Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Napoleon Hill - A Siker Titka a PLB

Napoleon Hill - A Siker Titka a PLB

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by István Csáki

More info:

Published by: István Csáki on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
NNCL1619-56Cv1.0
Napoleon Hill
 — W. Clement Stone
A SIKER TITKA:POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG
A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás:
Napoleon Hill—W. Clement Stone:Success Through a Positive Mental Attitude
POCKET BOOKS, a Simon & Schuster division of GULF & WESTERN CORPORATION, 1977
 
Fordította: Jánossy IlonaISSN 1216-6162ISBN 963-7423-20-6Copyright © 1977 by Simon & Schuster, Inc.Translated and published with permission of Simon & Schuster, Inc., New York, U. S. A.All rights reservedHungarian translation © Jánossy IlonaKiadja:
Bagolyvár Könyvkiadó
Felelős kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatójaKészült a Múzsák Közművelődési Vállalat nyomdájábanBudapest, 1993
Tartalomjegyzék 
 
ELŐSZÓ BEVEZETÉSI. RÉSZ
 
AHOL AZ EREDMÉNYHEZ VEZETŐ ÚT KEZDŐDIK 1. Ismerkedj meg a legfontosabb élő személlyel!2. Képes vagy megváltoztatni a világodat3. Tisztítsd meg gondolkozásod a pókhálótól!4. Van bátorságod, hogy megvizsgáld elméd erejét?5. ... És még valami többII. RÉSZ
 
ÖT LELKI BOMBA A SIKER OSTROMÁHOZ6. Problémád van? Nagyon jó!7. Tanulj meg látni!8. Hogyan valósítsuk meg a dolgokat?9. Hogyan ösztönözd magad?10. Hogyan ösztönözz másokat?III. RÉSZ KULCSOD A GAZDAGSÁG FELLEGVÁRÁHOZ11. Létezik rövid átvágás a gazdagsághoz?12. Vonzzad és ne taszítsd a gazdagságot!13. Ha nincs pénzed, alkalmazd az MEP-t!14. Hogyan lelj örömet a munkádban?15. A nagyszerű szenvedélyedIV. RÉSZ KÉSZÜLJ FEL A SIKERRE!16. Hogyan növeld meg az energiaszinted?17. Megőrizheted az egészséged és élhetsz hosszú életet18. Képes vagy magadhoz vonzani a boldogságot?19. Szabadulj meg a bűntudat érzésétől!V. RÉSZ CSELEKEDJ!20. Itt az ideje, hogy ellenőrizd a sikerhányadosod21. Ébreszd fel magadban az alvó óriást!22. Egy bibliográfia bámulatos erejeTárgymutató
ELŐSZÓ
 
A nagy dán filozófus és vallási gondolkodó, Soren Kierkegaard
 
ezt írta valamikor 
:
„Egy jó könyvet az jellemez,hogy olvas téged."A könyv, amit a kezedben tartasz, ilyen.Ez a könyv nemcsak az önsegítő irodalom klasszikus műve, hanem megvan az a ritka sajátossága is, hogy a problémáidról szól Megértéssel kezeli őket, aztán — mint ahogyan egy régi jóbarát is tenné —, tanácsokat ad,hogyan oldhatod meg őket.Ennek ellenére figyelmeztetnem kell.
 A siker titka PLB
önmagában nem fog segíteni neked De ha valóban jobbá akarod tenni az életed, és kész vagymegfizetni ennek árát céltudatos erőfeszítésben, időráfordításban és gondolkodásban — 
akkor 
olyan gyémántottartasz a kezedben, amelyet kavicsok között leltél meg Egy jobb holnaphoz vezető út térképe ez, egy értékesútmutató, amely lehetővé teszi számodra, hogy megalkosd a jövődEzt személyes tapasztalat alapján mondom Sok évvel ezelőtt, saját ostobaságom és hibám miatt elvesztettemmindent, ami értékes volt számomra — a családomat, az otthonomat és a munkámat Szinte egyetlen fillér ésiránymutatás nélkül kóborolni kezdtem az országban, keresve önmagamat és néhány választ, amelyek segítettek volna elviselhetővé tenni számomra az életet.Sok időt töltöttem a nyilvános könyvtárakban, mert ingyenes volt a belépés és mert melegedhettem egy kicsitMindent olvastam Platóntól Peale-ig, keresve a választ arra, hol rontottam el — és mit kell tennem, hogymegváltást nyerjek hátralévő életemben.Végül W Clement Stone és Napoleon Hill könyvében találtam meg, amit kerestem Ez a könyv— 
 A siker titka PLB
Több mint tizenöt éven át alkalmaztam azokat az egyszerű technikákat és módszereket, amelyek eklasszikus műben olvashatók Az eredmény olyan gazdagság és boldogság, ami messze meghaladja azt, amitkiérdemeltem Egy fillér nélküli, gyökértelen csavargóból két részvénytársaság elnöke és a
Success Unlimited 
cfolyóirat főszerkesztője lettem Ez olyan folyóirat, amely a maga nemében egyike a legkiválóbbaknak a világonMegírtam hat könyvet, közülük az egyik, a
The Greatest Salesman in the World 
(A világ leggazdagabbüzletkötője), minden idők üzletkötőinek egyik legkedveltebb könyve Tizennégy nyelvre fordították le, és eddigtöbb mint hárommillió példányban fogyott el.Mindebből semmire sem lettem volna képes, ha nem alkalmazom naponta azokat az elveket, amelyeket Stone ésHill klasszikus műve ismertet a sikerre és az életre vonatkozóan Ha én minderre képes voltam úgy, hogy anulláról indultam, gondold meg, mire lehetsz képes
Te,
mögötted mindazzal, amivel már rendelkezel.Különös és gyorsan változó világban élünk. Minden nap egy újabb hamis próféta áll ki, és kezdi prédikálni saját biztos receptjeit, hogy hogyan lehetsz sikeres és boldog. Hasonlóan a hulahopphoz, ezek is el fognak tűnni — olyan gyorsan, mint ahogyan felbukkannak. De amikor majd felszáll a köd, Stone és Hill könyvének igazságaimég világosabban állnak majd ott, és továbbra is segíteni fogják a még meg nem született ezreket és ezreket,hogy életüket jobbá tegyék.Valóban meg akarod változtatni, valóban jobbá akarod tenni az életedet?Ha igen, akkor találkozásod e könyvvel: életed legszerencsésebb pillanata. Olvasd figyelmesen! Olvasd el ismét!Aztán cselekedj! Valójában mindez nagyon egyszerű, ha komolyan eldöntötted, hogy belevágsz.Csodálatos dolgok kezdenek majd történni veled. Én tudom.OG MANDINO
BEVEZETÉS
Minden önsegítő, cselekvésre serkentő könyvet, beleértve ezt is, annak alapján kell értékelni, mit nyújt nekedKedves Olvasóm, arra sarkallva Téged, hogy a kívánatos cselekvésre ösztönözd magad. E mércével mérve,
 A siker titka: PLB
olyan könyv, amelyet századunk legkiválóbb önsegítő, önfejlesztő, cselekvésre ösztönzőkönyvei közé sorolnak. Megszámlálhatatlanul sok férfit, nőt és tinédzsert ösztönzött arra, hogy testi, lelki éserkölcsi egészségre tegyen szert, hogy keresse a boldogságot, a meggazdagodás lehetőségét, és olyan nagy célok megvalósításán munkálkodjék, amelyek nem sértik Isten törvényeit és embertársaik jogait.Csodálatos dolog fog történni veled — ha felkészültél a fogadására. Ahhoz, hogy felkészítsd magad erre, megkell értened Andrew Carnegie megfigyelését, hogy
minden eredmény, minden gazdagság kiindulópontja egy gondolat, egy ötlet!
Mielőtt folytatnád, szeretném bemutatni a társszerzőmet, Dr. Napoleon Hillt.
Gondolkozz és gazdagodj!
 Napoleon Hill könyve, a
Think and Grow Rich
(Gondolkozz és gazdagodj!) aszázadunkban írt minden más könyvnél több embert ösztönzött arra, hogy gazdagságra tegyen szert és sikereslegyen a pályáján. A szerző szegény családban született. Egy fakunyhóban látta meg a világot a virginiai WiseCountyban, 1883. október 26-án, és 1970-ben hunyt el a dél-karolinai Greenvilee-ben.Gyerekként a fiatal Hillt nyugodt, türelmes nevelőanyja ösztönözte, aki gyengéden szerette őt. Ő volt az, aki a„problémás gyermeket" arra serkentette, hogy fejlessze jellemét, szokja meg a kemény munkát, képezze magátés olyan emberré váljék, aki képes kiemelkedő teljesítményekre.
 
1908-ban a fiatal Hillt, aki egyetemre járt, és egy folyóiratnak is dolgozott, megbízták azzal, hogy készítseninterjút Andrew Carnegie-vel, a nagy acéliparossal, filozófussal és filantróppal.Andrew Carnegie-re olyan mély hatást tett a fiatalember, hogy meghívta otthonába. A háromnapos látogatás alattórákon át beszélgettek a filozófia kérdéseiről. Az idős ember a nagy filozófusok életéről mesélt, arról, hogymilyen hatással voltak az emberi civilizációra. A fiatalember mindezt elragadtatással hallgatta.Carnegie súlyt helyezett arra, hogy egyszerűen és világosan fogalmazza meg kedvenc filozófusainak nézeteit, ésaz e nézetekhez kapcsolódó elveket. De beszélt valami másról is, ami több volt ennél: arról,
hogyanalkalmazhatók 
ezek az elvek a hétköznapi életben az egyénre magára, a családjára, a karrierjére és mástevékenységére.
A kihívás.
Andrew Carnegie ismerte az emberi természetet. Azt, hogy hogyan kell ösztönözni egy harcos, nyitottfiatalembert, aki tele van energiával, cselekvési kedvvel, aki képes állhatatosan dolgozni és akinek az esze és azérzelmei egyensúlyban vannak. Fiatal vendége pontosan ilyen volt. Az idős ember feltette neki a kérdést, amiegy kihívás volt:„Mi van ennek a nagy népnek a szellemiségében, ami lehetővé teszi nekem, egy idegennek, hogy vállalkozzamés gazdagságot halmozzak fel — vagy bárki másnak, hogy sikeres legyen?" — kérdezte Carnegie. És mielőttHill válaszolhatott volna, folytatta: „Megkérdezem, hajlandó-e ön az életéből húsz évet annak szentelni, hogytanulmányozza az amerikai eredményesség filozófiáját és megadja a választ? Elfogadja a kihívást?"„Igen!" — hangzott a válasz.Andrew Carnegie-nek volt egy meggyőződése, amit így fogalmazott meg:
 Bármi, ami megéri, hogy birtokoljuk az életben, megéri, hogy dolgozzunk érte.
Kész volt arra, hogy az idejéből áldozzék a fiatal szerzőre. Amerikanagyjaihoz szóló ajánlólevelekkel látta el, és biztosította számára a tárgyi kiadásokhoz szükséges költségeket. Demegállapodásuk szerint Napoleon Hillnek magának kellett megkeresnie a kenyerét.Az elkövetkező 20 évben Hill több mint 500 sikeres emberrel készített interjút. Közöttük olyanokkal, mint HenryFord, William Wrigley, John Wanamaker, George Eastman, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, TheodoreRoosevelt, Albert Hubbard, J. Ogden Armour, Luther Burbank, Dr. Alexander Graham Bell és Julius Rosenwald.Hill a megélhetéséhez szükséges pénzt is megkereste — alkalmazva az elveket, amelyeket Carnegie-től ésazoktól a sikeres emberektől tanult, akikkel interjút készített. 1928-ban befejezte nyolckötetes művét, amelynek címe:
The Law of Success
(A siker törvénye). Ezek a könyvek ezreket segítettek és ösztönöztek arra, hogygazdagságra tegyenek szert és kiemelkedő eredményeket érjenek el.Jennings Randolph, nyugat-virginiai szenátor ajánlására Napoleon Hill két elnöknek is volt tanácsadója:Woodrow Wilsonnak és Franklin D. Rooseveltnek. Befolyása volt olyan döntésekre, amelyek megváltoztatták Amerika történelmét.Amikor pontosan húsz évvel a Carnegie-vel folytatott beszélgetés után megjelent a
The Law of Success,
avilágon mindenütt nagy visszhangot váltott ki. Hét évvel később, még Franklin D. Roosevelt tanácsadójakéntelkezdte írni a
Think and Grow Rich
(Gondolkozz és gazdagodj!) kéziratát. A könyv 1937-ben jelent meg. Többmint tízmillió ember olvasta el.
Egy gyümölcsöző felfedezés.
1937-ben Morris Pickustól, aki ismert kereskedelmi igazgató, üzleti tanácsadó éselőadó volt, megkaptam a könyv egy példányát. A benne kifejtett filozófia olyan mértékben egyezett sajátnézeteimmel, hogy megküldtem egy-egy példányát minden üzletkötőmnek, akik Amerika minden részébentevékenykedtek. (Abban az időben a Combined Registry Company, egy balesetbiztosításra szakosodott országos biztosítási vállalat tulajdonosa voltam.)
 Pompás!
Megütöttem a főnyereményt, mert egy igen gyümölcsöző felfedezést tettem. Rájöttem, mivelserkenthetem az üzletkötőket, hogy az eladások és saját jövedelmük növelésére ösztönözzék magukat — és mégvalami többre is: hogy gazdagságot hozzanak létre egy önsegítő könyv olvasásának eredményeként.Most megkérdezheted: „Mi köze van a Carnegie-ről szóló történetnek és a
The Law of Success-nek 
ehhez akönyvhöz, amelynek címe:
»A siker titka: PLB«?" 
A válaszom:„Ha nem lettek volna, ez a könyv sosem születik meg." De
megszületett,
és 1960-ban jelent meg a Prentice-HallInc. kiadónál.A
Think and Grow Rich
(Gondolkozz és gazdagodj!) Andrew Carnegie filozófiájának alapelveit tartalmazza — azokat, amelyek benne vannak a
The Law of Success-ben.
De tartalmazza Napoleon Hill filozófiáját éstapasztalatait is, továbbá történeteket azokról az emberekről, akik azután gazdagodtak meg és lettek sikeresek,hogy elolvasták a
The Law of Success-t. A A siker titka: PLB
mindhárom forrásra támaszkodik, magába sűrítveazok lényegét — és még valami többet. Pontosan leírja, hogyan használhatod azt a legbonyolultabb gépezetet,amelyet valaha is kigondoltak — azt a gépezetet, amely olyan bámulatra méltó, hogy csak az Isten alkothattameg. Ez nem más, mint az emberi számítógép: az agyad és az idegrendszered, amely a mechanikus számítógépmodelljeként szolgált.
 A siker titka: PLB
leírja,
mit kell tenned és hogyan kell tenned,
ha mozgósítani akarod a tudatalattid erőit. Holtanítottak arra, hogy alkotó módon használd, semlegesítsd, ellenőrizd vagy harmonizáld szenvedélyeidet,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->