Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suc Khoe Cho Nguoi Co Tuoi (Doc4)

Suc Khoe Cho Nguoi Co Tuoi (Doc4)

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 984|Likes:
Published by api-3815990

More info:

Published by: api-3815990 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
BAN LIÊN L
C H
PH
M VI
T NAM
CÁI QUÝ NH
TC
A
ĐỜ 
I NG
ƯỜ 
ILÀ S
Ứ 
C KH
E
M
t trong 14
đ
i
u khuyên c
a
Đứ
c Ph
tDo Hòa th
ượ 
ng Kim C
ươ 
ng T
 Ch
trì Chùa Tr 
n Qu
cRút ra t
Kinh Ph
t
Thi 
ế 
u s
ứ 
c kh
e thì m
i ý t 
ưở 
nghay 
đế 
n m
ấ 
y c 
ũ
ng
đề
u vô ích
Ba bài nói chuy
n v
s
c kh
e và tu
i th
 
 L
ư 
u hành n
i t 
c
Nhân h
p m
t h
Ph
m Vi
t Nam l
n th
ứ 
8
Đ
À N
 NG *21-2-2004
 
BAN LIÊN L
C H
PH
M VI
T NAM
CHÌA KHÓA
S
Ứ 
C KH
E
C
A NG
ƯỜ 
I CÓ TU
I
Trích bài nói chuy
n v
ớ 
i Ng
ườ 
i cao tu
i c
aBS TQ
H
NG CHIÊU QUANG
 T
Nghiên c
u Nhà n
ướ 
c v
b
nh tim m
ch
“Th
 y thu
ố 
c t 
ố 
t nh
ấ 
t là B
n thân mìnhTâm tính t 
ố 
t nh
ấ 
t là Thanh th
n
n
độ
ng t 
ố 
t nh
ấ 
t là
 Đ
i b
 
 Ă 
n u
ố 
ng phù h
ợ 
 p t 
ố 
t h
ơ 
n dùng thu
ố 
c Hãy lãng quên quá kh
ứ 
. Ch
ớ 
quá chú ý “th
ờ 
i s
ự 
n h
ưở 
ng Ngày hôm nay Luôn hy v
ng Ngày mai”
 H 
ng Chiêu Quang 
N
I DUNG
[Các
đầ
u
đề
nh
là biên t
 p thêm vào]
N
g
ườ 
i ta ch
ư
a th
 
đủ
nh
ư
ti
mn
ă
ng t
o hóa sinh ra Trang 2
N
hi
u ng
ườ 
i ch
ế
t không ph
i vì b
nh, mà vì thi
ế
u hi
u bi
ế
t v
gi
 gìn s
c kh
e 2
N
g
ườ 
i cao tu
i không nên làm vi
cquá s
c! 3“Ba n
a phút”“Ba n
a gi
ờ 
4
P
hòng b
nh v
n là ch
y
ế
u 4
T
âm tr 
ng và nguyên nhân bênngoài là y
ế
u t
chính sinh b
nh
H
òn
đ
á t
ng”
đầ
u tiên c
a s
ckh
e là:
Ă
n u
ng h
ợ 
p lý
9
H
òn
đ
á t
ng” th
hai c
a s
ckh
e là:
V
n
độ
ng v
ừ 
a s
ứ 
c
14
H
òn
đ
á t
ng” th
ba c
a s
ckh
e là:
B
thu
c, b
ớ 
t r
ượ 
u
 
H
òn
đ
á t
ng” th
t
ư
c
a s
ckh
e là:
Cân b
ng tâm lý
16
ế
t lu
n
:M
t “trung tâm”. Hai “m
t chút”Ba “ni
m vui”. Tám “l
ư
u ý” 18
 
NG
ƯỜ 
I TA CH
Ư 
A TH
 
ĐỦ
NH
Ư 
 TI
M N
Ă
NG T
O HÓA SINH RA
Đ
úng ra, v
ớ 
i ti
m n
ă
ng do t
ohóa sinh ra, con ng
ườ 
i ta s
ng ítnh
t là 100 tu
i
1
, dài nh
t t
ớ 
i 175tu
i. Tu
i th
 
đượ 
c th
a nh
n 120.V
y ph
i s
ng th
ế
nào
để
70,80 tu
i mà không có b
nh, 90,100 tu
i v
n kh
e m
nh.
Đ
ó
đ
úng v
ớ 
i ti
m n
ă
ng t
o hóa
đ
ã xác
đị
nh.
Đ
áng l
s
ng t
ớ 
i 120 tu
i,th
ế
mà nhi
u ng
ườ 
i ch
th
70,v
y là ch
ế
t s
ớ 
m m
t 50 n
ă
m.Th
m chí có ng
ườ 
i 40 tu
i
đ
ãl
m b
nh ph
i ch
a tr 
t t
nkém, nh
ư
ng r 
i v
n ch
ế
t s
ớ 
m ho
cs
ng dai d
ng trên gi
ườ 
ng b
nhc
ũ
ng không hi
ế
m.
NHI
U NG
ƯỜ 
I CH
T KHÔNGPH
I VÌ B
NH, MÀ VÌ THI
UHI
U BI
T V
CÁCH GI
Ữ 
GÌNS
Ứ 
C KH
E
N
gay
ở 
B
c Kinh, h
c sinh ti
uh
c
đ
ã có cháu cao huy
ế
t áp, h
csinh trung h
c
đ
ã x
ơ 
c
ng
độ
ngm
ch! Vì v
y, chúng ta c
n bàn k 
 ĩ 
chuy
n này.
1
 
Tr
ă
m n
ă
m
trong cõi ng
ườ 
i ta,…
“Bách niên giai lão”
c
ơ 
mà! Và nênxem thêm ph
n II bài nói chuy
n c
a GSM
qu
c Walloc
2
V
ì sao hi
n nay kinh t
ế
pháttri
n, ti
n c
a nhi
u, m
c s
ngcao mà nhi
u ng
ườ 
i l
i b
nhs
ớ 
m, ch
ế
t y
u v
y?Có ng
ườ 
i cho r 
ng các b
nhtim m
ch, cao huy
ế
t áp, xu
thuy
ế
t não, nh
i máu c
ơ 
tim, ungth
ư
,
đ
ái tháo
đườ 
ng, … t
ă
ngnhi
u là do kinh t
ế
phát tri
n,
đờ 
is
ng sung túc t
o ra.Không ph
i th
ế
;cái chính làdo thi
ế
u hi
u bi
ế
t v
gi
gìn s
ckh
e. Kinh nghi
m
ở 
M
qu
ccho th
y, so v
ớ 
i ng
ườ 
i da
đ
en, thìng
ườ 
i da tr 
ng nhi
u ti
n h
ơ 
n,nh
ư
ng các lo
i b
nh k 
trên l
i ít b
m
c h
ơ 
n. Tu
i th
trung bìnhc
a h
cao h
ơ 
n ng
ườ 
i da
đ
en.Xét trên góc
độ
khác, gi
ớ 
i “lao
độ
ng trí óc” th
ườ 
ng g
i là nh
ngng
ườ 
i “áo c
tr 
ng”,
đị
a v
cao,thu nh
 p nhi
u, nh
ư
ng m
c các b
nh tim m
ch, r 
i lo
n n
i ti
ế
t… ít h
ơ 
n, th
h
ơ 
n nh
ng ng
ườ 
i“áo c
xanh” …
V
ì trình
độ
hi
u bi
ế
t v
sinh, ýth
c t
d
ưỡ 
ng sinh, phòng b
nhc
a các t
ng l
ớ 
 p này khác nhau.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung Do liked this
sonicxpx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->