je krist tu no promatrao kov eg, pate i na
\ufffd
\ufffd
\ufffd
raspelu. sve enik, iji je glas prazno odjekivao mauzolejem, brzo je podijelio
\ufffd
\ufffd
sveti sakrament, obavio obred iznad kov ega i u iniv i napokon znak kri a povukao
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
se korak natrag. pogrebnik je dao svakom od nas ru u, i mi smo slijedili tetu rosu
\ufffd
stavljaju i cvijet na kov eg. etiri ovjeka tiho su podigla kov eg i gurnula ga u
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
prazno mjesto u zidu. casak kasnije, dvojica su u vrstila bron anu plo u na
\ufffd
\ufffd
\ufffd
otvoru. pod svjetlom koje je strujalo kroz obojena stakalca pro itao sam urezana
\ufffd
slova: harold robbins rocco dl stefano ro en 1908. umio r.i.p. teta rosa po e
\ufffd
\ufffd
ponovno jecati, pa je njezini zetovi izvedo e iz mauzoleja. promotrio sam
\ufffd
prostrane zidove i ugledao imena ro aka za koje nikad nisam uo. moj otac i moja
\ufffd
\ufffd
majka nisu tu po ivali; pokopani su na nekonfesionalnom groblju sjeverno od new
\ufffd
yorka na obali rijeke hudson. bio sam posljednji koji je izi ao iz mauzoleja.
\ufffd
pri ekao sam asak, dok je neki grobljanski namje tenik okretao veliki mesingani
\ufffd
\ufffd
\ufffd
klju u vratima. pogledao me i ja sam shvatio poruku; tutnuo sam mu u ruku
\ufffd
nov anicu od stotinu dolara. u znak zahvale on dotaknu kapu rukom. zatim sam se i
\ufffd
ja uputio stazom. pogrebna kola i automobili kojima je dovezeno cvije e ve su
\ufffd
\ufffd
nestali. pristupio sam teti rosi i poljubio je u obraz.
"javit u ti se sutra." ona kimnu glavom, s o ima punim suza. stisnuo sam ruke
\ufffd
\ufffd
njezinim zetovima, poljubio u obraz ne ake i po ekao dok se njihove limuzine nisu
\ufffd
\ufffd
udaljile. krenuo sam do svojih kola gdje su me dva tjelesna uvara ustrajno
\ufffd
ekala. jedan od njih otvori mi s po tovanjem vrata, kad se iza mene za u tihi
\ufffd
\ufffd
\ufffd
predsjednikov glas. "povest u vas do grada." poeledah ga. hrans "ima mnogo toga o
\ufffd
emu bismo trebali porazgovarati", re e. kimnuh i domahnuh tjelesnim uvarima da
\ufffd
\ufffd
\ufffd
mogu oti i. krenuo sam za predsjednikom do njegove duga ke limuzine. bijahu to
\ufffd
\ufffd
njegova osobna kola, crna i sa zatamnjenim prozorima u dijelu za putnike. u ao sam
\ufffd
za njim u kola. jedan tamno odjeveni ovjek zatvorio je za mnom vrata i zatim sjeo
\ufffd
na prednje sjedalo uz voza a. automobil polako krenu. predsjednik pritisnu gumb,
\ufffd
na to se podi e pregradno staklo izme u nas dvojice i onih ispred nas. "sad
\ufffd
\ufffd
\ufffd
mo emo razgovarati", zaklju i predsjednik. "zvu no smo izolirani, ne mogu nas
\ufffd
\ufffd
\ufffd
uti." pogledah ga bez rije i. on se nasmije i, dok su mu se plave o i zacaklile.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
"ako vas mogu zvati jed, bit u za vas john." ispru i ruku. uzeh je, a njegov
\ufffd
\ufffd
stisak bio je vrst i jak. "lijepo johne. o emu treba da razgovaramo?" "prije
\ufffd
\ufffd
svega, elim ti re i da sam veoma po tivao tvog strica. bio je astan ovjek i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
nikad nije prekr io svoju rije ." "zahvaljujem", rekoh. " ao mi je to se dogodio
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
onaj glupi ispad u crkvi. salvatore anselmo star je ovjek i nema sve cigle u
\ufffd
glavi. trideset godina najavljivao je da e ubiti tvog strica, ali se nikad nije
\ufffd
mogao odva iti. sad je bilo prekasno - nije mogao ubiti mrtva ovjeka." "1 harold
\ufffd
\ufffd
robbins "zbog ega ta vendetta?" upitah. "dogodilo se tako davno da to jama no
\ufffd
\ufffd
nitko ne zna i ne pamti." "sto e mu se sad dogoditi?" upitah. "ni ta", odvrati
\ufffd
\ufffd
predsjednik nehajno. "vjerojatno e ga strpati u psihijatrijski odjel bellevuea.
\ufffd
uznemirivanje javnosti ili ne to sli no, ali nitko se ne e potruditi da ga optu i.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
vratit e ga ku i, njegovoj obitelji." "bijedna hulja", rekoh. john se nagnu
\ufffd
\ufffd

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->